Πoια νηπιαγωγεία του Δήμου Αλεξάνδρειας δεν θα λειτουργήσουν τον Σεπτέμβριο Κύριο

Πoια νηπιαγωγεία του Δήμου Αλεξάνδρειας δεν θα λειτουργήσουν τον Σεπτέμβριο
Δέκα νηπιαγωγεία της Ημαθίας αναστέλλουν τη λειτουργία τους για το σχολικό έτος 2020 - 2021, σύμφωνα με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας Αλέξανδρου Κόπτση, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ την Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020.
Αναλυτικά τα σχολεία και ο λόγος αναστολής της λειτουργίας τους:
  • 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 2/Θ Έλλειψη κτιρίου 
  • ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΑΧΟΥ 1/Θ Μηδενικός Αριθμός Μαθητών 
  • ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ  1/Θ Μηδενικός Αριθμός Μαθητών 
  • ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΧΟΙΝΑ 1/Θ Μηδενικός Αριθμός Μαθητών  
  • ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΣΚΙΟΥ 1/Θ Μηδενικός Αριθμός Μαθητών  
  • ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΦΗΚΙΑΣ 1/Θ Μηδενικός Αριθμός Μαθητών 
  • ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ 1/Θ Μικρός Αριθμός Μαθητών (2 μαθητές) - ΗΔΗ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 2 ΕΤΗ
  • ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ 1/Θ Μικρός Αριθμός Μαθητών (3 μαθητές) - ΗΔΗ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 3 ΕΤΗ
  • 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ 2/Θ Μικρός Αριθμός Μαθητών - ΗΔΗ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 1 ΕΤΟΣ
  • ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ 1/Θ Μηδενικός Αριθμός Μαθητών 

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας