Κυτίο Παραπόνων Πολιτών

Αναγνώστης έστειλε επιστολή στο alexandriamou.gr για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δημότης του Δήμου Αλεξάνδρειας στην…

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!