Ανακοινώθηκαν από το Πρωτοδικείο τα τελικά αποτελέσματα που αφορούν τους σταυρούς προτίμησης υποψηφίων δημοτικών συμβούλων Νάουσας. Αναλυτικά:

Ανακοινώθηκαν από το Πρωτοδικείο τα τελικά αποτελέσματα που αφορούν τους σταυρούς προτίμησης υποψηφίων δημοτικών συμβούλων Αλεξάνδρειας. Αναλυτικά:

Ο Νικόλας Καρανικόλας θα διοικήσει το δήμο Νάουσας για την επόμενη τετραετία μετά τη νίκη του στο δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών 2019 με ποσοστό 51,17%, έναντι του Νικολάου Κουτσουγιάννη με ποσοστό 48.83%.

1dimnaousas2019

ΔΤ: Το πρωί της Παρασκευής 31 Μαΐου παραλήφθηκε από το Δήμο Αλεξάνδρειας το πρώτο απορριμματοφόρο μέσω διαγωνισμού για την προμήθεια τριών απορριμματοφόρων (το ένα δορυφορικό) για τις ανάγκες του Δήμου.

Το όχημα τριών αξόνων και χωρητικότητας 11 τόνων που παραλήφθηκε σήμερα είναι εργοστασίου κατασκευής MAN και διαθέτει καινούργια υπερκατασκευή Ελληνικής προέλευσης (Ήφαιστος) με δυνατότητα πλυσίματος των κάδων απορριμμάτων όλων των μεγεθών.

Μετά τις απαραίτητες γραφειοκρατικές διαδικασίες, το όχημα θα τεθεί σε επιχειρησιακή χρήση.

Τέλος, σύντομα  αναμένεται να ολοκληρωθεί η προμήθεια και ενός τέταρτου καινούργιου απορριμματοφόρου για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του ν.4555/2018 “Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I» (Α΄133)” και του άρθρου 154, παρ. 8 του ν. 4600/2019(Α΄43).
 2. Την υπ΄αριθμ. 13/ΕΠ/2019/11-5-2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας με την οποία ανακηρύχθηκαν για τις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 οι αναφερόμενοι σ΄αυτήν συνδυασμοί υποψηφίων Δημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων και Συμβούλων Κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων για την ανάδειξη των Δημοτικών Αρχών στο Δήμο Αλεξάνδρειας, καθώς και τις αριθμ. 16/ΕΠ/2019 και 17/ΕΠ/2019 τροποποιήσεις αυτής.
 3. Tην με αριθμ. πρωτ. 40869/29-5-2019 Εγκύκλιο 42 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Διενέργεια των επαναληπτικών περιφερειακών και δημοτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019»
 4. Την υπ΄αριθμ. 105/29-5-2019 πράξη του Πρωτοδικείου Βέροιας με τα αποτελέσματα των Δημοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 για το Δήμο Αλεξάνδρειας.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ

       Οι επαναληπτικές εκλογές για την ανάδειξη του Δημάρχου στο Δήμο Αλεξάνδρειας θα διενεργηθούν την 2α Ιουνίου 2019 μεταξύ των παρακάτω υποψηφίων δημάρχων, οι συνδυασμοί των οποίων έλαβαν τις περισσότερες ψήφους στις δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019:

Α΄ Συνδυασμός

       Με το όνομα "ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ", με έμβλημα "Τέσσερα παραλληλόγραμμα διαφορετικής απόχρωσης ενωμένα κάθετα μεταξύ τους και αριστερά αυτών στην πρώτη σειρά οι λέξεις "ΚΩΣΤΑΣ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ", στη δεύτερη σειρά οι λέξεις "ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ" και στην τρίτη σειρά οι λέξεις "#ΑΞΙΖΟΥΜΕ_ΚΑΛΥΤΕΡΑ", του οποίου υποψήφιος δήμαρχος και δημοτικοί σύμβουλοι είναι οι παρακάτω:

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου

(Υποψήφιος Δήμαρχος)

Β΄ Συνδυασμός

     Με το όνομα "ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ", με έμβλημα τις λέξεις Ώρα Ευθύνης με     καλλιγραφικούς χαρακτήρες στην πρώτη σειρά, τις λέξεις δήμος Αλεξάνδρειας στη δεύτερη σειρά και στην τρίτη σειρά τις λέξεις ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ, του οποίου υποψήφιος δήμαρχος και δημοτικοί σύμβουλοι είναι οι παρακάτω:

ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου

(Υποψήφιος Δήμαρχος)

  

     Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί την 2α του μηνός Ιουνίου του έτους 2019, ημέρα Κυριακή, από 07:00 και μέχρι ώρας 19:00, στα κατωτέρω Εκλογικά Τμήματα και Καταστήματα ψηφοφορίας που καθορίστηκαν με την αριθμ. 278803(2549)/4-5-2019 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας.

Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

α) Από : ΑΒΕΤΙΔΟΥ - ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Εως : ΑΧΜΕΤΟΓΛΟΥ - ΧΑΣΑΝ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ               νότια είσοδος                                     2η αίθουσα αριστερά             ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Από : ΒΑΒΙΤΣΑ - ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
Εως : ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ - ΘΩΜΑΣ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ               νότια είσοδος                                         4η αίθουσα αριστερά             ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Από : ΓΙΑΒΑΣΙΔΟΥ - ΠΕΤΡΟΥΛΑ
Εως : ΔΕΛΛΑ - ΣΟΦΙΑ

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ               νότια είσοδος                                             6η αίθουσα αριστερά               ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Από : ΔΕΜΕΛΗ - ΑΓΝΗ
Εως : ΖΑΧΟΥΛΙΤΗ - ΝΤΑΛΙΑ

5o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                   δυτική είσοδος                                   2η αίθουσα αριστερά               ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Από : ΖΓΚΟΥΡΑ - ΑΥΓΟΥΛΑ
Εως : ΙΩΑΝΝΟΥ - ΧΡΥΣΟΥΛΑ

5o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                    δυτική είσοδος                             2η αίθουσα δεξιά             ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Από : ΚΑΒΑΓΙΑ - ΚΑΜΙΛΑ
Εως : ΚΑΡΩΝΗ - ΧΡΥΣΟΥΛΑ

2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                               νότια είσοδος                                       2η αίθουσα αριστερά               ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Από : ΚΑΣΑ - ΜΑΝΟΥΕΛΑ
Εως : ΚΟΛΟΘΑΣ - ΠΑΥΛΟΣ

2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                               νότια είσοδος                                       1η αίθουσα δεξιά             ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Από : ΚΟΜΝΗΝΟΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Εως : ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ - ΧΡΥΣΟΥΛΑ

2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                           νότια είσοδος                                               3η αίθουσα δεξιά               ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Από : ΚΥΡΙΑΚΗ - ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Εως : ΛΙΑΚΟΥ - ΠΗΝΕΛΟΠΗ

2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                                 νότια είσοδος                                           5η αίθουσα δεξιά             ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

10Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Από : ΛΙΑΜΠΑ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΜΑΡΚΟΥΣΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

6o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                   δυτική είσοδος                               1η αίθουσα δεξιά             ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

11Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Από : ΜΑΡΟΥΔΑ - ΞΑΝΘΙΠΠΗ
Εως : ΜΟΛΛΑ - ΣΕΛΙΜΑ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                   βόρεια είσοδος                                1η αίθουσα δεξιά             ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

12Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Από : ΜΟΡΕΝΚΟ - ΝΤΕΝΗΣ
Εως : ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

7o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                   ανατολική είσοδος                              2η αίθουσα αριστερά             ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

13Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Από : ΜΠΟΖΑΓΛΥΚΙΔΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ
Εως : ΞΥΠΟΛΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΤΥΛΙΑΝΗ

7o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                   ανατολική είσοδος                              2η αίθουσα δεξιά             ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

14Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Από : ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΧΡΥΣΟΥΛΑ

7o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                   ανατολική είσοδος                                          4η αίθουσα δεξιά             ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

15Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Από : ΠΑΠΑΕΜΑΝΟΥΗΛ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΠΟΣΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                 ανατολική είσοδος                          2η αίθουσα αριστερά               ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

16Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Από : ΠΟΥΖΙΑΡΙΤΗ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Εως : ΣΙΜΟΥ - ΜΑΡΙΑ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                 ανατολική είσοδος                             2η αίθουσα δεξιά              ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

17Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Από : ΣΙΟΖΟΠΟΥΛΟΥ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΣΤΥΛΠΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΣΠΑΣΙΑ

1ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                 βόρεια είσοδος                                 2η αίθουσα αριστερά               ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

18Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Από : ΣΥΛΑΙΟΣ - ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Εως : ΤΟΛΙΟΣ - ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

1ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                 βόρεια είσοδος                                                 4η αίθουσα αριστερά                 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

19Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Από : ΤΟΛΙΟΥ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΤΣΟΛΠΑΣ - ΦΙΛΙΠΠΟΣ

2ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                 βόρεια είσοδος                                 2η αίθουσα αριστερά               ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

20Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Από : ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗ - ΣΟΦΙΑ
Εως : ΨΩΜΑΣ - ΠΑΥΛΟΣ

2ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                 βόρεια είσοδος                                   2η αίθουσα δεξιά               ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

21Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΚΑΨΟΧΩΡΑ

Από : ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Εως : ΜΥΣΙΑΚΑ - ΓΕΩΡΓΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΨΟΧΩΡΑΣ                                                         2η αίθουσα αριστερά             ΚΑΨΟΧΩΡΑ            

22Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΚΑΨΟΧΩΡΑ

Από : ΝΑΡΙΝ - ΑΙΣΕ
Εως : ΧΟΛΕΒΑΣ - ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΨΟΧΩΡΑΣ                                         1η αίθουσα δεξιά           ΚΑΨΟΧΩΡΑ            

23Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΝΗΣΕΛΙ

α) Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Εως : ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΧΡΥΣΟΥΛΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΗΣΕΛΙΟΥ                                   1η αίθουσα δεξιά                 ΝΗΣΕΛΙ

24Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΝΗΣΕΛΙ

Από : ΜΕΡΕΤΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΨΑΛΙΔΑ - ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ                                                          ΝΗΣΕΛΙ

25Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΣΧΟΙΝΑΣ

Από : ΑΓΟΡΑ - ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Εως : ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΟΙΝΑ                                   2η αίθουσα αριστερά                 ΣΧΟΙΝΑΣ

26Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ

α) Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΑΛΑΣΣΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ                                   2η αίθουσα δεξιά                 ΒΡΥΣΑΚΙ

27Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ

Από : ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ - ΣΩΤΗΡΙΑ
Εως : ΧΥΤΑΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ                                                         ΒΡΥΣΑΚΙ

28Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ

Από : ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Εως : ΛΙΑΚΑΚΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ                                   2η αίθουσα αριστερά                 ΚΑΜΠΟΧΩΡΙ

29Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ

Από : ΜΑΚΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ                                                  ΚΑΜΠΟΧΩΡΙ

30Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΛΟΥΤΡΟΥ

Από : ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗ - ΑΝΝΑ
Εως : ΚΑΛΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΥΘΑΛΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟΥ                                   2η αίθουσα αριστερά                 ΛΟΥΤΡΟΣ

31Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΛΟΥΤΡΟΥ

Από : ΚΑΜΤΣΙΚΗ - ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
Εως : ΠΡΙΦΤΙ - ΜΑΡΙΟΛΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟΥ                                   1η αίθουσα δεξιά                 ΛΟΥΤΡΟΣ

32Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΛΟΥΤΡΟΥ

Από : ΡΑΠΤΗ - ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Εως : ΧΩΛΙΔΟΥ - ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟΥ                                   3η αίθουσα δεξιά                 ΛΟΥΤΡΟΣ

33Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

Από : ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ - ΗΛΙΑΣ
Εως : ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ - ΑΡΓΥΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ                                 1η αίθουσα δεξιά                 ΝΕΟΧΩΡΙ

34Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

Από : ΜΕΛΕΜΕΝΗΣ - ΘΩΜΑΣ
Εως : ΧΡΥΣΟΥΔΗ - ΔΗΜΗΤΡΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ                                 3η αίθουσα δεξιά                 ΝΕΟΧΩΡΙ

35Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΝΗΣΙΟΥ

Από : ΑΔΑΜΙΔΟΥ - ΜΑΡΘΑ
Εως : ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΗΣΙΟΥ                                 2η αίθουσα αριστερά                 ΝΗΣΙ

36Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΝΗΣΙΟΥ

Από : ΚΕΣΚΕΝΙΔΗ - ΑΡΓΥΡΩ
Εως : ΜΩΡΑΙΤΟΥ - ΣΟΦΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΗΣΙΟΥ                                 2η αίθουσα δεξιά                           ΝΗΣΙ

37Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΝΗΣΙΟΥ

Από : ΝΑΖΙΦ ΟΓΛΟΥ - ΣΕΒΗΛΕΝ
Εως : ΣΟΜΑΛΗΣ - ΜΙΧΑΗΛ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΗΣΙΟΥ                                 4η αίθουσα δεξιά                         ΝΗΣΙ

38Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΝΗΣΙΟΥ

Από : ΣΟΥΓΙΟΥΛΤΖΗ - ΕΙΡΗΝΗ
Εως : ΨΥΡΟΥΚΗ - ΚΥΡΙΑΚΗ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΗΣΙΟΥ                                   2η αίθουσα                               ΝΗΣΙ

39

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

Από : ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ - ΙΩΑΝΝΑ
Εως : ΛΙΑΜΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ                                           ΕΠΙΣΚΟΠΗ

40Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

Από : ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ - ΒΑΣΙΛΕΙΑ
Εως : ΧΡΥΣΑΝΗΣ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ                                2η αίθουσα αριστερά               ΕΠΙΣΚΟΠΗ

41

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑ
Εως : ΧΟΛΕΒΑ - ΕΙΡΗΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙ

42Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ

ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ

Από : ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Εως : ΜΥΡΩΝΙΔΟΥ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ                                       2η αίθουσα αριστερά               ΚΑΒΑΣΙΛΑ

43Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ

ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ

Από : ΝΑΙΟΥ - ΜΑΡΙΑ
Εως : ΨΑΛΙΔΑΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ         ΚΑΒΑΣΙΛΑ

44

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ

ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

α) Από : ΑΛΑΜΠΟΥΡΙΝΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως : ΚΑΡΣΑΝΙΔΟΥ - ΘΕΟΔΟΣΙΑ
β) Όλοι οι Ετεροδημότες

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ                               1η αίθουσα αριστερά              ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ

45

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ

ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

Από : ΚΑΣΙΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΝΙΚΟΛΕΤΑ
Εως : ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ                               1η αίθουσα δεξιά               ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ

46

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ

ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

Από : ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΦΡΑΙΜ
Εως : ΧΟΛΕΒΑ - ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ                               2η αίθουσα δεξιά               ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ

47

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ

ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ

α) Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ - ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Εως : ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ                               1η αίθουσα αριστερά               ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ

48

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ

ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ

Από : ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εως : ΠΑΣΧΟΥ - ΕΛΕΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ                               2η αίθουσα αριστερά               ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ

49

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ

ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ

Από : ΠΑΣΧΟΥ - ΕΛΕΝΗ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ                               1η αίθουσα δεξιά              ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ

50

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ

ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ
ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΙΟΥ

Από : ΑΛΜΠΑΝΗ - ΚΥΡΙΑΚΙΤΣΑ
Εως : ΧΡΥΣΟΠΟΛΙΔΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ         ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΙ

51

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ

Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ

Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΦΩΤΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ                                   1η αίθουσα αριστερά                     Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙ

52Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ

Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ

Από : ΜΙΜΙΝΙ - ΕΡΒΙΣ
Εως : ΧΙΛΙΑ - ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ                                  2η αίθουσα δεξιά               Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙ

53Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΥ

α) Από : ΑΓΑΠΙΔΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ
Εως : ΚΟΛΟΒΟΥ - ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ                                       2η αίθουσα αριστερά               ΣΤΑΥΡΟΣ

54Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΥ

Από : ΚΟΝΔΥΛΗ - ΕΙΡΗΝΗ
Εως : ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΥΜΕΛΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ                                     1η αίθουσα δεξιά               ΣΤΑΥΡΟΣ

55Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΥ

Από : ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΨΩΜΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ                                                           3η αίθουσα δεξιά                 ΣΤΑΥΡΟΣ

56Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΜΕΛΙΚΗΣ

ΜΕΛΙΚΗΣ

α) Από : ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ - ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Εως : ΓΚΡΙΖΑΛΙΩΤΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ                                                 2η αίθουσα αριστερά                 ΜΕΛΙΚΗ

57Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΜΕΛΙΚΗΣ

ΜΕΛΙΚΗΣ

Από : ΓΟΥΛΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Εως : ΚΑΡΑΦΩΛΑ - ΕΛΕΝΗ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ                                                   2η αίθουσα δεξιά                 ΜΕΛΙΚΗ

58Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΜΕΛΙΚΗΣ

ΜΕΛΙΚΗΣ

Από : ΚΑΡΔΑΚΟΥ - ΑΝΝΑ
Εως : ΜΑΛΟΥΤΑΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ                                                    4η αίθουσα δεξιά               ΜΕΛΙΚΗ

59Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΜΕΛΙΚΗΣ

ΜΕΛΙΚΗΣ

Από : ΜΑΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΝΗΣΕΛΙΩΤΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ                                                 2η αίθουσα αριστερά                 ΜΕΛΙΚΗ

60Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΜΕΛΙΚΗΣ

ΜΕΛΙΚΗΣ

Από : ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ - ΠΑΡΘΕΝΑ
Εως : ΠΑΡΑΠΟΥΡΑΣ - ΦΩΤΙΟΣ

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ                                                 2η αίθουσα δεξιά                 ΜΕΛΙΚΗ

61Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΜΕΛΙΚΗΣ

ΜΕΛΙΚΗΣ

Από : ΠΑΡΑΣΧΟΥ - ΕΙΡΗΝΗ
Εως : ΤΖΙΟΥΡΑΣ - ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ                                 2η αίθουσα αριστερά                 ΜΕΛΙΚΗ

62Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΜΕΛΙΚΗΣ

ΜΕΛΙΚΗΣ

Από : ΤΖΙΡΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ - ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ                                 1η αίθουσα δεξιά                 ΜΕΛΙΚΗ

63Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΜΕΛΙΚΗΣ

ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΜΠΡΑΒΟΣ - ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ                                     2η αίθουσα δεξιά           ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ

64Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΜΕΛΙΚΗΣ

ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ

Από : ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ νοτιοανατολική είσοδος ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ          

65Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΜΕΛΙΚΗΣ

ΑΓΚΑΘΙΑΣ

Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΔΟΥΜΠΗΣ - ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΚΑΘΙΑΣ                              2η αίθουσα αριστερά       ΑΓΚΑΘΙΑ

66Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΜΕΛΙΚΗΣ

ΑΓΚΑΘΙΑΣ

Από : ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΧΑΡΟΥΛΑ
Εως : ΛΙΝΑΡΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΚΑΘΙΑΣ                               1η αίθουσα δεξιά                     ΑΓΚΑΘΙΑ

67Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΜΕΛΙΚΗΣ

ΑΓΚΑΘΙΑΣ

Από : ΛΟΛΑ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
Εως : ΠΑΠΑΔΙΑΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΚΑΘΙΑΣ                               3η αίθουσα δεξιά                     ΑΓΚΑΘΙΑ

68Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΜΕΛΙΚΗΣ

ΑΓΚΑΘΙΑΣ

Από : ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως : ΨΥΡΡΑ - ΑΝΤΩΝΙΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΚΑΘΙΑΣ           ανατολική είσοδος                 ΑΓΚΑΘΙΑ

69

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΜΕΛΙΚΗΣ

ΚΥΨΕΛΗΣ

Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΥΘΥΜΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΨΕΛΗ

70

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΜΕΛΙΚΗΣ

ΚΥΨΕΛΗΣ

Από : ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ - ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ
Εως : ΧΡΥΣΑΦΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ                             ΚΥΨΕΛΗ

71Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΜΕΛΙΚΗΣ

ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Από : ΑΒΕΤΙΔΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΩ
Εως : ΚΟΥΤΣΑΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ                               2η αίθουσα αριστερά         ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

72Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΜΕΛΙΚΗΣ

ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Από : ΚΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως : ΧΑΤΖΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ                               2η αίθουσα δεξιά         ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

73

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΜΕΛΙΚΗΣ

ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΝΕΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

Από : ΑΔΗΛΕΝΙΔΟΥ - ΦΩΤΕΙΝΗ
Εως : ΧΡΥΣΟΥΛΙΔΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ           Ν.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

74Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΜΕΛΙΚΗΣ

ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ

α) Από : ΑΒΕΤΙΔΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ                     ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ                                       2η αίθουσα αριστερα               ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ

75Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΟΣ

ΠΛΑΤΥ

Από : ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Εως : ΔΗΣΕΡΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ       ανατολική είσοδος                        2η αίθουσα δεξιά                     ΠΛΑΤΥ

76Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΟΣ

ΠΛΑΤΥ

Από : ΔΙΟΝΥΣΙΔΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ       ανατολική είσοδος                         4η αίθουσα δεξιά                     ΠΛΑΤΥ

77Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΟΣ

ΠΛΑΤΥ

Από : ΚΟΝΔΥΛΑΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εως : ΜΠΟΥΤΖΗΣ - ΣΠΑΘΑΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ                                   2η αίθουσα δεξιά                             ΠΛΑΤΥ

78Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΟΣ

ΠΛΑΤΥ

Από : ΜΠΡΙΣΙΜΗ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Εως : ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ - ΠΕΤΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ                                   4η αίθουσα δεξιά                               ΠΛΑΤΥ

79Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΟΣ

ΠΛΑΤΥ

Από : ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Εως : ΧΩΡΑΦΑΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ                                    2η αίθουσα αριστερά                                   ΠΛΑΤΥ

80

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΟΣ

ΑΡΑΧΟΣ

Από : ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ - ΒΙΚΤΩΡΙΑ
Εως : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΚΛΕΟΝΙΚΗ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ           ΑΡΑΧΟΣ

81Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΟΣ

ΑΡΑΧΟΣ

Από : ΛΑΒΑΣΑ - ΕΥΓΕΝΙΑ
Εως : ΧΟΥΝΟΥΖΙΔΟΥ - ΑΘΗΝΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΧΟΥ                                   1η αίθουσα δεξιά           ΑΡΑΧΟΣ

82Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΟΣ

ΚΛΕΙΔΙ

Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ - ΗΛΙΑΣ
Εως : ΚΑΤΑΦΥΛΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΕΙΔΙΟΥ                                    2η αίθουσα αριστερά           ΚΛΕΙΔΙ

83Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΟΣ

ΚΛΕΙΔΙ

Από : ΚΑΤΕΡΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΠΑΠΟΥΝΙΔΟΥ - ΝΑΤΑΛΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΕΙΔΙΟΥ                                   4η αίθουσα αριστερά           ΚΛΕΙΔΙ

84Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΟΣ

ΚΛΕΙΔΙ

Από : ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ - ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ
Εως : ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΡΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΕΙΔΙΟΥ                                   5η αίθουσα αριστερά           ΚΛΕΙΔΙ

85Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΟΣ

ΚΟΡΥΦΗ

Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ - ΟΛΓΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΦΗΣ                             ΠΑΛΙΟ ΚΤΙΡΙΟ                                   2η αίθουσα αριστερά           ΚΟΡΥΦΗ

86Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΟΣ

ΚΟΡΥΦΗ

Από : ΚΑΒΒΑΖΙΔΟΥ - ΣΩΤΗΡΙΑ
Εως : ΜΑΤΡΑΚΑΣ - ΦΩΤΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΦΗΣ                          ΠΑΛΙΟ ΚΤΙΡΙΟ                                   2η αίθουσα δεξιά                       ΚΟΡΥΦΗ

87Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΟΣ

ΚΟΡΥΦΗ

Από : ΜΑΥΡΙΔΗΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ - ΕΥΑΝΘΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΦΗΣ                             ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ                                   2η αίθουσα αριστερά           ΚΟΡΥΦΗ

88Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΟΣ

ΚΟΡΥΦΗ

Από : ΠΑΡΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ - ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
Εως : ΧΩΛΙΔΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΦΗΣ                             ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ                                  4η αίθουσα αριστερά           ΚΟΡΥΦΗ

89Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΟΣ

ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙ

Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗ - ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
Εως : ΔΟΥΡΑΚΙΔΟΥ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ                                   2η αίθουσα δεξιά           ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙ

90Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΟΣ

ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙ

Από : ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΛΟΥΚΑΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ                                   2η αίθουσα αριστερά           ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙ

91Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΟΣ

ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙ

Από : ΜΑΖΙΤΖΗ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΦΙΛΟΜΕΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ                                   4η αίθουσα αριστερά           ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙ

92Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΟΣ

ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙ

Από : ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΨΩΜΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ                 ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙ

93Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΟΣ

ΠΛΑΤΑΝΟΣ

Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ - ΟΛΕΓΚ
Εως : ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ                                   2η αίθουσα αριστερά           ΠΛΑΤΑΝΟΣ

94Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΟΣ

ΠΛΑΤΑΝΟΣ

Από : ΚΑΜΑΝΑ - ΑΘΗΝΑ
Εως : ΝΤΕΜΙΝΤΟΚ - ΣΕΡΓΚΕΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ                                   2η αίθουσα δεξιά           ΠΛΑΤΑΝΟΣ

95Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΟΣ

ΠΛΑΤΑΝΟΣ

Από : ΝΤΖΑΛΑΓΕΒ - ΜΑΞΙΜΟΣ
Εως : ΧΡΥΣΑΦΙΔΟΥ - ΦΩΤΕΙΝΗ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ                 ΠΛΑΤΑΝΟΣ

96Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΟΣ

ΠΡΑΣΙΝΑΔΑ

Από : ΑΖΝΑΟΥΡΟΒΑ - ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ
Εως : ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΑΔΑΣ                                   2η αίθουσα δεξιά           ΠΡΑΣΙΝΑΔΑ

97Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΟΣ

ΠΡΑΣΙΝΑΔΑ

Από : ΛΑΚΑΣΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΨΩΜΙΑΔΟΥ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ                               ΠΡΑΣΙΝΑΔΑ

98Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΟΣ

ΤΡΙΚΑΛΑ

Από : ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ - ΜΑΡΙΑ
Εως : ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                   2η αίθουσα αριστερά           ΤΡΙΚΑΛΑ

99Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΟΣ

ΤΡΙΚΑΛΑ

Από : ΖΗΛΙΑΣΚΟΥΔΗ - ΜΑΡΙΑ
Εως : ΜΕΛΛΕΡ - ΕΥΝΙΚΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                   1η αίθουσα δεξιά                       ΤΡΙΚΑΛΑ

100Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΟΣ

ΤΡΙΚΑΛΑ

Από : ΜΗΝΟΥΔΗ - ΑΓΟΡΩ
Εως : ΣΑΡΙΔΟΥ - ΣΤΑΜΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                   3η αίθουσα δεξιά                       ΤΡΙΚΑΛΑ

101Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΟΣ

ΤΡΙΚΑΛΑ

Από : ΣΕΚΙΡ ΟΓΛΟΥ - ΦΕΡΙΓΙΕ
Εως : ΧΩΛΙΔΟΥ - ΑΝΑΤΟΛΗ

ΠΑΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                            2η αίθουσα αριστερά         ΤΡΙΚΑΛΑ

   Το παρόν πρόγραμμα να τοιχοκολληθεί, έξω από κάθε κατάστημα ψηφοφορίας και στα δημοσιότερα μέρη του Δήμου, των Κοινοτήτων και των συνοικισμών.

                        

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Στην παρακάτω ανακοίνωση προέβη ο επικεφαλής της παράταξης "Δύναμη Ενότητας και Ελπίδας", Αργύρης Πανταζόπουλος:

Μετά από ευρεία σύσκεψη των υποψηφίων του συνδυασμού μας ΔΎΝΑΜΗ ΕΝΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ αποφασίστηκε ψήφος κατά συνείδηση τη Β' Κυριακή των δημοτικών εκλογών. Εμείς απευθυνόμαστε σε συνειδητοποιημένους πολίτες και δεν δίνουμε "γραμμή". Όπως έχουμε δηλώσει επανειλημμένα και σε ανύποπτο χρόνο τιμούμε κάθε άνθρωπο και τον σεβόμαστε ως μια ξεχωριστή προσωπικότητα, ιδιαίτερα δε θα σεβαστούμε την επιλογή των ανθρώπων που μάς ψήφισαν για τη Β' Κυριακή. Από τη θέση που μάς έταξαν οι πολίτες θα εργαστούμε για το καλό του τόπου μας και θα ασκήσουμε δημιουργικά τα καθήκοντά μας, με συναίνεση στα θετικά και αντίδραση στα αρνητικά για το συμφέρον του Δήμου Αλεξάνδρειας. Χωρίς συναλλαγές, χωρίς σκιές και χωρίς εκπτώσεις στις αρχές μας. Καθαρά και στο φως όπως πράξαμε πάντα. Κάθε άλλη στάση θα σημαίνει έξοδο από το συνδυασμό μας. Γιατί ο κόσμος ευτυχώς αναγνωρίζει τη δική μας εντιμότητα και γι' αυτό μάς τίμησε με την ψήφο του και τον ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά, από τα βάθη της καρδιάς μας.
Αλεξάνδρεια, 30-05-2019
Αργύρης Πανταζόπουλος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
TAKTΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010) και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 05 Iουνίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Λήψη απόφασης περί έγκρισης απασχόλησης (επιδοτούμενης) για την πρακτική άσκηση μαθητών του ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ και καθορισμός αριθμού μαθητών για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

2. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ) για απασχόληση στο Δήμο Αλεξάνδρειας κατά το σχολικό έτος 2019-2020. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

3.Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας για το οικονομικό έτος 2018. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

4.Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας για το οικονομικό έτος 2018. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

5.Υποβολή έκθεσης εσόδων –εξόδων Α’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προυπολογισμού έτους 2019 (σχετική η αριθ. 130/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

6.Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση της κεντρικής σάλας των εξωτερικών γηπέδων Μπάσκετ και της αίθουσας γυμναστικής του επάνω ορόφου του κλειστού γυμναστηρίου 2ου Γυμνασίου – Λυκείου Αλεξάνδρειας στον «Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΘΛΟΣ». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

7.Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη μίσθωσης & αναπροσαρμογή ή μη του μισθώματος δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται στην Πλατεία Σιδηροδρομικού Αλεξάνδρειας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

8.Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ΄αρίθ. 274 αγροτεμαχίου για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Πάρκου, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Νησίου του Δήμου Αλεξάνδρειας». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

9.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Ασφάλιση οχημάτων –μηχανημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας για χρονικό διαστημα ενός (1) έτους». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

10.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Έξοδα ταχυμεταφοράς επιστολών του Δήμου (courier)». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

11.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Περισυλλογη αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλεξάνδρειας και φροντίδα αυτών» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

12.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή χορτοκοπτικών». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

13.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή χορτοκοπτικών». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

14.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Απομαγνητοφώνηση Πρακτικών και Βιντεοσκόπηση συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Δημιουργία Ιστοσελίδας Δήμου Αλεξάνδρειας” και “Ανανέωση συνδρομής και τεχνική υποστήριξη ιστοσελίδας Δήμου Αλεξάνδρειας» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

16.Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 164/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην εμποροπανήγυρη της Αγίας Κυριακής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 

Πολλοί αναγνώστες ρωτούν για τα αποτελέσματα των σταυρών προτίμησης για την εκλογή των δημοτικών και των τοπικών συμβούλων του δήμου Αλεξάνδρειας, θέλουμε να σας ενημερώσουμε πως δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση ακόμη από το Πρωτοδικείο Βέροιας, όπου αναμένονται να αναρτηθούν τα αποτελέσματα. Η καθυστέρηση οφείλεται στον μεγάλο όγκο ψηφοδελτίων λόγω της τετραπλής διαδικασίας των εκλογών της 26ης Μαΐου.

Οπότε αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση από το Πρωτοδικείο Βέροιας που θα αναδείξει το νέο δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αλεξάνδρειας.

Δήλωση του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ώρα Ευθύνης», δημάρχου Αλεξάνδρειας, Παναγιώτη Γκυρίνη για το αποτέλεσμα των εκλογών του α' γύρου των δημοτικών εκλογών:

"Μια εκλογική διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρχει ουσιαστικά νικητής. 

Η οριστική νίκη θα δοθεί την Κυριακή 2 Ιουνίου.

Πιστεύουμε και είμαστε σίγουροι ότι οι συνδημότες και συνδημότισσες σ΄ αυτή τη δεύτερη εκλογική διαδικασία θα στηρίξουν το πρόγραμμα, τις προτάσεις και τις ιδέες της ΩΡΑΣ ΕΥΘΥΝΗΣ για το μέλλον του τόπου μας, το μέλλον των παιδιών μας.

Καλούμε εγώ και οι συνεργάτες μου όλες τις συνδημότισσες και όλους τους συνδημότες να συστρατευτούμε και να δημιουργήσουμε την ισχυρή ενότητα όλων των δυνάμεων για τη μεγάλη νίκη στις 2 Ιουνίου για ένα Δήμο της ανάπτυξης, της δημιουργίας, για ένα δήμο της ανθρωπιάς.

Ευχαριστούμε όλες τις συνδημότισσες και όλους τους συνδημότες που πίστεψαν στις προτάσεις μας για τη νέα τετραετία και μας τίμησαν με την ψήφο τους σ΄ αυτόν τον όμορφο προεκλογικό  αγώνα που έδωσαν και δώσαμε, να είναι σίγουροι και σίγουρες ότι η νίκη στις 2 Ιουνίου είναι δική μας".

Πως ψήφισαν στο δήμο Αλεξάνδρειας ανά δημοτική ενότητα (Αλεξάνδρεια, Αντιγονίδες, Μελίκη, Πλατύ).

Τα τελικά αποτελέσματα της δημοτικής ενότητας Αλεξάνδρειας στα 38 εκλογικά τμήματα:

 • Παναγιώτης Γκυρίνης-"Ώρα Ευθύνης": 2.977
 • Ηλίας Ιακωβίδης-"Λαϊκή Συσπείρωση": 367
 • Κώστας Ναλμπάντης:-"Αξίζουμε Καλύτερα": 3.573
 • Αργύρης Πανταζόπουλος-"Δύναμη Ενότητας και Ελπίδας": 2.653
 • Μιχάλης Χαλκίδης-"Δύναμη Ανατροπής-Νέα Σελίδα": 1.572

psalexandria

Τα τελικά αποτελέσματα της δημοτικής ενότητας Αντιγονιδών στα 17 εκλογικά τμήματα:

 • Παναγιώτης Γκυρίνης-"Ώρα Ευθύνης": 1.460
 • Ηλίας Ιακωβίδης-"Λαϊκή Συσπείρωση": 91
 • Κώστας Ναλμπάντης:-"Αξίζουμε Καλύτερα": 888
 • Αργύρης Πανταζόπουλος-"Δύναμη Ενότητας και Ελπίδας": 589
 • Μιχάλης Χαλκίδης-"Δύναμη Ανατροπής-Νέα Σελίδα": 513

psantigonides

Τα τελικά αποτελέσματα της δημοτικής ενότητας Μελίκης στα 19 εκλογικά τμήματα:

 • Παναγιώτης Γκυρίνης-"Ώρα Ευθύνης": 1.329
 • Ηλίας Ιακωβίδης-"Λαϊκή Συσπείρωση": 106
 • Κώστας Ναλμπάντης:-"Αξίζουμε Καλύτερα": 1.024
 • Αργύρης Πανταζόπουλος-"Δύναμη Ενότητας και Ελπίδας": 987
 • Μιχάλης Χαλκίδης-"Δύναμη Ανατροπής-Νέα Σελίδα": 1.784

psmelikis

Τα τελικά αποτελέσματα της δημοτικής ενότητας Πλατέος στα 27 εκλογικά τμήματα:

 • Παναγιώτης Γκυρίνης-"Ώρα Ευθύνης": 1.809
 • Ηλίας Ιακωβίδης-"Λαϊκή Συσπείρωση": 247
 • Κώστας Ναλμπάντης:-"Αξίζουμε Καλύτερα": 2.108
 • Αργύρης Πανταζόπουλος-"Δύναμη Ενότητας και Ελπίδας": 1.497
 • Μιχάλης Χαλκίδης-"Δύναμη Ανατροπής-Νέα Σελίδα": 1.284

psplateos

Διαφημίσεις Περιεχομένου

 • 1_kaffeine-37.jpg
 • athanasoulis.jpg
 • edipit_enosi.jpg

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!