alexandriamou.gr - Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ
 
 
Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας με Παράρτημα ΡΟΜΑ του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, ενημερώνει πως ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων που αφορά ανασφαλίστους πολίτες άνω των 67 ετών, χωρίς δικαίωμα συνταξιοδότησης από φορέα του ΕΦΚΑ. 
 
Βασικές προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος αναφέρονται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο :  https://opeka.gr/anasfalistoi-yperilikes/nomothetiko-plaisio/ 
 
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης είναι τα εξής: 
 • Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς ή Διαβατηρίου του αιτούντα*
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Οι αλλοδαποί, που δεν έχουν οικογενειακή μερίδα στην Ελλάδα, υποβάλλουν δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την οικογενειακή τους κατάσταση
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια δημόσια αρχή, (παρέχεται από την υπηρεσία μας)
 • Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ., με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον/ην αιτούντα/ούσα, από την οποία να προκύπτει ευκρινώς ο αριθμός «ΙΒΑΝ».
 • Φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και του αντίστοιχου εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας φορολογικής αρχής, του φορολογικού έτους, που προηγείται εκείνου που υποβάλλεται η αίτηση
 • Φωτοαντίγραφο του εντύπου «Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων -Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου Ν.4223/2013» (εκτύπωση εκκαθαριστικού τελευταίας εκκαθάρισης) του αιτούντα.
 • Πρόσφατη βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία χορήγησης παροχών πρόνοιας, του οικείου Δήμου ή άλλου αρμόδιου φορέα, από την οποία να προκύπτει αν ο/η αιτών/ούσα λαμβάνει οποιοδήποτε επίδομα και σε καταφατική περίπτωση, το είδος των επιδομάτων, το μηνιαίο ποσό και η χρονική διάρκεια χορήγησης. Σε περίπτωση εγγάμων ή σε διάσταση, ή σύναψης συμφώνου συμβίωσης, τη βεβαίωση αυτή θα προσκομίζουν και οι δύο σύζυγοι ή και τα δύο μέρη του συμφώνου συμβίωσης, ή και ο/η εν διαστάσει σύζυγος.
 • Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς ή Διαβατηρίου του συζύγου σε περίπτωση εγγάμων ή του συντρόφου σε περίπτωση σύναψης συμφώνου συμβίωσης.
 • Βεβαίωση στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος έναρξης της συνταξιοδότησης και το μηνιαίο ποσό της σύνταξης που λαμβάνει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων. Οι συνταξιούχοι ελληνικών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), θα πρέπει να συνυποβάλλουν βεβαίωση για το αν λαμβάνουν ή δικαιούνται επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.).
 • Βεβαίωση στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος έναρξης της συνταξιοδότησης και το μηνιαίο ποσό της σύνταξης που λαμβάνει ο/η σύζυγος ή ο συμβίων ή ο εν διαστάσει σύζυγος, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων. Οι συνταξιούχοι ελληνικών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), θα πρέπει να συνυποβάλλουν βεβαίωση για το αν λαμβάνουν ή δικαιούνται επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων(Ε.Κ.Α.Σ.).
 • Όσοι έχουν χρόνο παραμονής ή ασφάλισης σε χώρα του εξωτερικού ή/και λαμβάνουν σύνταξη από το εξωτερικό, απαιτείται η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα της αλλοδαπής, από την οποία να προκύπτει αν δικαιούνται ή αν λαμβάνουν σύνταξη από τη χώρα αυτή και σε περίπτωση που λαμβάνουν, να αναφέρεται το μηνιαίο ποσό αυτής. Σε περίπτωση εγγάμων ή σε διάσταση ή σύναψης συμφώνου συμβίωσης, τη βεβαίωση αυτή θα προσκομίζουν και ο/η σύζυγος ή ο/η εν διαστάσει σύζυγος ή και τα δύο μέρη του συμφώνου συμβίωσης. 
 • Ένα η περισσότερα από τα δικαιολογητικά για την απόδειξη της μόνιμης κατοικίας Δικαιολογητικά απόδειξης μόνιμης κατοικίας: ● Βεβαίωση της αρμόδιας δημοτικής αρχής, για τη μόνιμη κατοικία, ● Αντίγραφα των εντύπων Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή θεωρημένα εκκαθαριστικά σημειώματα ή των εντύπων Ε9.● Φωτοαντίγραφα όλων των σελίδων του/των διαβατηρίου/ων, της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, εφόσον πρόκειται για πολίτες και άλλων χωρών. ● Πιστοποιητικό μετοικεσίας. ● Βεβαίωση ελληνικού ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει αναλυτικά ο χρόνος ασφάλισής του. Αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας. ● Μισθωτήριο συμβόλαιο, με μισθωτή το δικαιούχο ή τον/τη σύζυγο του, κατατεθειμένο στην αρμόδια ΔΟΥ ή σε περίπτωση που φιλοξενείται από συγγενείς α ́ ή β ́ βαθμού, αντίγραφο αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φιλοξενούντος, που να το αποδεικνύει. ● Βεβαίωση από την αρμόδια περιφερειακή διεύθυνση του ΟΑΕΔ, από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών για την καταβολή του εφ’ άπαξ επιδόματος ομογενών ή επιδόματος ανεργίας. ● Βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία καταβολής παροχών πρόνοιας, του οικείου Δήμου, από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα επιδότησης κατά το οποίο ο αιτών τυχόν ελάμβανε ή λαμβάνει επίδομα στεγαστικής συνδρομής. ● Λογαριασμοί ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευσης κλπ).● Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο στοιχείο από το οποίο προκύπτει η μόνιμη και νόμιμη διαμονή και εγκατάσταση στην Ελλάδα.
 • Από την υπηρεσία μας μπορεί να ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά προκειμένου να τεκμηριωθούν τα ανωτέρω. 
   
  Για κάθε διευκρίνιση ή πρόσθετη πληροφορία και υποβολή αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας με παράρτημα Ρομά», από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00π.μ – 15:00μ.μ. στην Κεντρική Δομή: Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Αλεξάνδρειας, τηλ: 2333053072/71 εσωτερικό 3, και στο Παράρτημα Ρομά: Πλατεία Παπαντωνίου, τηλ: 2333023114 & 53129.  
   
  Υπενθυμίζεται πως το «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας με Παράρτημα Ρομά» εντάσσεται στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», άξονας προτεραιότητας 9Β:«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 
   

Το ΕΠΑΛ Αλεξάνδρειας θα πραγματοποιήσει από τις 24 έως τις 30 Μαρτίου 2019 τη δεύτερη ευρωπαϊκή κινητικότητα καθηγητών και μαθητών του στη Σικελία, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus + με τίτλο «My culture, Υour culture, Οur culture». ‘Eχει, ήδη, πραγματοποιηθεί με επιτυχία η πρώτη κινητικότητα στην Κροατία και προετοιμάζεται η επόμενη συνάντησή μας στο Partinico της Σικελίας με αντιπροσωπείες μαθητών από την Πορτογαλία, Τουρκία, Ρουμανία και Κροατία. Το θέμα της επικείμενης συνάντησης είναι «Παραδοσιακοί χοροί της χώρας μου», όπου οι μαθητές θα παρουσιάσουν και θα διδάξουν στους αλλοεθνείς συμμαθητές τους παραδοσιακούς χορούς της πατρίδας τους.

Οι μαθητές του ΕΠΑΛ Αλεξάνδρειας θα χορέψουν τον «Χασάπικο», χορό που έκανε διάσημη τη χώρα μας μέσα από την ταινία «Αλέξης Ζορμπάς» σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη.

Την άρτια και επιμελημένη προετοιμασία της ομάδας των μαθητών μας ανέλαβε ο κ. Παδιός Απόστολος, έγκριτος και εγνωσμένου κύρους χοροδιδάσκαλος παραδοσιακών χορών της πόλης μας. Τον ευχαριστούμε ιδιαιτέρως που με την ανιδιοτελή προσφορά του συνέβαλε στην άψογη προετοιμασία των μαθητών μας, καθώς και στην παραχώρηση από την προσωπική του συλλογή παραδοσιακών στολών που θα ολοκληρώσουν την επιτυχημένη παρουσία της αποστολής μας στη Σικελία.

Τα μέλη της αποστολής είναι:

Καθηγητές: Προύσκα Μαρία, Καραγιαννίδου Κυριακή, Πολυμένου Ευαγγελία, Μπέλλας Γιώργος

Μαθητές: Κωστόπουλος Γιάννης, Κωστόπουλος Βαγγέλης, Πασχαλίδης Δημήτρης, Λέρα Ανέστης

Σε κάθε σχολική χρονιά και στις μέρες της Φθινοπωρινής και της Εαρινής Ισημερίας μαθητές του 1ου Γυμνασίου Αλεξάνδρειας επαναλαμβάνουν «το πείραμα του Ερατοσθένη» που διοργανώνεται από το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών Σερρών σε πανελλαδικό επίπεδο. Το πείραμα του Ερατοσθένη κατατάσσεται στα 10 πιο εντυπωσιακά επιστημονικά πειράματα παγκοσμίως κυρίως για την απλή λογική σκέψη του Ερατοσθένη που απέδειξε την καμπυλότητα της Γης και μέτρησε την περίμετρο της.

Fun fact! 1700 χρόνια μετά το πείραμα του Ερατοσθένη, ο θαλασσοπόρος Χριστόφορος Κολόμβος, χρησιμοποιώντας λαθεμένες εκτιμήσεις για την περιφέρεια της Γης, ξεκίνησε από τα Κανάρια Νησιά ένα ταξίδι προς τα δυτικά με προορισμό την Ιαπωνία, η οποία πίστευε ότι βρισκόταν μόλις 3.700 χιλιόμετρα μακριά. Αν είχε χρησιμοποιήσει την περιφέρεια που υπολόγισε ο Ερατοσθένης, θα ήξερε πως το ταξίδι ήταν πολύ μεγαλύτερο, περίπου 20.000 χιλιόμετρα, μια απόσταση που κανένα πλοίο εκείνης της εποχής δεν θα μπορούσε να διασχίσει. Απ’ ότι φαίνεται ο Κολόμβος μάλλον στάθηκε τυχερός που ανάμεσα από την Ευρώπη και την Ασία, έτυχε να βρίσκεται μία ακόμα ήπειρος…

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το «πείραμα του Ερατοσθένη»: http://ekfe.ser.sch.gr/site/index.php/peirama-eratostheni/138-astronomia-7

Την Τετάρτη 20/03/2019 μαθητές από την Α΄ Γυμνασίου, δουλεύοντας σε ομάδες των τριών ατόμων και ακολουθώντας τον τρόπο του Ερατοσθένη (3ος π.Χ. αιώνας), μέτρησαν την περίμετρο και την ακτίνα της Γης. Στη συνέχεια, υπολόγισαν την απόκλιση των μετρήσεών τους από τις πραγματικές τιμές.

 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΑΥΛΗΣ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛ/ΔΡΕΙΑΣ

ΓΕΩΓΡ. ΜΗΚΟΣ: 22,441

ΓΕΩΓΡ. ΠΛΑΤΟΣ : 40,631

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΗΜΕΡΙΝΟ : 4.515 ΧΛΜ

Τμήμα

Ομάδα

Γωνία φ

Περίμετρος Γης (Km)

Ακτίνα Γης(Km)

Απόκλιση

Α1

Γκεκοπούλου Έλενα

Γκρέτσα Σεμπιάνα

Δίτσα Ελένη

39,692

40.950,317

6.517,45

2,29%

Α2

Καρασαββίδου Στέλλα

Κρομμύδα Άννα-Μαρία

Καραλιλιοπούλου Αντωνία

40,80

39.838,23

6.340,45

0,48%

Α3

Κίτσας Παναγιώτης

Κιστογλίδης Κων/νος

Κωτσιόπουλος Σπύρος

41,923

38.771

6.170

3,15%

Α4

Μπρουσκέλη Κυριακή

Μοσχοπούλου Ανδριάνα

Μιχαλόπουλος Γιώργος

39,05

41.149,367

6.549,13

2,79%

Α5

Σιγκούνας Νίκος

Νίτσιος Ευάγγελος

Σαπουνάς Κων/νος

39,99

40.645,161

6.468,883

1,52%

Α6

Στυλίδης Παντελής

Τσιαπανίτης Αντώνης

Τζικόπουλος Μάριος

40,76

39.877,33

6.346,67

0,38%

 

Μέσες πραγματικές τιμές

40,631

40.077

6.371

 

Υπεύθυνες καθηγήτριες :

Κατσίκα Παναγιώτα ΠΕ04.01,

Παλιουδάκη Ολυμπία ΠΕ04.05  

Πουρτσίδου Ευδοκία ΠΕ04.04

Κατηγορία Εκπαίδευση

Ανακοινώνεται ότι από την Τετάρτη 20-3-2019 έως και την Τρίτη 2-4-2019, ώρα 15:00, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής  περιόδου Μαΐου 2019.

   Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Μαΐου 2019 για τα επίπεδα:

α) Επίπεδο Α   (Α1 «στοιχειώδης γνώση», Α2 «βασική γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική

β) Επίπεδο Β   (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

γ)  Επίπεδο Γ   (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, να μεριμνήσουν ώστε έγκαιρα να ολοκληρώσουν όλα τα στάδια της απαιτούμενης διαδικασίας εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Συγκεκριμένα, έως την Τρίτη 2-4-2019 και ώρα 15:00 :

Α) Να έχουν πληρώσει το ηλεκτρονικό παράβολο Δημοσίου (e-paravolo). Η δημιουργία του e-paravolo πραγματοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων www.gsis.gr ή μέσω Κ.Ε.Π. Η πληρωμή του πραγματοποιείται για μη πιστοποιημένους χρήστες μέσω Τράπεζας ή Ε.Λ.Τ.Α. Οι πιστοποιημένοι χρήστες μπορούν να καταβάλουν το ποσό του παραβόλου μέσω πιστωτικής/προπληρωμένης/χρεωστικής κάρτας των Ελληνικών Τραπεζών.

Τα ποσά των παραβόλων ανά επίπεδο είναι τα εξής:

α) 60 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Α (Α1&Α2)

β) 80 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Β (Β1&Β2)

γ) 100 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Γ (Γ1&Γ2)

Επισημαίνεται ότι αναλόγως με τον τρόπο πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου απαιτείται διαφορετικός χρόνος για τη δέσμευσή του από τον υπάλληλο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας. Για παράδειγμα, εάν η πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου γίνεται μέσω πιστωτικής/προπληρωμένης/χρεωστικής κάρτας, η δέσμευσή του από τη Δ.Δ.Ε. γίνεται άμεσα. Ενώ, εάν η πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου γίνεται μέσω Τράπεζας ή ΕΛΤΑ, για τη δέσμευσή του απαιτούνται, αναλόγως, δύο με τρεις εργάσιμες ημέρες.

Β) Να υποβάλουν, έως την Τρίτη 2-4-2019, ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του συστήματος καταχώρισης αιτήσεων υποψηφίων, το οποίο είναι προσπελάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://kpg.it.minedu.gov.gr/��  

ακολουθώντας τις οδηγίες που περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο εγχειρίδιο (manual).

Γ) Να προσέλθουν, έως την Τρίτη 2-4-2019, στις Δ.Δ.Ε. για τη δέσμευση του παραβόλου και την οριστικοποίηση της αίτησής τους, ώστε να παραλάβουν το Ατομικό Δελτίο Εξεταζομένου, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά: 

1) Κωδικό υποψηφίου που αναγράφεται στην ηλεκτρονική αίτηση.

2) Απόδειξη πληρωμής παραβόλου.

3) Ταυτότητα του υποψηφίου και φωτοτυπία αυτής διπλής όψεως. Ελλείψει αυτής, κατατίθεται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού εγγράφου από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου όπως στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφία αυτού. Ανήλικοι υποψήφιοι κάτω των δώδεκα ετών, οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου συναφούς δημοσίου εγγράφου, μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από το Δήμο, όπου είναι εγγεγραμμένοι ή τα ΚΕΠ. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, εφόσον είναι πολίτες Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταθέτουν φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου, ενώ στις άλλες περιπτώσεις καταθέτουν φωτοτυπία διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη χώρα ή εγγράφων που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές.    

4) Φωτοτυπία γνωμάτευσης από Δημόσιο Νοσοκομείο, Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες Πιστοποίησης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών του Υπουργείου Υγείας ή ΚΕΔΔΥ (ισχύει μόνο για υποψηφίους με ειδικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες).

Η οριστικοποίηση των αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας θα πραγματοποιείται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας. Ειδικότερα στις περιοχές Λήμνου, Άνδρου, Πάρου, Νάξου, Μήλου, Θήρας, Κω, Καλύμνου και Ορεστιάδας  αιτήσεις θα οριστικοποιούνται και σε σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που θα οριστούν με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Παρακαλούμε να απευθύνεστε στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης για να πληροφορηθείτε σχετικά με τα σχολεία που θα ορισθούν.

Συνοψίζοντας, επισημαίνεται ότι η λήξη της προθεσμίας της υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής (Τρίτη 2-4-2019, ώρα 15:00) ισχύει για όλες τις ενέργειες που απαιτούνται από τους υποψηφίους και από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία η υποβολή της αίτησής στους για να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι αιτήσεις ΔΕΝ αποστέλλονται με το ταχυδρομείο.

H Διευθύντρια

Της Δ/νσης Β’/θμιας Εκπ/σης

Ημαθίας

Αναστασία Ε. Μαυρίδου

Κατηγορία Εκπαίδευση

Επίσκεψη, στην περιοχή όπου εξελίσσονται οι εργασίες του έργου «Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος της υπ’ αρίθμ. (1) επαρχιακής οδού, τμήμα Μαρίνα – όρια νομού προς Σκύδρα», πραγματοποίησε ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας, Κώστας Καλαϊτζίδης, την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019

Το έργο, προϋπολογισμού 400.000€ και συμβατικού τιμήματος 132.445,84€, αφορά αποκατάσταση του οδοστρώματος στην επαρχιακή οδό από τη Μαρίνα έως τα όρια της περιφερειακής μας ενότητας, με αυτή της Πέλλας.

Ο Κώστας Καλαϊτζίδης, συνομίλησε με τους εκπροσώπους του αναδόχου, τους εργαζομένους και τους επιβλέποντες από την πλευρά της υποδιεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών, τονίζοντας ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην ασφάλεια των διερχομένων οδηγών και των εργαζομένων καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών και ζήτησε να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, για την συντομότερη παράδοση της οδού σε πλήρη κυκλοφορία.

Δήλωση Κώστα Καλαϊτζίδη

«Η συγκεκριμένη παρέμβαση, αποτελεί μέρος του σχεδιασμού που έχουμε πραγματοποιήσει, δίνοντας προτεραιότητα στο να διατηρούμε σε όσο το δυνατό καλύτερη κατάσταση το οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς μας.

Έτσι αφού ολοκληρώθηκαν τα τελευταία έργα αποκατάστασης και κατασκευής οδοστρωμάτων των προηγούμενων ετών, σε εξέλιξη ή σε φάση δημοπράτησης, βρίσκονται νέα έργα οδοποιίας, προϋπολογισμού 2.300.000€ περίπου, σε περιοχές όπου δεν είχε πραγματοποιηθεί παρέμβαση, ενδεικτικά να αναφέρω τα τμήματα Νάουσα-Σέλι, Μαρίνα- όρια Πέλλας και Πολυδένδρι-Σφηκιά-Ριζώματα, παραδίδοντας έτσι μετά την ολοκλήρωσή τους, ένα άκρως λειτουργικό και σε πολύ καλή κατάσταση οδικό δίκτυο στους πολίτες της Ημαθίας.»

Την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 το μεσημέρι επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις της Π.Υ. Αλεξάνδρειας οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Θεόφιλος Τεληγιαννίδης και Νίκη Καρατζιούλα προκειμένου να ενημερωθούν τόσο για τα προβλήματα αυτής, όσο για τον αριθμό φωτιών αγροδασικής φύσεως που έλαβαν χώρα την τελευταία περίοδο στην περιοχή του Ρουμλουκιού.

Κατά τη συνάντηση με το προσωπικό της Π.Υ. αναφέρθηκαν προβλήματα που σχετίζονται με τον αριθμό των ατόμων που θα πρέπει να στελεχώσουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία καθώς και προβλήματα υλικοτεχνικής φύσεως (οχήματα, ανταλλακτικά αυτών) προκειμένου να διεκπεραιώνεται το έργο της υπηρεσίας άμεσα, έγκαιρα και αποτελεσματικά,

Επίσης αναφέρθηκαν προβλήματα που σχετίζονται με τις κτιριακές εγκαταστάσεις της υπηρεσίας, για τα οποία οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι διεμήνυσαν ότι θα είναι πάντα αρωγοί στις προσπάθειες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας διότι διακατέχονται από πνεύμα συνεργασίας με τους κρατικούς φορείς καθώς και από πνεύμα συμπαράστασης και αλληλοβοήθειας στον πολίτη.

 

 

Ακόμα ένα «βάρος» αναμένεται να αποτελέσουν τα ειδοποιητήρια του ΕΝΦΙΑ, τα οποία φέτος θα καταφθάσουν σε εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων νωρίτερα από ποτέ.

Ο φόρος θα υπολογιστεί με τις αντικειμενικές αξίες του 2018, ωστόσο η πληρωμή του ΕΝΦΙΑ θα ξεκινήσει τον Αύγουστο, αντί Σεπτεμβρίου, όπως ίσχυε μέχρι το 2018. Τα ειδοποιητήρια του ΕΝΦΙΑ αναμένεται να καταφθάσουν τον Ιούλιο.

Καμία ελάφρυνση για τη μεσαία περιουσία

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα», η μείωση 10% μεσοσταθμικά που θα ισχύσει στον φετινό φόρο ακινήτων δεν θα αγγίξει καθόλου όσους έχουν στην κατοχή τους μεσαία περιουσία.

Συγκεκριμένα, οι περίπου 450.000 φορολογούμενοι με ακίνητα αξίας άνω των 250.000 ευρώ για άλλη μια χρονιά θα πληρώσουν πάνω από 1 δισ. ευρώ για τα ακίνητά τους ή το 40% του ΕΝΦΙΑ που βεβαιώνεται.

Σε ό,τι αφορά τους μικροϊδιοκτήτες, ωστόσο, προκύπτουν ελαφρύνσεις κάποιων δεκάδων ευρώ συγκριτικά με τον ΕΝΦΙΑ που πλήρωσαν τον 2018.

Τα «ραβασάκια» σε... πενηνταράκια

Από τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι φοροτεχνικοί για τα επερχόμενα ειδοποιητήρια, σύμφωνα με το δημοσίευμα των «Νέων», προκύπτουν τα εξής δεδομένα για τον ΕΝΦΙΑ:

1.- Οσοι έχουν ακίνητη περιουσία η συνολική αξία της οποίας δεν υπερβαίνει τα 60.000 ευρώ θα δουν τον φόρο να είναι μειωμένος κατά 30% σε σχέση με το ποσό του πλήρωσαν το 2018. Το ετήσιο όφελος θα είναι μόλις 55 ευρώ κατά μέσο όρο ή σχεδόν 5 ευρώ τον μήνα. Στην κατηγορία αυτή βρίσκονται περίπου 3,5 εκατ. άτομα από το σύνολο των 5,88 εκατ. που πληρώνουν όμως το 23,5% του συνολικού φόρου που βεβαιώνεται.

2.- Για περίπου 1 εκατομμύριο φορολογουμένους που κατέχουν ακίνητη περιουσία μικρής αξίας, από 60.001 έως και 100.000 ευρώ, η μέση ετήσια κατά κεφαλήν ελάφρυνση ανέρχεται σε 80 ευρώ. Δηλαδή, καθένας από τους φορολογουμένους αυτούς θα έχει κατά μέσο όρο ελάφρυνση περίπου 7 ευρώ τον μήνα.

3.- Οι 588.000 φορολογούμενοι με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας από 100.000 έως 150.000 ευρώ θα δουν μια μέση φοροελάφρυνση 57 ευρώ τον χρόνο ή σχεδόν 5 ευρώ τον μήνα.

4.- Για 280.000 φορολογουμένους που διαθέτουν ακίνητα αξίας από 150.000 έως 200.000 ευρώ η μέση φοροελάφρυνση θα ανέλθει μόλις σε 21,40 ευρώ τον χρόνο ή 1,78 ευρώ τον μήνα.

5.- Την ίδια «λυπητερή» για την ακίνητη περιουσία τους θα λάβουν οι φορολογούμενοι που διαθέτουν ακίνητη περιουσία που υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ.

Ειδικά, για τους περίπου 450.000 ιδιοκτήτες που πληρώνουν και συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ, δηλαδή για αυτούς που κατέχουν ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας άνω των 250.000 ευρώ, όχι μόνο δεν προβλέπεται καμία απολύτως ελάφρυνση, αλλά θα συνεχίσουν να πληρώνουν διπλό φόρο για τα ακίνητά τους (ΕΝΦΙΑ και συμπληρωματικό φόρο) που συνολικά υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ.

6.- Για τα αγροτεμάχια που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα θα ισχύσει και φέτος η εξαίρεση από τη διαδικασία υπολογισμού συμπληρωματικού φόρου, ενώ με τις νέες διατάξεις μπαίνει κόφτης στη μείωση του ΕΝΦΙΑ στα 100 ευρώ, μια έκπτωση που θεωρείται απίθανο να την κερδίσουν οι φορολογούμενοι.

Κατηγορία Οικονομία

Ολοκληρώθηκε η εξ αναβολής 20η αγωνιστική της Α ΕΠΣ Ημαθίας το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαρτίου με τα φαβορί για το πρωτάθλημα να πετυχαίνουν σημαντικές νίκες εκτός έδρας.

Δείτε τα αποτελέσματα:

Αγία Μαρίνα – Τρίκαλα 2-3

Μελίκη – ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας 1-6

Κλειδί – Παλαιοχώρι 2-0

Χαρίεσσα – Πλατύ 5-4

Αγία Βαρβάρα – Επισκοπή Νάουσας 2-1

Νάουσα – Αχιλλέας Νάουσας 0-2

Ροδοχώρι – Κοπανός 0-0

Μακροχώρι – Μαρίνα 5-4

Βαθμολογία:

1

Τρίκαλα

24

61

2

Π.Α.Ο.Κ. Αλεξ.

24

59

3

Ροδοχώρι

24

57

4

Νάουσα

24

53

5

Πλατύ

24

47

6

Κοπανός

24

39

7

Χαρίεσσα

24

33

8

Μακροχώρι

24

31

9

Αχιλλέας Ν.

24

30

10

Αγ. Μαρίνα

24

29

11

Επισκοπή

24

27

12

Παλαιοχώρι

24

26

13

Μαρίνα

24

18

14

Κλειδί

24

17

15

Μελίκη

24

12

16

Αγ. Βαρβάρα

24

7

 

Κατηγορία Αθλητικά

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων :

Την Παρασκευή 22 Μαρτίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στην Β' Στάση των Χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Καλλιθέας Αθηνών.

Το Σάββατο 23 Μαρτίου το πρωί θα λάβει μέρος στο Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών.

Το Σάββατο 23 Μαρτίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Αναστάσιμο Εσπερινό στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναούσης όπου εν συνεχεία θα ομιλήσει ο ιερομόναχος π. Νίκων Αγιορείτης με θέμα: « Η νηστεία».

Την Κυριακή 24 Μαρτίου το πρωί θα ιερουργήσει στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βεροίας, επί τη εορτή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και θα τελέσει κουρά Μεγαλόσχημου Μοναχού.

Την Κυριακή 24 Μαρτίου στις 11:30 π.μ. στο Παύλειο Πολιστικό Κέντρο στη Βέροια (πλησίον του Βήματος του Απ. Παύλου) θα παραστεί και θα απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση της Ιεράς Μητροπόλεως για την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου. Στην εκδήλωση θα ομιλήσει ο Αρχιμ. Μελέτιος Κουράκλης, Διευθυντής Θρησκευτικού του Γ.Ε.Σ. με θέμα: «Η συμβολή του Ιερού Κλήρου στους αγώνες του Έθνους».

Την Κυριακή 24 Μαρτίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ναούσης. Παράλληλα στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας θα τελεστεί Εσπερινός και θα ομιλήσει ο ιερομόναχος π. Νίκων Αγιορείτης με θέμα: «Ο Σταυρός».

Την Δευτέρα 25 Μαρτίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Παλαιό Μητροπολιτικό Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας επί τη εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Στο τέλος θα τελέσει Δοξολογία επί τη Εθνική Εορτή της 25ης Μαρτίου.

Την Δευτέρα 25 Μαρτίου στις 7:00 μ.μ. στο Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμού  «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» στη Νάουσα θα παραστεί και θα απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση της Ιεράς Μητροπόλεως για την εθνική εορτή της 25ηςΜαρτίου. Στην εκδήλωση θα ομιλήσει ο Αρχιμ. Μελέτιος Κουράκλης, Διευθυντής Θρησκευτικού του Γ.Ε.Σ. με θέμα: «Η συμβολή του Ιερού Κλήρου στους αγώνες του Έθνους».

Την Τρίτη 26 Μαρτίου το πρωί θα τελέσει Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό των Αγίων Αρχαγγέλων στο χωριό Αρχάγγελος.

Την Τρίτη 26 Μαρτίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στο Μέγα Απόδειπνο στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά του ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας.

Την Τετάρτη 27 Μαρτίου το πρωί θα τελέσει Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Νέου Προδρόμου.

Την Πέμπτη 28 Μαρτίου στις 6:00 μ.μ. θα τελέσει Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων Παλαιού Προδρόμου.

Την Παρασκευή 29 Μαρτίου το πρωί θα τελέσει Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στην Άμμο.

Την Παρασκευή 29 Μαρτίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στην Γ' Στάση των Χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας.

Σελίδα 1 από 2

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας