Στα πλαίσια του ετήσιου καθαρισμού των  υδατόπυργων και των  υδατοδεξαμενών που πραγματοποιεί η επιχείρηση της ΔΕΥΑ Αλ, ανακοινώνει ότι στις  14/06/2018 ημέρα Πέμπτη  και ώρα : από 08:00 πμ εως 13:00 μ.μ, στη Τ.Κ Αγκαθιάς 

δεν θα έχει νερό, λόγω καθαρισμού του υδατόπυργου.

Μετά το πέρας  των εργασιών πιθανόν να διαπιστωθεί ολιγόωρη θολότητα του νερού , μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της πίεσης στο εσωτερικό δίκτυο διανομής νερού.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας .

Εκ της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ ΑΛ

Η Δ.Ε.Υ.Α Αλεξάνδρειας   ανακοινώνει ότι σήμερα στις   06/06/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα : από 09:00 π.μ εως και 13:00 μ.μ , θα   γίνει διακοπή νερού στη Τοπική Κοινότητα Καβασίλων λόγω αποκατάστασης βλάβης αγωγού ύδρευσης από τα τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης .

Η ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας ανακοινώνει ότι λόγω βλάβης στον αγωγό που υδροδοτεί την Δημοτική Κοινότητα Αλεξάνδρειας από τις πηγές τις περιοχής του Τριποτάμου , θα παρατηρηθεί πτώση πίεσης στην Αλεξάνδρεια και στο συνοικισμό Καψόχωρας,  καθ’ όλο το 24ώρο ξεκινώντας από το απόγευμα της Τρίτης 05-06-2018 .

Παρακαλούνται οι πολίτες για τις ελάχιστες το δυνατόν καταναλώσεις, η ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας ευχαριστεί για την κατανόησή σας.

Στα πλαίσια του ετήσιου καθαρισμού των υδατόπυργων και των υδατοδεξαμενών   που πραγματοποιεί η επιχείρηση της ΔΕΥΑ Αλ ,ανακοινώνει ότι στις 31/05/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα : από 08:00 πμ εως 13:00 μ.μ, στην Τ.Κ   Ξεχασμένης και συνοικισμό Ραψομανίκης δεν θα έχει νερό, λόγω καθαρισμού του υδατόπυργου της Τ.Κ Ξεχασμένης .

 Μετά το πέρας των εργασιών πιθανόν να διαπιστωθεί ολιγόωρη θολότητα του νερού , μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της πίεσης στο εσωτερικό δίκτυο διανομής νερού.

Η Δ.Ε.Υ.Α  Αλεξάνδρειας    ανακοινώνει ότι  σήμερα στις    25/05/2018  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  : από  09:00 π.μ  εως και 13:00  μ.μ , θα   γίνει    διακοπή νερού στην Τοπική Κοινότητα  Κυψέλης  λόγω έκτακτης αποκατάστασης βλάβης αγωγού ύδρευσης από τα  τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης .

Η Δ.Ε.Υ.Α Αλεξάνδρειας ανακοινώνει ότι σήμερα στις 23/05/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα : από 09:00 π.μ εως και 12:00 μ.μ , θα  γίνει διακοπή νερού στη Τοπική Κοινότητα Κυψέλης λόγω έκτακτης αποκατάστασης βλάβης αγωγού ύδρευσης από τα τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης .

Από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλεξάνδρειας ανακοινώθηκε ότι την Παρασκευή 04/05/2018, από

Στα πλαίσια του ετήσιου καθαρισμού των υδατόπυργων και των υδατοδεξαμενών που πραγματοποιεί η επιχείρηση της ΔΕΥΑ Αλ ,

Η Δ.Ε.Υ.Α Αλεξάνδρειας ανακοινώνει ότι στις 03/04/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα : από 09:00 π.μ εως και 13:00 μ.μ , θα γίνει

Διαφημίσεις Περιεχομένου

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!