Στις 28 Φεβρουαρίου λήγει η προθεσμία για τους ετεροδημότες προκειμένου να υποβάλουν σχετική αίτηση στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ή στον Δήμο κατοικίας τους.

Αυτό προβλέπει η εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών για τις ευρωεκλογές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου. Υπενθυμίζεται ότι το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν όλοι οι πολίτες Έλληνες και Ελληνίδες που συμπλήρωσαν το δέκατο έβδομο (17ο) έτος της ηλικίας τους.

Οι νέοι εκλογείς που συμπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους και συνεπώς αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν (η 1η Ιανουαρίου θεωρείται ως ημερομηνία γέννησης όλων όσων γεννήθηκαν μέσα στο χρόνο), περιλαμβάνονται αυτεπάγγελτα σε καταστάσεις που συντάσσουν οι Δήμοι, από 1η μέχρι τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους.

Οι νέοι εκλογές (17 ετών) μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα κατά τις προσεχείς ευρωεκλογές του Μαΐου 2019 στον τόπο διαμονής τους, με την ιδιότητα του ετεροδημότη εκλογέα. Επειδή όμως οι βασικοί εκλογικοί κατάλογοι της Α΄αναθεώρησης (δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου) που συμπεριλαμβάνουν τους νέους εκλογείς θα οριστικοποιηθούν στα μέσα Απριλίου 2019, αλλά και για την απρόσκοπτη συμμετοχή των νέων ετεροδημοτών εκλογέων στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, το Υπουργείο Εσωτερικών καθιερώνει ειδική διαδικασία, σύμφωνα με την οποία ο ετεροδημότης/νέος εκλογέας, εφόσον το επιθυμεί, θα μπορεί μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019 να υποβάλλει αυτοπροσώπως, με ισχύον αποδεικτικό ταυτότητάς του, αίτηση ετεροδημότη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ή στον Δήμο κατοικίας του.

Από την ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ θα αναζητείται και θα συμπληρώνεται, από τον αρμόδιο υπάλληλο του Κ.Ε.Π. ή του Δήμου κατοικίας, η ειδική αίτηση-δήλωση του νέου εκλογέα με τα ατομικά στοιχεία του ενδιαφερόμενου, ένα αντίγραφο της οποίας θα δίνεται στον ενδιαφερόμενο. Επισημαίνεται ότι οι νέοι εκλογείς-νέοι ετεροδημότες οφείλουν να φροντίσουν να ενημερωθούν έγκαιρα για την εγγραφή τους ή μη, στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών, μέσω του >, περίπου στα μέσα Απριλίου 2019.

Προϋπόθεση για την ένταξη του νέου εκλογέα στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών, αποτελεί η εγγραφή του μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019 (Α΄Αναθεώρηση 2019) στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους του Δήμου, στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένος.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Αλεξάνδρειας, σύμφωνα με το Καταστατικό του ΕΕΣ και με την απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, ληφθείσα κατά τη συνεδρίαση αυτού της 10ης Ιανουαρίου 2019, για διεξαγωγή στις 17/02/2019 Περιφερειακών Συνελεύσεων ταυτόχρονα σε όλα τα Περιφερειακά Τμήματα του ΕΕΣ, για την εκλογή των Περιφερειακών Συμβουλίων τους, συγχρόνως και με την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης του ΕΕΣ για την εκλογή Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Επιτροπής Δεοντολογίας, καλεί τα Μέλη του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Αλεξάνδρειας σε

Περιφερειακή Συνέλευση

που θα συγκληθεί  την 17η Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Κυριακή, με ώρα έναρξης διεξαγωγής της την 10 π.μ., στην Αλεξάνδρεια , στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξάνδρειας, οδός Εθνικής Αντίστασης 42, Αλεξάνδρεια, με θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

-Εκλογή 9 Μελών και 2 Αναπληρωματικών Μελών για το Περιφερειακό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Aλεξάνδρειας (άρθρο 26 του Καταστατικού ΕΕΣ).

       Σε περίπτωση μη απαρτίας, στην ως άνω Περιφερειακή Συνέλευση, θα συγκληθεί                                    Α΄ Επαναληπτική Σύνοδος αυτής, στις 24 Φεβρουαρίου 2019, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

                                                       Αλεξάνδρεια, 25/01/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Αλεξάνδρειας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι επιθυμούντες να υποβάλουν υποψηφιότητα για το Περιφερειακό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Αλεξάνδρειας παρακαλούνται να καταθέσουν (ώρες: από 10:00 έως 13:00) αίτηση υποψηφιότητας μετά συνημμένων δικαιολογητικών αυτοπροσώπως στην έδρα του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Αλεξάνδρειας, οδός Βετσοπούλου 72, 1ος όροφος, μέχρι 7/02/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μεσημβρινή. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη έδρα του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Αλεξάνδρεια

Βετσοπούλου 72, 1ος όροφος, τηλ.:2333022880, κινητό:6977339028,

e-mail: alexandria_dep@redcross.gr, στις ώρες: από 10:00 έως 13:00

Το Αθλητικό Σωματείο ΑμεΑ Ν. Ημαθίας «ΑΙΓΕΣ» καλεί τα μέλη του να παρευρεθούν στην Τακτική Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο του Σωματείου ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ 8,ΒΕΡΟΙΑ στις 20-2-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 4:30 μ. μ.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση και οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στις 27-2-2019 ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Η παρουσία όλων των μελών του Σωματείου κρίνεται απαραίτητη.

Εγγραφές Νέων Μελών μπορούν να πραγματοποιηθούν ως 20/2/2019.

Εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το πότε «παγώνουν» οι προσλήψεις λόγω των εκλογών.

Μάλιστα, στην εγκύκλιο παρέχονται και σαφείς οδηγίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών για να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να προγραμματίσουν εγκαίρως τις προσλήψεις έκτακτου προσωπικού για το τρέχον έτος.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο «το έτος 2019 αποτελεί έτος αυτοδιοικητικών εκλογών, και ως εκ τούτου καθίσταται ενεργή η πρόβλεψη του άρθρου 28 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, με την οποία αναστέλλονται οι πάσης φύσεως προσλήψεις και υπηρεσιακές μεταβολές, καθώς και οι προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, για το χρονικό διάστημα του ενός μηνός που προηγείται των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων αιρετών οργάνων».

Επιπλέον, το υπουργείο Εσωτερικών σημειώνει πως «Λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να έχουν ήδη στελεχωθεί με το απαραίτητο προσωπικό για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων έργων, καθώς και στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων, πριν την έναρξη της προεκλογικής περιόδου.

Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς αρμοδιότητάς μας παρακαλούνται για την ορθή και έγκαιρη υποβολή των αιτημάτων τους για το έτος 2019, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και λαμβάνοντας
υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση και την περιστολή των κρατικών δαπανών».

-Από αυτήν την εβδομάδα μπαίνουμε σχεδόν ακάθεκτοι για την άλωση του δήμου μέσα από την δημοτική αρχή.

-Κατ’ αρχήν εκδηλώθηκε ο αντιδήμαρχος Σάκης, δια μέσω του κολλητού του, του Αργύρη, που σαν δύναμη και ενότητας- τώρα ποιας ενότητας όταν λυσσομανούν κάνα δύο ομοϊδεάτες ακόμα -και ελπίδας- αυτό ναι την ελπίδα την εγγυάται ο μπάρμπα-Σάκης με μια μάζωξη που έγινε στο δημαρχείο -τι σύμπτωση και αυτή- και μάλιστα μετά την εκκλησία για να είναι κοντά το 60χρονο και βάλε εκκλησίασμα, ώστε να γεμίσει η αίθουσα από άσπρα κεφάλια με «φρέσκα» μυαλά.

-Ζήτω, λέει δεν ακούστηκε- που να χειροκροτήσουν οι παππούδες και ιδιαίτερα οι ¨μανιές¨ που λέμε στην Αγκαθιά, αλλά από άξονες και αρχές λιγούριασαν τα παππούδια μετά το αντίδωρο.

-Την παρουσίαση της δύναμης και της ελπίδας τίμησε και ο Φώτης αφού ο μεν Πάνος τον βρίζει σε κάθε δημοτικό συμβούλιο, ο δε Μιχάλης μέχρι και τον αδερφό του τον Σάκη έστειλε παλιότερα στον Μπάμπη και πρόσφατα κατά Πάνο μεριά.

-Και ο Φώτης -προς τιμή του- δεν ξεχνάει γι΄ αυτό αλλάζει απόψεις.

-Τώρα για να κλείσουμε με τον Αργύρη ακούγοντας τις αρχές και τους άξονες του μας ήρθε αντράλα αφού από μικρά παιδιά ακούμε τα ίδια και τα ίδια.

-Καλή ερώτηση και μάλιστα επαναλαμβανόμενη θα ήταν αν τολμήσει ο Αργύρης τον Σάκη να μην τον κάνει -σε περίπτωση λέμε τώρα- που εκλέξει κάνα δύο δημοτικούς συμβούλους, να μην τον κάνει Αντιδήμαρχο.

-Γίνεται, δεν γίνεται, που λέει και ένας φίλος από την Πρασινάδα.

-Περί του βουλευτή Μιχάλη ο λόγος, τίποτα δεν έχει να κουτσομπολέψουμε γιατί μάλλον λουφάζει , αν και οι πληροφορίες είναι αντιφατικές.

-Κάποιοι- αυτοί που είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα- ετοιμάζονται για το μπαμ του Αλεξάνδρειου.

-Εκεί αναμένουν-κεντρική κοντή γιορτή- να γεμίσουν την αίθουσα και να πανηγυρίσουν δεόντως.

-Μια άλλη όμως μερίδα που στηρίζει Μιχάλη κάτι κρύβει.

-Γιατί;

-Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου ιδιαίτερα όταν αυτή στηρίζεται σε έναν Μιχάλη.

-Είπαμε δήμαρχε Παναγιώτη να σε φωνάζουμε και εμείς Πάνο, όπως σε φωνάζουν στο χωριό σου και ας βλέπουμε τι τραβάει ο άλλος Πάνος, ο πρώην- αμάν πρώην είπαμε χωρίς πιπέρι στη γλώσσα- και η λέξη πρώην σε εκλογές και μάλιστα για υποψήφιο Δήμαρχο είναι κακιά κουβέντα, αλλά όπως και να το κάνουμε το Πάνος ακούγεται καλύτερα.

-Τι γίνεται ρε Πάνο, πόσοι σου έμειναν από τους παλιούς ή μας φαίνεται εμάς που είμαστε και κακοί λύκοι, ότι ένας-ένας την κοπανούν και από την ώρα και από την ευθύνη και θα μείνεις χωρίς χρυσό-βελόνη.

-Τώρα θα μου πεις ότι έμειναν αρκετοί παλιοί- και εμείς δεν δεχόμαστε ότι έμειναν μόνο τα λιμά – και φυσικά εμπλουτίζεις το ψηφοδέλτιο σου με ξανθιές και ψηλές. Άρα;

-Άρα αποκτάς διάδοχο χρυσό-βελόνη και κλάμα ο Στέφανος!!

-Κι ερχόμαστε στον μουλωχτό Κώστα.

-Ξέμπλεξε αυτός το κουβάρι με μια ΔΗΛΩΣΗ που τα λέει όλα.

-Τι για το νέο νόμο, τι για το κονάκι με τον Παναγιώτη, τι για την Ανεξαρτησία του συνδυασμού του δεν μας είπε.

-Μπράβο γιατί τα χώρεσε όλα κάζος για τον τρόπο που το επικοινώνησε, λένε κάποιοι από τους αποδέκτες.

-Αλήθεια, ψέματα θα σας γελάσω γιατί δεν ξέρουμε εμείς εδώ στην Αγκαθιά από τον τρόπο, ξέρουμε όμως από τον κόπο, γι αυτό ο κόπος αποδίδει, με κόπο βγάζεις μπερκέτι και τους χωριάτες μας νοιάζει το μπερκέτι.

-Αυτά σήμερα και άλλοτες περισσότερα. Ναι, ναι θα έχουμε αποχωρήσεις για νέα.

Από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνεται ότι οι κοινοτικοί εκλογείς (πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης), οι οποίοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι στον ειδικό κατάλογο πολιτών της Ε.Ε., μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και στις περιφερειακές εκλογές, όπως αναφέρεται και στο άρθρο 49 του Νόμου 4555/2018, ΦΕΚ 133/τ. Α’/ 19-07-2018 και σύμφωνα με το υπ’ αρ. 53838/4-10-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών – Γεν. Δ/νσης Εσωτερικών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς καταλόγους και επιθυμούν να εγγραφούν, μπορούν να προσέλθουν στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Γραφείο 14, τηλ. 2333350150, κα Ζαρκάδα Ολυμπία.

Την ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 και ώρα 5 :30 μμ στο 1ο ΓΕΛ ΑΛεξάνδρειας θα πραγματοποιηθεί η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ για την ανάδειξη νέου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Επίσης όσοι γονείς δεν έχουν πληρώσει την ετήσια συνδρομή για το σχολικό έτος 2018 - 2019 να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους.
Ενημερώνουμε τους γονείς πως δόθηκαν και ενημερωτικά σημειώματα. στους μαθητές όλων των τάξεων του σχολείου.
Παρακαλούνται οι γονείς να παρευρεθούν όλοι.

Το Δ.Σ του συλλόγου

Εκλογές πραγματοποιήθηκαν χθες 24 Οκτωβρίου 2018 στον σύλλογο Φιλοπρόοδο – Φιλόπτωχο Γυναικών Αλεξάνδρειας, ο σύλλογος συνεχίζει δυναμικά με νέο διοικητικό συμβούλιο αλλά με ακόμη περισσότερο μεράκι για ποικίλες και εποικοδομητικότερες δράσεις. Ο σύλλογος με τη χρόνια του δράση έχει προσφέρει σημαντικό κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο στην περιοχή μας και συνεχίζει με συνοδοιπόρους την ανθρωπιά, την αλληλεγγύη, τη μεγάλη καρδιά, τη σκληρή δουλειά και την ανυστερόβουλη προσφορά.

Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής σύμφωνα με τον αριθμό ψήφων που έλαβαν οι υποψήφιες και των αρχαιρεσιών που ακολούθησαν.

                                  Δ.Σ

             ΒΕΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                      ΠΡΟΕΔΡΟΣ

             ΜΑΛΙΩΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ                        ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

             ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣ.                     ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

             ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΦΝΗ                  ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

             ΛΑΖΟΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ                      ΤΑΜΙΑΣ

                                ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

             ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

             ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ

Το Alexandriamou.gr εύχεται καλή και δημιουργική σταδιοδρομία γεμάτη προσφορά και αλληλεγγύη στο νέο διοικητικό συμβούλιο.

Αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε πολίτη να διαδηλώνει ελεύθερα την άποψη του, είπε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ερωτηθείς για το συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη για τη Συμφωνία των Πρεσπών, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου στη ΔΕΘ.

Συμπλήρωσε ωστόσο ότι η συγκέντρωση είχε είχε μια ποιοτική διαφορά σε σχέση με τα συλλαλητήρια του περασμένου Φλεβάρη, πέρα από την έλλειψη μαζικότητας. «Το είδαμε να παίρνει

Νέα τροπολογία με την οποία καθορίζεται ότι ο α΄ και όχι ο β γύρος των αυτοδιοικητικών εκλογών θα ταυτιστεί χρονικά με τις ευρωεκλογές (προφανώς και με τις εθνικές)

Διαφημίσεις Περιεχομένου

  • 1_kaffeine-37.jpg
  • athanasoulis.jpg
  • edipit_enosi.jpg

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!