alexandriamou.gr - Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2019

Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο koinonikomerisma.gr και περίπου 250.000 δικαιούχοι καλούνται να κάνουν αίτηση για να πάρουν το έκτακτο βοήθημα των 700 ευρώ.

Το κοινωνικό μέρισμα θα δοθεί σε 253.000 δικαιούχους με το βοήθημα να υπολογίζεται στα 700 ευρώ και να δίνεται μετά το κλείσιμο της πλατφόρμα στις 27 Δεκεμβρίου. Πάντως, από σήμερα η πλατφόρμα για το κοινωνικό μέρισμα δείχνει σημάδια ζωής καθώς κάνοντας κλικ η υπηρεσία σε ενημερώνει πως «Η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη σύντομα για Υποβολή Αιτήσεων».

Η πλατφόρμα για το κοινωνικό μέρισμα θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου 2019. Οι αιτήσεις για το κοινωνικό μέρισμα θα πρέπει να υποβληθούν στον ιστότοπο koinonikomerisma.gr, με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης του πληροφοριακού συστήματος TAXIS έως και τις 26 Δεκεμβρίου.

Στα 253.000 νοικοκυριά που θα λάβουν την ενίσχυση των 700 ευρώ περιλαμβάνονται περισσότερα από 112.000 μέλη ΑμεΑ και πάνω από 350.000 παιδιά. Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση θα δοθεί σε: 

-Νοικοκυριά με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα και άνω και φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ.

-Νοικοκυριά στα οποία είτε ο/η υπόχρεος ή ο/η σύζυγος ή μέλος του συμβολαίου συμβίωσης είναι μακροχρόνια άνεργος/η, με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο και φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ευρώ. Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, ο μοναδικός γονέας αρκεί να είναι μακροχρόνια άνεργος.

-Νοικοκυριά στα οποία τόσο ο υπόχρεος, όσο και ο/η σύζυγος ή μέλος του συμβολαίου συμβίωσης είναι βραχυχρόνια άνεργοι, με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο και φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ευρώ. Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, αρκεί ο μοναδικός γονέας να είναι βραχυχρόνια άνεργος.

-Νοικοκυριά με τουλάχιστον ένα μέλος ΑΜΕΑ, ανεξαρτήτως εισοδήματος. Σημειώνεται ότι ως ΑΜΕΑ λαμβάνονται υπόψη οι δικαιούχοι των επιδομάτων του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Κριτήρια για το κοινωνικό μέρισμα

Τα νοικοκυριά για να λάβουν την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των 700 ευρώ θα πρέπει επιπλέον να πληρούν τα εξής κριτήρια:

α) Ο/η υπόχρεος, ή/και ο/η σύζυγος ή μέλος του συμβολαίου συμβίωσης, διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια τα τελευταία 7 έτη, όπως προκύπτει από την υποβολή φορολογίας εισοδήματος κατά την τελευταία επταετία.

β)Τόσο ο/η υπόχρεος, όσο και ο/η σύζυγος ή μέλος του συμβολαίου συμβίωσης είναι, με βάση της δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος έτους 2019, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος.

γ) Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων όλων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του έτους 2019, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από καταθέσεις υψηλότερες των 20.000 ευρώ.

Ποσό 200 εκατ. ευρώ για την πληρωμή παλαιότερων οφειλών προς τη ΔΕΗ από την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για τη περίοδο πριν το 2012. Τα χρήματα αυτά θα τα καλύψει ο κρατικός προϋπολογισμός προκειμένου να μην επιβαρυνθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις με αυξήσεις στις χρεώσεις ΥΚΩ των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.

Κάντε την αίτηση εδώ.

koinonikomerismagr

Κατηγορία Οικονομία

Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ», διοργανώνει και στην Αλεξάνδρεια, από τον Ιανουάριο του 2020, ομάδα βιωματικών σεμιναρίων για ενήλικες , με θέματα: «Αυτογνωσία» ,«Τα όρια- καθορισμός ορίων», «Εκτίμηση αναγκών», «Αυτοεκτίμηση», «Αγχώδεις Διαταραχές (πανικού, αγοραφοβίας, ύπνου, διατροφής, φοβίες)», «Διαχείριση πένθους» κ. α , με σκοπό να προσφέρει ερεθίσματα στους συμμετέχοντες να εκφραστούν ελεύθερα, να πειραματιστούν, να επεξεργαστούν τις εμπειρίες τους και να αναπτύξουν προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες.

