Τις νέες περιοχές που μπαίνουν στο «βαθύ κόκκινο» ανακοίνωσε το απόγευμα της Παρασκευής ο Νίκος Χαρδαλιάς.

Στην κατηγορία πολύ αυξημένου κινδύνου, «βαθύ κόκκινο», μπαίνουν η ΠΕ Φωκίδας και ο Δήμος Ανωγείων της ΠΕ Ρεθύμνου από αύριο 6 Μαρτίου στις 6 το πρωί, ενώ λόγω της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή από αύριο στις 6 το πρωί βγαίνει από την κατηγορία «βαθύ κόκκινο» η ΠΕ Λάρισας, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, κατά την τακτική ενημέρωση του υπουργείου Υγείας για την πορεία της Covid-19 στην Ελλάδα, στην οποία συμμετέχει η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου και ο υφυπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης.

Ο κ. Χαρδαλιάς είπε ότι μέχρι να εμβολιαστεί το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού πρέπει να δείξουμε όλοι προσοχή.

«Όμως ακόμα δεν έχουμε τελειώσει με τον ιό», συνέχισε ο υφυπουργός, υπογραμμίζοντας πως πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο φειδωλοί στις μετακινήσεις μας.

Στη συνέχεια τόνισε πως η κατάσταση είναι οριακή σε Κοζάνη, Καστοριά, Ιωάννινα, Καβάλα, Ημαθία, Σέρρες, Κιλκίς, Ζάκυνθο, Χανιά και Ρέθυμνο περιοχές όπου παρατηρείται ιδιαίτερα αυξημένο ιικό φορτίο τις τελευταίες ημέρες, μεταξύ αυτών των περιοχών και ο δήμος Αλεξάνδρειας.
.

 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
 
Α. Έχοντας υπόψη:
 
1. Τις διατάξεις άρθρου 52§2 Ν.2696/99 "Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.", όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Το υπ’ αριθμ. 1215 από 22-01-2021 Έγγραφο του Τμήματος Μελετών και Επίβλεψης
Έργων του Δήμου Αλεξάνδρειας,
3. Την από 03-03-2021 αίτηση του ΚΑΪΣΙΔΗ Νικόλαου
4. Το υπ’ αριθμ. 3774 από 03-03-2021 Έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Αλεξάνδρειας,
5. Την Τεχνική Έκθεση Μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την έκδοση περιοριστικών
μέτρων του αναδόχου: ΚΑΪΣΙΔΗ Νικολάου του Παύλου,
6. Το υπ’ αριθμ. 3881 από 04-03-2021 Έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Αλεξάνδρειας, με την εγκεκριμένη μελέτη,
7. Το υπ’ αριθμ. 4847/21/480800 από 05-03-2021 έγγραφο του Α.Τ. Αλεξάνδρειας,
και
 
Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια
εργασιών αποκατάστασης οδοστρώματος επί τμήματος της οδού Γεννήσεως της Θεοτόκου,
εντός της Τ.Κ. Πλατέος, λόγω καθίζησης,
 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
 
Άρθρο 1ο
Την απαγόρευση κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων και την απαγόρευση στάσης
και στάθμευσης, όπου αυτή επιτρέπεται, επί της οδού Γεννήσεως της Θεοτόκου, από τη
συμβολή της με την οδό 25ης Μαρτίου έως τη συμβολή της με την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου,
σύμφωνα με ανωτέρω α/α 5 σχετική.
 
Aρθρο 2ο
Α. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν από την 07:00’ ώρα της Δευτέρας
08-03-2021 έως την 18:00’ ώρα της Πέμπτης 11-03-2021.
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Βέροια, 05 Μαρτίου 2021
Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 19/2021
 
 2
Β. Ανωτέρω εργασίες θα ξεκινούν από την ανατολή του ηλίου και θα ολοκληρώνονται
πριν την δύση του ηλίου εκάστης ημέρας, πλην των ημερών που επικρατούν επικίνδυνες
για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση, ομίχλη κ.τ.λ.)
 
Γ. Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων
θα πραγματοποιείται από παρακείμενες οδούς.
 
Δ. Η εργοταξιακή σήμανση που θα χρησιμοποιηθεί, θα τοποθετηθεί πριν την έναρξη των
εργασιών, θα παραμένει κατά την διάρκεια της νύχτας, μετά το τέλος του ωραρίου των
εργασιών, και θα απομακρυνθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και η οδός θα αποδοθεί
πλήρως στην κυκλοφορία απόλυτα καθαρή από φερτές ύλες και ασφαλής για την κυκλοφορία
των οχημάτων.
 
Ε. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τη
συνημμένη με α/α 5 εγκεκριμένη μελέτη από τον εκτελούντα τις εργασίες, με μέριμνα και
ευθύνη του αναδόχου και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας, η
σήμανση και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι βασισμένα με τις
Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων των Οδηγιών Μελετών Οδικών
Έργων (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ), σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και
Δικτύων (ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011, ΦΕΚ 905, τ.Β΄ 20-05-2011).
 
ΣΤ. Πέραν της εγκεκριμένης σήμανσης θα πρέπει:
 
1)Να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση των εργαζομένων και των εργοταξιακών οχημάτων,
από και προς τους χώρους εργασιών.
2)Τα μέτρα που θα λαμβάνονται θα ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων
σήμανσης και επιπλέον οι υφιστάμενες πινακίδες κατακόρυφης σήμανσης, που αντιβαίνουν
στις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να αφαιρεθούν ή να καλυφθούν.
3)Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλή διέλευση οχημάτων
έκτακτης Ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, περιπολικά αστυνομίας).
4)Να ληφθεί κάθε απαραίτητο μέτρο για την ασφαλή και ελεύθερη πρόσβαση στις παρόδιες
ιδιοκτησίες, όπου βρίσκονται είσοδοι- έξοδοι, που βρίσκονται μέσα στη ζώνη αποκλεισμού
του έργου.
Ζ. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται, καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, να
επιτηρεί και να συντηρεί την οδική σήμανση, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της
κυκλοφορίας των οχημάτων.
Άρθρο 3ο
Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 4ο
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109
του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και
την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και θα ισχύει έως την αποκατάσταση της οδού, τα δε
οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης,
εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με
τροχονόμους.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γεώργιος  ΑΔΑΜΙΔΗΣ Ταξίαρχος

Ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή καινούριων παιδικών χαρών, στο Δήμο Αλεξάνδρειας, συνολικού προϋπολογισμού 278.218,80 ευρώ,

στις Κοινότητες Νησίου, Πλατέος, Νεοχωρίου, Παλαιοχωρίου και Νεοκάστρου, οι οποίες θα απαρτίζονται από σύγχρονα ασφαλή παιχνίδια αναψυχής,

με πιστοποίηση σύμφωνα με τις προδιαγραφές του νόμου.

 

Ο Δήμαρχος παρακολουθεί από κοντά τις εργασίες και δήλωσε ότι, “στόχος μας είναι η αναβάθμιση – βελτίωση της καθημερινότητας

τόσο των πολιτών μας όσο και των επισκεπτών της ευρύτερης περιοχής, ενώ βασικό μέλημά μας επίσης είναι η παροχή της δυνατότητας

για αναψυχή και παιχνίδι στα παιδιά, με ασφάλεια και ποιότητα”.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

Την Τρίτη 2 Μαρτίου 2021 κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας(ΕΟΔΥ) πραγματοποίησε Δωρεάν ελέγχους

ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid tests) για Covid-19 στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας στις 12 το μεσημέρι για το προσωπικό

του Δήμου λαμβάνοντας προληπτικά τα μέτρα που συντείνουν οι αρμόδιοι φορείς για τη διαφύλαξη της υγείας των πολιτών

και στον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19 σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα,

ώστε να είναι ασφαλείς, πολίτες, υπηρεσιακοί και αιρετοί.

 

 

Κλειστά σχολεία: Πάνω από 270 οι σχολικές μονάδες και τα τμήματα που έκλεισαν λόγω επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κορονοϊού

σε μαθητές και εκπαιδευτικούς με τις εκπαιδευτικές μονάδες να «υποκύπτουν» στην έξαρση της νόσου,

καθώς σταθερά τις τελευταίες ημέρες ανακοινώνονται πάνω από 1000 κρούσματα ημερησίως.

 

Συγκεκριμένα, οι κλειστές σχολικές μονάδες λόγω κορονοϊού πανελλαδικά έχουν φτάσει τις 272.(2/3/2021)

 

Εν τω μεταξύ, κλείνει όλο το ΓΕΛ Μελίκης στο Δήμο Αλεξάνδρειας για δύο εβδομάδες, καθώς βρέθηκαν συνολικά 5 κρούσματα κορονοϊού στο σχολείο.

 

Για τους μαθητές των σχολείων που θα παραμείνουν κλειστά, προβλέπεται η διεξαγωγή μαθημάτων μέσω τηλεκπαίδευσης.

«Μήνυμα Γυναίκας»


8/03/2021

 

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας σε εποχή Κρίσης

 

Δέκα γυναίκες στέλνουν το δικό τους μήνυμα σε μια ξεχωριστή Διαδικτυακή Εκδήλωση της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δήμου Αλεξάνδρειας σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού, το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά, το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας.

 

Η εκδήλωση θα προβληθεί μέσω τις ιστοσελίδας του Δήμου Αλεξάνδρειας (www.alexandria.gr) και μέσω του καναλιού του Δήμου Αλεξάνδρειας στο YouTube τη Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 19:00.

 

Με τιμή,


Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων

 

Μοσχοπούλου Όλγα

Συνεχίζεται από το Δήμο Αλεξάνδρειας η προληπτική απολύμανση όλων των δημοτικών κτιρίων με προτεραιότητα, χώρους που δέχονται και εξυπηρετούνται πολίτες του Δήμου μας (Δημαρχείο, ΚΕΠ, κ.α.), λαμβάνοντας προληπτικά τα μέτρα που συντείνουν οι αρμόδιοι φορείς για τη διαφύλαξη της υγείας των πολιτών και στον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19.

 

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας στο πλαίσιο λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης των δημοτικών και σχολικών κτιρίων έχει ξεκινήσει τη συντήρηση τους.

 

Ειδικότερα, στα δημοτικά και σχολικά κτίρια γίνονται:

 

α) εργασίες επισκευής δώματος και κυρίως υγρομόνωσης,


β) παρεμβάσεις τόσο εσωτερικά όσο και στον περιβάλλοντα χώρο των εκάστοτε κτιρίων (επιχρίσματα, τοιχοποιίες, επισκευές ρωγμών, επαναχρωματισμός κτιρίων κ.α.).

 

Τις προαναφερόμενες εργασίες παρακολουθεί προσωπικά ο Δήμαρχος Παναγιώτης Γκυρίνης, με τους αρμόδιους αιρετούς και υπηρεσιακούς παράγοντες, δηλώνοντας ότι στόχος του Δήμου είναι η συνεχής αναβάθμιση όλων των δημοτικών – σχολικών κτιρίων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η παροχή καλύτερων βιοτικών συνθηκών τόσο στους υπαλλήλους όσο και στους δημότες μας, όπως επίσης και στους μαθητές και εκπαιδευτικούς μας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

Ξεκίνησαν οι εργασίες βελτίωσης (ασφαλτοστρώσεις) οδών, σε όλες τις Ενότητες (Αλεξάνδρειας, Πλατέος, Αντιγονιδών και Μελίκης) του Δήμου Αλεξάνδρειας, προϋπολογισμού 526.380,81 €.

 

Στις εργασίες που εκτελούνται στη Κοινότητα Τρικάλων, παρευρέθηκε και επέβλεψε ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Γκυρίνης.

 

Στη Κοινότητα Τρικάλων τον υποδέχθηκε ο ανάδοχος του έργου και ο Δημοτικός Σύμβουλος Ιωάννης Κιρκιλιανίδης.

 

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος δήλωσε:

Όπως βλέπετε παρεμβαίνουμε στις Ενότητες του Δήμου, σε συνεργασία με τους δημοτικούς συμβούλους και προέδρους των Κοινοτήτων με στόχο να βελτιώσουμε τις υποδομές του Δήμου μας.

Σελίδα 1 από 67

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας