Τίτλοι Ειδήσεων

 

Ζητούνται υδραυλικοί από την εταιρεία AQUA TECH του Θωμά Πατρίκα στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

 

Ελ. Βενιζέλου 8 - Αλεξάνδρεια
τηλ. επικοινωνίας: 23330 27721 - κιν.6983 271493

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Η Πρωτοβουλία για το Παιδί, προκειμένου να συνεχίσει την υλοποίηση των Πράξεων:


Α. «Επέκταση, διεύρυνση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας παιδιών σε κίνδυνο της Βέροιας» - ΚΗΦ, που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»με κωδικό ΟΠΣ 5029302,
Β. «Ίδρυση και λειτουργία προστατευόμενης στέγης ημιαυτόνομης διαβίωσης νέων που προέρχονται από δυσλειτουργικές οικογένειες ή φιλοξενούνται σε δομές παιδικής προστασίας, στη Βέροια» - ΣΗΔ,που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»με κωδικό ΟΠΣ 5029408,
Γ. «Επέκταση, διεύρυνση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μακράς φιλοξενίας παιδιών σε κίνδυνο από το Σπίτι της Βεργίνας», που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδ. ΟΠΣ 5029402,
προκηρύσσει την πλήρωση των ακόλουθων θέσεων εργασίας:


Δύο Ψυχολόγων μερικής απασχόλησης (6ωρο ημερησίως), προκειμένου να εργαστούν στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας της Βέροιας και στη Στέγη Ημιαυτόνομης Διαβίωσης νέων της Βέροιας και μιας οικόσιτης φροντίστριας – παιδοκόμου προκειμένου να εργαστεί στο Σπίτι της Βεργίνας.


Αναλυτικότερα ζητούνται:


Θέση Α: Ψυχολόγος μερικής απασχόλησης για το ΚΗΦ.
Διάρκεια εργασίας μέχρι τη λήξη του προγράμματος (14-10-2021), με δυνατότητα ανανέωσης για αόριστο χρόνο.


Θέση Β: Ψυχολόγος μερικής απασχόλησης για τη ΣΗΔ.
Διάρκεια εργασίας μέχρι τη λήξη του προγράμματος (31-1-2022), με δυνατότητα ανανέωσης για αόριστο χρόνο.


Θέση Γ:Οικόσιτης Φροντίστριας-Παιδοκόμου, πλήρους απασχόλησης,ορισμένου χρόνου με δυνατότητα ανανέωσης για αόριστο χρόνο, με ανοικτό αριθμό πλήρωσης θέσεων, προκειμένου να εργαστεί στο Σπίτι της Βεργίνας.


Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση των Ψυχολόγων είναι:


1.Πτυχίο Ψυχολογίας Ανώτατης Πανεπιστημιακής Σχολής, της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
2. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
3. Γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ.
4. Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:
1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία.
2.Ικανότητα στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού (προσωπικού και εθελοντών).
3.Ευχέρεια στην υλοποίηση προγραμμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία της Δομής (φροντίδα παιδιών σε κίνδυνο).
4.Ικανότητα στην επικοινωνία.
5.Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
6.Πνεύμα συνεργασίας.
7.Εμπειρία εθελοντισμού.
8.Ικανότητα στη δημιουργική απασχόληση παιδιών.
9. Δίπλωμα οδήγησης.
Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση της Οικόσιτης Φροντίστριας για το Σπίτι της Βεργίνας είναι:
1.Ηλικία από 35 έως 55 ετών, για εργασία απασχόλησης ορισμένου χρόνου, με δυνατότητα ανανέωσης για αόριστο χρόνο.
2.Εμπειρία μητρότητας
3.Απολυτήριο Γυμνασίου
4.Καλή σωματική και ψυχική υγεία
5.Απαλλαγή από οικογενειακές υποχρεώσεις


Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:


1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία
2.Δίπλωμα οδήγησης
3.Απολυτήριο Λυκείου ή Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής
4.Χειρισμός Η/Υ
5.Γνώση ξένης γλώσσας
6.Γνώσεις νοσηλευτικής
7.Γνώσεις μαγειρικής
8.Διάθεση εθελοντισμού


Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για όλες τις θέσεις είναι:


1.Πιστοποιητικό γέννησης.
2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3.Αποδεικτικά και τίτλοι σπουδών.
4.Αποδεικτικά εμπειρίας και συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν).
5.Αποδεικτικά επί πλέον προσόντων , κατά τα ανωτέρω.
6. Απολυτήριο Στρατού για άνδρες.
7. Βιογραφικό σημείωμα.
8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ


 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση πρόσληψης και τα συνοδευτικά έγγραφά της, στο Γραφείο Διοίκησης της Πρωτοβουλίας για το Παιδί, Ανοίξεως 19, ΤΚ 59131 Βέροια, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά,μέχρι την Τρίτη 9 Μαρτίου 2021.


 Ειδικά για τη θέση της οικόσιτης φροντίστριας η προθεσμία είναι μέχρι την Δευτέρα 15 Μαρτίου 2021.


 Αιτήσεις και δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


 Πληροφορίες:Βαλάντης Καραγιάννης, Διοικητικός Διευθυντής και Κοσμάς Παπαχρήστου, υπεύθυνος επικοινωνίας και εθελοντών, στο τηλέφωνο 23310-29571, εργάσιμες ώρες και μέρες.

Προσλήψεις δύο (2) ατόμων από το Δήμο Αλεξάνδρειας για τη στελέχωση του Κοινωνικού Φαρμακείου (ΣΟΧ.1-2021)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»

 

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του Υποέργου «Κοινωνικό Φαρμακείο» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αλεξάνδρειας», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», στο Δήμο Αλεξάνδρειας, με τις παρακάτω ειδικότητες:

 

ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

 

με διάρκεια σύμβασης Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ-ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την συνημμένη ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42, Τ.Κ. 59300, Αλεξάνδρεια, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ. Βασιλικής Θεοδωρίδου (τηλ. επικοινωνίας: 23333 50144). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

 

Συνημμένα:

Θέσεις εργασίας σε εταιρεία με έδρα την Αλεξάνδρεια.

Άνδρας ή γυναίκα ηλικίας 20-45 ετών.

Επιθυμητά προσόντα:

- Επαγγελματικό δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας

- Πιστοποίηση ADR

Xρήση Η/Υ θα εκτιμηθεί θετικά.

Aποστολή βιογραφικών στο email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ζητείται προσωπικό για επιχείρηση ενδυμάτων και αξεσουάρ στην οδό Βετσοπούλου στην Αλεξάνδρεια.


τηλ. επικοινωνίας: 697 6723513 κ. Θανάσης

Πάνω από 20.000 θέσεις επιδοτούμενης απασχόλησης παραμένουν κενές σε 7 προγράμματα του ΟΑΕΔ, που ξεκίνησαν τους τελευταίους μήνες και αφορούν ανέργους διαφόρων ηλικιακών ομάδων και ειδικοτήτων. Αν και ο Οργανισμός καλύπτει έως 100% της δαπάνης για μισθό και ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς να υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να κρατήσουν τους προσλαμβανόμενους και μετά τη λήξη του χρόνου επιδότησης, το ενδιαφέρον είναι περιορισμένο. Προφανώς επειδή η παραγωγή και οι δουλειές είναι πολύ πεσμένες – τόσο ώστε οι επιχειρήσεις να μη θέλουν επιπλέον εργαζόμενους, ακόμη κι αν θα τους κόστιζαν ελάχιστα ή τίποτα.

Από τα 8 προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης που ξεκίνησαν να «τρέχουν» τους τελευταίους μήνες, μόνο σε ένα απορροφήθηκαν όλες οι προσφερόμενες θέσεις: Είναι το Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων 30 ετών και άνω, μέσω του οποίου προσλήφθηκαν 2.100 άτομα.

Στα άλλα 7 που παραμένουν ανοιχτά και γίνονται ακόμη δεκτές αιτήσεις από ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, δεν έχουν απορροφηθεί ούτε κάν οι μισές από τις προσφερόμενες 38.600 θέσεις εργασίας. Αναμένεται ότι η απρροφητικότητα θα αυξηθεί και οι ρυθμοί θα επιταχυνθούν τους επόμενους μήνες, εάν επιβεβαιωθούν οι αισιόδοξες προβλέψεις για ανάσχεση-αντιμετώπιση της πανδημίας.

Επισημαίνεται ότι σε προγράμματα, έχουν περιοριστεί οι προϋποθέσεις συμμετοχής, επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες ένταξης και η πληρωμή των επιχορηγήσεων γίνεται χωρίς καθυστερήσεις.
Ποιά προγράμματα «τρέχουν».

Ανοιχτά παραμένουν τα ακόλουθα 7 προγράμματα 38.600 θέσεων επιδοτούμενης εργασίας, που αφορούν προσλήψεις ανέργων με επιχορήγηση 60-100% μισθού και ασφαλιστικών εισφορών:

1. Επιταγών Επανένταξης στην Αγορά Εργασίας. Προσφέρει 9.200 νέες θέσεις εργασίας, διάρκειας 12 μηνών, με ελάχιστες μεικτές απολαβές 830 ευρώ, σε επιδοτούμενους ανέργους που μετατρέπουν το επίδομα ανεργίας τους σε «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας». Η επιδότηση ανέρχεται στο 80% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα 830 ευρώ μηνιαίως.

2. Απασχόλησης Μακροχρόνια Ανέργων 55-67 ετών. Περιλαμβάνει νέες θέσεις εργασίας σε ΝΠΔΔ, δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και σε επιχειρήσεις των Δήμων και των Περιφερειών. Οι συμβάσεις θα είναι διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες. Η επιδότηση ανέρχεται σε 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα 750 ευρώ το μήνα..

3. Απασχόλησης Ανέργων 18-29 ετών. Προσφέρει 8.000 νέες θέσεις εργασίας, διάρκειας 12 μηνών. Η επιδότηση ανέρχεται σε 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα 750 ευρώ μηνιαίως.

4. Απασχόλησης Πτυχιούχων Ανέργων έως 39 ετών. Προσφέρει 5.200 νέες θέσεις εργασίας, διάρκειας 15 μηνών, στους εξής κλάδους:
- Ενέργεια
- Βιοεπιστήμες και Υγεία - Φάρμακα,
- Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη- Κλιματική Αλλαγή
- Πολιτισμός, Τουρισμός, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες,
- Επιστημονική Έρευνα και Ανάπτυξη,
- Μεταποίηση – Βιομηχανία
- Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
- Υλικά – Κατασκευές
- Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics).
Η επιδότηση ανέρχεται στο 60% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα 800 ευρώ μηνιαίως

5. Απασχόλησης Πτυχιούχων Ανέργων 22-29 ετών με 3.500 νέες θέσεις εργασίας, διάρκειας 10 μηνών. Η επιδότηση ανέρχεται σε 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα 750€ μηνιαίως

6. Πρόγραμμα Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας Ανέργων 18-30 ετών. Προσφέρει 3.000 νέες θέσεις εργασίας στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, διάρκειας 7 μηνών. Η επιδότηση ανέρχεται στο 100% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, καθώς ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει μηνιαία αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές).

7. Απασχόλησης Ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες. Προσφέρει 1.200 νέες θέσεις εργασίας, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες. Η επιδότηση ανέρχεται σε 90% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα 800€ μηνιαίως.

 

sofokleousin.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Πρωτοβουλία για το Παιδί, προκειμένου να συνεχίσει την υλοποίηση των Πράξεων:

Α. «Επέκταση, διεύρυνση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας παιδιών σε κίνδυνο της Βέροιας», που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»με κωδ. ΟΠΣ 5029302και

Β. «Επέκταση, διεύρυνση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μακράς φιλοξενίας παιδιών σε κίνδυνο από το Σπίτι της Βεργίνας», που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»με κωδ. ΟΠΣ 5029402 ,

προκηρύσσει την πλήρωση των ακόλουθων θέσεων εργασίας:

1.Οικόσιτης Φροντίστριας-Παιδοκόμου, με ανοικτό αριθμό πλήρωσης θέσεων, προκειμένου να εργαστεί στο Σπίτι της Βεργίνας.

2.Ενός/μιας Φροντιστή/τριας γενικών καθηκόντων, προκειμένου να εργαστεί στο Κέντρο ημερήσιας φροντίδας παιδιών σε κίνδυνο της Βέροιας.

3.Ενός Παιδαγωγού, μερικής απασχόλησης προκειμένου να εργαστεί στο Σπίτι της Βεργίνας.

Αναλυτικότερα ζητούνται:

ΘΕΣΗ Α: Οικόσιτη Φροντίστρια-Παιδοκόμος για το Σπίτι της Βεργίνας

Δεκτές θα γίνουν αιτήσεις γυναικών, ηλικίας από 35 έως 55 ετών, για εργασία απασχόλησης ορισμένου χρόνου, με δυνατότητα ανανέωσης για αόριστο χρόνο.

Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:

1.Εμπειρία μητρότητας

2.Απολυτήριο Γυμνασίου

3.Καλή σωματική και ψυχική υγεία

4.Απαλλαγή από οικογενειακές υποχρεώσεις

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:

1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία

2.Δίπλωμα οδήγησης

3.Απολυτήριο Λυκείου ή Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής

4.Χειρισμός Η/Υ

5.Γνώση ξένης γλώσσας

6.Γνώσεις νοσηλευτικής

7.Γνώσεις μαγειρικής

8.Διάθεση εθελοντισμού

ΘΕΣΗ Β: Φροντιστής γενικών καθηκόντων για το Κέντρο ημερήσιας φροντίδας

Δεκτές θα γίνουν αιτήσεις γυναικών &ανδρών, ηλικίας άνω των 30 ετών, για εργασία πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου, με δυνατότητα ανανέωσης για αόριστο χρόνο.

Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:

1.Απολυτήριο Λυκείου ή ανάλογης Σχολής.

2.Δίπλωμα οδήγησης.

3.Ουσιαστικές και αποδεικνυόμενες τεχνικές γνώσεις σε προβλήματα επισκευών των κτιριακών υποδομών και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού.

4. Γνώσεις και ικανότητες οργάνωσης και διαχείρισης αποθηκών τροφίμων και γενικών εφοδίων.

5. Γνώσεις ανάλογων προγραμμάτων Η/Υ.

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:

1. Προθυμία, πνεύμα συνεργασίας και ευγένεια.

2. Αγάπη και αφοσίωση στο αντικείμενο της εργασίας.

3. Διάθεση εθελοντισμού.

Θέση Γ: Παιδαγωγός μαθησιακής υποστήριξης για το ΣτΒ

Δεκτές θα γίνουν αιτήσεις γυναικών & ανδρών, ηλικίας άνω των 28 ετών, για εργασία μερικής απασχόλησης (6ωρος) ορισμένου χρόνου, με δυνατότητα ανανέωσης για αόριστο χρόνο.

Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:

1.Πτυχίο Σχολής Κοινωνικών Σπουδών, σχετικής με το αντικείμενο (Σχολές Παιδαγωγικής, Παιδαγωγικές Ακαδημίες,Σχολές Ψυχολογίας, Κοινωνικής Εργασίας κ.α.).

2. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

3. Πολύ καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ.

4. Δίπλωμα οδήγησης.

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:

1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία στη φροντίδα και τη μαθησιακή υποστήριξη παιδιών.

2. Πνεύμα συνεργασίας και δεκτικότητα σε εκπαίδευση-επιμόρφωση.

3. Αγάπη και αφοσίωση στο αντικείμενο της εργασίας.

4. Εμπειρία εθελοντισμού.

5. Ειδικά ενδιαφέροντα και δεξιότητες σχετικά με τη δημιουργική απασχόληση παιδιών.

6. Ικανότητα στον προγραμματισμό και στον συντονισμό δραστηριοτήτων

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για όλες τις θέσεις είναι:

1.Πιστοποιητικό γέννησης.

2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3.Αποδεικτικά και τίτλοι σπουδών.

4.Αποδεικτικά εμπειρίας και συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν).

5.Αποδεικτικά επιπλέον προσόντων, κατά τα ανωτέρω.

6. Απολυτήριο Στρατού για άνδρες.

7. Βιογραφικό σημείωμα.

8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

  • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση πρόσληψης και τα συνοδευτικά έγγραφά της, στο Γραφείο Διοίκησης της Πρωτοβουλίας για το Παιδί, Ανοίξεως 19, ΤΚ 59131 Βέροια, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ταχυδρομικά, μέχρι την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2020, ώρα 24:00.
  • Για τη θέση της οικόσιτης Φροντίστριας-Παιδοκόμου η προθεσμία είναι μέχρι τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020.
  • Αιτήσεις και δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: hr@propaidi.
  • Πληροφορίες: Αριστοτέλης Σιδηρόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ και Βαλάντης Καραγιάννης, Διοικητικός Διευθυντής, στο τηλέφωνο 23310-29571, εργάσιμες ώρες και μέρες.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

Η εταιρεία καθαρισμού ΛΑΜΨΗ EXPRESS ζητά υπαλλήλους, άνδρες και γυναίκες για ημιαπασχόληση στην Αλεξάνδρεια και στη Βέροια.

Πληροφορίες: κ. Βασίλης 6945 922565

Ζητείται υπάλληλος delivery για μερική απασχόληση 12:00 - 16 : 00 στην επιχείρηση ¨Κοτόπουλα Δέρας¨ στο κέντρο της Αλεξάνδρειας.

Η εταιρεία καθαρισμού ΛΑΜΨΗ EXPRESS ζητά υπαλλήλους, άνδρες και γυναίκες για ημιαπασχόληση στην Αλεξάνδρεια και στη Βέροια.

Πληροφορίες: κ. Βασίλης 6945 922565

Σελίδα 1 από 8

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας