Το ύψος των συνδεδεμένων σε τεύτλα, βαμβάκι, ροδάκινα προς χυμοποίηση, σπαράγγια και σηροτροφία Κύριο

Το ύψος των συνδεδεμένων σε τεύτλα, βαμβάκι, ροδάκινα προς χυμοποίηση, σπαράγγια και σηροτροφία

Δημοσιεύθηκαν στη Διαύγεια οι αποφάσεις με το ύψος των συνδεδεμένων ενισχύσεων για το 2016 για πέντε προϊόντα. Ειδικότερα η συνδεδεμένη

στα τεύτλα ανέρχεται σε 72,45 ευρώ το στρέμμα, για τους σπόρους σποράς 43,89 ευρώ το στρέμμα, για τα συμπύρηνα ροδάκινα προς χυμοποίηση 16,7 ευρώ το στρέμμα, για τα σπαράγγια 50 ευρώ το στρέμμα και για τη σηροτροφία στα 251 ευρώ το κουτί. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑγροΤύπου, οι συνδεδεμένες σε σπαράγγια και τεύτλα αναμένεται να πληρωθούν μαζί με την πληρωμή της συνδεδεμένης βάμβακος από 7 έως 10 Απριλίου.

Σύμφωνα με το ΥπΑΑΤ, στην σηροτροφία και στα συμπύρηνα ροδάκινα για χυμοποίηση καθορίστηκε η ενίσχυση με βάση την ενδεικτική τιμή που είχε καθοριστεί στην σχετική Υπουργική Απόφαση. Στους σπόρους σποράς καθορίστηκε με βάση τον προϋπολογισμό και τα επιλέξιμα εκτάρια. Στο σπαράγγι και στα ζαχαρότευτλα, λόγω του μικρότερου αριθμού των καλλιεργούμενων εκτάσεων, σε σχέση με την πρόβλεψη της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, η τιμή καθορίστηκε σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα της ενδεικτικής τιμής.

Οι τιμές που ανακοινώθηκαν είναι σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα και πηγές αναφέρουν ότι η διαδικασία πληρωμής των αγροτών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα ολοκληρωθεί μέχρι την Μ. Δευτέρα.

Τεύτλα
Η απόφαση για τα τεύτλα αναφέρει ότι η επιλέξιμη για πληρωμή έκταση είναι στα 51.652 στρέμματα και υπολείπεται κατά μεγάλο ποσοστό της έκτασης αναφοράς του ΥπΑΑΤ (που ήταν 133.670 στρέμματα), με αποτέλεσμα να υπάρξει αύξηση του ύψους της εν λόγω στρεμματικής ενίσχυσης για το 2016. Υπενθυμίζεται ότι ο προϋπολογισμός για το 2016 ανέρχεται στα 6.917.591 ευρώ. Το ύψος της συνδεδεμένης είναι στα 72,45 ευρώ το στρέμμα.

Σπόροι σποράς
Στους σπόρους σποράς η επιλέξιμη έκταση καλλιέργειας για το 2016 ξεπερνά την έκταση αναφοράς (που ήταν 42.850 στρέμματα), κάτι που οδηγεί το ΥπΑΑΤ στην απόφαση να υπολογιστεί η συνδεδεμένη από τη διαίρεση του ετήσιου προϋπολογισμού (το 2016 ήταν 2.964.682 ευρώ) προς την επιλέξιμη έκταση. Το ύψος της συνδεδεμένης είναι στα 43,89 ευρώ το στρέμμα.

Συμπύρηνα ροδάκινα προς χυμοποίηση
Το γεγονός ότι οι επιλέξιμες εκτάσεις ενίσχυσης για το έτος 2016 υπολείπονται κατά ένα μεγάλο ποσοστό της έκτασης αναφοράς (177.000 στρέμματα), οδηγεί στον υπολογισμό του ύψους του ανά μονάδα ποσού στήριξης με τη διαίρεση του ετήσιου προϋπολογισμού (2.964.682 ευρώ) προς την έκταση αναφοράς. Το ύψος της συνδεδεμένης είναι στα 16,7 ευρώ το στρέμμα.

Σπαράγγια
Η επιλέξιμη έκταση καλλιέργειας σπαραγγιού για το 2016 υπολείπεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό της έκτασης αναφοράς των 39.000 στρεμμάτων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια σπαραγγιών για το έτος ενίσχυσης 2016 καθορίζεται στα 50 ευρώ το στρέμμα.

Σηροτροφία
Το γεγονός ότι ο αριθμός των επιλέξιμων κουτιών μεταξόσπορου για το 2016 υπολείπεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό του αριθμού των κουτιών αναφοράς, οδηγεί στον υπολογισμό του ύψους του ανά μονάδα ποσού στήριξης με τη διαίρεση του ετήσιου προϋπολογισμού προς τον αριθμό των κουτιών αναφοράς, ο οποίος είναι 3.150 κουτιά. Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα της σηροτροφίας, για το 2016, καθορίζεται στα 251,00 Ευρώ ανά κουτί .
Τέλος συζήτησης

Διαφημίσεις Περιεχομένου

  • 1_kaffeine-37.jpg
  • athanasoulis.jpg
  • edipit_enosi.jpg

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!