Διακήρυξη εκμίσθωσης Αγροτεμαχίων της Τ. Κ. Νεοκάστρου Δήμου Αλεξάνδρειας Κύριο

Διακήρυξη εκμίσθωσης Αγροτεμαχίων της Τ. Κ. Νεοκάστρου Δήμου Αλεξάνδρειας

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας διακηρύττει ότι:

Την 26η Φεβρουαρίου του έτους 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 – 13:00 θα γίνει πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία στο Δημοτικό Κατάστημα Αλεξάνδρειας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Νεοκάστρου του Δήμου Αλεξάνδρειας, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν μόνο δημότες - κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας Μελίκης.

Πρώτη επαναληπτική ορίζεται η 5η Μαρτίου 2018 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν δημότες – κάτοικοι του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Δεύτερη επαναληπτική ορίζεται η 12η Μαρτίου 2018 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, στην οποία μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2333351304.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

Διαφημίσεις Περιεχομένου

  • 1_kaffeine-37.jpg
  • athanasoulis.jpg
  • edipit_enosi.jpg

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!