Η Δ.Ε.Υ.Α Αλεξάνδρειας   ανακοινώνει ότι σήμερα στις   27/05/2019 ημέρα Δευτερα και ώρα : από 10:30 π.μ εως και 14:00 μ.μ , θα   γίνει διακοπή νερού στη Τοπική Κοινότητα Ξεχασμένης και στο συνοικισμό Ραψομανίκης λόγω αποκατάστασης βλάβης αγωγού ύδρευσης από τα τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης .

Η υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α Αλ   ανακοινώνει ότι στις 24/05/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα από 08:30 π.μ εως 13:00 μμ , θα γίνει διακοπή νερού , για την αποκατάσταση βλάβης ύδρευσης στο εσωτερικό δίκτυο του κεντρικού τμήματος της Αλεξάνδρειας ,στις παρακάτω οδούς :

  1. Επί της οδού Σοφούλη (από την οδό Δ.Βετσοπούλου έως την οδό                      Ν.Πλαστήρα ).

  1. Επί της οδού Δ.Βετσοπούλου ( μονοί αριθμοί) (από την οδό Αλ Παπάγου έως την οδό Τ.Γεωργούλη ) .

Η υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α Αλ ανακοινώνει ότι στις   23 /05/2019 ημέρα   Πέμπτη   θα γίνει διακοπή νερού από τις 9:00 π.μ έως τις 13:00 μ.μ , για την αποκατάσταση βλάβης στο εσωτερικό δίκτυο διανομής του Ανατολικού τμήματος της Αλεξάνδρειας, που περικλείεται από τις εξής οδούς :

1. 28ης Οκτωβρίου

2. Ελευθερίου Βενιζέλου

3. Καρατάσου

4. Μεγ. Αλεξάνδρου

Ενημερώνουμε τους κατοίκους της Τοπικής Κοινότητας Αγκαθιάς πως τον Νοέμβριο του 2015, έχει κατασκευασθεί καινούργια γεώτρηση, σε απόσταση 20,00 μέτρων περίπου ανατολικά από την παλιά γεώτρηση που βρίσκεται σε κοινοτικό χώρο νότια του Δημοτικού σχολείου.

Από τότε και μέχρι σήμερα, και αφού έχουν εκτελεστεί όλες οι προβλεπόμενες από το νόμο αναλύσεις του νερού (φυσικοχημικές, βαρέων μετάλλων, υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων, μικροβιολογικές και ραδιενέργειας), η Τοπική Κοινότητα Αγκαθιάς υδροδοτείται με καθαρό και υγιεινό νερό.

Επίσης σας γνωρίζουμε πως κάθε μήνα διενεργούνται μικροβιολογικές αναλύσεις από διάφορα σημεία της Τοπικής Κοινότητας και δύο φορές τον χρόνο φυσικοχημικές αναλύσεις και αναλύσεις υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων, βαρέων μετάλλων και ραδιενέργειας, οι οποίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της επιχείρισης.

ΕΚ της ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας

Μπασδεκόπουλος Θεόδωρος

Πρόεδρος ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας

 

Η υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α Αλ   ανακοινώνει ότι σήμερα στις 24/04/2019 ημέρα Tετάρτη και ώρα από 09:00 π.μ εως 13:00 μμ , θα   γίνει διακοπή νερού , για την αποκατάσταση βλάβης ύδρευσης στο εσωτερικό δίκτυο του κεντρικού τμήματος της Αλεξάνδρειας ,στις παρακάτω οδούς.

  1. Επι της οδού Εθνικής Αντίστασης

   ( Από την οδό 28ης Οκτωβρίου εως την Μακεδονομάχων )

  

Η Δ.Ε.Υ.Α Αλεξάνδρειας   ανακοινώνει ότι σήμερα στις   22/04/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα : από 09:00 π.μ εως και 13:00 μ.μ , θα   γίνει διακοπή νερού στη Τοπική Κοινότητα Καβασίλων λόγω αποκατάστασης βλάβης αγωγού ύδρευσης από τα τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης .

Η υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α Αλ   ανακοινώνει ότι σήμερα στις 17/04/2019 ημέρα Tετάρτη και ώρα από 09:00 π.μ εως 14:00 μμ , θα   γίνει διακοπή νερού , για την αποκατάσταση βλάβης ύδρευσης στο εσωτερικό δίκτυο του κεντρικού τμήματος της Αλεξάνδρειας ,στις παρακάτω οδούς :

  1. Επι της οδού Ν. Πλαστήρα

( Από την οδό Ελ Βενιζέλου εως την οδό Εθν. Αντίστασης Πρακτορεία

   Κ.Τ.Ε.Λ )

  1. Περιοχή Αμπελοτόπων

(από την αρδευτική διώρυγα εως τις Εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού Αλεξάνδρειας )

Η Δ.Ε.Υ.Α Αλεξάνδρειας   ανακοινώνει ότι σήμερα στις 11/04/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα : από 10:00 π.μ εως και 14:30 μ.μ , θα   γίνει διακοπή νερού στη Δημοτική Κοινότητα Μελίκης λόγω αποκατάστασης βλάβης αγωγού ύδρευσης από τα τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης .

Η Δ.Ε.Υ.Α Αλεξάνδρειας   ανακοινώνει ότι σήμερα στις 11/04/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα : από 09:00 π.μ εως και 11:00 π.μ , θα   γίνει διακοπή νερού στη Δημοτική Κοινότητα Μελίκης στην περιοχή «ΓΕΡΑΚΗ» λόγω αποκατάστασης βλάβης αγωγού ύδρευσης από τα τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης .

Η Δ.Ε.Υ.Α Αλεξάνδρειας ανακοινώνει ότι σήμερα στις 18/03/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα : από 09:30 π.μ εως και 13:00 μ.μ , θα γίνει διακοπή νερού στη Τοπική Κοινότητα Αγκαθιάς λόγω αποκατάστασης βλάβης αγωγού ύδρευσης από τα τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας