Τίτλοι Ειδήσεων

 

Σύμφωνα με την αριθμ. 140/22-04-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου [ΑΔΑ:Ψ462ΩΨΠ-ΦΕ0], ο Δήμος Αλεξάνδρειας υλοποιεί κατασκηνωτικό πρόγραμμα διακοπών για παιδιά ΑΜΕΑ για το έτος 2019. Το κατασκηνωτικό πρόγραμμα για τα παιδιά ΑΜΕΑ θα υλοποιηθεί τους μήνες Αύγουστο – Σεπτέμβριο 2019, συγκεκριμένα από 26 ή 27 Αυγούστου έως 09 ή 10 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει συνολικά 15 ημέρες.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν για όσους πληρούν τα κάτωθι προβλεπόμενα κριτήρια.

Κάθε ενδιαφερόμενος, δημότης ή και κάτοικος του Δήμου μας, θα πρέπει να καταθέσει αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση από ΚΕΠΑ (ή ιατρική γνωμάτευση) του ποσοστού αναπηρίας του παιδιού (σε περίπτωση ληγμένης ιατρικής γνωμάτευσης ο γονέας θα υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση που θα αναφέρει την ημερομηνία που θα περάσει το τέκνο του από την αρμόδια επιτροπή)

β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

γ) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικού έτους 2017 των γονέων, όπου το εισόδημα δεν θα ξεπερνά το ποσό των 20.000,00 ευρώ (συνολικό δηλωθέν εισόδημα).

δ) Δήλωση εάν απαιτείται συνοδός.

ε) Αποδεικτικό κατοικίας (δηλ. φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΔΕΥΑΑΛ ή μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας στο όνομα του κηδεμόνα του παιδιού).

στ) Βεβαίωση φοίτησης σε Ειδικό Σχολείο του Δήμου Αλεξάνδρειας (προαιρετικό έγγραφο – όπου απαιτηθεί από την επιτροπή)

Οι γονείς των παιδιών που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, αλλά επιθυμούν να στείλουν τα παιδιά τους στο πρόγραμμα ΑΜΕΑ του Δήμου Αλεξάνδρειας, θα μπορούν να συμμετέχουν καταβάλλοντας το συνολικό ποσό της φιλοξενίας που θα ισχύει και για το Δήμο, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει δυνατότητα φιλοξενίας από την κατασκήνωση.

Επίσης σε περίπτωση που οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα είναι περισσότερες από τον προβλεπόμενο αριθμό παιδιών όπως αυτά αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, τότε θα ισχύουν τα παρακάτω:

1] Παιδιά που δεν συμμετείχαν στο πρόγραμμα τα δύο τελευταία χρόνια, ήτοι 2017 και 2018, θα προηγούνται έναντι αυτών που συμμετείχαν και

2] Αν το δηλωθέν ποσό, των ενδιαφερόμενων αιτούντων, το οποίο θα φαίνεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα έτους 2017 και στην στήλη Γ2 ΕΚΚ. ΕΙΔ. ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ του υπόχρεου και της συζύγου, είναι ίδιο, τότε θα γίνεται κλήρωση από τα μέλη της επιτροπής, μεταξύ των εν λόγω αιτούντων – γονέων με την παρουσία τους.


Η κατάθεση των δικαιολογητικών όπως αναφέρονται ανωτέρω, θα γίνεται στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας -Παιδείας και Πολιτισμού στην Αλεξάνδρεια, στην Δ/νση Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού από την 21η ΜΑΪΟΥ έως και την 31η ΜΑΪΟΥ 2019.

(Αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία οι κ.κ. Φωτιάδης Χαράλαμπος και Μπεσιροπούλου Γιαννούλα, τηλ. 23330 – 53071 & 53072).

«ΑΝΕΒΑΙΝΩ ΤΟ ΜΑΛΑΚΟ χώμα της, φτάνω στην κορυφή και δένω τα μαλλιά της πίσω με κλώνους. Ύστερα κάνω τον σταυρό μου. Τότε χτυπά η καμπάνα και στα βλέφαρα της εμφανίζεται το πρώτο εφετινό δάκρυ. Θα μπορούσε να ‘ναι κάτι υπέροχο» (Οδυσσέας Ελύτης/Τετάρτη, 15, γ/’Ημερολόγιο ενός αθέατου Απριλίου’).

Είμαι ο Συμεών (Σίμος) Ανδρονίδης, υποψήφιος διδάκτωρ στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος της Δημοτικής Ενότητας Πλατέος με τον συνδυασμό ‘Αξίζουμε καλύτερα’ του Κώστα Ναλμπάντη. Σε αυτές τις δημοτικές εκλογές, κατέρχομαι με όρους προσφοράς και ανάδειξης στρατηγικών λειτουργίας του δήμου εν καιρώ κρίσης, με την ψήφιση του νομοσχεδίου ‘Κλεισθένης’ και της εισαγωγής του εκλογικού συστήματος της απλής αναλογικής, να αλλάζουν τα δεδομένα.

Συνοπτικά, σε αυτό το κείμενο, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια από τα προβλήματα που απασχολούν τους δημότες του δήμου της Αλεξάνδρειας.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δήμος και οι δημοτικές κοινότητες που συναποτελούν τον δήμο της Αλεξάνδρειας, συνδέονται ουσιωδώς με αυτό που αποκαλείται, όχι απλά καθημερινότητα, αλλά ‘καθημερινή ζωή’, για να χρησιμοποιήσουμε έναν όρο του Peters Bratsis, όρος που αντιστοιχεί σε μία «χρονική οργάνωση» της ζωής, στον επιμερισμό συγκεκριμένων πρακτικών και στην αναφορά προβλημάτων.

Εάν δε, προβούμε σε μία κατανομή αυτών των προβλημάτων, θα λέγαμε πως τα σημαντικότερα εξ αυτών καθίστανται το ζήτημα της διαχείρισης, της αποκομιδής-απόθεσης των απορριμμάτων εντός δήμου, η συνακόλουθη παύση της διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών (περιβαλλοντικό και φιλο-περιβαλλοντικό πρόσημο), η κατάσταση της αγροτικής οδοποιίας,[1] οι μορφές της υποβάθμισης που προσλαμβάνει ο δημόσιος χώρος, η απουσία ενός ευδιάκριτου κοινωνικού-εργατικού στίγματος,[2] η μη-χάραξη στρατηγικής (σημαντικό ζήτημα) ως προς την κατεύθυνση λειτουργίας του δήμου της Αλεξάνδρειας.

Δίπλα στην διαχείριση και δη στην ορθολογική διαχείριση, στη διεκδίκηση, μέσω συγκεκριμένων στοχεύσεων, ευρωπαϊκών προγραμμάτων, στη δυνατότητα διαμόρφωσης ενός δήμου κοινωνικού, ανακύπτει το ζήτημα του δημοτικού οράματος, ήτοι του οράματος που εκφράζεται εντός δήμου, φέροντας προοπτικές διαρκούς διαβούλευσης και συμμετοχικής διάστασης, της διάστασης εκείνης που είναι δυνατό να εμπλουτίσει με ιδέες την λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 


[1] Ζήτημα που σχετίζεται και με τα χαρακτηριστικά της τοπικής οικονομίας, με τον εποχιακό της χαρακτήρα όπως διαφαίνεται ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, τότε που η κίνηση από και προς τους αγρούς είναι ιδιαίτερα έντονη, συμπεριλαμβάνοντας και τις μεταποιητικές βιομηχανίες της περιοχής.

[2] Στίγμα το οποίο θα ‘συνδιαλέγεται’ με μορφές εργασιακής επισφάλειας και ανεργίας.

Η Παιδική Χορωδία "Μελισσάνθη" του Δήμου Αλεξάνδρειας συμμετείχε χτες, Δευτέρα 13 Μαΐου, σε μεγαλειώδη επετειακή συναυλία για τα 40χρονα των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη.

Η χορωδία μας μαζί με το Ensemble "Ηχοχρώματα" (χορωδία και ορχήστρα) των εκπαιδευτηρίων, συνόδεψαν το Γιώργο Χατζηνάσιο και το Μανώλη Μητσιά, στη χορωδιακή εκδοχή  γνωστών και αγαπημένων τραγουδιών του συνθέτη.

Πλήθος κόσμου σε μια κατάμεστη αίθουσα, χειροκρότησε θερμά όλους τους συντελεστές της παράστασης.

Διεύθυναν η Ελένη Θεοδωρίδου και ο Γιάννης Πολυμενέρης.

Μετά το τέλος της εκδήλωσης η κ. Μαντουλίδου παρέθεσε δεξίωση για όλους τους συμμετέχοντες.

Ευχαριστούμε θερμά τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη για την εξαιρετικά τιμητική πρόσκληση, αλλά και την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο κ. Δελιόπουλο και το μέλος  του Δ.Σ. κ. Δρίζη για την αμέριστη συμπαράστασή τους!

Η Μαέστρος  Ελένη Θεοδωρίδου

Ο Καλλιτεχνικός υπεύθυνος Γρηγόρης Σαββόπουλος

Από το δήμο Αλεξάνδρειας ανακοινώθηκε:

Το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής υλοποιείται σε συνεργασία με το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.

Στο Δήμο μας λειτουργεί το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής της Vodafone, με στόχο την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας στον τόπο μας. Το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής καλύπτει τους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, αλλά και όλους όσους επιθυμούν να ελέγξουν άμεσα και εύκολα την κατάσταση της υγείας τους.

Οι εξετάσεις που πραγματοποιούν δωρεάν η Νοσηλεύτρια του παραρτήματος Ρομά του Κέντρου Κοινότητας και οι νοσηλεύτριες του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» του Δήμου Αλεξάνδρειας στα Αγροτικά ιατρεία του Δήμου Αλεξάνδρειας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Τηλεϊατρικής Vodafone, περιλαμβάνουν ηλεκτροκαρδιογράφημα, μέτρηση των επιπέδων γλυκόζης, μέτρηση πίεσης, μέτρηση του κορεσμού του αίματος σε οξυγόνο, μέτρησης ολικής χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων.

Οι εξετάσεις αυτές, εφόσον ο Γενικός Ιατρός το κρίνει απαραίτητο, μεταφέρονται αυτόματα στους καρδιολόγους/πνευμονολόγους του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, οι οποίοι αποστέλλουν τη συμβουλευτική τους γνωμάτευση με τον ίδιο αυτόματο τρόπο.

Το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής της Vodafone, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και συμμετέχουν επιπλέον σε αυτό το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής της Υγείας και η εταιρεία Vidavo.

Το συντονισμό για την υλοποίηση του Προγράμματος Τηλεϊατρικής από πλευράς Δήμου έχει ο αρμόδιος σε θέματα υγείας κος Μπρουσκέλης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αλεξάνδρειας. Την ιατρική παρακολούθηση του προγράμματος έχει η κα Τζιάρα Ελένη Γενικός Ιατρός στο Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής της Vodafone μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 2333053045 και 2333053072.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΡΟΜΑ 
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ


ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΪΟΥ

Οι παραπάνω εξετάσεις θα γίνουν στο Ιατρείο του παραρτήματος Ρομά του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας, πλατεία Παπαντωνίου 1 από τις 09.00πμ έως τις 14.00μμ

Υπεύθυνη Νοσηλεύτρια η κα Τσουρβαλούδη Δήμητρα, Τηλέφωνο επικοινωνίας 2333023114.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης ΥΔΟΜ, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας, κατόπιν του αριθ. πρωτ. 119 Φ.700.1/15-04-2019 εγγράφου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βέροιας, της αριθ. 9/2000 Πυρ/κης Διάταξης όπως τροποποιήθηκε με την 9Α/2005 Πυρ/κη Διάταξη και ισχύει και της αριθ. 6/2019 Πυροσβεστικής Διάταξης η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 145/08-04-2019 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΑΔΑ: ΩΔΡΙΟΡ1Υ-Υ51), ενημερώνει τους πολίτες ως εξής:

Α. Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 9/2000 Πυρ/κη Διάταξη (όπως τροποποιήθηκε με την 9Α/2005 Πυρ/κη Διάταξη και ισχύει) και την υπ’ αριθ. 145/08-04-2019 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ το άναμμα και η διατήρηση φωτιάς για οποιοδήποτε σκοπό στην ύπαιθρο (δάση, δασικές, χορτολιβαδικές, αγροτικές εκτάσεις κ.λ.π.).

Β.

Α) ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ από 1η Μαΐου 2019 μέχρι 31 Οκτωβρίου 2019 η καύση αγροτικών εκτάσεων.

Β) Επιτρέπεται το άναμμα φωτιάς στις παραπάνω εκτάσεις για καύση σιτοκαλαμιάς και άλλων γεωργικών υπολειμμάτων από 1 Ιουλίου 2019 έως και 20 Σεπτεμβρίου 2019 και μόνο στην περίπτωση δεύτερης καλλιέργειας κατά τις πρωινές ώρες και μέχρι την 12η μεσημβρινή όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι 1 ή 2, μόνο ύστερα από άδεια καύσης από την κατά τόπο Πυροσβεστική Υπηρεσία (κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου η οποία θα συνοδεύεται από άδεια από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ημαθίας) και στην οποία θα αναφέρονται οι όροι και τα μέτρα για την οποία χορηγείται.

Γ. Στους οικοπεδικούς χώρους, δημόσιους ή ιδιωτικούς, που βρίσκονται εντός κατοικημένης περιοχής ή σε απόσταση μέχρι εκατό (100) μέτρα από δάση και δασικές εκτάσεις, απαγορεύεται παντελώς το άναμμα φωτιάς κατά την αντιπυρική περίοδο ήτοι από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.

Δ. Οι παραβάτες των ανωτέρω διατάξεων διώκονται και τιμωρούνται Ποινικά για πταισματική παράβαση σύμφωνα με τα άρθρα 433 & 458 του Ποινικού Κώδικα.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΟΜ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τo Σάββατο 11 Μαΐου 2019 στην Αλεξάνδρεια η 23η Συνάντηση Χορωδιών του δήμου μας υπό την αιγίδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης που έλαβε χώρα για πρώτη φορά στο Συνεδριακό-Εκθεσιακό Κέντρο της πόλης.


Οι «Αλεξανδρινές Φωνές» μαζί με την παιδική χορωδία μας «Μελισσάνθη» υποδέχτηκαν τις χορωδίες: Χορωδία Φυσιολατρικού Ομίλου Καρδίτσας, τη Χορωδία Δωματίου «Έκφραση», τη Γυναικεία Χορωδία Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου 40 Εκκλησιών Θεσσαλονίκης και τις Χορωδίες «Πανόραμα» Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη και Ποπ Ροκ Γκρουπ «Θαμύρις» και όλοι μαζί δημιούργησαν μια καταιγιστική ατμόσφαιρα με τους ήχους των φωνών τους.

Μέσα από ένα πολυσύνθετο ρεπερτόριο οι χορωδίες με τη θαυμάσια ερμηνεία τους, κατάθεση ψυχής και ευαισθησίας μάγεψαν το κοινό το οποίο δε σταμάτησε καθ' όλη τη βραδιά να τις ανταμείβει με το θερμότατο χειροκρότημά του.
Ένα υπέροχο μουσικό ταξίδι με ξεναγούς τις διακεκριμένες χορωδίες του Δήμου μας και τους φιλοξενούμενους τους που αποθέωσαν μουσικά την εκδήλωση και μάγεψαν τους θεατές με τις υπέροχες φωνές τους!

Οι χορωδίες του Δήμου Αλεξάνδρειας ¨Μελισσάνθη¨ και ¨Αλεξανδρινές Φωνές¨ υπό τη μουσική διεύθυνση της κ. Ελένης Θεοδωρίδου πραγματοποίησαν μια εξαιρετική εμφάνιση γεμάτη από ποιοτική μουσική και μαγευτικές φωνές.
Στη Συνάντηση ανταλλάχθηκαν τιμητικά δώρα ως ένδειξη τιμής στις χορωδίες για τη συμμετοχή τους στην 23η Συνάντηση Χορωδιών Δήμου Αλεξάνδρειας .

Την εκδήλωση προλόγισε η αεικίνητη Βίκυ Δρίζη- μέλος του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α. με μια φράση του Γκαίτε: «Όπου ακούς να τραγουδούν πλησίασε με εμπιστοσύνη», καλωσόρισε τους παραβρισκόμενους τονίζοντας την περηφάνια της για το Συνεδριακό Κέντρο Αλεξάνδρειας: «Είμαστε περήφανοι που επιτέλους φέτος η συνάντηση αυτή γίνεται στο συνεδριακό μας κέντρο, ένα στολίδι για την πόλη μας, που πρέπει όλοι να το σεβαστούμε. Σήμερα λοιπόν σε αυτήν την πολύ όμορφη αίθουσα υποδεχόμαστε τις φιλοξενούμενες χορωδίες, τους μαέστρους , τους χορωδούς και όλους εσάς που στηρίζεται αυτόν τον θεσμό, τον χορωδιακό θεσμό, και είστε μαζί μας γιατί η τέχνη και ο Πολιτισμός ενώνει τους ανθρώπους μέσα από τη γλώσσα της μουσικής και κάνει πράξη το ΜΑΖΙ» ενώ στο τέλος ευχαρίστησε το κοινό για τη στήριξη τους. Ο Καλλιτεχνικός  Διευθυντής των χορωδιών του Δήμου Αλεξάνδρειας Κ Σαββόπουλος είπε δυο λόγια  για την πρόσφατη εμφάνιση της χορωδίας στη Βιέννη μετά από πρόσκληση της Ιεράς Μητρόπολης Αυστρίας για εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα την εβδομάδα της διακαινησίμου. Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε κι ο πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Α. Στέφανος Δελιόπουλος.

Ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ στους διοργανωτές που έγιναν το βράδυ της Κυριακής ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ πρεσβευτές της Ρουμλουκιώτικης φιλοξενίας!

Από την Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της κινητής βιβλιοθήκης, για τον μήνα Μάιο. Σύμφωνα με αυτό:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΔΑΝΕΙΣΤΙΚO ΚΕΝΤΡΟ

