alexandriamou.gr - Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019

Εντός Φεβρουαρίου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας θα υποβάλλονται οι αιτήσεις.

Το επίδομα ενοικίου θα καταβληθεί αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2019 και -όπως εκτιμάται- θα καλύψει περίπου 300.000 νοικοκυριά, με το κόστος να αγγίζει τα 300 εκατομμύρια ευρώ.

Το ποσό θα κυμαίνεται από 70 – 210 ευρώ τον μήνα (840 – 2.500 ευρώ τον χρόνο), με βάση εισοδηματικά κριτήρια.

Οι αιτήσεις για το επίδομα ενοικίου, θα υποβάλλονται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία είναι ήδη έτοιμη και προσομοιάζει σε αυτή του ΚΕΑ και του Κοινωνικού Μερίσματος.

Μέσω της ίδιας πλατφόρμας θα διενεργούνται και οι απαραίτητες διασταυρώσεις για τα μισθωτήρια συμβόλαια με χρήση στοιχείων του Taxisnet.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος θα είναι να υπάρχει ηλεκτρονικό μισθωτήριο.

Τα ποσά

- Για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 70 ευρώ το μήνα
- Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού προσαύξηση κατά 35 ευρώ το μήνα

Στη μονογονεϊκή οικογένεια, για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 70 ευρώ το μήνα. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτο/α τέκνο/α, ορίζεται προσαύξηση 70 ευρώ το μήνα για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Σύνθεση Νοικοκυριού Ύψος Επιδόματος

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 70 Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη 105Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 140 Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 175Νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη και πάνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη και πάνω 210

Για τα μισθωτήρια στα οποία το ποσό του ενοικίου είναι μικρότερο των ανωτέρω ορίων, το ύψος του επιδόματος ανέρχεται έως του αντίστοιχου ποσού.

Η διάρκεια της χορήγησης του επιδόματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία της αρχικής καταβολής. Με την πάροδο έξι μηνών από την έκδοση της πράξης έγκρισης, κι εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος η αίτηση ανανεώνεται αυτόματα για έξι ακόμα μήνες.

Κατά τη διάρκεια του έκτου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης έγκρισης και σε περίπτωση μεταβολής της σύνθεσης του νοικοκυριού ή των όρων του μισθωτηρίου, ο δικαιούχος δύναται να επικαιροποιήσει τα στοιχεία της αίτησης του και το ποσό του επιδόματος να αναπροσαρμοστεί αναλόγως για το δεύτερο εξάμηνο χορήγησης.

Με την πάροδο των δώδεκα μηνών από την έκδοση της πράξης έγκρισης ο δικαιούχος δύναται να επανυποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα.

Κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα

1. Εισοδηματικά κριτήρια

Το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού, όπως υπολογίζεται για τους σκοπούς της ένταξης στο πρόγραμμα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού.

Στη μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτο/α τέκνο/α, ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Σύνθεση Νοικοκυριού Συνολικό Εισόδημα

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 7.000

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη 10.500

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 14.000

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 17.500

Νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη και πάνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη και πάνω 21.000

Περιουσιακά κριτήρια

α. Ακίνητη περιουσία:Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. με τις διατάξεις του ν. 4223/2013 (Α' 287) και προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ.

β. Κινητή περιουσία:Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κτλ, όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια του κατωτέρω πίνακα για κάθε τύπο νοικοκυριού, μέχρι και το ποσό των 21.000 ευρώ.

Σύνθεση Νοικοκυριού Όρια καταθέσεων/ μετοχών, ομολόγων κτλ.

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 7.000 Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο μέλη 10.500 Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη 14.000 Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα μέλη 17.500 Νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη και πάνω 21.000

Μη δικαιούχοι

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις νοικοκυριών, τα μέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:- εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας,- δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής,- δηλώνουν δαπάνες άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία, - δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1.

Κριτήρια διαμονής

Τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια.

Ο αλλοδαποί δικαιούχοι του επιδόματος πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια κατά τα τελευταία πέντε έτη (5), όπως προκύπτει από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα έτη αυτά, με την εξαίρεση των κατόχων άδειας διαμονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας και των κατόχων άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους ή κατόχων βεβαίωσης κατάθεσης αιτήματος για ανανέωσή τους.

Υποχρεώσεις δικαιούχων

Οι δικαιούχοι και τα υπόλοιπα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού:

α) Υποβάλλουν Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος κάθε έτος. β) Συναινούν στη χρήση της βάσης δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ., καθώς και στο σύνολο των διασταυρώσεων που πραγματοποιεί η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., για την επιβεβαίωση των στοιχείων όλων των μελών του νοικοκυριού, συμπεριλαμβανομένων των φιλοξενούμενων. γ) Συναινούν στη χρησιμοποίηση των στοιχείων τους, αποκλειστικά και μόνο, για το σκοπό της αξιολόγησης του προγράμματος. δ) Συναινούν στη διενέργεια κοινωνικής έρευνας και σε κατ’ οίκον επισκέψεις από αρμόδιους υπαλλήλους, αν απαιτηθεί, για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης του νοικοκυριού. ε) Συμπεριλαμβάνουν στην επόμενη δήλωση φορολογίας εισοδήματος όλες τις αλλαγές που αναφέρθηκαν κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης.

Καταβολή του επιδόματος

1. Το επίδομα καταβάλλεται μηνιαίως με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, ο οποίος τηρείται υποχρεωτικά σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα. Το επίδομα δεν καταβάλλεται εάν ο αιτών δεν έχει δηλώσει στην αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα αριθμό τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

2. Το δικαίωμα στην καταβολή του επιδόματος ισχύει από την 1η ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση.

3. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο 2019, το δικαίωμα στην καταβολή του επιδόματος ισχύει αναδρομικά από 01/01/2019 και καταβάλλεται στο σύνολό του ως πρώτη δόση, για τους δικαιούχους που πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος και στων οποίων το όνομα υπάρχει ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο από την ημερομηνία αυτή.

Κατηγορία Γενικά

Πως υπολογίζονται τα φοροτεκμήρια και ποια είναι τα όπλα για όσους βρίσκονται αντιμέτωποι με την φορολόγηση όχι από πραγματικά αλλά απότεκμαρτά εισοδήματα.
Δείτε τον αναλυτικό οδηγό :

Ο υπολογισμός των τεκμηρίων διαβίωσης γίνεται:

Για τις κατοικίες

-Ενεργοποιείται από το πρώτο τ.μ.

Ιδιόκτητη κατοικία

Δευτερεύουσα κατοικία

Εξοχική κατοικία

Μισθωμένη κατοικία

Δωρεάν παραχωρημένη κατοικία

Κατοικία φοιτητών-σπουδαστών

Ο υπολογισμός του τεκμηρίου γίνεται ως εξής:
έως 80 τ.μ. 40ευρώ ανά τ.μ

Από 81-120 τ.μ 65 ευρώ ανά τ.μ

Από 121 έως 200. τ.μ. 110 ευρώ ανά τ.μ.

Από 201 – 300 τ.μ. 200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο

Από 300 τ.μ και άνω 400 ευρώ ανά τ.μ.

Σημείωση:

Εάν η τιμή ζ’ωνης είναι μεγαλύτερη από 2.800 ευρώ τα ποσά προσαυξάνονται κατά 40%

Εάν η τιμή ζώνης είναι μεγαλύτερη από 5.000 ευρώ , η προσαύξηση είναι κατά 70%

Οι βοηθητικοί χώροι 40 ευρώ ανά τετραγωνικό ενώ στις δευτερεύουσες κατοικίες το ποσό μειώνεται κατά 50%

Για τα Ι.Χ

Με βάση τα κ.εκ.

Έως 1200 κ.εκ. 4.000 ευρώ

1200-2000 κ.εκ, 600 ευρώ για κάθε 100 κ.εκ

Από 2000-3000, 900 ευρώ για κάθε 100κ.εκ.

3000κ.ε και άνω, 1200 ευρώ για κάθε 100 κ.εκ

Με βάση την παλαιότητα:

Από 5-10 έτη η μείωση είναι 30%

10 έτη και άνω, μείωση του τεκμηρίου κατά 50%

Για τα ιδιωτικά σχολεία:
όπως προκύπτει από τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών

Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων επιβαρύνεται ο γονέας που έχει καταβάλλει την δαπάνη

Σκάφη αναψυχής:

Με βάση το ολικό μήκος

Μηχανοκίνητα ανοιχτού τύπου:

Έως 5 μέτρα, 4000 ευρώ για κάθε μέτρο

‘Ανω των πέντε μέτρων, 2000 για κάθε μέτρο

Με χώρους ενδιαίτησης:
‘Εως 7 μέτρα, 12.000 τεκμήριο

Από 7-10 μέτρα, 3000 ευρώ για κάθε μέτρο

Από 10-12 μέτρα, 7500 για κάθε μέτρο

Από12-15 μέτρα, 15000 το κάθε μέτρο

Από15-18 μέτρα, 22500 ευρώ για κάθε μέτρο

Από 18-22 μέτρα, 30.000 για κάθε μέτρο

Σημείωση:

Το ποσό μειώνεται κατά 50% για τα παραδοσιακά ιστιοφόρα ελληνικής κατασκευής.

Δεν λαμβάνονται υπόψη για το τεκμήριο διαβίωσης τα σκάφη επαγγελματικής χρήσης.

Αναγνωρίζεται η ακινησία με βεβαίωση λιμενικής αρχής.

ΠΙΣΙΝΕΣ

Για εξωτερική πισίνα:

Έως 60τ/μ, 160 ευρώ το τ.μ.

Άνω των 60τ.μ. 320 ευρώ το τετραγωνικό.

Για τις εσωτερικές πισίνες, τα ποσά διπλασιάζονται.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Τεκμήρια απόκτησης: Αγορά ή μίσθωση αυτοκινήτων ή δίτροχων

Αγορά κινητών πραγμάτων αξίας άνω των 10.000 ευρώ

Δωρεές , γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών.

Εξόφληση δανείων ή πιστώσεων

Οι περιπτώσεις αμφισβήτησης:

Μπορεί κάποιος φορολογούμενος να αμφισβητήσει την αντικειμενική από την πραγματική του ετήσια δαπάνη όταν:

Υπηρετεί στρατιωτική θητεία

Είναι φυλακισμένος

Νοσηλεύεται

Είναι άνεργος και δικαιούται βοήθημα ανεργίας

Συγκατοικεί με συγγενείς πρώτου Βαθμού

Είναι ορφανός ανήλικος

Προσκομίσει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι πραγματοποίησε μικρότερη δαπάνη από την αντικειμενική.

ΟΠΛΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εισόδημα από πώληση περιουσιακών στοιχείων

Δάνεια από τράπεζες – συγγενείς

Δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών

Αποζημιώσεις απολύσεων

Εφάπαξ ασφαλιστικών ταμείων

Ποσά που θεωρούνται εισόδημα

Κέρδη από τυχερά παιχνίδια

Αναλωθέντα κεφάλαια

Κέρδη μετοχών και ιδίων κεφαλαίων

Εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων ή συναλλάγματος

πηγή: Ημερησία

Κατηγορία Οικονομία

Ποσοστό μεγαλύτερο από το 80% των "κόκκινων" δανείων που συνδέονται με πρώτη κατοικία θα μπορούν να ενταχθούν στο διάδοχο σχήμα του νόμου Κατσέλη, το οποίο μένει να εγκριθεί από τους θεσμούς, δήλωσαν τραπεζικές πηγές στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, σχεδόν όλα τα δάνεια που θα ενταχθούν στον νέο νόμο θα μπορούν να τύχουν της κρατικής επιδότησης που θα προβλέπει το νέο πλαίσιο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία των τραπεζών, από τα περίπου 240.000 στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια που βρίσκονται στο «κόκκινο», τα 200.000 περίπου εκτιμάται ότι θα μπορούν να εγκριθούν για ρύθμιση από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα γίνεται η σχετική διαδικασία.

Η πλατφόρμα θα εξετάζει εάν πληρούνται τα κριτήρια που πρέπει να εκπληρούνται, όπως το ανεξόφλητο υπόλοιπο οφειλής να είναι έως 130.000 ευρώ, η αντικειμενική αξία πρώτης κατοικίας έως 250.000 ευρώ και το οικογενειακό εισόδημα από 12.500 έως 30.000 ευρώ, περίπου, για ένα άτομο και πενταμελή οικογένεια, αντίστοιχα. Επίσης θα λαμβάνονται υπόψη και περιουσιακά κριτήρια, όπως οι καταθέσεις σε άλλες τράπεζες και η ακίνητη περιουσία των οφειλετών.

Στην περίπτωση που η αίτηση πληροί τις προϋποθέσεις, η τράπεζα θα κάνει πρόταση ρύθμισης στον οφειλέτη που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων επιμήκυνση του δανείου, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της μηνιαίας δόσης έως και 30%, μείωση του επιτοκίου καθώς και κούρεμα της οφειλής, το οποίο δεν θα είναι οριζόντιο αλλά θα εξετάζεται υπό προϋποθέσεις.

Όπως επισημαίνουν τραπεζικές πηγές στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η συμφωνία που έχει επέλθει και θα οδηγήσει στο νέο «νόμο Κατσέλη» κρίνεται θετική καθώς επιλύεται μια βασική εκκρεμότητα.

Κατηγορία Οικονομία

Αυξάνονται οι δημόσιες υπηρεσίες στις οποίες ο πολίτης αποκτά άμεση πρόσβαση με ηλεκτρονικό τρόπο, είτε μέσω της πύλης «Ερμής», είτε μέσω ΚΕΠ και ΚΕΠ online. Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ο πολίτης έχει ηλεκτρονική πρόσβαση σε:

 • 9 υπηρεσίες με άμεση παραλαβή πιστοποιητικού από την Πύλη «Ερμής»,
 • 116 ηλεκτρονικές υπηρεσίες με παραλαβή του πιστοποιητικού, είτε ηλεκτρονικά σε δεύτερο χρόνο, είτε με επίσκεψή του σε ΚΕΠ της επιλογής του,
 • Πληροφορίες για περισσότερες από 1.000 υπηρεσίες – διαδικασίες της Δημόσιας Διοίκησης και τη διεκπεραίωση 60 επιλεγμένων υπηρεσιών.

Ακόμη, μια ακόμη καινοτομία αποτελεί η δυνατότητα που έχουν οι εξυπηρετούμενοι πολίτες, από τις 9 Νοεμβρίου 2015, να αποκτούν πρόσβαση στις υπηρεσίες της πύλης «Ερμής», μόνο με τους κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet και χωρίς πρόσθετες διαδικασίες. Υπολογίζεται ότι περίπου 6.000.000 πολίτες είναι κάτοχοι κωδικών στο TAXISnet. Με μόνη προϋπόθεση και την κατοχή αυτού του κωδικού, η παραλαβή και η εκτύπωση για παράδειγμα ενός πιστοποιητικού γέννησης είναι πλέον θέμα μερικών κλικ.

Αναλυτικότερα, με την είσοδό του στον πύλη ΕΡΜΗΣ, ο πολίτης αποκτά αμέσως πρόσβαση στις παρακάτω υπηρεσίες:

 • 9 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες με άμεση παραλαβή αποτελέσματος/πιστοποιητικού από την Πύλη
 • 116 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες με παραλαβή του αποτελέσματος/πιστοποιητικού είτε ηλεκτρονικά σε δεύτερο χρόνο από την ηλεκτρονική του θυρίδα είτε με φυσική παρουσία από το ΚΕΠ της επιλογής του.
 • Πληροφορίες για περισσότερες από 1.000 υπηρεσίες/διαδικασίες της δημόσιας διοίκησης
 • Δυνατότητα απόκτησης ψηφιακής υπογραφής
 • Πρόσβαση στην προσωπική ηλεκτρονική του θυρίδα. Στην ηλεκτρονική θυρίδα αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μορφή τα διάφορα πιστοποιητικά που έχει εκδώσει ο χρήστης μέσω των υπηρεσιών με ηλεκτρονική διεκπεραίωση ή έχουν εισαχθεί από υπαλλήλους ΚΕΠ.
 • Δυνατότητα να παρακολουθήσει το ιστορικό των ηλεκτρονικών συναλλαγών του, να πληροφορηθεί για την πορεία των αιτημάτων του αλλά και να λάβει άμεσα την πληροφορία για το που μπορεί να χρησιμοποιήσει το πιστοποιητικό του στην Δημόσια Διοίκηση.

Πλήρως ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Ο πολίτης μπορεί να διεκπεραιώσει και να παραλάβει ηλεκτρονικά από τον υπολογιστή του το παραγόμενο πιστοποιητικό, για 9 υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης:

1. Απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ΙΚΑ
2. Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου (Ειδικό Ληξιαρχείο)
3. Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης (Ειδικό Ληξιαρχείο)
4. Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου (Ειδικό Ληξιαρχείο)
5. Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας (για επιχειρήσεις – εργοδότες)
6. Χορήγηση βεβαίωσης γέννησης (Εθνικό Δημοτολόγιο)
7. Χορήγηση βεβαίωσης ιθαγένειας (Εθνικό Δημοτολόγιο)
8. Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης για ΟΓΑ (Εθνικό Δημοτολόγιο)
9. Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης (Εθνικό Δημοτολόγιο)

Στην πύλη «Ερμής» αναφέρονται ως «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – Άμεση παραλαβή αποτελέσματος» ή «Κατηγορίας 02» και είναι απευθείας προσβάσιμες από το σύνδεσμο: http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/elServices?p_type=2

Ο πολίτης υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση για τις υπηρεσίες αυτές, παραλαμβάνοντας άμεσα το αποτέλεσμα (πιστοποιητικό, βεβαίωση, κλπ) στην ηλεκτρονική του θυρίδα. Επισημαίνεται ότι το έγγραφο αυτό μπορεί να το εκτυπώσει και να το χρησιμοποιήσει στις συναλλαγές του με τη δημόσια διοίκηση, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 /Α΄/11.05.2015).

Τα ηλεκτρονικά έγγραφα της συγκεκριμένης κατηγορίας φέρουν στο κάτω μέρος τους ένα μοναδικό «Κωδικό Επαλήθευσης» προκειμένου να μπορούν να επαληθευτούν από οποιονδήποτε αποδέκτη μέσω του μηχανισμού ελέγχου εγκυρότητας εγγράφων που παρέχει η Πύλη «ΕΡΜΗΣ».

Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, απαιτείται υποχρεωτικά να έχει προηγηθεί η σύνδεσή του στην Πύλη «ΕΡΜΗΣ».

116 υπηρεσίες με ηλεκτρονική υποβολή και παραλαβή είτε από τον υπολογιστή (ηλεκτρονική θυρίδα), είτε από ΚΕΠ

Για 116 υπηρεσίες, ο πολίτης μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση προς ένα ΚΕΠ. Ο υπάλληλος του ΚΕΠ αναζητά με φυσικό τρόπο το παραγόμενο αποτέλεσμα από τον αρμόδιο φορέα και απαντά στον πολίτη.
Ανάλογα με την επιλογή του πολίτη, η παραλαβή του αποτελέσματος γίνεται:

 • Είτε με φυσική παρουσία του πολίτη σε ένα ΚΕΠ της επιλογής του
 • Είτε ηλεκτρονικά από την πύλη ΕΡΜΗΣ μέσω της ηλεκτρονικής θυρίδας του πολίτη

(Αναλυτικότερα, η λίστα με τις 116 υπηρεσίες παρακάτω)

Στην Πύλη αναφέρονται ως «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – Όχι άμεση παραλαβή αποτελέσματος» ή «Κατηγορίας 01» και είναι απευθείας προσβάσιμες από το σύνδεσμο: http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/elServices?p_type=1

Ο πολίτης υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση για τις υπηρεσίες αυτές, παραλαμβάνοντας το αποτέλεσμα (πιστοποιητικό, βεβαίωση, κλπ) είτε από την ηλεκτρονική του θυρίδα είτε από το ΚΕΠ που δηλώνει κατά την υποβολή της αίτησης.

Κατά την υποβολή της αίτησης, ζητείται από τον πολίτη η επιλογή ενός ΚΕΠ το οποίο θα διαχειριστεί την υπόθεσή του. Εάν επιθυμεί το αποτέλεσμα της αίτησης να αποθηκευτεί απευθείας στην ηλεκτρονική του θυρίδα θα πρέπει να επιλέξει στο πρώτο βήμα, ΚΕΠ με δυνατότητα ψηφιοποίησης εγγράφων. Επισημαίνεται ότι το έγγραφο αυτό μπορεί να το εκτυπώσει και να το χρησιμοποιήσει στις συναλλαγές του με τη δημόσια διοίκηση, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α΄/26.03.2014).

Εάν η ηλεκτρονική αίτηση απαιτεί δικαιολογητικά τότε θα πρέπει να επισυνάψει τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά έγγραφα μέσω της ηλεκτρονικής του θυρίδας. Την πορεία της αίτησης μπορεί να την παρακολουθήσετε από τον φάκελο υποθέσεών του. Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, απαιτείται υποχρεωτικά να έχει προηγηθεί η σύνδεσή του στην Πύλη «ΕΡΜΗΣ».

Υπηρεσίες για τις οποίες παρέχονται πληροφορίες και τα απαραίτητα έντυπα

Για περισσότερες από 1.000 υπηρεσίες, ο πολίτης μπορεί να ενημερωθεί για τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το θεσμικό πλαίσιο και τα βήματα εκτέλεσης της διαδικασίες. Πρόκειται για πιστοποιημένες διαδικασίες που παρέχονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών της χώρας/

Στην Πύλη μπορούν να αναζητηθούν στην καρτέλα «Υπηρεσίες και Πληροφορίες» ή απευθείας από τον σύνδεσμο: http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/egcl.

Για να αναζητήσει ένας πολίτης κάποια από αυτές τις διαδικασίες, έχουν υλοποιηθεί 3 διαφορετικοί τρόποι αναζήτησης:

 • Αναζήτηση υπηρεσίας ανάλογα με το θεματικό αντικείμενο
 • Αναζήτηση υπηρεσίας ανάλογα με το γεγονός,
 • Ευρετήριο ομάδων κοινού

Υπηρεσίες που παρέχονται από άλλους ιστοχώρους

Στην Πύλη μπορούν να αναζητηθούν στην καρτέλα «Υπηρεσίες άλλων ιστοχώρων», υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες από άλλους ιστοχώρους φορέων της δημόσιας διοίκησης. Σκοπός είναι ο πολίτης να μπορεί να ενημερωθεί για υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά. Παράδειγμα τέτοιας υπηρεσίας αποτελεί το ασφαλιστικό βιογραφικό μέσω της εφαρμογής ΑΤΛΑΣ ή ο Φάκελος Υγείας μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΠΥΥ.

Παρεχόμενες υπηρεσίες από το ΚΕΠ – Online

Για περισσότερες από 1.000 υπηρεσίες, ο πολίτης μπορεί να εξυπηρετηθεί από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών της χώρας. Τα ΚΕΠ επικοινωνούν με τον αρμόδιο φορέα που εκδίδει το αποτέλεσμα της υπηρεσίας και την παρέχουν στον πολίτη χωρίς αυτός να απαιτείται να γνωρίζει την δομή και τις διαδικασίες της δημόσιας διοίκησης.

Για επιλεγμένες υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης (60 συνολικά) , τα ΚΕΠ έχουν διασυνδεθεί ηλεκτρονικά με τα πληροφοριακό σύστημα του Φορέα που τις παρέχει. Το αποτέλεσμα της υπηρεσίας (π.χ. πιστοποιητικό γέννησης) παραδίδεται αυτόματα στον πολίτη χωρίς να απαιτούνται 2 επισκέψεις στο ΚΕΠ (μία για αίτηση και μία για παραλαβή).

Στόχος η επέκταση

Τα ΚΕΠ αποτελούν έναν θεσμό καταξιωμένο στην συνείδηση της κοινής γνώμης. Διάταξη που συμπεριλήφθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την Δημόσια Διοίκηση (Μητρώο Επιτελικών Στελεχών, Αξιολόγηση κλπ.) και συγκεκριμένα το άρθρο 34, προβλέπει:

α) Σε περίπτωση που ο πολίτης τηρεί ηλεκτρονική θυρίδα χρήστη της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου, η αρμόδια υπηρεσία οφείλει να αναζητεί τα απαραίτητα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας έγγραφα, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις από τα αποθηκευμένα στην ηλεκτρονική θυρίδα έγγραφα.

β) «Θωράκιση» των παρεχόμενων από τα ΚΕΠ υπηρεσιών, καθώς οι διαδικασίες που έχουν καθοριστεί να διεκπεραιώνονται μέσω αυτών, δεν θα μπορούν να τροποποιούνται με μονομερή ενέργεια από τον αρμόδιο υπουργό, αλλά μόνο με έγκριση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.

πηγή: aftodioikisi.gr

Κατηγορία Γενικά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΙΚΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ 2019

ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

21:00 Χορός Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων Νεοκάστρου στο κτήμα «Πολιτεία».

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

18:00 «Τα βάσανα τσ' Τσάβως!» Μουσικοχορευτική θεατρική παράσταση από τον Λαογραφικό Όμιλο Μελίκης και Περιχώρων (Επανάληψη παράστασης στις 20:00).

ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

21:00 Χορός Πολιτιστικού Συλλόγου Θρακιωτών Μελίκης "Το Κωστί" στο κτήμα «Πολιτεία».

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

15:00 Παιδικό πάρτι μασκέ με κλόουν στο LOST SLEEPLESS CLUB από τον Λαογραφικό Όμιλο Μελίκης και Περιχώρων.

19:00 «Σεργιάνι στην παράδοση»: Μουσική εκδήλωση από την Χορωδία του Χορευτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης (Χ.Ο.Θ.)

ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Αναβίωση Θρακικού εθίμου «Καλόγερος».

ΤΡΙΤΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

19:00 «Τα βάσανα τσ' Τσάβως!» Επανάληψη μουσικοχορευτικής θεατρικής παράστασης από τον Λαογραφικό Όμιλο Μελίκης και Περιχώρων.

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

19:00 «Η ζωή είναι...Γυναίκα» : Μουσική Εκδήλωση από τις Χορωδίες της Μελίκης (Παιδική κι ενηλίκων).

ΠΕΜΠΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

20:00 Μεσοχώρι: Πάρτι καρναβαλιστών στην κεντρική πλατεία της Μελίκης
(Διοργάνωση: «Φίλιππος» Μελίκης).

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Πρωί: Επίσκεψη ομάδας καρναβαλιστών του Λαογραφικού Ομίλου Μελίκης και Περιχώρων στα σχολεία της Μελίκης.

11:00 Μαθητικό αποκριάτικο πάρτι στην κεντρική πλατεία της Μελίκης.

20:30 Χορός ηλικιωμένων και μερακλήδων του Λαογραφικού Ομίλου Μελίκης και Περιχώρων στην οικ. ταβέρνα «Αρχοντικό».

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

21:00 Ετήσιος Χορός Λαογραφικού Ομίλου Μελίκης και Περιχώρων στην οικ. ταβέρνα «Αρχοντικό».

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

18:30 Παραδοσιακό κάψιμο των κέδρων και γλέντι στην κεντρική πλατεία του Νεοκάστρου, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέων Νεοκάστρου.

20:30 «Καρναβαλιστές και όργανα στους δρόμους!» Νυχτερινή εξόρμηση ομάδων καρναβαλιστών στους δρόμους και τα καταστήματα της Μελίκης.

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

11:00 Αναβίωση “χωριάτικου” γάμου και παρουσίαση χορών από διάφορα παραδοσιακά συγκροτήματα.

14:00 Παρέλαση αρμάτων, ομάδων καρναβαλιστών και παραδοσιακών συγκροτημάτων.

ΛΗΞΗ «ΜΕΛΙΚΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ 2019»

Το Alexandria.gr είναι χορηγός του Μελικιώτικου Καρναβαλιού 2019.

 

Στις 28 Φεβρουαρίου λήγει η προθεσμία για τους ετεροδημότες προκειμένου να υποβάλουν σχετική αίτηση στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ή στον Δήμο κατοικίας τους.

Αυτό προβλέπει η εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών για τις ευρωεκλογές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου. Υπενθυμίζεται ότι το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν όλοι οι πολίτες Έλληνες και Ελληνίδες που συμπλήρωσαν το δέκατο έβδομο (17ο) έτος της ηλικίας τους.

Οι νέοι εκλογείς που συμπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους και συνεπώς αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν (η 1η Ιανουαρίου θεωρείται ως ημερομηνία γέννησης όλων όσων γεννήθηκαν μέσα στο χρόνο), περιλαμβάνονται αυτεπάγγελτα σε καταστάσεις που συντάσσουν οι Δήμοι, από 1η μέχρι τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους.

Οι νέοι εκλογές (17 ετών) μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα κατά τις προσεχείς ευρωεκλογές του Μαΐου 2019 στον τόπο διαμονής τους, με την ιδιότητα του ετεροδημότη εκλογέα. Επειδή όμως οι βασικοί εκλογικοί κατάλογοι της Α΄αναθεώρησης (δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου) που συμπεριλαμβάνουν τους νέους εκλογείς θα οριστικοποιηθούν στα μέσα Απριλίου 2019, αλλά και για την απρόσκοπτη συμμετοχή των νέων ετεροδημοτών εκλογέων στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, το Υπουργείο Εσωτερικών καθιερώνει ειδική διαδικασία, σύμφωνα με την οποία ο ετεροδημότης/νέος εκλογέας, εφόσον το επιθυμεί, θα μπορεί μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019 να υποβάλλει αυτοπροσώπως, με ισχύον αποδεικτικό ταυτότητάς του, αίτηση ετεροδημότη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ή στον Δήμο κατοικίας του.

Από την ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ θα αναζητείται και θα συμπληρώνεται, από τον αρμόδιο υπάλληλο του Κ.Ε.Π. ή του Δήμου κατοικίας, η ειδική αίτηση-δήλωση του νέου εκλογέα με τα ατομικά στοιχεία του ενδιαφερόμενου, ένα αντίγραφο της οποίας θα δίνεται στον ενδιαφερόμενο. Επισημαίνεται ότι οι νέοι εκλογείς-νέοι ετεροδημότες οφείλουν να φροντίσουν να ενημερωθούν έγκαιρα για την εγγραφή τους ή μη, στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών, μέσω του >, περίπου στα μέσα Απριλίου 2019.

Προϋπόθεση για την ένταξη του νέου εκλογέα στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών, αποτελεί η εγγραφή του μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019 (Α΄Αναθεώρηση 2019) στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους του Δήμου, στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένος.

Κατηγορία Γενικά

Το Alexandriamou.gr έψαξε και βρήκε ένα νοστιμότατο μενού για την εβδομάδα που διανύουμε για όλες τις γυναίκες και κυρίως τις μαμάδες που δεν ξέρουν τι να μαγειρέψουν για τις οικογένειες τους, εύκολες καθημερινές συνταγές για όλα τα γούστα για έναν δυνατό μεταβολισμό(απαραίτητες θρεπτικές ουσίες) δίνοντας μια νόστιμη απάντηση στο ερώτημα "τι θα φάμε σήμερα;".

Δευτέρα- Πατάτες γεμιστές με τσένταρ

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Διατροφής 16/4/18-22/4/18

Υλικά

Πατάτες μεγάλες 5
Τυρί τσένταρ 300 γρ τριμμένο
Λουκάνικα Φρανκφούρτης 5 ψιλοκομμένα
Μπέικον 10 φέτες ψιλοκομμένες
Αλάτι -πιπέρι
Μουστάρδα 3 κουταλιές γλυκού

Οδηγίες

Πλένουμε τις πατάτες πολύ καλά, τις τυλίγουμε σε αλουμινόχαρτο,τις τοποθετούμε σε ένα ταψάκι και τις ψήνουμε για 40 λεπτά στους 180 βαθμούς. Μόλις τις βγάλουμε από τον φούρνο τις αφήνουμε να κρυώσουν καλά.Ψιλοκόβουμε τα λουκάνικα και το μπέικον. Αφού έχουν κρυώσει οι πατάτες τις κόβουμε στην μέση κατά μήκος και αδειάζουμε πολύ προσεκτικά ένα μέρος από την ψίχα τους. Βάζουμε την ψίχα που αφαιρέσαμε σε ένα μπολ και το ανακατεύουμε με τα αλλαντικά μας.Προσθέτουμε αλάτι- πιπέρι και την μουστάρδα.Ρίχνουμε και το μισό από το τυρί μας. Ξεκινάμε να γεμίζουμε τις πατάτες και από πάνω πασπαλίζουμε με το τυρί που κρατήσαμε. Τις ξαναβάζουμε στο φούρνο και τις αφήνουμε στους 180 βαθμούς να ψηθούν και να λιώσει το τυρί για περίπου 15-20 λεπτά.

Τρίτη- Μπουκίτσες κοτόπουλο με πιπεριές !

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Διατροφής 16/4/18-22/4/18

Υλικά

2 στήθη φιλέτο κοτόπουλο κομμένο μπουκίτσες
1 μεγάλη πράσινη πιπεριά κομμένη λωρίδες
3 πιπεριές Φλωρίνης κομμένες κρίκους
1 κρεμμύδι κομμένο λωρίδες
2 σκελίδες σκόρδο κομμένο ροδέλες
1 κουταλιά σούπας μεγάλη μουστάρδα
1 κουταλιά σούπας μαγιονέζα
1/2 κουταλάκι του γλυκού κουρκουμά
αλάτι -πιπέρι
1 φλιτζανάκι του καφέ ούζο
1 φλιτζανάκι του καφέ εβαπορέ γάλα

Τι κάνουμε

Ετοιμάζουμε το κοτόπουλο με το κρεμμύδι και το σκόρδο

Βάζουμε σε βαθύ τηγάνι το λάδι και προσθέτουμε
το κοτόπουλο με κρεμμύδι και σκόρδο ,σοτάρουμε μέχρι να ασπρίσει το κοτόπουλο ανακατεύοντας με ξύλινη κουτάλα συχνά.Πλένουμε και βγάζουμε τα σπόρια από της πιπεριές

Τις κόβουμε σε λωρίδες και κρίκους. Τις ρίχνουμε μέσα στο κοτόπουλο.
Ανακατεύουμε καλά και προσθέτουμε αλάτι πιπέρι και τον κουρκουμά
Σε 5 λεπτά κι αφού ανακατεύουμε συνέχεια προσθέτουμε το ούζο.  Διαλύουμε σε ένα χαμηλό ποτήρι την μαγιονέζα με την μουστάρδα μέσα σε νερό
Το ρίχνουμε μέσα στο φαγητό ,προσθέτουμε κι άλλο ένα ποτήρι με νερό σκεπάζουμε το τηγάνι χαμηλώνουμε την θερμοκρασία και μαγειρεύουμε περίπου τα 20 λεπτά.
Βγάζουμε το καπάκι ρίχνουμε το εβαπορέ γάλα δυναμώνουμε την φωτιά και μαγειρεύουμε λίγο ακόμα να δούμε να δέσει η σάλτσα του και είναι έτοιμο !!!

Σερβίρουμε ή σκέτο με σαλάτα ή πάνω σε μακαρόνια ή πουρέ ή πατάτες τηγανιτές !!
Καλή όρεξη φτιάξτε το και θα με θυμηθείτε !!!

Τετάρτη- Φασολάκια φουρνιστά

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Διατροφής 16/4/18-22/4/18

Υλικά:
2 κιλά φασολάκια
1/2 ματσάκι μαϊντανό
3 πατάτες καθαρισμένες
3 κολοκυθάκια μέτρια
1 κρεμμύδι
2 καρότα
1 ποτήρι μεγάλο φρεσκοτριμμένη ντομάτα
2 κουταλιές πελτέ που το διαλύουμε σε ένα κρασοπότηρο
1 ποτήρι λάδι
αλάτι, πιπέρι, 1 κουταλάκι ζάχαρη.

Εκτέλεση:
Βάζεις την κατσαρόλα στην κουζίνα και τσιγαρίζεις με το λάδι το κρεμμύδι.Ρίχνεις τα φασολάκια μέσα στην κατσαρόλα μαζί και το αλάτι. Μόλις τα δεις και μαλακώσουν ρίχνεις τον μαϊντανό,την ζάχαρη,το πιπέρι και την φρεσκοτριμμένη ντομάτα. Αυτή η διαδικασία θα κρατήσει περίπου 10 λεπτά. Τα βγάζεις και τα τοποθετείς στο ταψί σου χωρίς να έχεις βγάλει το ζουμί της κατσαρόλας. Στην συνέχεια στο ζουμί που ήδη υπάρχει στην κατσαρόλα σου βάζεις τα κολοκυθάκια, τις πατάτες και τα καρότα.Τα αφήνεις 10 λεπτά να μαραθούν και αυτά και όλα μαζί τα τοποθετείς στο ταψί με τα φασολάκια.Τα βάζεις στον φούρνο στους 250 βαθμούς σε σκεπαστό ταψί για 45 λεπτά και ρίχνεις και 1 κρασοπότηρο νεράκι. Μετά τα 45 λεπτά ανοίγεις το καπάκι και τα αφήνεις ακόμη 15 λεπτά στο φούρνο και έχεις ρυθμίσει την θερμοκρασία στους 180 βαθμούς.

Αν δεν έχεις σκεπαστό ταψί μπορείς να βάλεις αλουμινόχαρτο.
Ζάχαρη βάζω σε όλα τα κοκκινιστά με φρεσκοτριμμένη ντομάτα γιατί σπάει την γεύση της ντομάτας και δίνει μια γλύκα στο φαγητό που του ταιριάζει.
Συμβουλή της μαμάς μου το αλάτι να το βάζω όταν τα αχνίζω για να μαλακώσουν πιο γρήγορα και να βγάλουν τα υγρά τους
Συνήθως μαγειρεύω με το «μάτι»…. από την μαμά μου το έχω πάρει αυτό. Οι δοσολογίες είναι δικές μου αλλά εσείς μπορείτε να τις μετατρέψετε ανάλογα με την ποσότητα που θέλετε να φτιάξετε.

Πέμπτη- Γιουβέτσι με χοιρινό

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Διατροφής 16/4/18-22/4/18

Υλικά:

1,5 κιλό χοιρινό λαιμό
1/2 φλ. παρθένο ελαιόλαδο
2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα
​3 σκελίδες σκόρδο
2 κ.σ. πελτέ ντομάτας

200 ml κρασί λευκό
300 γρ. ντομάτα κονκασέ

2 λίτρα ζωμό βοδινού
500 γρ. κριθαράκι χοντρό
2 κ.γ. πάπρικα γλυκιά

1 κ.γ. κανέλα

1 κ.σ. ρίγανη

1 κ.σ. θυμάρι
αλάτι κ πιπέρι

Εκτέλεση:

Σε μία φαρδιά μεγάλη κατσαρόλα με μεταλλικά χερούλια ρίχνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε σε δυνατή φωτιά το κρέας.

Αφαιρούμε από την κατσαρόλα το κρέας και ρίχνουμε το κρεμμύδι να μαραθεί και εν συνεχεία τον πελτέ και το σκόρδο. Σοτάρουμε καλά να βγουν τα αρώματα του πελτέ και προσθέτουμε το κρέας.

Αφήνουμε για δύο τρία λεπτά να σοταριστούν μαζί όλα τα υλικά ανακατεύοντας και σβήνουμε με το λευκό κρασί.

Συνεχίζουμε για ακόμα δύο λεπτά μέχρι να εξατμιστεί το οινόπνευμα και προσθέτουμε την ντομάτα τα μυρωδικά μας και το ένα λίτρο από τον ζωμό.

Ψήνουμε σε πολύ χαμηλή φωτιά, ανακατεύοντας συχνά, για μιάμιση ώρα μέχρι να δούμε ότι το κρέας έχει ψηθεί καλά και παρακολουθούμε ανά μισή ώρα να μην μείνει το φαγητό μας χωρίς νερό.

Στην συνέχεια προσθέτουμε το κριθαράκι και τον υπόλοιπο ζωμό και το βάζουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 15 λεπτά περίπου ή μέχρι να δούμε ότι το κριθαράκι έβρασε.

Και πάλι κατά την διάρκεια ελέγχουμε να μην στεγνώσει και μείνει χωρίς υγρά.

Βγάζουμε από τον φούρνο και αφήνουμε για 10 λεπτά να τραβήξει το κριθαράκι τα πολλά υγρά και να φουσκώσει.

Σερβίρουμε με τριμμένη κεφαλογραβιέρα ή ξερή μυζήθρα.

Παρασκευή- Φακόρυζο σούπα

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Διατροφής 16/4/18-22/4/18

Υλικά

1 & 1/2 κούπας φακές
1/3 κούπας ρύζι
5 κούπες ζωμός κότας
1 κουτί ντομάτες πουμαρό
3 καρότα σε ροδέλες
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
1 σέλερυ ψιλοκομμένο
2 σκελίδες σκόρδο
Μισή κούπα ψιλοκομμένο μαϊντανό
Μισό κουτ.γλ. βασιλικό
Μισό κουτ.γλ. θυμάρι
2 κουτ.σούπας ξύδι από κόκκινο κρασί
Λίγο ελαιόλαδο

Διαδικασία

Βήμα 1 Βάζουμε σε μια κατσαρόλα ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά .Βήμα 2 Προσθέτουμε τα κρεμμύδια και το σκόρδο και ανακατεύουμε για 2 λεπτά . Βήμα 3 Προσθέτουμε τις φακές, τα καρότα και το ρύζι . Βήμα 4 Προσθέτουμε τα μπαχαρικά, τις ντομάτες και τον ζωμό . Βήμα 5 Σιγοβράζουμε για 40 λεπτά. Βήμα 6 Αποσύρουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε το ξύδι. Βήμα 7 Το φακόρυζο σούπα είναι έτοιμο!

Σάββατο- Σαρδέλες πλακί στο φούρνο 

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Διατροφής 16/4/18-22/4/18

ΥΛΙΚΑ(για 4 άτομα)

½ κ. σαρδέλες
3 – 4 ντομάτες μέτριες
3 κρεμμύδια μέτρια
Φρέσκο δυόσμο
Ρίγανη ξερή & φρέσκια
1 λεμόνι
Ελαιόλαδο Άλτις
Αλάτι-πιπέρι

Για τη σαλάτα

χόρτα της αρεσκείας μας

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Aφαιρουμε απο την σαρδέλες το κεφάλι,τα εντόσθια ,και το κόκαλο.
Ξεφλουδίζουμε τις ντομάτες και τις κόβουμε σε λεπτές φέτες. Επίσης κόβουμε και το κρεμμύδι σε πολύ λεπτές φέτες. Σε ένα ταψί, ρίχνουμε ελαιόλαδο, από πάνω στρώνουμε φέτες ντομάτας, φέτες κρεμμυδιού, ραντίζουμε με ελαιόλαδο, ρίχνουμε αλάτι – πιπέρι, ρίγανη, φύλλα δυόσμου ολόκληρα και από πάνω τις σαρδέλες. Ρίχνουμε ελαιόλαδο, αλάτι – πιπέρι, ρίγανη και στρώνουμε φέτες λεμονιού. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 220 βαθμούς για 15 – 20 λεπτά.
Όση ώρα ψήνεται το φαγητό μας, ανά 3 λεπτά πρέπει να βρέχουμε τις σαρδέλες με τα ζουμάκια από το ταψί για να μην ξεραθούν.

Κυριακή- Σπαγγέτι με κεφτεδάκια και ζυμήθρα Ήπειρος

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Διατροφής 16/4/18-22/4/18

Υλικά

Για 2-4 άτομα

Για τα κεφτεδάκια

500 γραμμάρια κιμάς κοτόπουλου
50 γραμμάρια τριμμένη φρυγανιά
3 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα
2 κουταλιές ψιλοκομμένο μαϊντανό
1 κουταλιά κάρυ
1 ασπράδι αυγού

Για τη σάλτσα ντομάτα

3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο
αλάτι, πιπέρι
1 κουτί ντοματοχυμό

Για το σερβίρισμα

1 πακέτο μακαρόνια σπαγγέτι
100 γραμμάρια ξερή τριμμένη ζυμήθρα Ήπειρος με μόνο 1% λιπαρά

Εκτέλεση

Για τα κεφτεδάκια

Σε ένα μπολ ρίχνουμε όλα τα υλικά και τα ζυμώνουμε μέχρι να ενοποιηθούν.

Για τη συναρμολόγηση

Πλάθουμε σε μικρούς κεφτέδες και τους τοποθετούμε στο πάτο τις κατσαρόλας με λίγο ελαιόλαδο, ρίχνουμε από πάνω τον τοματοχυμό και αφήνουμε να μαγειρευτούν για 45 λεπτά σε μέτρια φωτιά ανακατεύοντας τακτικά για να μην κολλήσει το φαγητό στη κατσαρόλα, αν χρειαστεί ρίχνουμε και λίγο νερό.

Σε άλλη κατσαρόλα βράζουμε τα μακαρόνια για 8 λεπτά. Τέλος βάζουμε σε κάθε πιάτο τα μακαρόνια μαζί με τα κεφτεδάκια και σερβίρουμε πασπαλίζοντας με ξερή τριμμένη ζυμήθρα Ήπειρος με μόνο 1% λιπαρά.

πηγή: daddy-cool.gr

Κατηγορία Γενικά

Εφημερίες Φαρμακείων - Αλεξάνδρειας - Βέροιας - Νάουσας 18/02/2019

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
 
ΤΕΓΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Παπάγου 26 23330 25811 Έναντι ΔΕΗ
 
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
 
14:30-21:00 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29-31 (πλατεία Τσερμένι) 23310-65770
 
14:30-21:00 ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΒΙΚΕΛΑ 10 - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-28491
 
19:00-21:00 ΜΑΤΑΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 18 (μπροστά από πιάτσα ταξί)23310-63102
 
21:00-08:00 ΜΑΤΑΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 18 (μπροστά από πιάτσα ταξί) 23310-63102
 
 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ
 
Καπετανόπουλος Αθανάσιος 2332020203 Στέφανου Δραγούμη 24 & Ζαφειράκη Γωνία
Κατηγορία Φαρμακεία

Τοπικές νεφώσεις αναμένονται στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες κυρίως στην Κρήτη.

Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι αίθριος. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί στο Αιγαίο 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο.

Αναλυτική πρόγνωση:

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 5 έως 16 βαθμοί Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος. Κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 0 έως 15 βαθμοί Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από -2 έως 16 βαθμοί Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη όπου τις πρωινές ώρες θα σημειωθεί παγετός κατά τόπους.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος. Κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 4 έως 17 βαθμοί Κελσίου. Στην Ήπειρο κατά τόπους 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη όπου τις πρωινές ώρες θα σημειωθεί παγετός.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 4 έως 17 βαθμοί Κελσίου. Στα βόρεια κατά τόπους 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη και βαθμιαία βελτίωση.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 9 έως 15 βαθμοί Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Καιρός: Στα νησιά ανατολικού Αιγαίου γενικά αίθριος. Στα Δωδεκάνησα λίγες παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 9 έως 17 βαθμοί Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Κατηγορία Γενικά
Σελίδα 2 από 2

Διαφημίσεις Περιεχομένου

 • 1_kaffeine-37.jpg
 • athanasoulis.jpg
 • edipit_enosi.jpg

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!