Προνοιακά επιδόματα Νοεμβρίου: Οι ημερομηνίες καταβολής από τον ΟΠΕΚΑ Κύριο

Προνοιακά επιδόματα Νοεμβρίου: Οι ημερομηνίες καταβολής από τον ΟΠΕΚΑ

Η πληρωμή για τα προνοιακά επιδόματα Νοεμβρίου αναμένεται να γίνει από τον ΟΠΕΚΑ στο τέλος της επόμενης εβδομάδας.

Η δαπάνη για την καταβολή των προνοιακών αναπηρικών και διατροφικών επιδομάτων Νοεμβρίου, εγκρίθηκε και αναμένεται να καταβληθούν στις 25 - 26 Νοεμβρίου.

Η απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση, η οποία αναρτήθηκε στη «Διαύγεια», ορίζει ότι εγκρίνεται δαπάνη ύψους 70 εκατ. ευρώ, για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οικονομικού έτους 2019, για την επιχορήγηση του Οργανισμού Προνοιακών Παροχών και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία.

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!