Τα τέλη κυκλοφορίας που θα πληρώσουμε φέτος Κύριο

Τα τέλη κυκλοφορίας που θα πληρώσουμε φέτος

Χωρίς αλλαγές θα είναι τα τέλη κυκλοφορίας που θα καταβάλλουν φέτος για το 2021 οι ιδιοκτήτες ΙΧ. Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών σταθμίζοντας την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η οικονομία λόγω της κρίσης του κορονοϊού αλλά και της κατάστασης στην αγορά αυτοκινήτων αποφάσισε να μην προχωρήσει σε αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πρόθεση του υπουργείου Οικονομικών είναι να γίνουν στο μέλλον αλλαγές προς την κατεύθυνση της σύνδεσης των τελών με μεταβλητές όπως η παλαιότητα, η εμπορική αξία και το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο ρύπων. Ωστόσο, οι αλλαγές έχουν παγώσει και σχεδιάζεται πλέον να γίνουν το 2021.

Τα ειδοποιητήρια των τελών κυκλοφορίας αναμένεται να φορτωθούν στο taxisnet εντός του Νοεμβρίου και η εξόφληση θα πρέπει να γίνει το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Αναλυτικά τα τέλη κυκλοφορίας που θα πληρώσουμε φέτος είναι τα εξής:

Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα έως το έτος 2000   Κατηγορία   Κυλινδρισμός κινητήρα (κυβ. εκατ.)   Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ)

Α’   Έως 300           22

Β’   301-785           55

Γ’   786-1.071       120

Δ’   1.072-1.357   135

Ε’   1.358-1.548   225

ΣΤ’   1.549-1.738 250

Ζ’   1.739-1.928   280

Η’   1.929-2.357  615

Θ’    2.358-3.000 820

Γ   3.001-4.000 1.025

Κ’  4.001 και άνω 1.230

 

Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα από το έτος 2001 έως το 2005  Κατηγορία  Κυλινδρισμός κινητήρα  Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ)

Α’     Έως 300          22

Β’     301-785          55

Γ’      786-1.071     120

Δ’     1.072-1.357  135

Ε’     1.358-1.548   240

ΣΤ’  1.549-1.738    265

Ζ’    1.739-1.928    300

Η’    1.929-2.357    630

Θ’    2.358-3.000    840

I’    3.001-4.000     1.050

Κ’  4.001 και άνω  1.260

Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα από το έτος 2006 και μετά  Κατηγορία  Κυλινδρισμός κινητήρα  Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ)

Α’       Έως 300            22

Β’       301-785             55

Γ’           786-1.071    120

Δ’        1.072-1.357   135

Ε’        1.358-1.548   255

ΣΤ’      1.549-1.738   280

Ζ’        1.739-1.928   320

Η’ β     1.929-2.357  690

Θ’        2.358-3.000  920

I’        3.001-4.000  1.150

Κ’     4.001 και άνω 1.380

Επιβατικά αυτοκίνητα ταξινομούμενα για πρώτη φορά στην Ελλάδα από 1.11.2010 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια C02 ανα χιλιόμετρο).

Λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήματος, ως εξής:

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (γρμ. C02 ανα χιλιόμετρο)

ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ C02 (σε ευρώ)

0-90                    0

91-100           0,90

101-120         0,98

121-140         1,20

141-160         1,85

161-180          2,45

181-200          2,78

201-250          3,05

Άνω των 251  3,72

Για τα Ε.Ι.Χ. ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα):

140 Ευρώ

 

 

www.capital.gr

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας