Με πρόστιμο ως 5.000€ κινδυνεύουν όσοι κάνουν χρήση ύδατος χωρίς την προβλεπόμενη άδεια Κύριο

Με πρόστιμο ως 5.000€ κινδυνεύουν όσοι κάνουν χρήση ύδατος χωρίς την προβλεπόμενη άδεια

Με χρηματικό πρόστιμο από 3.000 έως 5.000 ευρώ κινδυνεύουν όσοι κάνουν χρήση ύδατος για άρδευση από ρέματα, ποτάμια, γεωτρήσεις, πηγάδια,

πηγές, λίμνες, παράκτια και μεταβατικά ύδατα για οποιαδήποτε χρήση (αγροτική, ύδρευση, βιομηχανική  κ.λ.π.),χωρίς την προβλεπόμενη άδεια χρήσης ύδατος.σύμφωνα με την με αριθμ. οικ.146896/17-10-2014/Β’2878) ΚΥΑ.

 

 

Διαφημίσεις Περιεχομένου

  • 1_kaffeine-37.jpg
  • athanasoulis.jpg
  • edipit_enosi.jpg

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!