ΩΡΑ

Τρίτη 14 ΜΑΙ

Αγ. Μαρίνα
Τρίλοφος
Πατρίδα

Δ/Σ Αγ. Μαρίνας
Δ/Σ Τριλόφου
Δ/Σ Πατρίδας

9.00-10.00
10.00-11.00
11.15-13.00

Τετάρτη 15 ΜΑΙ

Μαρίνα
Επισκοπή
Επισκοπή

Δ/Σ Μαρίνας Ναούσης
Δ/Σ Επισκοπής Ναούσης
Γυμν. Επισκοπής

9.30-10.30
10.30-12.00
12.00-13.00

Πέμπτη 16 ΜΑΙ

Κλειδί
Τρίκαλα

Δ/Σ Κλειδίου
Δ/Σ Τρικάλων

9.30-11.00
11.15-13.30

Παρασκευή 17 ΜΑΙ

Νεοχώρι
Λιανοβέργι

Δ/Σ Νεοχωρίου-Σχοινά
Δ/Σ Λιανοβεργίου-Αράχου

9.30-10.30
10.45-13.00

Τρίτη 21 ΜΑΙ

Μελίκη
Μελίκη

2ο Δ/Σ Μελίκης
1ο Δ/Σ Μελίκης

9.00-11.00
11.15-13.00

Τετάρτη 22 ΜΑΙ

Κορυφή
Πρασινάδα
Πλάτανος

Δ/Σ Κορυφής
Δ/Σ Πρασινάδας
Δ/Σ Πλατάνου

9.00-11.00
11.15-12.00
12.00-13.30

Πέμπτη 23 ΜΑΙ

Αγ. Γεώργιος
Χαρίεσσα
Μονόσπιτα

Δ/Σ Αγ. Γεωργίου
Δ/Σ Χαρίεσσας
Δ/Σ Μονοσπίτων

9.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00

Τρίτη 28 ΜΑΙ

Λουτρός
Επισκοπή
Κεφαλοχώρι
Ξεχασμένη

Δ/Σ Λουτρού
Δ/Σ Επισκοπής
Δ/Σ Κεφαλοχωρίου
Δ/Σ Ξεχασμένης

9.00-10.30
10.40-11.20
11.30-12.00
12.15-13.00

Τετάρτη 29 ΜΑΙ

Νεόκαστρο
Παλατίτσια
Βεργίνα

Δ/Σ Νεοκάστρου
Δ/Σ Παλατιτσίων
Δ/Σ Βεργίνας

9.00-10.15
10.30-11.30
11.30-13.00

Πέμπτη 30 ΜΑΙ

Π. Πρόδρομος
Αγκαθιά

Δ/Σ Π. Προδρόμου
Δ/Σ Αγκαθιάς

9.00-10.30
10.30-11.30

Παρασκευή 31 ΜΑΙ

Αγ. Βαρβάρα

Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων
«Αρματολού Κόκκινου»

11.00-14.00

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της Βιβλιοθήκης http://www.libver.gr για τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια.Τα Αυτοκίνητα σταθμεύουν στα Δημοτικά Σχολεία και τα Κοινοτικά Καταστήματα  των περιοχών. Όλοι οι πολίτες μπορούν να γίνουν μέλη και να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των Κινητών Βιβλιοθηκών με τη χρήση της αστυνομικής τους ταυτότητας. Τα παιδιά δανείζονται με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων τους ή των δασκάλων τους. Η λειτουργία της Κινητής Βιβλιοθήκης πραγματοποιείται χάρη στην ευγενική υποστήριξη του ΚΙΚΠΕ – Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου.

*Πληροφορίες : Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας, Έλλης 8, τηλ. 2331024494.

Υπεύθυνες Φιφή Τριανταφυλλίδου, Γεωργία Ζαφειρογιάννη.

Οι χορωδίες του Δήμου Αλεξάνδρειας, η παιδική "Μελισσάνθη" και η μικτή ενηλίκων "Αλεξανδρινές Φωνές", διοργανώνουν υπό την αιγίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας την 23η Συνάντηση Χορωδιών στο ολοκαίνουριο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου!

Οι συντελεστές περιμένουν με χαρά τις φιλοξενούμενες χορωδίες για τη μεγάλη αυτή μουσική γιορτή της πόλης!

Συμμετέχουν οι:

Χορωδία Φυσιολατρικού Ομίλου Καρδίτσας

Χορωδία Δωματίου «Έκφραση»

Γυναικεία Χορωδία Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου 40 Εκκλησιών Θεσσαλονίκης

Χορωδίες «Πανόραμα» Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη και Ποπ Ροκ Γκρουπ «Θαμύρις»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Μαΐου 2019 και ώρα 20.00, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Αλεξάνδρειας.

Είσοδος ελεύθερη.

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΜΑΪΟΥ 2019 και ώρας 8 μ.μ.

Η μικτή χορωδία ενηλίκων "ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΕΣ ΦΩΝΕΣ" του Δήμου Αλεξάνδρειας Ημαθίας υπό τη διεύθυνση της Ελένης Θεοδωρίδου,  μαζί με την συμφωνική ορχήστρα Con Fuoco του Δημοτικού Ωδείου Θέρμης Θεσσαλονίκης υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Πολυμενέρη πραγματοποίησαν συναυλία ελληνικής μουσικής στη Βιέννη.

Η συναυλία έλαβε χώρα, ύστερα από πρόσκληση της Μητρόπολης Αυστρίας, μέσα στον κατάμεστο Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Τριάδας της Βιέννης και την παρακολούθησαν ο Μητροπολίτης Αυστρίας, ο Έλληνας Πρόξενος, οι Έλληνες της ομογένειας, πολλοί Αυστριακοί αλλά και τουρίστες.
Τα δύο μουσικά σχήματα παρουσίασαν χωριστά αλλά και μαζί ως μικτό σύνολο αγαπημένα κομμάτια ελληνικής μουσικής και κατάφεραν με την ακρίβεια, τη δεξιοτεχνία και το πάθος τους να μεταφέρουν στο ενθουσιώδες ακροατήριο ένα αληθινό άρωμα Ελλάδας!

Όπως έκανε γνωστό από τον προσωπικό του λογαριασμό σε γνωστό κοινωνικό δίκτυο ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης άρχισε η λειτουργία του Δημοτικού Παρατηρητηρίου Απασχόλησης του δήμου Αλεξάνδρειας με την παρακάτω ανακοίνωση:

"Στη σύγχρονη εποχή οι πληροφορίες πρέπει να φτάνουν ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές, να πλησιάζουν από μόνες τους ανθρώπους και όχι οι άνθρωποι να κατεβαίνουν στο «κέντρο» και να ψάχνουν οι ίδιοι για να τις αποκτήσουν, χωρίς πολλές φορές να γνωρίζουν «τι τρέχει».

Με αυτό το σκεπτικό και με σύμμαχο το διαδίκτυο, αποφασίσαμε να λειτουργήσουμε το Ηλεκτρονικό Δημοτικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης και την Θυρίδα Επιχειρηματικότητας.

Με την λειτουργία του Ηλεκτρονικού Δημοτικού Παρατηρητηρίου Απασχόλησης και της Θυρίδας Επιχειρηματικότητας στην ηλεκτρονική διεύθυνση apasxolisi.alexandria.gr θέλουμε όλοι όσοι βρίσκονται στο περιθώριο της εργασίας χωρίς να είναι δική τους επιλογή, όσοι κινδυνεύουν να βρεθούν αργά ή γρήγορα σε αυτό και όσοι ζητούν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, να τους εξασφαλίσουμε το δικαίωμα της ισότιμης πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Επίσης, να ενθαρρύνουμε τόσο τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, όσο και να στηρίξουμε τις υφιστάμενες τοπικές επιχειρήσεις στις διάφορες φάσεις της επιχειρησιακής τους λειτουργίας με στόχο την ανάπτυξη της περιοχής και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Με την παρέμβασή μας αυτή, όλοι μαζί ξεχνάμε το παρελθόν, γιορτάζουμε το σήμερα, δημιουργούμε το μέλλον!

Καλή περιήγηση".

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να μεταφερθείτε στο Δημοτικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης του δήμου Αλεξάνδρειας.

https://apasxolisi.alexandria.gr/

Σελίδα 1 από 35

Διαφημίσεις Περιεχομένου

  • 1_kaffeine-37.jpg
  • athanasoulis.jpg
  • edipit_enosi.jpg

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!