Υπό τη διεύθυνση του Βασίλη Παντόπουλου άνοιξε το νέο κατάστημα επί της οδού Δ. Βετσοπούλου 136 με την ονομασία «Λοχίας» στην Αλεξάνδρεια με είδη λιπαντικών και λαδιών-φίλτρων.

Το κατάστημα διαθέτει υψηλής ποιότητας προϊόντα και σας καλεί να το ανακαλύψετε και μόνοι σας.

Το νέο τουριστικό γραφείο Pi k’ Efi στην Αλεξάνδρεια άνοιξε και περιμένει να σας χαρίσει αξέχαστες εμπειρίες και αναμνήσεις, να σας φέρει πιο κοντά σε άλλους πολιτισμούς και κουλτούρες μέσα από τα ονειρικά ταξίδια του.

ΟΙ δύο υπεύθυνες Πηνελόπη Μαυρομαρά και Έφη Τσιλικούδη, απόφοιτες της σχολής Τουριστικών Γραφείων του ΙΕΚ ΑΚΜΗ, με μεράκι και αγάπη σας περιμένουν να οργανώσετε τα ταξίδια σας στο γραφείο τους στο κέντρο της πόλης, Δ. Βετσοπούλου 120.

Το γραφείο συνδυάζει την καλύτερη δυνατή προσφορά παρεχόμενων υπηρεσιών σε ότι έχει σχέση με το ταξίδι σας προσωπικό ή επαγγελματικό καθώς και οργάνωση ταξιδιών για γκρουπ δίνοντας μέγιστη προσοχή στη λεπτομέρεια.

Με χαρά σας περιμένουν να οργανώσετε το ταξίδι που ονειρεύεστε!!!

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 1(δ) , 254 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α.87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Την υπ’ αριθ. Νο 10/2018 Δημόσια Πρόσκληση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε  Κέντρα Υποδοχής και ταυτοποίησης ΤΟΣΚΕΔΠ και Δομές προσωρινής υποδοχής ή φιλοξενίας μέσω Δήμων, Περιφερειών κσι της υπηρεσίας υποδοχής και ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής -Γ΄Κύκλος για 2082 θέσεις πλήρους απασχόλησης »

3. Τον Οριστικό Πίνακα με τα Τελικά Αποτελέσματα Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Κέντρα Υποδοχής και ταυτοποίησης ΤΟΣΚΕΔΠ και Δομές προσωρινής υποδοχής ή φιλοξενίας μέσω Δήμων, Περιφερειών κσι της υπηρεσίας υποδοχής και ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής -Γ΄Κύκλος για 2082 θέσεις πλήρους απασχόλησης”

4. Τα συστατικά σημειώματα θέσεων εργασίας των επιτυχόντων ωφελουμένων που τοποθετούνται στο Δήμο Αλεξάνδρειας.

5. Τον έλεγχο των προβλεπόμενων δικαιολογητικών της Πρόσκλησης, όπως αυτά προβλέπονται στην υπ’ αριθ. Νο 10/2018 Δημόσια Πρόσκληση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πρόσληψη των κάτωθι:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1

ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 15-02-2019

Έως 14-10-2019

2

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΛΑΜΠΡΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 15-02-2019

Έως 14-10-2019

3

ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΒΑΓΙΑ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 15-02-2019

Έως 14-10-2019

4

ΠΕΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 15-02-2019

Έως 14-10-2019

5

ΛΙΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 15-02-2019

Έως 14-10-2019

6

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 15-02-2019

Έως 14-10-2019

7

ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ

ΑΠ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 15-02-2019

Έως 14-10-2019

8

ΚΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 15-02-2019

Έως 14-10-2019

9

ΤΖΕΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 15-02-2019

Έως 14-10-2019

10

ΚΙΤΣΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 15-02-2019

Έως 14-10-2019

11

ΜΙΧΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 15-02-2019

Έως 14-10-2019

12

ΤΑΡΑΠΟΣΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 15-02-2019

Έως 14-10-2019

13

ΤΑΜΟΥΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΙΑΚΩΒΟΣ

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 15-02-2019

Έως 14-10-2019

14

ΠΑΡΑΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙ-ΤΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 15-02-2019

Έως 14-10-2019

15

ΤΖΕΠΗ ΣΟΦΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 15-02-2019

Έως 14-10-2019

16

ΜΠΟΥΚΛΑ ΣΟΥΖΑΝΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 15-02-2019

Έως 14-10-2019

17

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 15-02-2019

Έως 14-10-2019

18

ΡΙΦΑΤΟΓΛΟΥ ΟΜΕΡ

ΧΙΟΥΣΕΙΝ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 15-02-2019

Έως 14-10-2019

19

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΞΕΝΗ

ΙΟΡΔΑΝΗΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 15-02-2019

Έως 14-10-2019

20

ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 15-02-2019

Έως 14-10-2019

21

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 15-02-2019

Έως 14-10-2019

22

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 15-02-2019

Έως 14-10-2019

23

ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 15-02-2019

Έως 14-10-2019

24

ΠΙΠΙΛΙΑΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 15-02-2019

Έως 14-10-2019

25

ΜΠΕΚΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 15-02-2019

Έως 14-10-2019

26

ΜΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 15-02-2019

Έως 14-10-2019

27

ΝΤΟΝΤΣΕΚΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 15-02-2019

Έως 14-10-2019

28

ΛΙΑΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 15-02-2019

Έως 14-10-2019

29

ΒΟΤΣΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 15-02-2019

Έως 14-10-2019

30

ΠΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΠΑΥΛΟΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 15-02-2019

Έως 14-10-2019

31

ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΛΙΑ

ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 15-02-2019

Έως 14-10-2019

32

ΚΑΜΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΑΠ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 15-02-2019

Έως 14-10-2019

33

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 15-02-2019

Έως 14-10-2019

34

ΣΤΟΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 15-02-2019

Έως 14-10-2019

35

ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΟΥ ΑΝΤΙΟΠΗ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 15-02-2019

Έως 14-10-2019

36

ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 15-02-2019

Έως 14-10-2019

Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ένας νέος ανανεωμένος και φιλόξενος χώρος θα βρίσκεται σύντομα κοντά μας υπό καινούργια διεύθυνση.

Συγκεκριμένα το κατάστημα της Εύης Ζαρκάδα θα παρέχει πλειάδα λύσεων όσον αφορά το παιδικό παπούτσι και παντόφλα και φιλοδοξεί να φέρει «φρέσκο αέρα» στην αγορά της Αλεξάνδρειας στον τομέα της υπόδησης.

Μια νέα κοπέλα με στόχους και φιλοδοξίες κάνει το όνειρο της πραγματικότητα με αυτό το νέο εγχείρημα και το Alexandriamou.gr της εύχεται καλές δουλειές.

Σύντομα κοντά σας.

Τα καλά τους «φόρεσαν» τα ζαχαροπλαστεία και τα ανθοπωλεία της Αλεξάνδρειας για τη Γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου με την εικόνα που καταγράφεται στα τοπικά μαγαζιά να είναι γεμάτη δεκάδες γλυκές προτάσεις σε σχήμα καρδιάς, αρκουδάκια, χαμόγελα μέχρι και σοκολατένια γοβάκια στο πνεύμα της σημερινής μέρας.

Την τιμητική τηςς έχει όπως πάντα η σοκολάτα όπως μας εξήγησε η Διονυσία Παπαζήση, εργαζόμενη στο ζαχαροπλαστείο «Βενέτης»: «Ο κόσμος αγοράζει τις μικρές σοκολατένιες καρδούλες και τις τούρτες καρδιές. Η κάθε τούρτα έχει και το δικό της μήνυμα» στο συγκεκριμένο ζαχαροπλαστείο βρήκαμε και γόβες από σοκολάτα για τις κυρίες της πόλης που θέλουν το πιο πρωτότυπο δώρο σε στυλ ¨Σταχτοπούτας¨. Το ζαχαροπλαστείο «Βενέτης» εύχεται στον κόσμο Χρόνια πολλά με πολύ αγάπη.

Μπορείτε να δείξετε την αγάπη σας και με κουλούρι καρδιά που θα το βρείτε στο Αρτοζαχαροπλαστείο Dimel μαζί με όμορφες τούρτες σε σχήμα καρδιά ενώ οι υπεύθυνοι σας εύχονται: «Αγάπη μόνο».

Ξεχωριστά γλειφιτζούρια θα βρείτε και στο ζαχαροπλαστείο Ροδίνι σε σχήμα καρδιάς ενώ όπως μας τονίζει η υπεύθυνη, μεγαλύτερη ζήτηση στους ερωτευμένους έχουν οι τούρτες καρδιάς. Το Ροδίνι εύχεται «Αγάπη σε όλο τον κόσμο και όχι μόνο την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου αλλά κάθε μέρα».

Στο ζαχαροπλαστείο Γκλαβίνα έχουν γίνει ανάρπαστες οι τούρτες που από ότι φαίνεται είναι η νούμερο ένα επιλογή των ζευγαριών για να γιορτάσουν την αγάπη τους. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι του ζαχαροπλαστείου εύχονται Χρόνια πολλά.

Ενώ το βραβείο στολίσματος κερδίζει το ανθοπωλείο «Βίκυ» που σας υποδέχεται με κόκκινο χαλί βγαλμένο κατευθείαν από το Hollywood με λουλούδια και δώρα ώστε να εκφράσετε τα αισθήματά σας στο ταίρι σας.

Και του χρόνου λοιπόν για τους απανταχού ερωτευμένους!

Σας γνωρίζουμε ότι η προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στις 17 Φεβρουαρίου 2019 Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την αριθ. 3015 και αριθ. Εγκυκλίου 6/11-02-2019 απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης του Ε.Ε.Σ, αναβάλλεται για τεχνικούς λόγους και ορίζεται νέα ημερομηνία η 31 Μαρτίου 2019 στον ίδιο τόπο.

ΣΥΝΤΟΜΑ θα ανακοινωθεί και θα εκδοθεί Νέα Πρόσκληση με τις σχετικές πληροφορίες.

Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ.

Αλεξάνδρειας

Η υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α Αλ   ανακοινώνει ότι σήμερα στις 13/02/2019 ημέρα Tετάρτη και ώρα από 09:00 π.μ εως 13:00 μμ ,θα γίνει διακοπή νερού , για την αποκατάσταση βλάβης ύδρευσης στο εσωτερικό δίκτυο του κεντρικού τμήματος της Αλεξάνδρειας ,στην παρακάτω οδό :

  1. Επι της οδού Βεροίας .      

Απολαύστε μαζί με το ταίρι σας την Γιορτή των Ερωτευμένων στο Olive Bistro Wine Bar στην Αλεξάνδρεια με LIVE Chill out PIANO από τον Δημήτρη Μπενίσκο.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας θα διοργανώσει και φέτος την καθιερωμένη ετήσια Συνάντηση Χορωδιών στην Αλεξάνδρεια, το Σάββατο 11 Μαϊου 2019.

Μπορούν να συμμετάσχουν κάθε είδους χορωδίες (παιδικές, νεανικές, μικτές κλπ), με ελεύθερο πρόγραμμα διάρκειας 20΄.

Στην αίτηση συμμετοχής χρειάζονται:

-Ονομασία και είδος της χορωδίας

-Σύντομο βιογραφικό της χορωδίας και του Μαέστρου (8-10 σειρές)

- Το μουσικό πρόγραμμα 20΄.

- Ο αριθμός των χορωδών και συνοδών.

-Αναφορά για μουσικά όργανα συνοδείας και πιάνο.

-Ονόματα: Μαέστρου, πιανίστα, σολίστ

Δηλώσεις συμμετοχής ως 30 Μαρτίου 2019.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στις δηλώσεις των χορωδιών!

Διεύθυνση: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Οδός Βεροίας-Δημοτικό Κολυμβητήριο, Τ.Κ. 59300-Αλεξάνδρεια

E-MAIL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

E-MAILμαέστρου:   Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

e-mail υπεύθυνου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Τηλ. 2333053450 και 53442.

 

Η ΔΕΔΔΗΕ.ΑΕ ανακοίνωσε τη διακοπή ηλεκτροδότησης στις παρακάτω περιοχές:

15/2/2019 8:30:00 πμ -10:30 πμ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΚΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΙ Σ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΠΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ

15/2/2019 11:00:00 πμ-12:30μμ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΕΛΙΚΗ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ

 

Σελίδα 1 από 95

Διαφημίσεις Περιεχομένου

  • 1_kaffeine-37.jpg
  • athanasoulis.jpg
  • edipit_enosi.jpg

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!