Τη Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Μαϊου 2017 λόγω της Πανελλαδικής Απεργίας της ΠΟΕ-ΟΤΑ, στην οποία συμμετέχουν και οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου που εργάζονται στον τομέα της καθαριότητας

Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία για την εγγραφή των βρεφών και νηπίων στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλεξάνδρειας αρχίζει

Την Τρίτη 9 Μαϊου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας, το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας πραγματοποίησε

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», καλείστε να προσέλθετε στην ΤΑΚΤΙΚΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. 43254/31-07-2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1492/17-08-2007), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας,
Την Τρίτη 9 και Τετάρτη 10 Μαΐου η Κοινωνική Σύμπραξη της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, με εταίρο το Δήμο Αλεξάνδρειας και επικεφαλής την Π.Ε Ημαθίας, πρόκειται να πραγματοποιήσει διανομή: Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής και Βρεφικών Ειδών στους ωφελούμενους του προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους ΤΕΒΑ».
 
Οι ωφελούμενοι του προγράμματος είναι 3.864 άτομα και μαζί με τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους, 8.516 σε όλη την Ημαθία.
 
Τα προϊόντα προς παραλαβή θα είναι τα εξής: οδοντόκρεμα, σαμπουάν, καθαριστικά γενικής χρήσης, υγρό πιάτων και τέλος, σκόνη για το πλυντήριο ρούχων. Επίσης, θα μοιραστούν σε συγκεκριμένους δικαιούχους και βρεφικές πάνες.
 
Ως σημείο διανομής για το Δήμο Αλεξάνδρειας έχει οριστεί η Venus Growers στο 28ο χλμ Εθνικής οδού Βέροιας - Θεσσαλονίκης.
 
Το πρόγραμμα διανομής για το Δήμο Αλεξάνδρειας έχει ως εξής: 
 
Τρίτη 9-05-2017 ώρες 11:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ.
Τετάρτη 10-05-2017 και ώρες 09:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ.
 
Οι δικαιούχοι του προγράμματος ΤΕΒΑ θα ειδοποιηθούν με sms για το σημείο διανομής που θα προσέλθει ο καθένας.
 
Ο κάθε ωφελούμενος θα πρέπει να έχει μαζί του την ταυτότητά του, το βιβλιάριο κοινωνικής του ασφάλισης ή άλλο επίσημο έγγραφο, απ΄ όπου προκύπτει ο Α.Μ.Κ.Α του.
 
Όπως ορίζει το πρόγραμμα, σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής, τα προϊόντα δύναται να παραλαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
 
ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ,
ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΕΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕ  ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 12η του μηνός Μαίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!