alexandriamou.gr - Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019

Τραγική εξέλιξη...Tραγωδία...
Νεκρός βρέθηκε στο σπίτι του, στην περιοχή της Δελφών, 22χρονος από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ. ο άτυχος 22χρονος ήταν οπαδός του ΠΑΟΚ και το βράδυ της 21ης Απριλίου πήγε στον Λευκό Πύργο,

προκειμένου να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα της ομάδας του.

Όταν γύρισε στο σπίτι του, μαζί με τον δίδυμο αδελφό του, πήγε να κοιμηθεί, ωστόσο κατέληξε μέσα στον ύπνο του.

Αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Θερμά συλληπητήρια στους οικείους του...αν και δεν υπάρχουν λέξεις...

Χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο αθλητής του Αθλητικού Συλλόγου Φίλιππος Αλεξάνδρειας, Χαμαλιδης Κωνσταντίνος στο βαθμολογουμενο τουρνουά Sofia Open G1 στην ολυμπιακή κατηγορία -68 κιλά ανδρών. Μετά απο 4 αγώνες κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο μαζί και σημαντικούς βαθμούς για την ολυμπιακή κατάταξη.

Συγχαρητήρια και στον αθλητή Ζαφειρόπουλου Κωνσταντίνο για την προσπάθεια που έκανε.

Κατηγορία Αθλητικά

Την Κυριακή των Βαΐων 21 Απριλίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στην Ακολουθία του Νυμφίου και κήρυξε το θείο λόγο στον Ιερό Ναό Αγίου Αλεξάνδρου Αλεξάνδρειας.

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου :

«Ἰδού ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός, καί μακάριος ὁ δοῦλος, ὅν εὑρήσει γρηγοροῦντα».

Μέ κατάνυξη καί συγκίνηση ὑπο­δεχθήκαμε πρό ὀλίγου τόν Νυμ­φίο τῆς Ἐκκλησίας. Ὑποδεχθή­κα­με Ἐκεῖνον πού μᾶς καλεῖ στόν νυμφῶνα του, ἀλλά συγχρόνως καί Ἐκεῖνον πού ἔρχεται «πρός τό ἑκούσιον πάθος» γιά τή δική μας σωτηρία. Ἐκεῖνον, πού μετά τά ὠσαν­νά, πού ἄκουσε σήμερα τό πρωί, εἰσερχόμενος στά Ἱεροσό­λυ­μα, εἶναι ἕτοιμος νά ἀντιμετωπί­σει τήν κακία τῶν ἀνθρώπων τούς ὁποίους εὐ­εργέτησε, νά ὑπομείνει τήν ἀχαριστία καί τήν προδοσία, τούς ἐμπτυσμούς καί τή σταύρω­ση, τό βάρος τῆς ἁμαρτίας καί τήν πικρία τῆς ἐγκαταλείψεως.

Ὅμως δέν ἀρκεῖ ἡ συγκίνηση καί ἡ κατάνυξη πού αἰσθανθήκαμε ἀπό­­ψε, βλέποντας τόν Χριστό ὡς Νυμφίο, γιατί ἡ συγκίνηση καί ἡ κατάνυξη πρέπει νά μετουσιωθεῖ σέ πράξη, ὥστε νά ὑπάρξει ψυχική καί πνευματική ὠφέλεια. Διότι διαφορετικά ἡ κατάνυξη καί ἡ συγκίνηση παρέρχονται εὔκολα, συχνά καί μέ τή συνέργεια τοῦ πονηροῦ, καί δέν μένει τίποτε στήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου. Αὐ­τό συνέβη καί στίς πέντε παρ­θένες τῆς παραβολῆς τοῦ Χριστοῦ, πού ἄν καί περίμεναν τόν Χριστό, στό τέλος ἀποκοιμήθηκαν καί βρέθη­καν ἀνέτοιμες γιά τήν ὑποδοχή του.

Αὐτό συνέβη καί στούς μαθητές του, οἱ ὁποῖοι, ἐνῶ συγ­κλο­νίσθη­καν μέ ὅσα τούς εἶπε ὁ Χριστός στόν Μυστικό Δεῖπνο γιά τήν ἐπι­κείμενη προδοσία καί τό Πάθος του, ἐκεῖνοι τά ξέχασαν, καί παρα­συρμένοι ἀπό τήν ἀδυναμία τοῦ ἀν­θρωπίνου σώματος, δέν μπόρε­σαν νά ἀγρυπνήσουν μαζί του, ὅταν τούς ἄφησε στόν κῆπο τῆς Γεθσημανῆ καί ἀποσύρθηκε γιά νά προσευ­χηθεῖ πρός τόν Πατέρα του τήν ὥρα τῆς μεγάλης ἀγωνίας του, καί ἀντί νά τοῦ συμπα­ρα­στα­θοῦν προσευχόμενοι ἀποκοιμήθη­καν.

Γι᾽ αὐτό καί ὁ ἱερός ὑμνογράφος, καθώς μᾶς παρουσιάζει σήμερα τόν Νυμφίο Χριστό, δέν παρα­λεί­πει νά μακαρίσει ἐ­κεί­­νους, οἱ ὁποῖοι θά βρεθοῦν ἐν ἐγρη­γόρ­σει, ὅταν θά ἔρθει. «Καί μα­κά­ριος ὁ δοῦλος, ὅν εὑρήσει γρηγο­ροῦ­ντα». Γιατί ἡ ἐγρήγορση καί ἡ προετοι­μασία γιά τήν ὑποδοχή τοῦ Χρι­στοῦ εἶναι αὐτή πού ἔχουμε ἀνά­γκη, ὥστε ἡ συνάντησή μας μαζί του νά μήν καταλήξει σέ ἀπο­τυ­χία, νά μήν καταλήξει σέ μία ἀπο­δοκιμασία τοῦ Χριστοῦ, νά μήν κα­ταλήξει στό νά ἀκούσουμε καί ἐμεῖς τό «οὐκ οἶδα ὑμᾶς». Δέν σᾶς γνωρίζω, δέν σᾶς ξέρω.

Ἡ κατάνυξη καί ἡ συγκίνηση πού αἰσθανθήκαμε ἀπόψε καί θά αἰ­σθα­­νόμασθε καί τίς ἑπόμενες ἡμέ­ρες παρακολουθώντας τίς Ἀκο­λου­­θίες τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος καί ἀκούοντας τούς ὕμνους πού περιγράφουν μέ μονα­δικό τρόπο τό Πάθος τοῦ Κυρίου μας, μᾶς βοηθοῦν στόν σκοπό αὐ­τό, γιατί κινοῦν τήν ψυχή μας καί τήν ξυπνοῦν ἀπό τόν λήθαργο ἤ καί ἀπό τόν ὕπνο στόν ὁποῖο βρί­σκεται, παρασυρμένη ἀπό τίς κα­θη­­με­ρινές φροντίδες καί μέρι­μνες, ἀπό τίς κοσμικές ἐνασχο­λήσεις καί τίς προ­σωπικές, οἰκο­γενειακές καί ἐπαγ­γελ­ματικές ὑποχρεώσεις μας.

Δέν ἀρκεῖ ὅμως μόνο νά ξυπνή­σου­με καί νά ἀναγνωρίσουμε ὅτι ὁ Χρι­στός θυσιάσθηκε γιά μᾶς, θυ­σιά­­σθη­κε γιά τή σωτηρία μας. Χρει­άζεται νά διατηρήσουμε αὐτή τήν ἐγρήγορση. Για­τί, ἐάν περιορι­σθοῦμε μόνο σέ αὐτό, σύ­ντο­μα ἡ συγκίνηση καί ἡ κατάνυξη θά πε­ρά­σει καί ἐμεῖς θά ξεχάσουμε τή θυσία τοῦ Χριστοῦ, θά ξεχάσουμε τόν Χριστό καί θά ἀπορ­ρο­φηθοῦμε καί πάλι ἀπό τήν κα­θημερινότητά μας. Ὅμως ἡ θυσία τοῦ Χριστοῦ δέν ἔχει νόημα γιά ἐμᾶς, ἐάν δέν ἔχει ἀποτέλεσμα γιά τήν ψυχή μας, ἐάν δέν μᾶς ὁδηγήσει σέ μία διαρκῆ ἐγρήγορση, ὥστε νά ἔχου­με πάντοτε στραμμένο τό βλέμμα μας καί τήν ψυχή μας στόν Χριστό· ὥστε νά ἀγωνιζόμαστε νά ζοῦμε κατά τό δυνατόν σύμφωνα μέ τό θέλημά του· νά ἀγωνιζόμαστε γιά νά ἀποφεύγουμε τήν ἁμαρτία· νά προσπαθοῦμε νά ἀποφεύγουμε τίς παγίδες τοῦ διαβόλου, ἀλλά καί νά καλλιεργοῦμε στήν ψυχή μας τήν ἀρετή, νά ἐπιδιώκουμε τά κα­λά ἔργα της, νά ἐπιδιώκουμε τήν ἕνω­σή μας μέ τόν Θεό μέσα ἀπό τήν προσευχή, τή μελέτη τοῦ λό­γου τοῦ Θεοῦ, τή μετοχή μας στά ἱερά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, καί νά κρατοῦμε τήν ψυχή μας σέ ἐγρήγορση ἔχοντας πάντοτε ζω­ντανή μέσα μας τή μνήμη τοῦ Θεοῦ. Διότι ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ, ἡ μνήμη τῆς θυσίας τοῦ Κυρίου μας γιά τή σωτηρία μας, θά μᾶς βοηθᾶ νά μήν ξεχνιόμαστε, ἀλλά νά θυ­μόμαστε τό χρέος μας νά τήν ἀξιο­ποιήσουμε γιά τή σωτηρία μας. Καί ἔτσι θά προφυλασσόμεθα ἀπό τούς πειρασμούς πού εὔκολα μπο­ροῦν νά μᾶς παρασύρουν στήν ἁμαρτία καί νά ὁδηγήσουν τήν ψυ­χή μας στή ραθυμία καί τίς ὀλέθριες συ­νέπειές της.

Ἄς προσπαθήσουμε, λοιπόν, αὐ­τές τίς ἡμέρες, ἀλλά καί σέ ὅλη μας τή ζωή, νά εἴμαστε σέ πνευ­μα­τική ἐγρήγορση γιά νά ἀξιω­θοῦ­με καί νά ζήσουμε τό Πάθος καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας, συμπο­ρευόμενοι καί συ­σταυρω­νό­μενοι μαζί του, ἀλλά καί νά εἴ­μαστε ἕτοιμοι νά τόν συναντήσουμε, ὅταν θά μᾶς καλέσει κοντά του.

Απέραντη ομορφιά , εικόνες γεμάτες Ελλάδα με πρωταγωνιστές μικρά κορίτσια στο κορυφαίο λαϊκό δρώμενο «Λαζαρίνες» .

Φέρνοντας την καλοτυχία και την ευφορία, με την αγνότητα και την καθαρότητα της ψυχής τους , περνούν στις αυλές των σπιτιών και φέρνουν το προοίμιο της Ανάστασης του Ιησού. Λουτρός Ημαθίας : Σάββατο του Λαζάρου 20 Απριλίου 2019! Μικρές κοινότητες που μέχρι σήμερα γιορτάζουν τα έθιμα τους με αγάπη και σεβασμό στην τοπικότητα τους.

Τελούν εθιμοτυπικές δράσεις που χαρακτηρίζουν την θρησκευτική τους συνείδηση και δηλώνουν την ταυτότητα τους .

Ο Μορφωτικός σύλλογος Λουτρού εκφράζει τις ευχαριστίες του στους κατοίκους του χωριού μας που υποδέχτηκαν τα παιδιά μας με αγάπη και ενθουσιασμό. Ευχόμαστε η Ανάσταση να φέρει την ελπίδα και το φώς στην ζωή μας ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ.

Πραγματοποιήθηκε η ομιλία και η παρουσίαση των υποψηφίων της Λαϊκής Συσπείρωσης Αλεξάνδρειας από τον υποψήφιο δήμαρχο Ηλία Ιακωβίδη το απόγευμα του Σαββάτου 20 Απριλίου στο κέντρο της πόλης.

Αυτά είναι τα ονόματα των υποψηφίων:

 1. Αλεξοπούλου Ολυμπία
 2. Γαλατσίδας Χρήστος
 3. Γέπου Στέλλα
 4. Γερόπουλος Διονύσιος
 5. Γεροπούλου Ευαγγελία
 6. Δεληγιάννη Αναστασία
 7. Ζωγράφου Όλγα
 8. Ιακωβίδης Ιωάννης
 9. Ιωαννίδης Γεώργιος
 10. Καλογριά Στεφανία
 11. Καραμπάση Βασιλική
 12. Καρατέγου Φρειδερίκη
 13. Κολιούκος Δημήτριος
 14. Κολιούκος Νικόλαος
 15. Κολτσίδα Ελένη
 16. Κούγκας Αριστοτέλης
 17. Κουτσαντά Ισαβέλα
 18. Κοτζαμπασόπουλος Σωτήριος
 19. Κυριμκυρίδης Χρήστος
 20. Κυροπούλου Αμυγδαλιά
 21. Μαλαθρά Γεωργία
 22. Μαρτασίδης Αλέξανδρος
 23. Μελιτζανάς Δημήτριος
 24. Μερτζανίδης Βασίλειος
 25. Μερτζανίδης Χαράλαμπος
 26. Μπέλλος Χρήστος
 27. Μπενίσκος Γρηγόριος
 28. Μπομπόλης Δημήτριος
 29. Μπουκουβάλας Αντώνιος
 30. Μωυσίδου Χαρίκλεια
 31. Παπαγιαννόπουλος Πρόδρομος
 32. Πατρονόπουλος Διονύσιος
 33. Παύλου Ανθή
 34. Πετρίδης Ιωάννης
 35. Ρηγόπουλος Εμμανουήλ
 36. Σισμανίδου Ευτυχία
 37. Στυλίδου Λαμπρινή
 38. Τατσούδη Θεοδώρα
 39. Τσαρούχας Δημήτριος
 40. Τσαρούχας Νικόλαος
 41. Τσόγιας Χρήστος
 42. Τσολάκης Νικόλαος
 43. Τσολάκης Παναγιώτης

Η ομιλία του υπ. Δημάρχου Ηλία Ιακωβίδη:

Συνδημότες και συνδημότισσες, φίλοι και φίλες, αγαπητοί σύντροφοι, συνυποψήφιοι με το ψηφοδέλτιο της «Λαϊκής Συσπείρωσης»σας καλωσορίζουμε στην σημερινή εκδήλωση η οποία σηματοδοτεί την επίσημη εκκίνηση του προεκλογικού μας αγώνα, ένα μήνα από τις κάλπες των εκλογώνστις 26 Μάη.

Από αυτό εδώ το βήμα καλούμε τους εργαζόμενους, τους μικρομεσαίους αγρότες, τους αυτοαπασχολούμενους, τις γυναίκες, τους νέους και τις νέες του δήμου μας να κλείσουν τα αυτιά τους στις “σειρήνες” που προεκλογικά μοιράζουν κάθε λογής γνωστά ταξίματα, τακτική που την έχουν ψηλά στην προεκλογική τους ατζέντα,που μόνο στόχο έχουν να υφαρπάξουν τις ψήφους και να εγκλωβίσουν συνειδήσεις.