Θέμα πρώτου κύκλου: «Αυτογνωσία»

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα προαναφερθέντα σεμινάρια, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως 10/1/2020 καθημερινά:

Τηλ. επικοινωνίας: 2331074073
9:00 - 14:00 καθημερινά
erasmos.veria@gmail.com
www.erasmosverias.com

ΈΡΑΣΜΟΣ

Συμβολικό κόστος συμμετοχής: 2 ευρώ ανά συνεδρία

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

«Παράταση έκτακτων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια
αποκατάστασης του οδοστρώματος επί της Επαρχιακής Οδού Κορυφή - Λιανοβεργίου
λόγω καθίζησης του οδοστρώματος.»
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 Ν.2696/99 "περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.", όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Η υπ’ αριθμ. 2502/2/767-α’ με ΑΔΑ:92ΗΗ46ΜΤΛΒ-ΨΞΒ από 13-12-2019 Απόφαση Διευθυντή
Δ.Α. Ημαθίας,
3. Υπ’ αριθμό 4847/19/2699528 από 17/12/2019 Αναφορά- Πρόταση Α. Τ. Αλεξάνδρειας
με την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης.
ΚΑΙ
Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των
τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εργασιών
αποκατάστασης καθίζησης οδοστρώματος της Επ. Ο. Λιανοβεργίου- Κορυφής.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο
Την παράτασης ισχύος της ανωτέρω με α/α 2 Απόφασής μας έως και την Δευτέρα 23-12-
2019, καθότι οι εν θέματι εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί, σύμφωνα με το ανωτέρω με α/α 3
σχετικό έγγραφο-αναφορά Υφιστάμενης Υπηρεσίας.
Άρθρο 2ο
Α. Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες της απαγόρευσης κυκλοφορίας στην παραπάνω
οδό, θα διεξάγεται μέσω της Επαρχιακής οδού Κορυφής- Πλατέως.
Β. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με μέριμνα της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αλεξάνδρειας και η εγκεκριμένη σήμανση, καθώς και τα μέτρα
ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη για
εργοτάξια μακράς διάρκειας, βασισμένα στην ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ. Β΄ 20-
05-2011) Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
Γ. Οι εν θέματι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από έκδοση της παρούσης και κατά τη διάρκεια
έκαστης ημέρας, από την ανατολή του ηλίου έως και την δύση του ηλίου, πλην των
ημερών που επικρατούν επικίνδυνες για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων καιρικές συνθήκες
(βροχόπτωση, ομίχλη, χιονόπτωση, κ.τ.λ.), ενώ μετά το πέρας των εργασιών, θα αποδοθεί
κανονικά στην κυκλοφορία το αποκλειόμενο τμήμα της προαναφερόμενης οδού, απολύτως
καθαρά από φερτές και ξένες ύλες και ασφαλή για την κυκλοφορία των οχημάτων.
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Βέροια, 17 Δεκεμβρίου 2019
Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΥΠ.΄ ΑΡΙΘ. 173Α/2019
Ε. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν υπό την επίβλεψη και
μέριμνα του Δήμου Αλεξάνδρειας.
Άρθρο 3ο
Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 4ο
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το αρθ. 109 του
Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και την
τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και θα ισχύει έως την αποκατάσταση της οδού, τα δε
οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός
εάν κατά το χρόνο ισχύς των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.

Κατηγορία Αστυνομικά

Παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Σωτήρη Μπάτου και του Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας Κώστα Καλαϊτζίδη, πραγματοποιήθηκε χθες στη Βέροια, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου, τακτική συνάντηση εργασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας με εκπροσώπους των Διοικήσεων των ΤΟΕΒ της Ημαθίας. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η εξέταση ζητημάτων λειτουργίας των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων της περιοχής αλλά και η πορεία των έργων που σχεδιάζονται από κοινού, με την Π.Ε Ημαθίας και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Στη διάρκεια της σύσκεψης ο Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Καλαϊτζίδης αναφέρθηκε στη συνεχή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών, στα σημαντικά έργα ανάπτυξης που από κοινού έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται και επανέλαβε ότι είναι αρωγός και συμπαραστάτης στην προσπάθεια που καταβάλουν οι ΤΟΕΒ της Ημαθίας. Αντίστοιχες ήταν και οι τοποθετήσεις από την πλευρά των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων της ΠΕ Ημαθίας που συμμετείχαν στη συνάντηση ενώ ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Σωτήρη Μπάτου έγινε αναφορά στον πρωταρχικό ρόλο της Περιφέρειας στην υλοποίηση της προσπάθειας για το έργο και την ανάπτυξη των ΤΟΕΒ και διατυπώθηκε για μια ακόμη φορά η πλήρης συμπαράσταση στην όλη προσπάθεια.

