Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας, ευχαριστεί ολόψυχα όλους τους εθελοντές (αιμοδότες, καθηγητές Κοινωνικού Φροντιστηρίου, ομάδα εθελοντών Δήμου Αλεξάνδρειας, εθελοντές Ερυθρού Σταυρού,την Φιλοπρόοδο Φιλόπτωχο Γυναικών Αλεξάνδρειας, το φιλόπτωχο ταμείο Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου) για την παρουσία τους στην εκδήλωση της κοπής της πίτας , την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019. 
Την βασιλόπιτα ευλόγησε ο Σεβαστός Πατέρας Θεόδωρος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξάνδρειας. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος κ. Γκυρίνης Παναγιώτης ευχήθηκε καλή χρονιά σε όλους δίνοντας έμφαση στην σημασία του εθελοντισμού. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο Αντιδήμαρχος του Τμήματος.
Επίσης, ευχαριστούμε θερμά την διεύθυνση του καταστήματος Tailor - Gastronomy Bar και ιδιαίτερα τον κ. Σταυρή Εμμανουήλ για την γενναιόδωρη παραχώρηση του χώρου και την προσφορά δωρεάν καφέ σε όλους τους παρευρισκόμενους.
Για πρώτη φορά όλοι ο εθελοντές της πόλης μας, συναντήθηκαν σε ένα όμορφο και ζεστό περιβάλλον ανταλλάσσοντας ευχές για το νέο έτος.
Οι εθελοντές του Δήμου δια της παρουσίας τους απέδειξαν πως η συνοχή, η αμοιβαιότητα, η εμπιστοσύνη, η αγάπη προς το συνάνθρωπο και η αλληλεγγύη αποτελούν αξίες που βρίσκονται στην βάση της ενεργούς συμμετοχής.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
TAKTΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010) και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 21 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 
1. Έγκριση Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Αλεξάνδρειας (σχετική η αριθ. 1/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
2. Λήψη Κανονιστικής Απόφασης περι έγκρισης κυκλοφοριακής ρύθμισης που αφορά στη μονοδρόμηση τμήματος της οδού Βέροιας της Δ.Κ.Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
3. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη τροποποίησης (παράταση για τέσσερις μήνες χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης) των συμβάσεων προμήθειας τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
4. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη τροποποίησης (παράταση χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης) των συμβάσεων προμήθειας τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου των Νομικών Προσώπων του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
5. 1η αναμόρφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (σχετική η αριθ. 03/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
6. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
7. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
8. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορούν την υπηρεσία με τίτλο: “Επισκευή και Συντήρηση Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων Δήμου Αλεξάνδρειας Ομάδα  6 ”. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
9. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: <<Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων Δ.Ε. Αλεξάνδρειας>>. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
10. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: <<Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων Δ.Ε. Πλατέος>>. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
11. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: <<Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων Δ.Ε. Aντιγονιδών>>. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
12. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: << Περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλεξάνδρειας και φροντίδα αυτών>>. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
13. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: << Αστική επίγεια καταπολέμηση κουνουπιών στο Δήμο Αλεξάνδρειας>>. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
14. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορούν την υπηρεσία με τίτλο: Έξοδα ταχυμεταφοράς επιστολών του Δήμου (courier). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
  
15. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
16. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
17. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
18. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο:  «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Φωτοτυπικών, εκτυπωτών και Φαξ για το έτος 2018»  (11/09/2018 έως και 11/12/2018) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
19. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στην Τράπεζα Πληροφοριών Δήμος-ΝΕΤ-Δημοτέλεια και στην Υπηρεσία E-postirixis για το έτος 2018». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
20. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στην Τράπεζα Πληροφοριών Ηλεκτρονική Νομική Πληροφόρηση-Νομοτέλεια». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
21. Λήψη απόφασης για :
Α.Την υποβολή πρότασης (αίτησης χρηματοδότησης) με τίτλο «Επανάχρηση του Συνεδριακού και Εκθεσιακού Κέντρου Ιστορίας και Λαογραφίας του Δήμου Αλεξάνδρειας» στο «Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στον άξονα προτεραιότητας «Ανέγερση και Αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων»
Β.Την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης στο ΟΠΣ
Γ.Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της αίτησης χρηματοδότησης καθως και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
22. Λήψη απόφασης για την απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου Αλεξάνδρειας για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
23. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό περιμετρικών ζωνών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων στο Δήμο Αλεξάνδρειας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
24. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων του δικτύου υδρευσης» Α.Μ. 6/2009 (πρωην ΤΥΔΚ). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
25. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης ή μη της αρίθ.486/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στη Δ.Κ. Αλεξάνδρειας Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
26. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση του γηπέδου Καβασίλων στην Αθλητική Ακαδημία Ποδοσφαίρου Αλεξάνδρειας Ν.Ημαθίας “ΑΣΤΕΡΑΣ”. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
27. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αλεξάνδρειας για συμμετοχή στην Επιτροπή για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας των ζώων για το έτος 2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
28. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών επιτροπής του άρθρου 186 παρ. 5 Ν.3463/06 «Εκποίηση ακινήτων» έτους 2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
29. Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής για την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών του έργου «Κατασκευή κτιρίου τουαλετών στο Δημοτικό Σχολείο Σταυρού». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
30. Λήψη απόφασης για ανασυγκρότηση Α΄/θμιου και Β’/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Κινηματογράφων –Θεάτρων κλπ για το έτος 2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
31. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: <<Παροχή Υπηρεσιών για την Υποστήριξη του Δήμου Αλεξάνδρειας στην προετοιμασία Πρότασης - Αίτησης Χρηματοδότησης, στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑΝΕΚ με κωδ. 01-3c-1.4-16 και τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου»>>. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
32. Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72-π1ιε Ν.3852/2010) (αφορά υπόθεση αγωγής των συγγενών θανόντων Νικολάου και Στέλλας Δαδάκου). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
33. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και αριθμού θέσεων υδρονομέων άρδευσης ανά δημοτική ενότητα στο Δήμο Αλεξάνδρειας για το έτος 2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
34. Έγκριση ή μη της αριθ. 05/2019 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφεκους Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας με θέμα « Λήψη απόφασης για την καταρτιση και ψήφιση 1ης αναμόρφωσης του προυπολογισμού της ΚΕΔΑ οικονομικού έτους 2019» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
35. Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής για την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών του έργου «Κατασκευή και αποκατάσταση οδοποιίας στο Δήμο Αλεξάνδρειας» (Α.Μ. 29/2018). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
36. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Κατασκευή και αποκατάσταση οδοποιίας στο Δήμο Αλεξάνδρειας» (Α.Μ. 29/2018). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
37. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της παράτασης συνολικής προθεσμίας χωρίς αναθεώρηση του έργου «ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ –ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» (Α.Μ. 66/2016) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΡΑΠΤΗΣ

Παρουσία των εθελοντών, φορέων και του δημάρχου Αλεξάνδρειας έκοψε την πίτα του για πρώτη φορά το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του δήμου μας το απόγευμα της 16ης Ιανουάριου στο Tailor - Gastronomy Bar.

Το παρόν έδωσαν η Φιλόπτωχος Γυναικών Αλεξάνδρειας, οι εθελοντές αιμοδότες, το φιλόπτωχο της εκκλησίας Κοιμήσεως της Θεοτόκου, το τμήμα Ερυθρού Σταυρού Αλεξάνδρειας, μέλη του τμήματος Προσκόπων, εθελοντές καθηγητές του Κοινωνικού Φροντιστηρίου και η ομάδα εθελοντών Δήμου Αλεξάνδρειας.

Ο δήμαρχος Παναγιώτης Γκυρίνης ευχήθηκε καλή χρονιά και τόνισε πόσο σημαντικός είναι ο εθελοντισμός καθώς στην εκδήλωση βρέθηκε ο υπεύθυνος αντιδήμαρχος Στέφανος Δριστάς.

Μια σημαντική πρωτοβουλία του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού και της προϊσταμένης του τμήματος Εύας Ραφαηλίδου που δείχνουν έμπρακτα τι σημαίνει αλληλεγγύη κι αγάπη προς το κοινό καλό μέσα από τις αξιέπαινες δράσεις και το έργο που προσφέρουν στους πολίτες της περιοχής μας.

 

 

 

Μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής για τη Μακεδονία του νομού Ημαθίας βρέθηκαν στις 15 Ιανουάριου το πρωί στο δημαρχείο Αλεξάνδρειας για να συζητήσουν με τον δήμαρχο Παναγιώτη Γκυρίνη για το επερχόμενο Συλλαλητήριο σε Αθήνα και Βέροια και τη «Συμφωνία των Πρεσπών».

Παρόντες ήταν μέλη του Εμπορικού Συλλόγου και του συλλόγου Ποντίων Αλεξάνδρειας.

 

 

 

Ανακοινώνεται ότι την Κυριακή, 20 Ιανουαρίου στις 2.30 το πρωί, θα αναχωρήσει λεωφορείο μπροστά από την Παναγία Αλεξάνδρειας με προορισμό την Αθήνα για τη συμμετοχή στο Συλλαλητήριο για την Μακεδονία στην πλατεία Συντάγματος.

Η τιμή συμμετοχής είναι 25 ευρώ και περιλαμβάνει μετάβαση και επιστροφή.

Για συμμετοχές, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο: 6988 026633 (Γιώργος)- 6973 034022 (Βούλα).

 

 

Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, εύχεται καλή χρονιά και προσκαλεί  όλους τους εθελοντές του Δήμου Αλεξάνδρειας (εθελοντές Αιμοδότες, εθελοντές καθηγητές Κοινωνικού Φροντιστηρίου, εθελοντές Ερυθρού Σταυρού και ομάδα εθελοντών Δήμου Αλεξάνδρειας) την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019, ώρα 17:00 στο Tailor - Gastronomy Bar (Βετσοπούλου 31), για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας.
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα, και θα αποτελέσει μεγάλη μας χαρά να συναντηθούμε ξανά, παλαιά και νέα μέλη, ώστε να ανταλλάξουμε ευχές για το νέο έτος απολαμβάνοντας τον καφέ μας (προσφορά του καταστήματος) σ’ ένα όμορφο και φιλικό περιβάλλον.

Σε κανονική λειτουργία θα είναι από αύριο 14 Ιανουαρίου όλες οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου Αλεξάνδρειας αλλά και όλου του νομού Ημαθίας

H επίσημη ανακοίνωση της Π.Ε. Ημαθίας:

Βέροια 13-01-2019
Δελτίο τύπου
Μετά από επικοινωνία με όλους τους αρμόδιους φορείς, και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα, σας ενημερώνουμε ότι τα σχολεία όλων των βαθμίδων στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, θα λειτουργήσουν κανονικά, αύριο Δευτέρα 14-01-2019.
Συνίσταται στους εκπαιδευτικούς των σχολείων, στους αύλειους χώρους των οποίων, παραμένουν επικίνδυνα σημεία με πάγο, να επιστήσουν την προσοχή των μαθητών.

Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας
Κώστας Καλαϊτζίδης

To όνομα του συνδυασμού και το λογότυπο του παρουσίασε ο Υποψήφιος Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Αργύρης Πανταζόπουλος

στην ανοιχτή εκδήλωση για την ιδρυτική διακήρυξη των αρχών και των θέσεων

του δημοτικού συνδυασμού του που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11.30 πμ, στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας.

Και το όνομα αυτού λοιπόν ¨Δύναμη ενότητας και ελπίδας¨ με πρωταρχικό σύνθημα ο ¨Δήμος Αλεξάνδρειας ΜΠΡΟΣΤΑ¨

Η φωτογραφία έχει τραβηχτεί την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019 στην οδό Ταγμ. Γεωργούλη από αναγνώστη του alexandriamou.gr, στην πόλη της Αλεξάνδρειας και η κατάσταση αυτή υφίσταται ακόμη...

Εικόνες ντροπής και καθημερινή θλιβερή πραγματικότητα αποτελούν οι σακούλες εκτός κάδων στον τόπο μας. Είναι δυστυχώς επαναλαμβανόμενο φαινόμενο οι

σακούλες σκουπιδιών έξω από τους κάδους, ακόμη κι αν αυτοί είναι άδειοι. Το ότι κάποιοι δεν ανοίγουν τους κάδους να πετάξουν τα σκουπίδια τους, ενώ βρίσκονται

δίπλα σε αυτούς, είναι άξιο απορίας.

Πολίτης αφήνει τη σακούλα σκουπιδιών έξω από τον κάδο απορριμμάτων. Του κάνεις παρατήρηση, τον ρωτάς γιατί δεν ανοίγει τον κάδο και εκείνος σου απαντά: Κι

εσένα τι σε νοιάζει;

Κάποιος πετά το άδειο κύπελλο του καφέ στο δρόμο ή τη γόπα του τσιγάρου του, όταν ο άδειος κάδος είναι λίγα μέτρα πιο κει και όταν τον ρωτάς γιατί το κάνει, σου

απαντά: Κι εσένα τι σε νοιάζει;».

Κι όμως μας αφορά όλους η εικόνα του τόπου που ζούμε, που κινούμαστε κι αναπνέουμε εμείς και τα παιδιά μας!

Διαπιστώνεις ότι όλα αυτά δημιουργούνται λόγω έλλειψης παιδείας, λόγω αδιαφορίας, λόγω έλλειψης σεβασμού σε οτιδήποτε δημόσιο, που οι ίδιοι οι πολίτες

πληρώνουν για την αγορά του ή τη συντήρησή του ή πληρώνουν μέσω του κράτους τους υπαλλήλους για την καθαριότητα του χώρου!

Η πόλη μολύνεται καθημερινά από τους ίδιους τους πολίτες της και υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία που παραμένουν βρώμικα πάντα, όσες φορές την ημέρα κι αν

περάσουν τα συνεργεία καθαριότητας του Δήμου, για να τα καθαρίσουν. (Δεν χαϊδεύω αυτιά όσο αφορά τις ευθύνες του Δήμου οι οποίες είναι μεγάλες αφού τα συνεργεία καθυστερούν την αποκομιδή στην πόλη και καλύτερα ας μη θίξουμε το χρόνο που περνούν τα συνεργεία από τα χωριά γιατί εκεί μπορεί να φτάσει και τις 20 με 25 μέρες...το συγκεκριμένο άρθρο όμως αφορά τις ευθύνες των πολιτών που δυστυχώς υπάρχουν)

Όλα αυτά ζημιώνουν τόσο το έργο των εργατών των συνεργείων καθαριότητας , υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής της καθημερινότητας των υπόλοιπων δημοτών

όσο και συνολικά την εικόνα της πόλης στους επισκέπτες μας. Εικόνες καθημερινότητας της πόλης, στον τομέα της καθαριότητας, που δεν τιμούν τους πολίτες της,

αφού συστηματικά μολύνουν και ξαναμολύνουν τους δημόσιους χώρους.

Το alexandriamou.gr προτείνει να ξεκινήσει μια καμπάνια ευαισθητοποίησης των πολιτών, μέσα από διάφορες δράσεις και μάλιστα άμεσα.

Eπιμέλεια άρθρου: Έφη Στεφ. Καραγιάννη

Υπογραφή Σύμβασης για το έργο:
"Κατασκευή και αποκατάσταση οδοποιίας στο Δήμο Αλεξάνδρειας"

Ξεκινά το έργο, "Κατασκευή και αποκατάσταση οδοποιίας στο Δήμο Αλεξάνδρειας”, προϋπολογισμού 236.778,38 €, τη σύμβαση υλοποίησης του οποίου υπέγραψε ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης με την εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας ΔΗΑΝΑ ΑΤΕΒΕ, κ. Σωτηρία Παραπούρα.

Παρούσα κατά την υπογραφή της σύμβασης ήταν και η επιβλέπων μηχανικός του έργου Αθανασία Τσιτλακίδου.

Με το συγκεκριμένο έργο ο Δήμος θα προχωρήσει στην κατασκευή οδοποιίας και επισκευής της υπάρχουσας οδοποιίας, στις δημοτικές και τοπικές Κοινότητες: Αλεξάνδρειας, Σταυρού, Επισκοπής, Πλατέος, Βρυσακίου, και Ξεχασμένης.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν επιφανειακή εκσκαφή, τοπικές εκσκαφές σε σημεία ένωσης με το υπάρχον οδόστρωμα, αποξήλωση ασφαλτοτάπητα, δημιουργία επιχώματος με κοκκώδες υλικό, στρώσεις οδοστρωσίας των δέκα εκατοστών, ασφαλτόστρωση, εργασίες σήμανσης και ασφάλειας, εργασίες αποκατάστασης ασφάλτου, με χρονική διάρκεια κατασκευής, τους τέσσερις (4) μήνες.

Το έργο "Κατασκευή και αποκατάσταση οδοποιίας στο Δήμο Αλεξάνδρειας” χρηματοδοτείται εξ' ολοκλήρου από ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας με την υπογραφή της σύμβασης δήλωσε τα παρακάτω:
"Με την υπογραφή της σύμβασης προχωρούμε στην κατασκευή οδοποιίας και επισκευής της υπάρχουσας οδοποιίας του Δήμου μας, υλοποιώντας με έργα το πρόγραμμα του συνδυασμού μας “ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ”. Η παρέμβαση αυτή θα συμβάλει σημαντικά στη καλή προσβασιμότητα και στην ασφαλή μετακίνηση των κατοίκων του Δήμου μας."

Παναγιώτης Γ. Γκυρίνης

Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

Σελίδα 1 από 28

Διαφημίσεις Περιεχομένου

  • 1_kaffeine-37.jpg
  • athanasoulis.jpg
  • edipit_enosi.jpg

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!