Καλούμε τους συμπολίτες μας να μην τσιμπήσουν στις διάφορες μετακινήσεις διαφόρων «παραγόντων» που παρατηρούνται τελευταία, από το ένα κόμμα στο άλλο ή τη μία παράταξη στην άλλη,είτε στον δήμο είτε στην Περιφέρεια.Βλέπουμε όλο αυτό το διάστημα «μεταγραφές» και με πόση ευκολία γίνονται.Αυτό τι μας δείχνει;Δείχνει την στρατηγική τους σύγκλιση και την ομοιότητα των «προγραμμάτων» όλων αυτών των δυνάμεων, ενώ σε καμία περίπτωση, αυτές οι μετακινήσεις, δεν μπορούν να επιφέρουν την «κάθαρση» από την ευθύνη που έχουν και θα την κουβαλάνε σε οποιοδήποτε συνδυασμό κι αν βρίσκονται ή θα βρεθούν (είτε ως επικεφαλήςσυνδυασμών είτε ως υποψήφιοι Δημοτικοί και περιφερειακοί Σύμβουλοι). Είναι με λίγα λόγια αυτοί που στήριξαν τις αντιλαϊκές πολιτικές των κυβερνήσεων και της ΕΕ, που συναίνεσαν σε αυτές, τις εφάρμοσαν κατά γράμμα και δεν εναντιώθηκαν, παρά μόνοσήκωναν ακόμα περισσότερο τα δύο τους χέρια στα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια για να ψηφίζουν και να υλοποιούν μια σειρά μέτρα που ούτε στο ελάχιστο δεν βελτίωσαν, αλλάαντίθετα όξυναν τα καθημερινά μας προβλήματα.

           Εμείς, ο συνδυασμός της «Λαϊκής Συσπείρωσης», δεν ασπαζόμαστε τη λανθασμένη άποψη ότι οι δημοτικές εκλογές δεν έχουν πολιτικό χαρακτήρα. Η ζωή μας έχει αποδείξει και συνεχίζει να μας αποδεικνύει το αντίθετο. Περιφέρειες και δήμοι έχουν στην αρμοδιότητά τους υπηρεσίες κρίσιμες για τη ζωή των εργαζομένων και του λαού και είμαστε σίγουροι ότι όλοι αυτοί οι επίδοξοι δήθεν «ανεξάρτητοι», κατά τα άλλα, διεκδικητές του δήμου Αλεξάνδρειας, στην πράξη θα κάνουν ό,τι και οι προηγούμενοι, θα εφαρμόσουν κατά γράμμα τις ίδιες πολιτικές. Καλούμε τον λαό της Αλεξάνδρειας να μην πιστέψει στο δήθεν ανεξάρτητο που πουλάνε οι άλλοι τέσσερις συνδυασμοί ενώ για ακόμη μια φορά μπροστά στις εκλογές, αφού πάσχισαν να πάρουν το χρίσμα και τη στήριξη διαφόρων και προσπάθησαν να γίνουν οι εκλεκτοί των κομμάτων τους, θυμήθηκαν να φορέσουν πάλι τον μανδύατων ανεξάρτητων υποψηφίων. Λένε ψέματα όσοι αποκρύπτουν το γεγονός ότι εκφράζουν συγκεκριμένες πολιτικές. 

Αν μπούμε στην διαδικασία να αναλύσουμε τις μέχρι τώρα υποψηφιότητες, οι άλλοι τέσσερις επικεφαλής έχουν σύνδεση πολιτική μεταξύ τους. Οιτρεις εκ των τεσσάρων προέρχονται από τον χώρο της ΝΔκαι υπηρέτησαν στην τοπική διοίκηση αλλά και την κεντρική εξουσίαενώ ο τέταρτος από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ο οποίος έχει την στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ (!) και μέχρι πρότινος συμμετείχε στην απερχόμενη διοίκηση του Δήμου Αλεξάνδρειας. Όπως σε κεντρικό επίπεδο κυβέρνησαν τα κόμματα τους μαζί, κι έφεραν τα μνημόνια, έτσι και σε τοπικό επίπεδο οι συνεργασίες τους ήταν απροκάλυπτεςκαι ουσιαστικά τα εφάρμοσαν. Από όλα αυτά διαφαίνεται ότι γέφυρες και γεφυράκια υπήρχαν, υπάρχουν και μαζί ενώνουν όλο το αστικό πολιτικό προσωπικό και τα κόμματά τους.Είναι οι γέφυρες που ένωσαν το ΠΑΣΟΚ με την ΝΔ και τα τέσσερα τελευταία χρόνια διακυβέρνησης τον ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ. Αξίζει εδώ να σημειωθεί το ψευδεπίγραφο δίπολο της προόδου από την μια και της συντήρησης από την άλλη που επιχειρεί να στήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά που το τροφοδοτούν και τα άλλα αστικά κόμματα, που ουσιαστικά είναι προσπάθεια απόκρυψης ότι συγκλίνουν στα βασικά, στρατηγικής σημασίας, ζητήματα.

Φίλες και φίλοι

Η μόνη πραγματικά διαφορετική δύναμη απέναντι σε όλους τους άλλους είναι το ψηφοδέλτιο της «Λαϊκής Συσπείρωσης», που στηρίζεται από το ΚΚΕ. Είναι επιτακτική ανάγκη για τον εργαζόμενο λαό να δυναμώσει και να ενισχυθεί η Λαϊκή Συσπείρωσηστον Δήμο και την Περιφέρεια, γιατί όσο περισσότεροι εκλεγμένοι δήμαρχοι, δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι με τα ψηφοδέλτια της τόσο δυναμώνει η λαϊκή αντιπολίτευση - από θέση Δημοτικής αρχής ή από θέση μειοψηφίας - απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική όπως αυτή εξειδικεύεται σε Δήμους και Περιφέρειες. Όπως άλλωστε έχουν αποδείξει με την δράση τους οι 5 κομμουνιστές δήμαρχοι σε Καισαριανή, Χαϊδάρι, Ικαρία, Πάτρα και Πετρούπολη. Δυναμώνοντας την «Λαϊκή Συσπείρωση»σημαίνει ότι πολλαπλασιάζονται οι δυνάμεις που θα συγκρουστούν με την κυρίαρχη αντιλαϊκή πολιτική, που θα μπουν μπροστά και θα διεκδικήσουν μαζί με το λαό μέτρα στήριξης κι ανακούφισης των εργατικών-λαϊκών οικογενειών από τα χαράτσια και την άγρια φορολογία, για να μην περάσουν οι πλειστηριασμοί, για να έχουν όλα τα παιδιά πρόσβαση στην προσχολική αγωγή, για το δικαίωμα στην μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα για τους εργαζόμενους στους δήμους, για έργα και υποδομές αντιπυρικής, αντιπλημμυρικής, αντισεισμικής προστασίας, ελεύθερους χώρους για το λαό, για διαχείριση των απορριμμάτων με βάση τις σύγχρονες δυνατότητες και τα συμφέροντα του λαού και όχι τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων.

Ως Λαϊκή Συσπείρωση

 • Αναδείξαμε τις συνέπειες που έχουν, για τις λαϊκές οικογένειες του Δήμου Αλεξάνδρειας, οι διοικητικές αναδιαρθρώσεις και το αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο (Καλλικράτης, Κλεισθένης)
 • Απαιτήσαμε την καθολική παροχή υψηλού επιπέδου δωρεάν υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόνοιας, με την ανάπτυξη, στελέχωση και εξοπλισμό των αναγκαίων υποδομών και χρηματοδότηση αποκλειστικά από το κράτος.
 • Προτείναμε τη μείωση των δημοτικών τελών και χαρατσιών στα λαϊκά νοικοκυριά του δήμου καθώς και στα τιμολόγια του νερού ενώ διεκδικούμε τη δημόσια και δωρεάν κάλυψη σε αναγκαίες υποδομές για το λαό σε ύδρευση, αποχέτευση, άρδευση.
 • Σταθήκαμε δίπλα σε κινητοποιήσεις εργαζομένων όπως των συμβασιούχων στην καθαριότητα (το 2017), των σχολικών καθαριστριών, των εργαζομένων στο «Βοήθεια στο Σπίτι» και εργαζομένων που απολύθηκαν από το δήμο.
 • Αναδείξαμε ζητήματα των εργαζομένων του δήμου που έχουν να κάνουν με την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία, όπως για παράδειγμα στην Καθαριότητα (Ρούχα εργασίας, είδη προστασίας), την μονιμοποίηση των συμβασιούχων και την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού στο Δήμο Αλεξάνδρειας
 • Αναδείξαμεκαι προτείναμε λύσεις γιατο πρόβλημα διαχείρισης των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης με την κακή κατάσταση του όρχου Οχημάτων - Μηχανημάτων αλλά και τοσοβαρό θέμα στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, που έχει ουσιαστικά μετατραπεί σε χωματερή, μια υγειονομική βόμβα, όπου συγκεντρώνονται σωροί σκουπιδιών χωρίς καμιά προηγούμενη κατεργασία, χωρίς ουσιαστικά κανένα ουσιαστικό μέτρο ασφάλειας για τη διαχείρισή τους, όπως με τραγικό τρόπο έχει αποδειχτεί.
 • Προβάλλαμε την αναγκαιότητα για αντικατάσταση των παλαιών δικτύων ύδρευσης,τωνζητημάτων προστασίαςκαθώς καιτων αναγκαίων μέτρων και έργων,στο δήμο μας, για την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.
 • Βρεθήκαμε δίπλα στους αγώνες των αγροτών για τις τιμές των προϊόντων, τις αποζημιώσεις και τα φθηνά καύσιμα.
 • Απαιτήσαμε και διεκδικούμε την κάλυψη των αναγκών σε σχολική στέγη, νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθμούς, πολιτισμού, ελεύθερων χώρων ενώ αναδείξαμε ζητήματα που υποβαθμίζουν τη ζωή των δημοτών όπως η εγκατάλειψη παιδικών χαρών και χώρων άθλησης στα χωριά και στην πόλη του δήμου μας.
 • Διεκδικούμε τη φροντίδα και αγωγή όλων των παιδιών προσχολικής ηλικίας, την προστασία των ΑμΕΑ, των ηλικιωμένων μέσα από ένα διευρυμένο κρατικό δίκτυο δομών. Την πρόσληψη του αναγκαίου για τη λειτουργία τους προσωπικού.
 • Διεκδικούμετην προστασία του περιβάλλοντος σεατμόσφαιρα, νερό, πράσινο, ελεύθερους χώρουςκαι παράλληλα προτείνουμελύσεις για την σωστήαντιμετώπιση της καταπολέμησης των κουνουπιών, που αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα της περιοχής.

Με το ψηφοδέλτιο της "Λαϊκής Συσπείρωσης", που στηρίζει το ΚΚΕ, μπορούμε να απαντήσουμε στην ενιαία επίθεση που δέχονται η ζωή και τα δικαιώματά μας, να βάλουμε εμπόδια και να καθυστερήσουμε αντιλαϊκά μέτρα, να διεκδικήσουμε μέτρα ανακούφισης για τη λαϊκή οικογένεια, να ανοίξουμε το δρόμο για να εφαρμοστούν ριζικές αλλαγές έτσι ώστε να αυξηθεί το επίπεδο της ποιότητα ζωής των πολιτών.

Οι αγωνιστές και οι αγωνίστριες στα ψηφοδέλτια της "Λαϊκής Συσπείρωσης" απαντούν χωρίς μισόλογα και περιστροφές. Είναι αμετακίνητοι στην πρώτη γραμμή των αγώνων του λαού. Εκεί θα βρίσκονται και την επόμενη μέρα των εκλογών. Είναι άνθρωποι που προέρχονται κι από άλλους πολιτικούς χώρους, που συμπορεύονται όμως με το ΚΚΕ στον αγώνα, στο κίνημα και στις εκλογές.Οι φιλολαϊκές θέσεις και προτάσεις τους είναι ρεαλιστικές, γιατί απαντούν στις λαϊκές ανάγκες και η πραγματοποίησή τους απαιτεί σύγκρουση με τα συμφέροντα του κεφαλαίου.

Στις κάλπες, που θα στηθούν στις 26 Μάη, ο λαόςπρέπει να μιλήσει αποφασιστικά και μαχητικά,με την ψήφο του,έτσι ώστε να ενισχύσει την αντίθεσή του στην κυρίαρχη πολιτική και να δείξει πως δε συναινεί, δεν υποκύπτει, δεν παραπλανάται, δεν ανέχεται την κοροϊδία και το ψέμα. Να βάλει μπροστά τις ανάγκες του και το δίκιο του, να δυναμώσει τη λαϊκή διεκδίκηση και να βαδίσει μαζί μας σε ένα διαφορετικό δρόμο, σε αυτόν της ελπίδας, της πάλης για αξιοπρεπή ζωή, της αλήθειας, του έντιμου αγώνα, της ανατροπής,για μια διαφορετική οργάνωση της κοινωνίας και της οικονομίας, όπου θα έχει την εξουσία και θα είναι ιδιοκτήτης του πλούτου που παράγει.Αυτός ο δρόμος χαράζεται με ψήφο στη Λαϊκή Συσπείρωση, σε Δήμο και Περιφέρεια, στο ΚΚΕ, στις Ευρωεκλογές και Εθνικές εκλογές.

Σας ευχαριστώ πολύ &καλή δύναμη στη συνέχεια του αγώνα μας.

Πρόσληψη προσωπικού Πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Κέντρα Υποδοχής και ταυτοποίησης ΤΟΣΚΕΔΠ και Δομές προσωρινής υποδοχής ή φιλοξενίας μέσω Δήμων, Περιφερειών κσι της υπηρεσίας υποδοχής και ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής -Γ΄Κύκλος για 2082 θέσεις πλήρους απασχόλησης”

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 1(δ) , 254 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α.87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Την υπ’ αριθ. Νο 10/2018 Δημόσια Πρόσκληση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Κέντρα Υποδοχής και ταυτοποίησης ΤΟΣΚΕΔΠ και Δομές προσωρινής υποδοχής ή φιλοξενίας μέσω Δήμων, Περιφερειών κσι της υπηρεσίας υποδοχής και ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής -Γ΄Κύκλος για 2082 θέσεις πλήρους απασχόλησης »

3. Τον Οριστικό Πίνακα με τα Τελικά Αποτελέσματα Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Κέντρα Υποδοχής και ταυτοποίησης ΤΟΣΚΕΔΠ και Δομές προσωρινής υποδοχής ή φιλοξενίας μέσω Δήμων, Περιφερειών κσι της υπηρεσίας υποδοχής και ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής -Γ΄Κύκλος για 2082 θέσεις πλήρους απασχόλησης”

4. Τα συστατικά σημειώματα θέσεων εργασίας των επιτυχόντων ωφελουμένων που τοποθετούνται στο Δήμο Αλεξάνδρειας.

5. Τον έλεγχο των προβλεπόμενων δικαιολογητικών της Πρόσκλησης, όπως αυτά προβλέπονται στην υπ’ αριθ. Νο 10/2018 Δημόσια Πρόσκληση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

6. Την υπ΄αριθ 75/2715/13-02-2019 απόφαση Δημάρχου Αλεξάνδρειας περί Πρόσληψης προσωπικού Πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Κέντρα Υποδοχής και ταυτοποίησης ΤΟΣΚΕΔΠ και Δομές προσωρινής υποδοχής ή φιλοξενίας μέσω Δήμων, Περιφερειών κσι της υπηρεσίας υποδοχής και ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής -Γ΄Κύκλος για 2082 θέσεις πλήρους απασχόλησης”

7. Την υπ΄αριθ 90/3707/28-02-2019 απόφαση Δημάρχου Αλεξάνδρειας περί Πρόσληψης προσωπικού Πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Κέντρα Υποδοχής και ταυτοποίησης ΤΟΣΚΕΔΠ και Δομές προσωρινής υποδοχής ή φιλοξενίας μέσω Δήμων, Περιφερειών κσι της υπηρεσίας υποδοχής και ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής -Γ΄Κύκλος για 2082 θέσεις πλήρους απασχόλησης”

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πρόσληψη των κάτωθι:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1

ΚΙΣΤΟΓΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 22-04-2019

Έως 21-12-2019

2

ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 22-04-2019

Έως 21-12-2019

3

ΜΠΑΓΓΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 22-04-2019

Έως 21-12-2019

4

ΔΟΥΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 22-04-2019

Έως 21-12-2019

5

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙ-ΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 22-04-2019

Έως 21-12-2019

Πρόγραμματα για χιλιάδες άνεργους νέους που επιθυμούν να ανοίξουν για πρώτη φορά επιχείρηση καθώς και θέσεις για άνεργους απόφοιτους γυμνασίου ή λυκείου προωθεί ο ΟΑΕΔ για το επόμενο δίμηνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για δύο προγράμματα νεανικής επιχειρηματικότητας που η επιδότηση κυμαίνεται από 18.000 ευρώ ως 36.000 ευρώ και για ένα πρόγραμμα επιδοτουμένων θέσεων πάλι για νέους που είναι απόφοιτοι γυμνασίου ή λυκείου.

Αναλυτικότερα :

- Προγραμμα για 5.000 νέους ανέργους που επιθυμούν να ανοίξουν για πρώτη φορά την δική τους επιχείρηση.

- Πρόγραμμά για την προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας και τη στήριξη νέων έως 29 ετών, οι οποίοι θα μπορούν να καταθέσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες. Ωφελούμενοι θα είναι 5.000 άνεργοι και θα ενισχυθούν 2.500 επιχειρηματικά σχέδια».

- Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης. Αφορά νέους, που δεν έχουν επαγγελματική εκπαίδευση, δηλαδή, αποφοίτους γυμνασίου και ενιαίου λυκείου. Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, από το πρόγραμμα αυτό αναμένεται να ωφεληθούν 5.000 άτομα τα οποία θα απασχοληθούν σε θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα σε ειδικότητες όπως: υπάλληλοι γραφείου, πωλητές και σερβιτόροι. 

Όσο ανακάμπτει η οικονομία υπάρχουν ευκαιρίες που προσθέτουν θέσεις εργασίας, όχι μόνο για όσους είναι άνεργοι και γίνονται αυτοαπασχολούμενοι ή επιχειρηματίες, αλλά και για τους υπόλοιπους που ως άνεργοι θα απασχοληθούν στις επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν". Αυτό υπογράμμισε η Διοικήτρια του ΟΑΕΔ Μαρία Καραμεσίνη

Όπως ανέφερε η κ. Καραμεσίνη προετοιμάζεται πρόγραμμα επιχειρηματικότητας -έναρξης δηλαδή επιχειρήσεων- και για τους υπόλοιπους ανέργους, που δεν είχαν, όπως είπε, την ευκαιρία και την εμπειρία και θέλουν για πρώτη φορά να ξεκινήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Όπως πρόσθεσε «είναι δυο προγράμματα στήριξης της νεανικής επιχειρηματικότητας και ένα τρίτο πρόγραμμα για νέους οι οποίοι τελείωσαν το γυμνάσιο ή το γενικό λύκειο, με στόχο να αποκτήσουν προσόντα σε επαγγέλματα, τα οποία μπορούν να υποδεχθούν αυτούς τους ανέργους. Μιλάμε για νέους που δεν έχουν επαγγελματική εκπαίδευση ή πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά μέσα από τα προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης θα μπορούν να βρουν διέξοδο στην αγορά εργασίας. Είναι μια σειρά από προγράμματα που θα εκδιπλωθούν, σε 2 μήνες από σήμερα και μέχρι το τέλος του χρόνου» διευκρίνισε.

Κατηγορία Γενικά

To απόγευμα της Κυριακής των Βαΐων 21.4.2019 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γιάννη Μοσχόπουλου, «Το Ρουμλούκι [Kαμπανία] κατά την ύστερη οθωμανοκρατία [1830-1900]».
Οι λάτρεις της τοπικής ιστορίας γέμισαν την αίθουσα και άκουσαν με μεγάλη προσοχή τις εισηγήσεις των ομιλητών. Ο συγγραφέας καλωσόρισε τους ακροατές και ο κ. Δήμαρχος Αλεξάνδρειας χαιρέτισε την εκδήλωση, την οποία συντόνιζε ο Κ. Κούγκας.
Ο Γιώργης Μελίκης τόνισε ότι το βιβλίο αναδεικνύει σημαντικές πτυχές της επανάστασης των Μελικοχωρίων (1878) και πρόσθεσε νέα στοιχεία της συνεχιζόμενης έρευνας για τον Ν. Λούση. Επαίνεσε την αξία του τετράτομου έργου του Γιάννη Μοσχόπουλου για την ιστορία και τοπογραφία της περιοχής και επανέφερε την πρότασή του προς τους εκπαιδευτικούς να διδάσκεται η τοπική ιστορία στα σχολεία, την οποία επέκτεινε και προς τους τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους προκειμένου να την εντάξουν στις δράσεις τους. 
Ο Γιάννης Μέγας ανέλυσε την έκρηξη του φαινομένου της ληστείας στα τέλη του 19ου αι. και ανέπτυξε με λεπτομέρειες τις απαγωγές του κτηματία Παπαγεωργίου από το τσιφλίκι του στα Παλατίτσια το 1879, του Χένρυ Σύντζ από το τσιφλίκι του στην Τριχοβίστα το 1880, και του Μεχμέτ Σεφήκ Πασά από το τσιφλίκι του στον Γιδά το 1883.
Η Μαρία Δρίζη μίλησε για το κεφάλαιο του βιβλίου που αναφέρεται στην οικονομία της περιοχής, εξηγώντας τους λόγους που έγιναν οι εξαγορές πολλών οθωμανικών τσιφλικιών του Ρουμλουκιού από Έλληνες και Εβραίους κεφαλαιούχους και τελείωσε με την καθοριστική σημασία που είχε το νέο οδικό δίκτυο και η εμφάνιση του σιδηρόδρομου στην ανάπτυξη των ελληνικών κοινοτήτων.
Ο Κώστας Κούγκας ανέφερε τις αλλαγές της μεταρρύθμισης του «Τανζιμάτ», που εκφράστηκε με τις ανοικοδομήσεις πολλών ναών στα χωριά, τις ανασυγκροτήσεις μοναστηριών και τη συστηματική χρηματοδότηση και ανάπτυξη των σχολείων των χωριών. Έκανε αναλυτικές αναφορές στην τότε εκπαίδευση, ενώ διάβασε αποσπάσματα του βιβλίου που ανέφεραν την κατάσταση του 4τάξιου σχολείου του Γιδά το 1884. 
Η Εύα Κοντογουλίδου έκανε μία αναδρομή στους περιηγητές που πέρασαν από την περιοχή, ενώ ξεχώρισε τις αναλυτικές περιγραφές των μνημείων από τους Ντελακουλόνς και Εζέ το 1855, που παραμένουν ακόμη χρήσιμες για την έρευνα. Αναφέρθηκε στο χρονικό της πρώτης αρχαιολογικής ανασκαφής στα Παλατίτσια το 1861 από τον Εζέ, και παρέθεσε συνοπτικά στοιχεία για την εξέλιξη των ανασκαφών στη Βεργίνα τα επόμενα χρόνια. 
Ο συγγραφέας τόνισε τη σημασία της μετακίνησης του Γιδά στη σημερινή του θέση το 1843, μίλησε εκ βαθέων για τη μοναχική του πορεία στη συγγραφή της τοπικής ιστορίας αλλά και για τον ευρύ κύκλο των φιλίστορων που τον περιβάλλει με αγάπη, που τον ενισχύει και ευχαρίστησε προσωπικά όλους όσους τον βοήθησαν στην ολοκλήρωση του τόμου.
Στη συνέχεια επακολούθησε συζήτηση και στις εύστοχες ερωτήσεις των ακροατών απάντησαν οι εισηγητές και ο συγγραφέας.

"Σκέψεις και προβληματισμοί με αφορμή το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακή των Βαΐων (Ιωάννου κεφάλαιο 12, στίχοι 1-18"

Την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019 το 1ο ΓΕΛ Αλεξάνδρειας παρουσίασε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη ένα αφιέρωμα στην ποίηση με θέμα: «Ποίηση – Άνοιξη-Έρωτας», και κεντρική ομιλήτρια την ποιήτρια Αρετή Γκανίδου. Οι μαθητές διάβασαν, απήγγειλαν και τραγούδησαν αποσπάσματα ποιητικών συλλογών γνωστών ελλήνων ποιητών. Την επιμέλεια της εκδήλωσης είχαν οι καθηγήτριες. Τσιαπανίτη Στέλλα και Τσιμπορογιάννη Ολυμπία.

Σελίδα 1 από 3

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!