 

Οι εκπρόσωποι των ΤΟΕΒ της Ημαθίας, αναφέρθηκαν στον προγραμματισμό τους, στα έργα που υλοποιούν και σχεδιάζουν αλλά και σε προβλήματα στελέχωσης και διοικητικής υποδομής που τους απασχολούν, ειδικά μετά τα πρόσθετα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί από τη νέα νομοθεσία (Ν.4546/18), την τήρηση μητρώου μελών- χρηστών (με την επιβολή προστίμου για όσους δεν έχουν δηλώσει τα στοιχεία τους), τη ρύθμιση των παλιών χρεών των αγροτών προς τους ΤΟΕΒ (εντός του 2020 πρέπει να στείλουν στη ΔΟΥ τους οφειλέτες) κλπ.

Οι ανάγκη βελτιώσεων υποδομών και νέων επενδύσεων για έργα εξοικονόμησης του νερού και της μέγιστης αξιοποίησής του για την άρδευση των αγροτικών εκτάσεων ήταν το βασικό θέμα της συνάντησης. Στο θέμα αυτό έγιναν αντίστοιχες τοποθετήσεις από όλες τις πλευρές και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ταύτιση απόψεων και συντονισμός ενεργειών για την υποστήριξη του υπάρχοντος προγραμματισμού και την αναζήτηση επιπλέον πόρων για έργα υποδομή εγγείων βελτιώσεων.

Με εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης από την Νάουσα, την Βέροια και την Αλεξάνδρεια  συναντήθηκε ενόψει των γιορτών των Χριστουγέννων το απόγευμα της Δευτέρας (16/12/2019) ο Δήμαρχος Νάουσας Νικόλας Καρανικόλας,.  Ο Δήμαρχος Νάουσας συζήτησε με τους δημοσιογράφους,που καλύπτουν το ρεπορτάζ της τοπικής αυτοδιοίκησης,  τρέχοντα θέματα του δήμου, ενώ στην συνάντηση που έγινε σε κεντρικό καφέ της Νάουσας έδωσαν το «παρών»  και οι αντιδήμαρχοι Δώρα Μπαλτατζίδου, Αντώνης Καραγιαννίδης, Βασίλης Τζουβάρας και Γιώργος Τριανταφύλλου.

Ο Δήμαρχος Νάουσας τόνισε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Δήμου μετά τις τελευταίες εξελίξεις φαίνεται να είναι τα οικονομικά, από τα χρέη που
αφήνουν στον δήμο οι τρεις, τέως, δημοτικές επιχειρήσεις, η ΚΕΠΑΠ, η ΕΤΑ και η ΤΑΒ η εκκαθάριση των οποίων βρίσκεται στο τελικό της στάδιο.
Το ύψος των οφειλών ξεπερνούν, όπως είπε ο κ. Καρανικόλας, τα 5 εκατομμύρια ευρώ, με αποτέλεσμα ο δήμος Νάουσας να κινδυνεύσει να μπει σε μνημόνιο.
Επίσης τα 3 εκ. ευρώ φτάνουν και οι οφειλές προς τον δήμο, που δεν εισέπραξε η προηγούμενη δημοτική αρχή.
Αξιοσημείωτη η δράση που σχεδιάζει ο Δήμαρχος, της γνωριμίας ατόμων ΑμεΑ με το σκι, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χιονοδρομικό των 3-5 Πηγαδιών, ενώ πολλές θα είναι οι εορταστικές εκδηλώσεις του δήμου Νάουσας.

 

Το πιο παλιό βιβλιοπωλείο της Αλεξάνδρειας γιορτάζει τα Χριστούγεννα με πολλές εκπλήξεις, με δωροπροτάσεις και με ατελείωτη ποικιλία σε σχέδια και ποικιλία.

Από το 1978, το Κύτταρο αποτελεί σήμα κατατεθέν για την πόλη της Αλεξάνδρειας, επί της οδού Δ. Βετσοπούλου 74, όπου μπορείτε να προμηθευτείτε προϊόντα ποιότητας σε ότι αφορά την γραφική ύλη, τετράδια, βιβλία, ημερολόγια στις καλύτερες τιμές και όχι μόνο.  Δεν είναι μόνο ένα βιβλιοπωλείο, είναι ένας ζωντανός πολυχώρος προώθησης της λογοτεχνίας, ένας τόπος συνάντησης για τους βιβλιόφιλους αφού παρέχει βιβλία Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, όλων των ειδών και των ηλικιών

Στο κατάστημα μπορείτε να διαλέξετε εξαιρετικά επώνυμα παιχνίδια, είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας, αρωματικά κεριά, καθώς επίσης έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα καλόγουστων δώρων καθώς επίσης μεγάλη ποικιλία σε στυλούς Parker μια από τις καλύτερες επώνυμες μάρκες της αγοράς.

Επισκεφθείτε το βιβλιοπωλείο Κύτταρο και οι υπεύθυνοι θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε το καλύτερο για την κάθε περίπτωση.
 
 
Κατηγορία Επιχειρείν

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Σ. Αλεξάνδρειας εύχεται στους συναδέλφους και σε όλο τον κόσμο καλές γιορτές και ευτυχισμένο το Νέο Έτος.

Σας προτρέπουμε να στηρίξετε την τοπική αγορά κάνοντας τις αγορές σας από τα καταστήματα της πόλης μας.

                                                                                           ΤΟ Δ.Σ.

Με αύξηση φόρων και δη των έμμεσων, μείωση κοινωνικών δαπανών κατά 400 εκ. ευρώ και αναπάντητο ακόμα το αίτημα των αγροτών για deminimis.

 

«Ο προϋπολογισμός για το 2020 θα μπορούσε και ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ να είναι ένας προϋπολογισμός που θα σηματοδοτούσε την έξοδο της χώρας από τα Μνημόνια, όπως ήταν αυτός του 2019. Αντίθετα, χαρακτηρίζεται από την επιστροφή σε λογικές και πρακτικές μνημονιακές, αποδεικνύοντας για άλλη μία φορά, ότι πολλά από τα αντιλαϊκά και μνημονιακά μέτρα, δεν ήταν απαίτηση των δανειστών αλλά ήταν επιθυμία του ΣΕΒ και άλλων ντόπιων συμφερόντων. Όπως είναι, η ακύρωση της αύξησης του κατώτατου μισθού κατά 11% και η κατάργηση του Εθνικών και Κλαδικών Συμβάσεων Εργασίας, που θα οδηγήσει εκ νέου τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα (μεταξύ εκείνων που εργάζονται) σε φτώχεια και εργασιακή ανασφάλεια».

Αυτό τόνισε η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ του νομού μας Φρόσω Καρασαρλίδου στην τοποθέτησή της στη Βουλή κατά τη συζήτηση του νέου Προϋπολογισμού του Κράτους για το 2020, αναφέροντας μια σειρά στοιχείων που καταδείχνουν ότι με τα μέτρα της κυβέρνησης πλήττονται οι αγρότες, οι εργαζόμενοι, η μεσαία τάξη και οι ευπαθείς κοινωνικά και οικονομικά ομάδες.

Για τη μεσαία τάξη και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η κα Καρασαρλίδου είπε: Όσο για τη μεσαία τάξη και ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που ο μεγάλος όγκος του τζίρου τους πραγματοποιείται στην εγχώρια αγορά και καταναλωτές του είναι τα μεσαία και λαϊκά στρώματα, αφαιρώντας πια και τα ελάχιστα διαθέσιμα αυτών των καταναλωτών αφαιρείτε τις ανάσες, το οξυγόνο από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τις αφαιρείτε:

1) με την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 20% για το 80% των ελεύθερων επαγγελματιών

2) με την αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 15%

3) με την αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων

4) με την αφαίρεση 400 εκατομμυρίων από τις κοινωνικές δαπάνες

5) με την κατάργηση της 13ης σύνταξης

6) με την μείωση των δημοσίων επενδύσεων

7) με κατά 22% κρυφή φορολογία, για όσους δεν μπορέσουν να καλύψουν το 30% που απαιτείται με ηλεκτρονικές αποδείξεις

8) με τη μείωση κατά 20% (83 εκ ευρώ) από τα προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ για τους ανέργους.

Ενώ, την ίδια ώρα ακυρώνετε τη μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50%, ακυρώνετε την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, ακυρώνετε την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, ενώ όλα αυτά, τα είχε δρομολογήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Δηλαδή, από το άθροισμα των μέτρων σας προκύπτει ότι: Δίνετε μεν, από 17 ευρώ ετησίως στη μεσαία τάξη και αφαιρείτε όλα τα παραπάνω, δηλαδή αφαιρείτε από την αγορά πάνω από 600 εκατομμύρια. Επιπλέον δε, αυξάνετε κατά 563 εκατομμύρια ευρώ τα έσοδα από τον ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και αυξάνετε την αναλογία έμμεσων προς άμεσους φόρους την οποία πληρώνει η μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, παρά τις υποσχέσεις σας για ΜΗ επιβολή νέων φόρων.

«Στην ίδια μνημονιακή λογική είναι και η πολιτική σας για τους αγρότες, οι οποίοι στην Ημαθία είναι και η μεγαλύτερη παραγωγική τάξη», πρόσθεσε η κα Καρασαρλίδου. Και εξήγησε ότι:

Η μείωση του φορολογικού συντελεστή στο 9% για τους αγρότες και στο 10% για τους συνεταιρισμούς έχει ελάχιστη ή και μηδενική σημασία, έτσι και αλλιώς οι αγρότες έχουν αφορολόγητο εισόδημα έως 8.000 ευρώ και έως 12.000 ευρώ για τις επιδοτήσεις. Και ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είχε προγραμματίσει τη μείωση του φορολογικού συντελεστή στο 10% για τους συνεταιρισμένους αγρότες ΚΑΙ για να χτυπηθεί η Μαύρη Αγορά, εσείς δεν τον μειώνετε, όπως επίσης δεν μειώνετε την προκαταβολή φόρου στο 50% όπως το είχαμε προγραμματίσει. Αντίθετα, αυξάνετε τις ασφαλιστικές εισφορές από τα 114 ευρώ σε 220 ευρώ σταδιακά μέχρι το 2022, τους αφαιρείτε την 13η σύνταξη και βέβαια ισχύει και για τους αγρότες η αύξηση της ΔΕΗ, δεν μειώνεται επίσης και ο ειδικός φόρος στο πετρέλαιο.

Η κα Καρασαρλίδου έκανε ειδική αναφορά και στο θέμα της στρεμματικής ενίσχυσης των ροδακινοπαραγωγών μέσω του προγράμματος de minimis. Όπως είπε: Στην Ημαθία όπως και στην Πέλλα, οι ροδακινοπαραγωγοί ακόμη περιμένουν τις αποφάσεις της κυβέρνησης για τις αποζημιώσεις υπό μορφή de minimis για την πολύ μεγάλη απώλεια εισοδήματος που υπέστησαν. Για το 2018, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε 13,2 εκατομμύρια και εσείς τα χαρακτηρίζατε “ψίχουλα”. Σήμερα λοιπόν, που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει καλύτερη δημοσιονομική δυνατότητα και υπάρχουν επανειλημμένες και μεγαλύτερες απώλειες εισοδήματος πόσα θα δώσει; Αυτό το ερώτημα κυριαρχεί στο νομό μου και όχι μόνο.

Και βέβαια αντίθετα, με όλα όσα υποσχεθήκατε και ανέμενε ο αγροτικός κόσμος από την κυβέρνηση δρομολογείτε:

1. την ιδιωτική ασφάλιση στην αγροτική παραγωγή

2. για την αναγνώριση των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων μειώνετε τη συμμετοχή των εμπλεκομένων από το 30% στο 15%, εξυπηρετώντας την απαίτηση των υφιστάμενων διοικήσεων

3. φαίνεται δε, ότι δρομολογείτε, τέλη κυκλοφορίας για τρακτέρ.

ΔΙΑΨΕΥΣΤΕ ΜΕ.

4. και επίσης, αντί να δώσετε κίνητρα για την εγγραφή των αγροτών στους συνεταιρισμούς, κάνετε “δώρο” τους συνεταιρισμούς στους ιδιώτες εμπόρους με τη συμμετοχή τους κατά 15% στις διοικήσεις.

Αναφερόμενη στον τομέα του Κοινωνικού Κράτους, η κα Καρασαρλίδου είπε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2015 παρέλαβε τον προϋπολογισμό της Πρόνοιας στα 789 εκατομμύρια (0,4 του ΑΕΠ) με ευρωπαϊκό μέσο όρο 4% και τον έφτασε στα 3,5 δις ποσοστό 2% του ΑΕΠ. Στον προϋπολογισμό του 2020 μειώνεται αυτό το ποσοστό της Πρόνοιας κατά 400 εκατομμύρια, για πρώτη φορά, μετά από 4,5 χρόνια συνεχούς αύξησης. Οι μειώσεις είναι στα επιδόματα που καλύπτουν βέβαια και μεσαία στρώματα, αφού αφορούν τα αναπηρικά επιδόματα που μειώνονται κατά 173 εκ, μειώνεται το επίδομα παιδιού κατα 139 εκ, του ενοικίου κατά 53 εκ και τα σχολικά γεύματα κατά 30 εκ. Οι δαπάνες για την Πρόνοια όμως, είναι και αναπτυξιακές, ενισχύουν την αγορά και παράγουν νέες θέσεις εργασίας. Είναι η παρέμβαση που μπορεί να κάνει το Κράτος κατά των ανισοτήτων.

Τέλος, για την Υγεία, η κα Καρασαρλίδου ανέφερε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2015 παρέλαβε το ΕΣΥ υπό κατάρρευση, και στο διάστημα 2015-2019, προκήρυξε συνολικά 3.300 θέσεις μόνιμων γιατρών και προσλήφθηκαν 3.300 επικουρικοί, ενώ το 2015 υπηρετούσαν μόνο 500 επικουρικοί.

Προσελήφθησαν, επιπλέον 5.026 νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό σε μόνιμες θέσεις, ενώ άλλα 2.300 άτομα προσελήφθησαν ως επικουρικό προσωπικό και άλλες 1000 θέσεις καλύφθηκαν με πρόγραμμα του ΟΑΕΔ (για την ανάσχεση του brain drain). Επίσης καθιερώθηκε ένα νέο μοντέλο στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, οι ΤΟΜΥ για τις οποίες διασφαλίστηκε η χρηματοδότησή τους και η βιωσιμότητά τους με ευρωπαϊκούς πόρους.

«Η κυβέρνηση της ΝΔ, ξεκινώντας από τους διοικητές των νοσοκομείων, κάνει αναξιοκρατική επιλογή ανθρώπων με βασικό στοιχείο την κομματική ταύτιση και εξάρτηση με τη ΝΔ, με μόνη της έννοια να εξυπηρετήσει το πελατειακό της σύστημα. Εμείς ξαναστήσαμε το ΕΣΥ, ενισχύσαμε την Δημόσια Υγεία, εξασφαλίσαμε την πρόσβαση και την κάλυψη για 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους μέσα σε πολύ στενά δημοσιονομικά πλαίσια, γιατί για μας αυτό ήταν μια εξαιρετική προτεραιότητα, προτεραιότητα που διασφάλιζε την ισονομία, ισοτιμία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Εσείς αντίθετα, συζητάτε την εκχώρηση των φιλέτων της Δημόσιας Περίθαλψης σε επιχειρηματίες της Υγείας και την αλλαγή των εργασιακών σχέσεων των γιατρών που θα οδηγήσει σε πλήρη αποδόμηση του ΕΣΥ. Μας πηγαίνετε πίσω, πολύ πίσω στην δεκαετία του 1980 που οικοδομήθηκε το ΕΣΥ διευρύνοντας έτσι τις ανισότητες και στην Υγεία. Στην Υγεία που είναι το υπέρτατο κοινωνικό αγαθό», κατέληξε η βουλευτής του νομού μας.

--

Φρόσω Καρασαρλίδου

Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Ν. Ημαθίας

Στις 23 Δεκεμβρίου και ώρα 6;30 μμ  στο θέατρο Πλατέος , η παιδική θεατρική ομάδα Πλατέος παρουσιάζει τη μουσικοθεατρική παράσταση ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΜΠΕΡΔΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ σε σενάριο-σκηνοθεσία Εσερμπόγλου Κορίνας. Μια υπέροχη παράσταση όπου για μια φορά το χρόνο μπερδεύονται όλα τα παραμύθια και θα συμβούν αστείες καταστάσεις με άφθονο γέλιο και κέφι. Στην πρώτη επίσημη παράσταση της θεατρικής ομάδος Πλατέος σας περιμένουμε να ζήσετε ένα παραμυθένιο έργο.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ.

1aaatheatrikiomadaplatu

 

Σελίδα 1 από 3

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας