Μήνας πληρωμών για τους αγρότες είναι ο Δεκέμβριος με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ να εξοφλούν τις αγροτικές επιδοτήσεις της βασικής ενίσχυσης, του πρασινίσματος, την εξισωτική αποζημίωση 2019 αλλά και τις αποζημιώσεις του 2018.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα προχωρήσει στην πληρωμή της εκκαθάρισης της Βασικής Ενίσχυσης και του υπόλοιπου 30% που απομένει από την επιδότηση, καθώς θα καταβάλει και την Πράσινη Ενίσχυση.

Τα παραπάνω υπόλοιπα των αγροτικών επιδοτήσεων αναμένονται να καταβληθούν και να πιστωθούν στους λογαριασμούς των αγροτών έως τις 23/12 με πιθανότερη ημερομηνία την 20η Δεκεμβρίου.

Επίσης η Εξισωτική Αποζημίωση 2019 θα καταβληθεί μία ημέρα μετά την πληρωμή της εκκαθάρισης της Βασικής Ενίσχυσης δηλαδή ή στις 23/12 ή την παραμονή των Χριστουγέννων.

Παράλληλα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΑ, την Τετάρτη 11η Δεκεμβρίου 2019 θα καταβληθεί το υπολειπόμενο 10% των αποζημιώσεων ζημιών που συνέβησαν εντός του 2018 και του πρώτου διμήνου του 2019 στη φυτική παραγωγή όλης της χώρας από διάφορα καλυπτόμενα ασφαλιστικά αίτια.

Με την πληρωμή αυτή, ύψους 15 εκατομμύριων ευρώ περίπου ολοκληρώνεται η εκκαθάριση των ζημιών έτους 2018, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων όπου εκκρεμεί η διατύπωση πορισμάτων επανεκτίμησης.

Πληρωμές ύψους άνω των 1,5 δισ. ευρώ θα καταβληθούν έως το τέλος του 2018 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους δικαιούχους παραγωγούς των αγροτικών επιδοτήσεων και των άµεσων ενισχύσεων

Με σημαντικές αλλαγές προβλέπεται να συνεχιστεί η εφαρμογή του ελληνικού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς το ΥΠΑΑΤ θα υποβάλει την τρίτη κατά σειρά πρόταση τροποποίησης του ΠΑΑ 2014-2020. Οι αλλαγές αυτές περιλαμβάνουν για πρώτη φορά την κατάργηση αρκετών μέτρων, μεταφορές κονδυλίων καθώς και διόρθωση δεικτών επίδοσης.

Ειδικότερα, η πρόταση για την 3η τροποποίηση, η οποία θα συζητηθεί κατά την διάρκεια της 5ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ που θα πραγματοποιηθεί στη Χαλκίδα στις 22/6, στηρίζεται σε 4 βασικούς άξονες:

  • Αλλαγή του ποσοστού συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ
  • Διαγραφή Μέτρων/δράσεων
  • Εισαγωγή πρόσθετης εθνικής χρηματοδότησης ύψους 314,5 εκατ. ευρώ στο Μέτρο 13 (Εξισωτική Αποζημίωση)
  • Μεταφορά πόρων από μέτρα του Προγράμματος σε άλλα.

Νέοι Αγρότες

Προβλέπεται η αύξηση του προϋπολογισμού του Μ6.1 κατά 23,6 εκατ. ευρώ, που θα διατεθούν για την πληρωμή των επιλαχόντων νέων αγροτών οι οποίοι παραμένουν σε κατάσταση αναμονής σε αρκετές Περιφέρειες της χώρας.

Εξισωτική Αποζημίωση

Για να καλυφθούν οι απαιτήσεις των προκηρύξεων των ετών εφαρμογής 2018, 2019 και 2020 που αφορούν στην πληρωμή της εξισωτικής αποζημίωσης θα πρέπει να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του μέτρου κατά 314,5 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό θα καλυφτεί από εθνική χρηματοδότηση και θα αφορά τις πληρωμές μέχρι τις 31/12/2020.

Βιολογική Γεωργία

Στο μέτρο 11 προτείνεται η αύξηση του προϋπολογισμού κατά 25,4 εκατ. ευρώ αφενός για την κάλυψη υποχρεώσεων από την προηγούμενη περίοδο και αφετέρου για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών τόσο της βιολογικής κτηνοτροφίας όσο και της επικείμενης πρόσκλησης για τη βιολογική γεωργία.

Πηγή: ypaithros.gr

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!