Στα πλαίσια του ετήσιου καθαρισμού των υδατόπυργων και των υδατοδεξαμενών   που πραγματοποιεί η επιχείρηση της ΔΕΥΑ Αλ ,ανακοινώνει ότι στις 31/05/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα : από 08:00 πμ εως 13:00 μ.μ, στην Τ.Κ   Ξεχασμένης και συνοικισμό Ραψομανίκης δεν θα έχει νερό, λόγω καθαρισμού του υδατόπυργου της Τ.Κ Ξεχασμένης .

 Μετά το πέρας των εργασιών πιθανόν να διαπιστωθεί ολιγόωρη θολότητα του νερού , μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της πίεσης στο εσωτερικό δίκτυο διανομής νερού.

Η Δ.Ε.Υ.Α  Αλεξάνδρειας    ανακοινώνει ότι  σήμερα στις    25/05/2018  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  : από  09:00 π.μ  εως και 13:00  μ.μ , θα   γίνει    διακοπή νερού στην Τοπική Κοινότητα  Κυψέλης  λόγω έκτακτης αποκατάστασης βλάβης αγωγού ύδρευσης από τα  τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης .

Η Δ.Ε.Υ.Α Αλεξάνδρειας ανακοινώνει ότι σήμερα στις 23/05/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα : από 09:00 π.μ εως και 12:00 μ.μ , θα  γίνει διακοπή νερού στη Τοπική Κοινότητα Κυψέλης λόγω έκτακτης αποκατάστασης βλάβης αγωγού ύδρευσης από τα τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης .

Από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλεξάνδρειας ανακοινώθηκε ότι την Παρασκευή 04/05/2018, από

Στα πλαίσια του ετήσιου καθαρισμού των υδατόπυργων και των υδατοδεξαμενών που πραγματοποιεί η επιχείρηση της ΔΕΥΑ Αλ ,

Η Δ.Ε.Υ.Α Αλεξάνδρειας ανακοινώνει ότι στις 03/04/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα : από 09:00 π.μ εως και 13:00 μ.μ , θα γίνει

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!