Στα πλαίσια των προληπτικών μέτρων και ρυθμίσεων για την προστασία και την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του COVID-19 και σύμφωνα με την υπ αριθμ. 663403/1-12-20 γνωμοδότηση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της περιφερειακής ενότητας Ημαθίας κατόπιν εμφάνισης κρουσμάτων COVID-19 στη Δ.Ο.Υ Βέροιας, αναστέλλεται η λειτουργία της για το χρονικό διάστημα 2/12/2020 έως και 14/12/2020.


Η υπηρεσία θα επανέλθει στη λειτουργία της από 15/12/2020.

 

Η Προϊσταμένη Δ.Ο.Υ. Βέροιας

 

Στάμου Δήμητρα

Έως τις 5 το απόγευμα θα είναι ανοικτές οι ΔΟΥ για το κοινό από τις 23 Νοεμβρίου όπως προβλέπει απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ενημερώνει τους δημότες, στους οποίους είχαν επιδοθεί στα χέρια τους κατασχετήρια, ως τρίτους για απαίτηση της Δ.Ο.Υ. Βέροιας από το Δήμο Αλεξάνδρειας τα εξής:

Η Δ.Ο.Υ Βέροιας μετά την από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών

της εμφάνισης του COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» θα δέχεται μόνο μετά από ραντεβού στα παρακάτω τηλέφωνα:

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ : 23313 53162
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ: 23313 53154
ΚΒΣ: 23313 53146
ΕΛΕΓΧΟΣ : 2331066937
ΜΗΤΡΩΟ: 23310 26312
ΕΣΟΔΑ: 23313 53161
ΕΙΣΟΔΗΜΑ: 23313 53143, 23313 53141
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 23313 53165, 23313 53168
Φ ΠΑ : 23313 53130, 23313 53128
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ: 23310 26882

Η Δ.Ο.Υ Βέροιας την Τρίτη 05/11/2019 θα είναι ανοιχτή για το κοινό μέχρι τις 9 π.μ.

λόγω της ετήσιας τακτικής Συνέλευσης του συλλόγου εργαζόμενων στις Δ.Ο.Υ Ημαθίας – Πέλλας – Πιερίας.

Η Προϊσταμένη Δ.Ο.Υ. Βέροιας Στάμου Δήμητρα

Από την Δ.Ο.Υ. Βέροιας ανακοινώθηκαν τα εξής:

"Σας ανακοινώνουμε ότι, στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου, που αφορά την εφαρμογή της νέας οικονομικής ταξινόμησης εσόδων του λογιστικού σχεδίου της Γενικής Κυβέρνησης, που θα ισχύσει από την  01 Ιανουαρίου 2019, η Δ.Ο.Υ. Βέροιας δεν θα  πραγματοποιήσει συναλλαγές με το κοινό, ούτε και εσωτερικές μηχανογραφικές εργασίες, που αφορούν στη βεβαίωση, στην είσπραξη, στη διαγραφή και στην επιστροφή φόρωντην Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2019, την Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2019 και την Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2019.

Τυχόν προθεσμίες, που λήγουν για την εκπλήρωση υποχρεώσεων των πολιτών στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, παρατείνονται, σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 1026510/1658/370/Α0014/ ΠΟΛ. 1101/19.3.2002 (Β΄524) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Επισημαίνεται ότι, η Δ.Ο.Υ. Βέροιας, θα εξυπηρετεί τους φορολογούμενους για τις υπόλοιπες συναλλαγές κανονικά, κατά τις ώρες εισόδου του κοινού.

Η Προϊσταμένη

Δ.Ο.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ

ΣΤΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ".

Η Δ.Ο.Υ Βέροιας την Τρίτη 06/11/2018  θα είναι ανοιχτή για το κοινό μέχρι τις 9 π.μ. λόγω της ετήσιας τακτικής Συνέλευσης του συλλόγου εργαζόμενων στις Δ.Ο.Υ Ημαθίας – Πέλλας – Πιερίας.

Η Προϊσταμένη Δ.Ο.Υ. Βέροιας

Στάμου Δήμητρα

Η Δ.Ο.Υ. Βέροιας, που στεγάζεται στην οδό Θεσσαλονίκης 131 59033 Βέροια, προτίθεται να προβεί σε αναβάθμιση του Συστήματος Βίντεοκάλυψης και του Συστήματος Συναγερμού για την ενίσχυση της υπηρεσιακής ασφάλειας, των προσώπων και των αγαθών σύμφωνα με το Ν.2472/1997(ΦΕΚ Α΄50) και τις Οδηγίες 1/2011 αρ. πρωτ. Γ/ΕΞ/2274/31.03.2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την 95/49ΕΚ 24.10.1995 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Για τον σκοπό αυτό, όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να προσέλθουν στο χώρο της υπηρεσίας να παραλάβουν τις τεχνικές προδιαγραφές που αιτούνται για την διενέργεια του έργου και της παροχής υπηρεσίας και αφού διενεργηθεί η αυτοψία του χώρου, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα ορισθεί από την Αρχή, οφείλουν να προσκομίσουν προσφορά εκτίμησης του έργου, έτσι ώστε στην συνέχεια να προβούμε στην διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και στην Διενέργεια Ανάθεσης σύμφωνα με τον ν.4412/2016 « Περί Δημοσίων Συμβάσεων».
Η διαδικασία θα διαρκέσει από 30-10-20118 έως 10-11-2018. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Προϊσταμένη της Υπηρεσίας 2ος όροφος,
γραφείο 1.


Δ.Ο.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ
Η Προϊσταμένη
Δ.Ο.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΤΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ

Η Δ.Ο.Υ Βέροιας την Τετάρτη 11/10/2016 θα είναι ανοιχτή για το κοινό μέχρι τις 9 π.μ. λόγω της ετήσιας τακτικής

Επεισόδιο από μέλος των "Ελλήνων Συνέλευσις" σημειώθηκε σήμερα Δευτέρα 24 Ιουλίου στη ΔΟΥ Βέροιας, όταν μία κυρία 54χρονών, κάτοικος Αλεξάνδρειας, ζήτησε από την

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας