Δημόσιος διάλογος για τη Χάρτα Δικαιωμάτων ΑμεΑ

30 Δεκ 2016
Δημόσιος διάλογος για τη Χάρτα Δικαιωμάτων ΑμεΑ

Τέθηκε σε προνομοθετική δημόσια διαβούλευση η πρόταση για τη Χάρτα Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ). Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που είχε προαναγγείλει ο υπουργός Επικρατείας κ. Χριστόφορος Βερναρδάκης, αρχές Δεκεμβρίου, σε συνάντησή του με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία. Η κυβέρνηση προβάλλει με κάθε τρόπο ότι θα αναπτύξει συστηματικά δράσεις για την προστασία Ατόμων με Αναπηρία και μελών των οικογενειών τους.

Ήδη, με νομοθετική ρύθμιση που ψηφίσθηκε πρόσφατα -περιελήφθη στο νόμο για το νέο σύστημα κινητικότητας- αυτές οι κοινωνικές ομάδες περιλαμβάνονται για πρώτη φορά στο σύστημα προσλήψεων του ΑΣΕΠ στο δημόσιο ως προστατευόμενη κατηγορία πληθυσμού.

Τώρα, ανοίγει ο διάλογος ( http://opengov.diavgeia.gov.gr) για τη διαμόρφωση της Χάρτας Δικαιωμάτων των ΑμΕΑ, η οποία θα περιγράφει τις υποχρεώσεις του κράτους απέναντι στα άτομα με αναπηρία, και θα οδηγήσει στην κατάρτιση νομοσχεδίου, ύστερα από ανταλλαγή απόψεων και υποβολή προτάσεων για ρυθμίσεις που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες αλλά και τα ειδικά προβλήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τον υπό κατάρτιση νόμο.

Όπως επισημαίνεται και στην εισαγωγή του κειμένου προδιαβούλευσης, «στη χώρα μας τα άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, νοητικές, πνευματικές και αισθητηριακές αναπηρίες ξεπερνούν το 10% του πληθυσμού, δίχως ωστόσο, να έχουν επίσημα καταμετρηθεί και χωρίς να υπάρχουν στοιχεία για τα ειδικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία σε επιμέρους τομείς της ζωής».

Η θέσπιση νομοθετικών ρυθμίσεων πραγματοποιείται στο πλαίσιο της αναμόρφωσης της νομοθεσίας για την Αναπηρία σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Όπως επισημαίνει ο κ. Βερναρδάκης η προνομοθετική δημόσια διαβούλευση έχει ως στόχο τη συλλογή παρατηρήσεων, σχολίων και προτάσεων πριν από την έναρξη της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας, «έτσι ώστε ο νομοθέτης να έχει τη δυνατόν πληρέστερη εικόνα των αναγκών αλλά και των πιθανών ειδικών προβλημάτων τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τον υπό κατάρτιση νόμο».

Διαφημίσεις Περιεχομένου

  • 1_kaffeine-37.jpg
  • athanasoulis.jpg
  • edipit_enosi.jpg

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!