Πώς θα λειτουργήσει η ΔΟΥ Βέροιας τις επόμενες μέρες Κύριο

Πώς θα λειτουργήσει η ΔΟΥ Βέροιας τις επόμενες μέρες

Η Δ.Ο.Υ Βέροιας μετά την από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών

της εμφάνισης του COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» θα δέχεται μόνο μετά από ραντεβού στα παρακάτω τηλέφωνα:

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ : 23313 53162
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ: 23313 53154
ΚΒΣ: 23313 53146
ΕΛΕΓΧΟΣ : 2331066937
ΜΗΤΡΩΟ: 23310 26312
ΕΣΟΔΑ: 23313 53161
ΕΙΣΟΔΗΜΑ: 23313 53143, 23313 53141
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 23313 53165, 23313 53168
Φ ΠΑ : 23313 53130, 23313 53128
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ: 23310 26882

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας