Ερώτηση προς τους Υπουργούς Υγείας και Εσωτερικών για την Μονάδα του ΟΚΑΝΑ Βέροιας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει από την έλλειψη προσωπικού αλλά και από τις ακάλυπτες ανάγκες των χρηστών, κατέθεσε η βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Φρόσω Καρασαρλίδου, μετά και την πρόσφατη επίσκεψή της στο χώρο της Μονάδας Θεραπείας, η οποία εξυπηρετεί ήδη 180 άτομα και καλύπτει, εκτός της Ημαθίας και άλλους 4 νομούς, με μόνο δύο άτομα ως μόνιμο θεραπευτικό προσωπικό.

Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα παρουσιάζει πολλές λειτουργικές ελλείψεις σε θέσεις ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών κ.ά, ενώ οι χρήστες αυξάνονται και η ζήτηση για θεραπεία μεγαλώνει. Παρατηρείται επίσης παντελής έλλειψη σε υλικοτεχνική υποδομή που αφορά τους χρήστες, σε χώρους για το προσωπικό και για θεραπευτικές ομάδες, ενώ η ασφάλεια της Μονάδας καλύπτει μόνο λίγες ώρες της ημέρας και εν γένει η ελλιπής χρηματοδότηση δημιουργεί πολλά προβλήματα.

Επειδή, ως γνωστόν, η λειτουργία του ΟΚΑΝΑ Βέροιας εκπληρώνει μια επιτακτική ανάγκη του νομού καθώς ανταποκρίνεται στο δίκαιο αίτημα πολυάριθμων πολιτών και των οικογενειών τους, που δίνουν καθημερινά τη μάχη της απεξάρτησης, παράλληλα με την ευθύνη για την προάσπιση της υγείας των πολιτών και της συνοχής του κοινωνικού ιστού προς όφελος της δημόσιας υγείας, αλλά και της πρόνοιας για μετακίνηση, στέγαση, την διαβίωση και την επαγγελματική επανένταξη των χρηστών, η βουλευτής ρωτά τους συναρμόδιους υπουργούς, εάν εξετάζουν:

Το ενδεχόμενο της δωρεάν ή με μειωμένο εισιτήριο μετακίνησης όσων συμμετέχουν σε πρόγραμμα καθώς και την περίπτωση δημιουργίας υπνωτηρίων και αυτόνομης διαβίωσης, όπως έχει γίνει σε άλλους δήμους, για να καλυφθεί η ανάγκη των εν λόγω ατόμων για στέγαση και αξιοπρεπή διαβίωση.

Η κα Καρασαρλίδου ζητά να ενημερωθεί, πως προτίθεται η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει την έλλειψη προσωπικού, ενόψει μάλιστα της αύξησης των χρηστών και ποια είναι η εθνική πολιτική της Ν.Δ. για το πρόβλημα και ειδικότερα, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας και ασφάλειας που προκαλούν οι καθιερωμένες και οι νεότερες παράνομες ουσίες και που απαιτούν ευρείες, συνεχείς και αποτελεσματικές παρεμβάσεις.

Αναλυτικά η Ερώτηση:

Θέμα: Ελλείψεις και προβλήματα στη λειτουργία της ΜΟΘΕ ΟΚΑΝΑ Βέροιας

O Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) έχει αναπτύξει ένα δίκτυο υπηρεσιών το οποίο διευρύνεται συνεχώς, ώστε να καλυφθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι πολύπλευρες ανάγκες σε θέματα πρόληψης, θεραπείας, κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης καθώς και στη μείωση της βλάβης των χρηστών.

Στον τομέα της πρόληψης ο ΟΚΑΝΑ, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, έχει αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο Κέντρων Πρόληψης σε όλη την Ελλάδα, ενώ παράλληλα, αναπτύσσει ποικίλα προγράμματα στον τομέα της θεραπείας και της κοινωνικής επανένταξης που καλύπτουν τις διαφορετικές ανάγκες των εξαρτημένων ατόμων.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, η εύρυθμη λειτουργία των εν λόγω δομών είναι καταλυτικής σημασίας για την αντιμετώπιση του πολυδιάστατου χαρακτήρα των αναγκών, όχι μόνο των χρηστών αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας.

Η Μονάδα Θεραπείας του ΟΚΑΝΑ Βέροιας, το τελευταίο διάστημα παρουσιάζει πολλές λειτουργικές ελλείψεις όπως: Προσωπικό (μόνιμες θέσεις ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών κ.ά). Η μονάδα εξυπηρετεί ήδη 180 άτομα και καλύπτει, εκτός της Ημαθίας και άλλους 4 νομούς, με μόνο δύο άτομα ως μόνιμο θεραπευτικό προσωπικό. Επίσης, ενώ οι χρήστες αυξάνονται και η ζήτηση για θεραπεία μεγαλώνει, παρατηρείται παντελής έλλειψη σε υλικοτεχνική υποδομή (οι μονάδες φιλοξενούνται σε λυόμενα με σπασμένα πλακάκια στο πάτωμα κ.ά), δεν υπάρχουν επαρκείς χώροι για το προσωπικό (γραφεία συμβουλευτικής) ή για άλλες δραστηριότητες όπως οι θεραπευτικές ομάδες, η ασφάλεια στους χώρους καλύπτει μόνο ένα μικρό μέρος της ημέρας και γενικώς, η ελλιπής χρηματοδότηση δημιουργεί πολλά προβλήματα.

Η ιδιόρρυθμη κατάσταση που επικρατεί στην μονάδα του ΟΚΑΝΑ της Βέροιας, έχει οδηγήσει σε χρόνια άλυτα προβλήματα και καθρεφτίζει προφανώς και άλλες παρόμοιες δομές όπου, για παράδειγμα, κάποιοι εργαζόμενοι ανήκουν στον ΟΚΑΝΑ και κάποιοι στο Νοσοκομείο (όπως οι νοσηλευτές), το κτήριο ανήκει στον ΟΚΑΝΑ αλλά η συντήρησή του αποτελεί ευθύνη του νοσοκομείου, αντιφάσεις που δημιουργούν αρκετά προβλήματα και περαιτέρω σύγχυση και προφανώς ανασφάλεια σε εργαζόμενους και εξυπηρετούμενους.

Επιπλέον, μεγάλο είναι και το πρόβλημα της μετακίνησης των χρηστών από τους όμορους νομούς, λόγω οικονομικής αδυναμίας των ατόμων να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα και τελικά να υποτροπιάζουν. Επιπρόσθετα, παρατηρείται έντονο πρόβλημα στέγης πολλών εξηρτημένων ατόμων, γεγονός το οποίο υπαγορεύει την ανάγκη για τη δημιουργία υπνωτηρίων στη μονάδα.

Επειδή:

- Η λειτουργία του ΟΚΑΝΑ Βέροιας εκπληρώνει μια επιτακτική ανάγκη του νομού καθώς ανταποκρίνεται στο δίκαιο αίτημα πολυάριθμων πολιτών και των οικογενειών τους, οι οποίοι δίνουν καθημερινά τη μάχη ενάντια στην εξάρτηση από τα ναρκωτικά.

- Κύρια επιδίωξη των προγραμμάτων του ΟΚΑΝΑ αποτελεί η σταθεροποίηση του τρόπου ζωής, με βελτίωση των οικογενειακών και κοινωνικών σχέσεων και με παράλληλη έμφαση στην κατάρτιση για επαγγελματική επανένταξη.

- Γνώμονας της ίδιας της ύπαρξης του Οργανισμού και της λειτουργίας των προγραμμάτων του αποτελεί η ευθύνη για την προάσπιση της υγείας των πολιτών και της συνοχής του κοινωνικού ιστού  προς όφελος της δημόσιας υγείας.

- Το πολυδιάστατο έργο της απεξάρτησης απαιτεί τη συμπαράσταση και τη συνεργασία της κοινωνίας, των πολιτών και των τοπικών φορέων και Αρχών.

- Ένα κράτος δικαίου οφείλει να προνοεί και για τα συνοδευτικά προβλήματα των χρηστών όπως η μετακίνησή τους, η στέγασή τους και γενικότερα η διαβίωση τους.

- Σύμφωνα με την τελευταία Έκθεση (2019) του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA) «…το φαινόμενο των ναρκωτικών στην Ευρώπη αποκαλύπτει μια αγορά, η οποία αφενός επιδεικνύει ανθεκτικότητα στις εξελίξεις που παρατηρούνται σε διεθνές επίπεδο και αφετέρου τις αντικατοπτρίζει. Τα συνεχιζόμενα προβλήματα υγείας και ασφάλειας που προκαλούν οι καθιερωμένες και οι νεότερες παράνομες ουσίες δημιουργούν ένα σύνθετο πλαίσιο πολιτικής όσον αφορά τη διαμόρφωση και την υλοποίηση παρεμβάσεων για την αντιμετώπισή τους».

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:

1. Εξετάζετε το ενδεχόμενο της δωρεάν ή με μειωμένο εισιτήριο μετακίνησης όσων συμμετέχουν σε πρόγραμμα;

2. Εξετάζετε τη περίπτωση δημιουργίας υπνωτηρίων και αυτόνομης διαβίωσης, όπως έχει γίνει σε άλλους δήμους, για να καλυφθεί η ανάγκη των εν λόγω ατόμων για στέγαση και αξιοπρεπή διαβίωση;

3. Πως προτίθεστε να αντιμετωπίσετε την έλλειψη προσωπικού, ενόψει μάλιστα της αύξησης των χρηστών;

4. Ποια είναι η εθνική πολιτική σας για το πρόβλημα εν γένει αλλά και, ειδικότερα, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας και ασφάλειας που προκαλούν οι καθιερωμένες και οι νεότερες παράνομες ουσίες και που απαιτούν ευρείες, συνεχείς και αποτελεσματικές παρεμβάσεις;

--

Φρόσω Καρασαρλίδου

Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Ν. Ημαθίας

Υπερψηφίστηκε το ασφαλιστικό νομοσχέδιο,επί του οποίου τοποθετήθηκε ο βουλευτής Τάσος Μπαρτζώκας. Όπως τόνισε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, πρόκειται για πραγματική μεταρρύθμιση που δίνει ανάσα στους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες και τους συνταξιούχους, καθώς από τη μια μεριά μειώνει τις ασφαλιστικές εισφορές, ενώ από την άλλη προβλέπει αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης για τους μελλοντικούς συνταξιούχους, συνεπώς αύξηση των συντάξεων.

Επιπλέον, είναι το πρώτο ασφαλιστικό που δεν περικόπτει καμία υφιστάμενη σύνταξη και παράλληλα, αποκαθιστά τις περικοπές στις επικουρικές συντάξεις, οι οποίες άλλωστε κρίθηκαν αντισυνταγματικές από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Κατά την τοποθέτηση του ο Τάσος Μπαρτζώκας σχολίασε θετικά τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, ιδιαίτερα αυτές που αφορούν τους αγρότες, όπως πχ την ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κλάσης, την απαλλαγή από τις περικοπές ποσοστού σύνταξης για τους συνταξιούχους γεωργούς που επιλέγουν να συνεχίσουν να εργάζονται, καθώς και τις υφιστάμενες φοροελαφρύνσεις που ήδη ισχύουν.

Ωστόσο, δεν παρέλειψε να ζητήσει περαιτέρω μέριμνα, ειδικά για τους αγρότες, καθώς σύμφωνα με δήλωση του «ο αγροτικός κόσμος της Ημαθίας έχει αποκλειστεί από τη ρωσική αγορά λόγω του εμπάργκο, το οποίο ακόμη συνεχίζεται, ενώ παράλληλα έχει υποστεί τις επιδράσεις της φοροεπιδρομής των προηγούμενων ετών», υπενθυμίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην κυβέρνηση τις εκκρεμότητες με τους δασικούς χάρτες, τους εργάτες γης και την περαιτέρω ενίσχυση του εισοδήματος τους.

Ο σύνδεσμος για την ομιλία του βουλευτή, Τάσου Μπαρτζώκα

https://www.youtube.com/watch?v=G-Q2Brv7cq4

Το κείμενο της ομιλίαςτου Τάσου Μπαρτζώκα:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι

Θέλω να ξεκινήσω συγχαίροντας τον Υπουργό Εργασίας, κ. Βρούτση και το επιτελείο του για το νομοθέτημα που εισάγεται αυτές τις μέρες στην Εθνική Αντιπροσωπεία.

Σας αξίζουν συγχαρητήρια όχι μόνο για τις θετικές διατάξεις και για το δίκαιο και αναπτυξιακό χαρακτήρα της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης της Νέας Δημοκρατίας αλλά και γιατί, επιτέλους, αποκαθίσταται η έννοια της λέξης «μεταρρύθμιση».

Κατά την προηγούμενη δεκαετία της οικονομικής κρίσης, η μεταρρύθμιση έχασε το νόημα της και το θετικό δηλούμενο της.

Συνδέθηκε μόνο με τις περικοπές εισοδήματος, με τις μειώσεις στις συντάξεις, με την επιβάρυνση στους όρους διαβίωσης των Ελλήνων Πολιτών.

Μεταρρύθμιση σημαίνει μεταβολή της δομής ενός μηχανισμού με στόχο τη ριζική αναμόρφωση του.

Και με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, μπορεί να γίνεται λόγος για πραγματικές τομές, που διασφαλίζουν τις βασικές αρχές που πρέπει να υπηρετεί ένα ασφαλιστικό σύστημα:

βιωσιμότητα, δικαιοσύνη, ανταποδοτικότητα και ασφάλεια.

Αναφέρθηκε πολλές φορές στην επιτροπή που επεξεργάστηκε το νομοσχέδιο ότι για πρώτη φορά συνοδεύεται από αναλογιστική μελέτη.

Υπάρχει λοιπόν η επιστημονική τεκμηρίωση ότι το ασφαλιστικό σύστημα δεν κινδυνεύει να τιναχθεί στον αέρα τα επόμενα χρόνια.

Η προσπάθεια για εθνική ανάταξη δε θα σέρνεται υπό την απειλή της κατάρρευσης του ασφαλιστικού συστήματος.

Το αναφέρω όμως και για έναν άλλο λόγο.

Η αξιωματική αντιπολίτευση εγκάλεσε τη Νέα Δημοκρατία ότι δε σέβεται τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες.

Θα συμβούλευα τους συναδέλφους να είναι πιο προσεχτικοί με το ήθος της γλώσσας που χρησιμοποιούν.

Ιδιαίτερα από τη στιγμή, που σχεδόν πέντε χρόνια μετά την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου μας έγιναν υποδείξεις, να συνεχίσουμε να αναζητούμε τη συνοδευτική αναλογιστική μελέτη στο διαδίκτυο.

Μιλώντας και υπό την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, θέλω να σχολιάσω το νομοσχέδιο από το πρίσμα της αποκατάστασης της αδικίας που βιώσαμε τα προηγούμενα χρόνια.

Ένα ασφαλιστικό σύστημα δε μπορεί να λειτουργεί ως οιονεί φορολογικό σύστημα.

Άλλο το φορολογικό, άλλο το ασφαλιστικό.

Δε γίνεται ο ελεύθερος επαγγελματίας, ανεξαρτήτως του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται, να πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές βάσει του εισοδήματος του.

Εκτός του ότι αυτό είναι αντικίνητρο για την παραγωγικότητα του, όλες οι μελέτες, τις οποίες δε μπορώ να καταλάβω γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση απορρίπτει, συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι αποτελεί το μεγαλύτερο κίνητρο για φοροδιαφυγή.

Άρα με χαμηλότερα έσοδα στα κρατικά ταμεία και ανάγκη για επιπλέον μέτρα περικοπών.

Επίσης, η σύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών με το εισόδημα, ιδιαίτερα όταν δε συνοδεύεται με υψηλή ανταποδοτικότητα στη σύνταξη, λειτουργεί και ως παράγοντας διαφυγής του παραγωγικού δυναμικού στο εξωτερικό.

Το έχουμε διαπιστώσει.

Χαιρετίζω λοιπόν το νέο σύστημα ασφαλιστικών εισφορών που αποσυνδέει πλήρως τις ασφαλιστικές εισφορές από το δηλωθέν εισόδημα, τα χρόνια εργασίας και το ύψος του κατώτατου μισθού.

Και χαιρετίζω επίσης, την εύνοια των μειωμένων εισφορών για τους νεοεισερχόμενους ελεύθερους επαγγελματίες για τα πρώτα πέντε χρόνια.

Διότι έμπρακτα διευκολύνουμε το πιο ικανό παραγωγικό δυναμικό της χώρας να μείνει στον τόπο του.

Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στις θετικές πρόνοιες του νομοσχεδίου για τους αγρότες.

Καταγόμενος από την Ημαθία γνωρίζω πολύ καλά τόσο τη δυναμική του πρωτογενούς τομέα στην οικονομική ανάπτυξη, γνωρίζω πολύ καλά όμως και τα προβλήματα του.

Ο αποκλεισμός των προϊόντων της Ημαθίας από τη μεγάλη αγορά της Ρωσίας, σε συνδυασμό με τη δεκαετή οικονομική κρίση, εξαθλίωσαν οικονομικά τους αγρότες.

Η υπέρμετρη φορολογία, η επιβάρυνση τους με ασφαλιστικές εισφορές άνευ προηγουμένου, σε συνδυασμό με τις αυξήσεις στα γεωργικά προϊόντα, τους έχει κυριολεκτικά γονατίσει.

Θεωρώ ότι η δυνατότητα για ελεύθερη επιλογή της ασφαλιστικής κατηγορίας είναι ευεργετική για αυτούς.

Θεωρώ ακόμα πιο ευεργετική τη διάταξη που προβλέπει ότι εξαιρούνται από την περικοπή ποσοστού της σύνταξης τους, σε περίπτωση που συνεχίζουν να εργάζονται ενώ είναι συνταξιούχοι.

Γιατί όταν καλλιεργείς γη ποτέ δε βγαίνεις επί της ουσίας στη σύνταξη.

Ωστόσο, από αυτό το βήμα, ζητάω μεγαλύτερη μέριμνα για τον αγροτικό κόσμο.

Το σημερινό νομοσχέδιο μαζί με τις φορολογικές ελαφρύνσεις που έχουν ήδη ψηφιστεί είναι σημαντικά βήματα, ωστόσο ο δρόμος είναι μακρύς μπροστά μας.

Κλείνοντας, θέλω να σταθώ στη βασικότερη αρχή του ασφαλιστικού συστήματος: την ασφάλεια.

Το ελληνικό κράτος είναι αδιάσπαστο από την αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου.

Και κοινωνικό κράτος σημαίνει εκτός από την πρόσβαση στα δημόσια αγαθά της υγείας, της παιδείας, τη διασφάλιση της ποιοτικής εργασίας για όλους τους Έλληνες πολίτες, τη διασφάλιση στη σύνταξη.

Τη διασφάλιση ότι ο τωρινός συνταξιούχος και ο μελλοντικός εργαζόμενος θα έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης.

Τηρώντας τη συμφωνία δημιουργίας που υπογράψαμε με τον ελληνικό λαό, η Νέα Δημοκρατία εγγυάται με το παρόν νομοσχέδιο ότι οι εργαζόμενοι, ναι, θα πάρουν σύνταξη.

Και τηρώντας τη συμφωνία αλήθειας, όταν προεκλογικά λέγαμε ότι καμία σύνταξη δε θα περικοπεί, ερχόμαστε και το κάνουμε πράξη. Καμία, λοιπόν, σύνταξη, με το νομοσχέδιο που συζητάμε αυτές τις μέρες.Είναι χρέος μας απέναντι στις νεότερες γενιές και σ’ αυτούς που έκαναν αιματηρές θυσίες τα προηγούμενα χρόνια.

Σας ευχαριστώ πολύ

Κοινοβουλευτική ερώτηση υπέβαλε ο Τάσος Μπαρτζώκας στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, με θέμα την επανασύσταση και επαναλειτουργία του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Βεργίνας.

Όπως αναφέρει στη ερώτησή του ο βουλευτής Ημαθίας, η λειτουργία του Π.Κ Βεργίνας ανεστάλη με Υπουργική Απόφαση το 2012, για λόγους που σχετίζονται με την έλλειψη επαρκούς στελεχιακού δυναμικού στη Βέροια και οικονομική αδυναμία κάλυψης των πάγιων εξόδων στέγασης. Επεσήμανε ωστόσο, ότι πλέον δε συντρέχουνοι άνωθεν λόγοι.

Ο Τάσος Μπαρτζώκας σημειώνει ότι η αναβάθμιση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας του Πυροσβεστικού Σώματος εν συνόλω διέρχεται μέσω της ορθολογικής κατανομής των πυροσβεστικών δυνάμεων, με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία της περιουσίας.

Στην περίπτωση της περιοχής της Βεργίνας, όπου η υψηλή επισκεψιμότητα στους αρχαιολογικούς χώρους, η οποία βαίνει διαρκώς αυξανόμενη και αναμένεται να κορυφωθεί με την ολοκλήρωση του Πολυκεντρικού Μουσείου, υφίσταται μεγάλη ανάγκη επαναλειτουργίας του Π.Κ Βεργίνας.

Αφενός, ο μεγάλος αριθμός επισκεπτών καθιστά επιτακτικότερη την έγκαιρη επέμβαση του σώματος ασφαλείας σε περίπτωση κινδύνου, ενώ από την άλλη μεριά η ανεκτίμητη αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς απαιτεί επάρκεια σε δυναμικό και εξοπλισμό, προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματική πρόληψη από φυσικές καταστροφές.

Το αίτημα για επαναλειτουργία του Π.Κ Βεργίνας είχε τονιστεί και από τα μέλη της αντιπροσωπείας της Ένωσης Υπαλλήλων Π.Σ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην κατ’ ιδίαν συνάντηση με το βουλευτή Ημαθίας, ενώ παράλληλα έχει ενημερωθεί και ο Γενικός Γραμματέας, κ. Νίκος Χαρδαλιάς.

Αναλυτικά το κείμενο της κοινοβουλευτικής ερώτησης όπως υπεβλήθη στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:   τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη
Υπόψιν: του Γενικού Γραμματέα, αρμοδίου για θέματα Πολιτικής Προστασίας, κ. Νικόλαου Χαρδαλιά

Θέμα:   Επανασύσταση και Λειτουργία του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Βεργίνας

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 40002 οικ. Φ. 109.1/30.07.2012 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: Β4Θ91-25Κ) στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του Πυροσβεστικού Σώματος και μεσούσης της ελληνικής οικονομικής κρίσης, ανεστάλη η λειτουργία του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Βεργίνας.

Οι λόγοι περί αναστολής λειτουργίας εδράζονταν στην ανάγκη ενδυνάμωσης της επιχειρησιακής ικανότητας της ΠΥ Βέροιας, λόγω έλλειψης επαρκούς προσωπικού, με τη μετακίνηση προσωπικού από το ΠΚ Βεργίνας. Επίσης, αναφέρθηκε και η αδυναμία του Δήμου Βέροιας, σχετικά με την καταβολή μισθωμάτων του χώρου στέγασης του εν λόγω Πυροσβεστικού Κλιμακίου.

Ανεξαρτήτως της επιχειρηματολογίας υπέρ της αναστολής λειτουργίας, σημειώνεται ότι κανένας από τους υφιστάμενους λόγους δεν διατηρεί την ισχύ του. Συγκεκριμένα, το στελεχιακό δυναμικό της ΠΥ Βέροιας είναι επαρκές από ποσοτικής άποψης, ενώ υφίσταται δεδηλωμένη βεβαίωση της οικονομικής ικανότητας του Δήμου για στήριξη των πάγιων εξόδων στέγασης.

Επιπρόσθετα, υφίστανται αντικειμενικοί λόγοι που επιβάλλουν την επαναλειτουργία του ΠΚ Βεργίνας. Αφενός, είναι αναντίρρητο ότι τα αρχαιολογικά μνημεία που βρίσκονται στην εν λόγω περιοχή αποτελούν ύψιστους πολιτιστικούς θησαυρούς, των οποίων η επαρκής προστασία, από καταστροφές και κινδύνους, συνιστά προτεραιότητα.

Επιπλέον, όπως καταδεικνύουν και τα επίσημα στατιστικά στοιχεία εκ της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η επισκεψιμότητα στους πέριξ αρχαιολογικούς χώρους βαίνει διαρκώς αυξανόμενη, παρουσιάζοντας αύξηση κατά δέκα ποσοστιαίες μονάδες ετησίως. Αναμένεται δε, περαιτέρω αύξηση, με την ολοκλήρωση του Πολυκεντρικού Μουσείου Αιγών, οι εργασίες του οποίου διεξάγονται εντατικά.

Το γεγονός αυτό επιτείνει την ανάγκη για ενδυνάμωση της ασφάλειας, ιδιαίτερα αφής στιγμής οι φυσικοί κίνδυνοι και απειλές εντείνονται εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

Κατόπιν τούτων, ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

  1. Υφίσταται, στο πλαίσιο του επανακαθορισμού και βελτίωσης της διοικητικής και επιχειρησιακής λειτουργίας του Πυροσβεστικού Σώματος, πρόθεση για επανασύσταση και λειτουργία του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Βεργίνας;

                                                                        Ο ερωτών Βουλευτής

                                                                   Αναστάσιος Μπαρτζώκας

                                                                   ΠΕ Ημαθίας, Νέα Δημοκρατία

Κατάργηση της απλής αναλογικής και καθιέρωση κλιμακωτού μπόνους για το πρώτο κόμμα, εφόσον έχει υπερβεί το 25%, προβλέπει ο νέος εκλογικός νόμος ο οποίος εισάγεται σήμερα Πέμπτη 23 Ιανουαρίου, στην Ολομέλεια της Βουλής, με τον αρχικό προγραμματισμό του νομοθετικού έργου, να έχει προσδιορίσει την ψήφισή του, αύριο Παρασκευή.

Με τον υπό συζήτηση νέο εκλογικό νόμο, εφόσον το πρώτο κόμμα, έχει λάβει ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 25% των έγκυρων ψηφοδελτίων, τότε λαμβάνει μπόνους 20 έδρες, ενώ οι υπόλοιπες 280 έδρες κατανέμονται αναλογικά μεταξύ των δικαιούμενων εδρών κομμάτων.

Από το 25% και μετά, για κάθε 0,5% το πρώτο κόμμα θα παίρνει επιπλέον μπόνους μία έδρα, ενώ το μάξιμουμ των 50 εδρών θα το λαμβάνει εάν το ποσοστό του είναι στο 40%. Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση συνασπισμού κομμάτων, εφόσον ο μέσος όρος της δύναμης των κομμάτων που τον απαρτίζουν είναι μεγαλύτερος από την δύναμη του αυτοτελούς κόμματος, που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγκύρων ψηφοδελτίων.

Άμεση εφαρμογή με 200 ψήφους

Το σύστημα της απλής αναλογικής που είχε ψηφιστεί από την προηγούμενη Βουλή, θα εφαρμοστεί στις επόμενες εκλογές (άρθρο 54 παρ.1Σ). Η άμεση εφαρμογή νέου εκλογικού συστήματος απαιτεί πλειοψηφία 200 τουλάχιστον βουλευτών, κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή, δηλαδή, πλειοψηφία που δεν θα συγκεντρώσει ο νόμος της κυβέρνησης Μητσοτάκη, με δεδομένες τις θέσεις που έχουν διατυπώσει τα κόμματα στη διαδικασία συζήτησης στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

«Πράξη πολιτικής αξιοπιστίας και εντιμότητας»

Η αντικατάσταση της απλής αναλογικής, από ένα σύστημα ενισχυμένης αναλογικής, ήταν κεντρική προεκλογική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας, με το σκεπτικό ότι η απλή αναλογική είναι σύστημα που έχει συνδεθεί ιστορικά είτε με την ακυβερνησία είτε με παραλυτικές ισορροπίες για να μην καταρρεύσουν κυβερνητικά σχήματα.

Ο νέος εκλογικός νόμος ψηφίζεται, σύμφωνα με την κυβέρνηση, σε «ουδέτερο χρόνο» και συνεπώς αποκλείει τον αιφνιδιασμό του νομοθετικού και εκλογικού σώματος. Στόχο έχει «να προλάβει επώδυνες για τη χώρα δυσλειτουργίες που αναπόφευκτα θα προκύψουν και που έχουν καταγραφεί ήδη στην πολιτική μας ιστορία, από την εφαρμογή αναλογικών εκλογικών συστημάτων», έχει επισημάνει η κυβέρνηση.

«Η κατάθεση του εκλογικού νόμου, σε αυτό το διάστημα και με αυτό περιεχόμενο, είναι μια πράξη πολιτικής αξιοπιστίας και εντιμότητας, απέναντι στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, απέναντι στους πολιτικούς μας αντιπάλους, σε ό,τι αφορά και τον χρόνο κατάθεσης του νομοσχεδίου και το περιεχόμενο», έχει δηλώσει ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος και έχει επισημάνει:

«Με αυτό το σχέδιο εκλογικού νόμου, ξεκαθαρίζουμε τους όρους του εκλογικού ανταγωνισμού, 3,5 χρόνια πριν από τη λήξη της 4ετίας της παρούσας κυβέρνησης. Είμαστε σε πολύ μεγάλη απόσταση από τις εκλογές, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στο τέλος της 4ετίας, σε 3,5 χρόνια δηλαδή, γιατί κανένας απολύτως λόγος δεν υπάρχει για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Η κατάθεση του εκλογικού νόμου, από τώρα, καθαρίζει το πολιτικό τοπίο και ξεκαθαρίζουν και οι όροι του εκλογικού ανταγωνισμού».

Από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, υπέρ του νέου εκλογικού συστήματος έχει ταχθεί μόνο η Ελληνική Λύση. Καταψηφίζουν ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κίνημα Αλλαγής, το ΚΚΕ και το ΜέΡΑ25.

«Παύει, με ευθύνη της κυβέρνησης, η αναζήτηση πολιτικών συγκλίσεων»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας έχει καταγγείλει ότι η κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή έναν «εκλογικό νόμο που, κλέβοντας έδρες από όλα τα κόμματα, και πριμοδοτώντας μ' αυτές το πρώτο κόμμα, αποβλέπει σε μονοκομματικές κυβερνήσεις», οι οποίες ήταν αυτές «που δημιούργησαν τις αιτίες που μας οδήγησαν στην κρίση».

«Με το σημερινό σχέδιο εκλογικού νόμου σταματά, με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης, η κατεύθυνση της αναζήτησης και της εύρεσης πολιτικών συγκλίσεων, και μάλιστα αυτό σε μια εποχή που οι πολιτικές δυνάμεις οφείλουν να οικοδομήσουν ένα κλίμα συνεργασίας και συνεννόησης», ανέφερε κατά τη συζήτηση του νέου εκλογικού νόμου ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Σπίρτζης.

«Όχι στις πλαστές αυτοδυναμίες»

«Η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει την συντηρητική λογική των πλαστών αυτοδυναμιών και του τεχνητού δικομματισμού. Είναι λογική που συντηρεί την πόλωση και διχάζει τον λαό μας. Γι' αυτό και καταψηφίζουμε την πρότασή της», έχει δηλώσει η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά.

«Ανόθευτη και άδολη απλή αναλογική»

«Η απλή και ανόθευτη αναλογική είναι ασυμβίβαστη τόσο με την ύπαρξη οποιασδήποτε μορφής μπόνους όσο και με την ύπαρξη πλαφόν εισόδου στη Βουλή (σήμερα είναι 3%)», έχει επισημάνει το ΚΚΕ που ανέκαθεν στηρίζει την ανόθευτη και άδολη απλή αναλογική.

«Το μπόνους παραβιάζει τη λαϊκή εντολή»

«Στο όνομα της "κυβερνησιμότητας", δηλαδή της αυτοδυναμίας, το νομοσχέδιο της κυβέρνησης επαναφέρει το "δώρο-μπόνους" των έως και 50 εδρών στο πρώτο κόμμα. Είναι προφανές πως κάθε τέτοιο "δώρο-μπόνους" (κλιμακωτό ή σταθερό) παραβιάζει τη λαϊκή εντολή και κυριαρχία», έχει δηλώσει το ΜέΡΑ25.

«Το εθνικό συμφέρον πάνω από το κομματικό»

Η Ελληνική Λύση δηλώνει ότι προτάσσει το εθνικό συμφέρον από το κομματικό και μολονότι θα ήθελε απλή αναλογική, θα ψηφίσει το νομοσχέδιο της κυβέρνησης, διότι πρέπει να εξασφαλίζεται η κυβερνησιμότητα σε αυτή την κρίσιμη εποχή.

Το 2004 το πρώτο μπόνους

Το εκλογικό σύστημα της ενίσχυσης του πρώτου κόμματος (μπόνους) θεσπίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα με τον ν. 3231/2004 (σ.σ. νόμος Σκανδαλίδη) με την ενίσχυση στο πρώτο κόμμα να ορίζεται στις 40 έδρες, χωρίς πρόβλεψη ελάχιστου εκλογικού ποσοστού (κατώφλι) για την ενεργοποίησή του και χωρίς διάκριση μεταξύ αυτοτελούς κόμματος και συνασπισμού κομμάτων.

Με τον ν. 3636/2008 (σ.σ. νόμος Παυλόπουλου) αυξήθηκε η πριμοδότηση του πρώτου κόμματος σε 50 έδρες, και πάλι ανεξαρτήτως εκλογικού ποσοστού, με τη διαφοροποίηση, όμως, ότι για τη χορήγηση επιπλέον εδρών σε συνασπισμό κομμάτων ο νόμος απαιτούσε να είναι μεγαλύτερος από τη δύναμη του αυτοτελούς κόμματος που συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγκύρων ψηφοδελτίων, ο μέσος όρος της δύναμης των κομμάτων που τον απαρτίζουν. Με το ν. 4406/2016 καταργήθηκε η πριμοδότηση του πρώτου κόμματος και θεσπίστηκε αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών κομμάτων, με διατήρηση του ορίου εισόδου στο 3%.

Στην ελληνική εκλογική νομοθεσία, ιδίως από το 1951 και εφεξής, σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, με εξαίρεση εκείνες των ετών 1989-1990, εφαρμόστηκαν συστήματα κινούμενα στο πλαίσιο της ενισχυμένης αναλογικής, σε διάφορες παραλλαγές της, προς τον σκοπό της επιδίωξης σχηματισμού σταθερών κυβερνήσεων.

 

 

πηγη:dikaiologitika.gr

Νέα μείωση στον ΕΝΦΙΑ κατά 8%, αλλά και μείωση στην εισφορά αλληλεγγύης, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την ψήφιση του προϋπολογισμού 2020.

«Είναι ο πρώτος προϋπολογισμός της αυτοδύναμης κυβέρνησης της ΝΔ», είπε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία του στην Βουλή για τον προϋπολογισμό του 2020 . 

«Ο προϋπολογισμός ανακουφίζει την μεσαία τάξη και φροντίζει τους ασθενέστερους με ένα οργανωμένο πρόγραμμα μείωσης των φόρων. Αλλά και δημιουργεί ζωτικό χώρο ανάπτυξης και παραγωγής νέου πλούτου», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

);background-size:25px 7px;background-position:center left;background-repeat:no-repeat;text-decoration:none;" target="_blank">powered by Rubicon Project

Ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύτηκε για μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης από το 2020 και την υλοποίηση της β΄ φάσης της μείωσης του ΕΝΦΙΑ. «Ο προϋπολογισμός δεν κρύβει το ενδιαφέρον του για την μεσαία τάξη και για τους μισθωτούς. Ξέρω ότι μέχρις στιγμής δεν έχουν ωφεληθεί από τις πολιτικές μας στο βαθμό που θα περίμεναν. Αυτό όμως αλλάζει. Καθώς, μήνα τον μήνα, θα δημιουργείται με ασφάλεια και πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος, δεσμεύομαι ότι το 2020 ξεκινά, επιτέλους, η μείωση της Εισφοράς Αλληλεγγύης. Στο ίδιο διάστημα ακολουθεί και η δεύτερη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 8%, σε συνδυασμό όμως, με τις νέες αντικειμενικές αξίες».

Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι, όπως ανέφερε ότι «συνδυάζει την κοινωνική φροντίδα με την ανάπτυξη και δίνει έμφαση στη μεσαία τάξη. Διορθώνοντας παλαιότερες αδικίες. Αλλά κι ανοίγοντας το δρόμο για επενδύσεις και νέες δουλειές».

Επίσης ανέφερε πως «στόχος μας είναι από τη διανομή σποραδικών επιδομάτων σε όλο και φτωχότερους πολίτες, να περάσουμε στην απέναντι όχθη: σε ένα διαρκώς αυξανόμενο εθνικό εισόδημα, το οποίο θα κατανέμεται δίκαια σε όλους». Θα συμπληρώσει ότι «ο φετινός προϋπολογισμός δεν περιέχει εκπλήξεις και πυροτεχνήματα. Αποτυπώνει σε αριθμούς τις πολιτικές για τις οποίες λάβαμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού...

Είχα δεσμευτεί απέναντι στον ελληνικό λαό για τρεις κεντρικές προτεραιότητες. Θα μειώσω τους φόρους, θα δημιουργήσω πολλές και καλά πληρωμένες δουλειές, και θα αποκαταστήσω το αίσθημα της ασφάλειας. Και αυτό ακριβώς κάνω». Όπως θα επισημάνει ο κ. Μητσοτάκης, «ο εθνικός πλούτος το 2020 θα αυξηθεί κατά 7,3 δισεκατομμύρια, αγγίζοντας τα 197,3 δισεκατομμύρια. Κάτι που μεταφράζεται σε 1.600 ευρώ περισσότερα για κάθε νοικοκυριό. Ενώ στην απασχόληση, στόχος είναι του χρόνου να έχουμε 100.000 λιγότερους άνεργους»

Σε ό,τι αφορά τα αποκαλούμενα «υπερπλεονάσματα» τόνισε ότι «κατά την τριετία 2016-2018, αφαιρέθηκαν από την οικονομία 11,4 δισεκατομμύρια, πέραν των δεσμεύσεων που είχαν συμφωνηθεί με τους πιστωτές. Την ίδια ώρα, όμως, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορολογούμενων προς το Δημόσιο αυξήθηκαν κατά 18,1 δισεκατομμύρια. Ιδού, λοιπόν, με ποια λογιστική -αλλά και ολέθρια- αλχημεία προέκυπταν οι δήθεν επιτυχίες του ΣΥΡΙΖΑ που επικαλείται, σήμερα, η αντιπολίτευση».

«Στο νέο περιβάλλον που συμπεριλαμβάνει την πράσινη ενέργεια θα παίξει ρόλο η ΔΕΗ τόνισε ο πρωθυπουργός. Είπε πως η τιμή της μετοχής της τριπλασιάστηκε από την παραμονή των εκλογών. Είπε πως θα προχωρήσει η απολιγνιτοποίηση της ΔΕΗ και η χώρα θα μπει στον χάρτη της πράσινης ενέργειας. Είπε πως θα προχωρήσει η μερική ιδιωτικοποίηση 49% του ΔΕΔΔΗΕ και συμπλήρωσε πως η κυκλική οικονομία με την αξιοποίηση και των απορριμμάτων μπορεί να προσφέρει επενδύσεις 40 δισ. μέσα στην επόμενη δεκαετία», ανέφερε.

Για την Τουρκία, ο πρωθυπουργός θεπισήμανε πως «η Ελλάδα μένει πιστή στο Διεθνές Δίκαιο και στις ισχύουσες συμφωνίες. Είμαστε πάντα υπέρ των κανόνων καλής γειτονίας. Υπέρ των ανοιχτών διαύλων, της επικοινωνίας και του διαλόγου. Σ' αυτόν όμως δεν προσερχόμαστε ούτε πιεζόμενοι, ούτε από θέση αδυναμίας. Πολύ περισσότερο, μάλιστα, υπό την απειλή παράνομων τετελεσμένων.

Έχουμε δίκιο, έχουμε αυτοπεποίθηση, έχουμε φίλους. Έχουμε ισχύ, αλλά και φιλική διάθεση. Προϋπόθεση, λοιπόν, για κάθε συζήτηση με την Τουρκία είναι να εγκαταλείψει την εμπρηστική ρητορική και την προκλητική πρακτική».

Ξεκινά η συνεργασία δημόσιων νοσοκομείων με τον ιδιωτικό τομέα

Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε επίσης ότι ξεκινά η πιλοτική συνεργασία τριών δημόσιων νοσοκομείων με τον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με το σουηδικό μοντέλο, όπως αναφερόταν στο προεκλογικό πρόγραμμα της ΝΔ.

Όπως επίσης ανέφερε τα κύρια χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού είναι ότι «συνδυάζει την κοινωνική φροντίδα με την ανάπτυξη και δίνει έμφαση στη μεσαία τάξη, διορθώνοντας παλαιότερες αδικίες, αλλά και ανοίγοντας το δρόμο για επενδύσεις και νέες δουλειές».

Μαθητές και εκπαιδευτικούς του 2ου Λυκείου Αλεξάνδρειας υποδέχτηκε στη Βουλή ο υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος σε κλίμα συγκίνησης αφού οι καθηγητές ήταν παλιοί συμμαθητές του υφυπουργού.

Στα πλαίσια εκπαιδευτικής τριήμερης εκδρομής η Β΄ τάξη του 2ου ΓΕΛ Αλεξάνδρειας βρίσκεται στην Αθήνα και το μεσημέρι του Σαββάτου 30 Νοεμβρίου 2019 αφού επισκέφθηκαν την Ακρόπολη, και το Μουσείο της, μετέβησαν στην Βουλή όπου τους περίμενε ο κ. Βεσυρόπουλος για να τους ξεναγήσει στο κτίριο.

Αξίζει να σημειωθεί πως και ο ίδιος ο υφυπουργός φοίτησε στο 2ο Λύκειο Αλεξάνδρειας για αυτό τον λόγο, δεν έκρυψε την συγκίνηση του όταν έφτασαν οι μαθητές συνοδευόμενοι από τους εκπαιδευτικούς τους.

ΕΡΩΤΗΣΗ προς τους Υπουργούς Εξωτερικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα “Επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ σε προϊόντα προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης” κατέθεσαν 17 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ των οποίων η βουλευτής του νομού μας Φρόσω Καρασαρλίδου. Στην Ερώτηση γίνεται ειδική αναφορά στον επιπρόσθετο δασμό του 25% στις κονσέρβες ροδάκινου, που θα αποτελέσει ένα ακόμη πλήγμα στον κλάδο και στον Έλληνα ροδακινοπαραγωγό, σε μια περίοδο μάλιστα που το ροδάκινο πλήττεται και από το συνεχιζόμενο εμπάργκο στη ρωσική αγορά. «Οι αυξημένοι δασμοί έρχονται σε μια κακή συγκυρία για το ροδάκινο γενικά, όπου μετά το ρωσικό εμπάργκο που έπληξε ανεπανόρθωτα το επιτραπέζιο ροδάκινο πρόκειται να πληγεί ανεπανόρθωτα και το συμπύρηνο, τραυματίζοντας ακόμη περισσότερο τις ήδη οικονομικά πληγωμένες τοπικές κοινωνίες, στερώντας συνάλλαγμα της τάξης των 50 εκ. $». αναφέρεται στην Ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Η ΕΡΩΤΗΣΗ έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

  • Εξωτερικών
  • Ανάπτυξης και Επενδύσεων
  • Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΜΑ: «Επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ σε προϊόντα προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στις ΗΠΑ, ο Πρωθυπουργός ανάμεσα στις επίσημες συναντήσεις που πραγματοποίησε, συναντήθηκε και με τον Υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ, Γουίλμπουρ Ρος με τον οποίο συζήτησε για τις μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες στη χώρα μας και τη στενότερη συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ στον εμπορικό τομέα. Μια συνάντηση η οποία κρίθηκε από τον ίδιο όσο και από τα ΜΜΕ ως εξόχως επιτυχημένη. Ωστόσο ο Πρωθυπουργός απέφυγε να μας μιλήσει για τον εμπορικό πόλεμο που θα ξεκινούσε τις επόμενες ημέρες ανάμεσα στην ΕΕ και τις ΗΠΑ με τη δεύτερη να επιβάλει δασμούς σε πλειάδα προϊόντων προέλευσης ΕΕ (από τα τυριά μέχρι την airbus).

Ανάμεσα στα προϊόντα που θα επιβληθούν περαιτέρω δασμοί είναι και οι κονσέρβες ροδάκινου. Έτσι, στον υφιστάμενο δασμό του 18%, ο επιπρόσθετος 25% είναι κομβικής σημασίας για τη χώρα μας που θα επιφέρει οικονομικό πλήγμα περίπου 50 εκ. $, ποσό που αναμένεται να χαθεί από τον τομέα.

Επιπλέον η κονσέρβα ροδάκινου έχει ιδιαίτερες προδιαγραφές όταν εξαγωγικός προορισμός είναι οι ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να περιορίζεται σημαντικά η αποστολή του σε άλλες αγορές.

Οι αυξημένοι δασμοί έρχονται σε μια κακή συγκυρία για το ροδάκινο γενικά, όπου μετά το ρωσικό εμπάργκο που έπληξε ανεπανόρθωτα το επιτραπέζιο ροδάκινο πρόκειται να πληγεί ανεπανόρθωτα και το συμπύρηνο, τραυματίζοντας ακόμη περισσότερο τις ήδη οικονομικά πληγωμένες τοπικές κοινωνίες, στερώντας συνάλλαγμα της τάξης των 50 εκ. $ . Επίσης παραμένει στη λίστα επιβολής δασμών και ένα άλλο εμβληματικό ελληνικό προϊόν που είναι το τυρί ΠΟΠ φέτα, το οποίο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εξαγωγικά μας προϊόντα και ίσως το πλέον αναγνωρίσιμο ελληνικό τρόφιμο στον κόσμο.

Είναι ξεκάθαρο ότι ο ελληνικός αγροτικός τομέας δεν μπορεί να απορροφήσει πλέον «οικονομικά» χτυπήματα τα οποία προέρχονται από πολιτικές αποφάσεις της ΕΕ και για τις οποίες δε φέρουν ευθύνη οι Έλληνες αγρότες.

Αναρωτιόμαστε λοιπόν όλοι μας γιατί ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων όταν συζητούσαν με τον Υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ για την εξαίρεση δυο άλλων σημαντικών ελληνικών προϊόντων του ελαιόλαδου και της ελιάς, δεν έδειξαν την ίδια ευαισθησία για την κονσέρβα ροδάκινου, καθώς και για άλλα σημαντικά ελληνικά προϊόντα όπως πχ το τυρί ΠΟΠ φέτα.

Κατόπιν των παραπάνω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1.    Προτίθεται η Κυβέρνηση να συζητήσει το θέμα με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών κατά την επίσκεψή του στην Ελλάδα, με στόχο να εξαιρεθούν από τη λίστα προϊόντων για επιβολή δασμών οι κονσέρβες ροδάκινου, η φέτα, αλλά και άλλα ελληνικά προϊόντα που έχουν εξαγωγικό προορισμό τις ΗΠΑ;

2.    Εφόσον δεν προκύψει θετικό αποτέλεσμα από τη συνάντηση με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, προτίθενται να θέσουν το θέμα στα Συμβούλια Υπουργών Γενικών Υποθέσεων, Ανταγωνιστικότητας και Γεωργίας-Αλιείας με στόχο η ΕΕ να ενισχύσει οικονομικά τον ελληνικό αγροτικό τομέα (αγρότες και μεταποιητικές επιχειρήσεις), ο οποίος έχει θιγεί ανεπανόρθωτα τα τελευταία χρόνια από πολιτικές αποφάσεις της ΕΕ;

Ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο κατέθεσε ο βουλευτής Ημαθίας Τάσος Μπαρτζώκας, με θέμα την «Αναδιοργάνωση των δομών των Ενόπλων Δυνάμεων».

Ειδικότερα, ο βουλευτής Ημαθίας ερωτά τον κ. Υπουργό αν στην επικείμενη αναδιοργάνωση στις δομές των Ενόπλων Δυνάμεων από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας περιλαμβάνεται η διατήρηση του καθεστώτος της 1ης Μεραρχίας Πεζικού, που εδρεύει στη Βέροια. Παράλληλα, μεταφέρει το έντονο ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για το θέμα.

Με την ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας ο Βουλευτής Ημαθίας Τάσος Μπαρτζώκας επιδεικνύει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του για την διατήρηση της 1ης Μεραρχίας Πεζικού, η οποία άλλωστε έχει αναλάβει τις περισσότερες αρμοδιότητες του Β΄ Σ.Σ. και για το λόγο αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική η παραμονή της, ενόψει της Αναδιοργάνωσης στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Αναλυτικά η ερώτηση:

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Παναγιωτόπουλο

ΘΕΜΑ: Αναδιοργάνωση των δομών των Ενόπλων Δυνάμεων

Αξιότιμε κ. Υπουργέ

Σύμφωνα με τις προγραμματικές σας δηλώσεις, αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας ως Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η «ασφάλεια στη χώρα» θα εξυπηρετηθεί μέσω ενός πολυεπίπεδου στρατηγικού σχεδιασμού. Ειδικότερα, και σύμφωνα με τα λεγόμενα σας, εντός των προτεραιοτήτων, τις οποίες έχετε ορίσει από κοινού με την Στρατιωτική Ηγεσία, συγκαταλέγεται η αναδιοργάνωση της δομής των Ενόπλων Δυνάμεων, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής τους ικανότητας.

Επί του συγκεκριμένου ζητήματος, γίνεται καταρχάς αντιληπτό ότι η εν λόγω αναδιοργάνωση πέραν της αύξησης διαθεσιμότητας του έμψυχου δυναμικού, μέσω της ενίσχυσης του αναγκαίου στρατιωτικού προσωπικού, καθώς και της θεσμοθέτησης ενός αντικειμενικού σταθερού πλαισίου σταδιοδρομικής εξέλιξης και συστήματος αξιολόγησης, ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοκρατική ιεραρχική εξέλιξη των στελεχών, απαιτεί ενδεχομένως και καταργήσεις ή μετασχηματισμούς αναφορικά με τους κτιριακούς σχηματισμούς-συγκροτήματα που συγκροτούν τις στρατιωτικές δυνάμεις της Ελλάδας.

Η επικείμενη αναδιοργάνωση έχει προκαλέσει το έντονο ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας της Βέροιας, καθώς ανακύπτουν ρωτήματα σχετικά με το τι μέλλει γενέσθαι με την 1η Μεραρχία Πεζικού. Η 1η Μεραρχία Πεζικού (Ι ΜΠ «Σμύρνη»), η   ιστορική μονάδα του Ελληνικού Στρατού, που συγκροτήθηκε το 1897 ως μεραρχία πεζικού και έχει λάβει μέρος σε όλες τις μεγάλες μάχες του Ελληνικού Στρατού, δεν αφορά μια συμβατική μεραρχία πεζικού αλλά περιλαμβάνει το σύνολο των Ειδικών Δυνάμεων του Ελληνικού Στρατού.

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ

Η αναδιοργάνωση της δομής των Ενόπλων Δυνάμεων ενσωματώνει την προοπτική διατήρησης του υπάρχοντος καθεστώτος της 1ης Μεραρχίας Πεζικού της Βέροιας;

Ερώτηση κατέθεσε σήμερα η βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ Φρόσω Καρασαρλίδου σχετικά με την επιλογή της κυβέρνησης να μην εγκρίνει την κατ' εξαίρεση λειτουργία ολιγομελών τμημάτων των ΕΠΑΛ Νάουσας και Βέροιας.

Συγκεκριμένα, για την Ημαθία, η κα Καρασαρλίδου ανέφερε ότι μαθητές στα δύο ΕΠΑΛ του Νομού, βρίσκονται σε εξαιρετικά δυσχερή θέση καθώς θα κληθούν να επιλέξουν, ή άλλη ειδικότητα από αυτήν που επιθυμούν ή θα πρέπει να μετακινηθούν πολλά χιλιόμετρα μακριά ώστε να εγγραφούν στα τμήματα άλλων ΕΠΑΛ.

Η μη έγκριση της κατ’ εξαίρεση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων, στο ΕΠΑΛ της Νάουσας αφορά α) στο τμήμα Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος της Β’ Τάξης και το τμήμα της Γ’ τάξης, ειδικότητας Τεχνικών Οχημάτων του τομέα Μηχανολογίας και β) στο ΕΠΑΛ Βέροιας, το τμήμα της Γ’ Τάξης  ειδικότητας Τεχνικών Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων δικτύων και τηλεπικοινωνιών του τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού.

Η βουλευτής στην ερώτησή της υπογραμμίζει ότι το Υπουργείο οφείλει να φροντίζει για την ανεμπόδιστη πρόσβαση όλων των μαθητών στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καθώς και στις συγκεκριμένες ειδικότητες, που έχουν επιλέξει οι παραπάνω μαθητές, ενώ επισημαίνει ότι και τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν ολιγομελή τμήματα, που με πολιτική πρωτοβουλία τελικά λειτούργησαν για να εξυπηρετήσουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες.

«Η απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των μαθητών και των μαθητριών στην Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και στις συγκεκριμένες ειδικότητες που έχουν επιλέξει, ήταν και παραμένει κεντρική και αδιαπραγμάτευτη πολιτική επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ», τονίζει η κα Καρασαρλίδου. 

Τα τρία πρώτα νομοσχέδια για το κράτος, το φορολογικό και το πανεπιστημιακό άσυλο έρχονται άμεσα στη Βουλή - Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε εξάμηνο νομοθετικό μαραθώνιο - Μόλις φανεί η μεταρρυθμιστική δυναμική η διαπραγμάτευση για τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων

Η μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων θα είναι εφικτή όταν αποδείξουμε έμπρακτα την μεταρρυθμιστική μας δυναμική», επανέλαβε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του με την οποία έκλεισε την τριήμερη συζήτηση επί των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης που ολοκληρώθηκε με την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης από τους 158 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε με έμφαση την πρόθεσή του να τηρήσει όλες τις προεκλογικές δεσμεύσεις που ανέλαβε. «Η ευθύνη μας και η ευθύνη η δική μου προσωπικά είναι βαριά», επεσήμανε. «Την αναλαμβάνουμε όμως με πλήρη συναίσθηση της σημασίας της αποστολής μας. Δεν θα διαψεύσουμε τις προσδοκίες των πολιτών. Λάθη θα γίνουν, αλλά δεν πρόκειται να αμφισβητηθεί ποτέ η προσήλωσή μας στον κεντρικό στόχο. Και προσωπικά δεν θα επιτρέψω στον εαυτό μου να περάσει ούτε μια μέρα στην οποία δεν θα αξιοποιήσω την δύναμη που μου έδωσαν οι πολίτες για να κάνω την ζωή των Ελλήνων καλύτερη».

Ο κ. Μητσοτάκης εξήρε το ήπιο κλίμα μέσα στο οποίο διεξήχθη η τριήμερη συζήτηση, επισημαίνοντας ότι το συναντά πρώτη φορά κατά την τελευταία δεκαπενταετία που είναι στο Κοινοβούλιο. Ο ίδιος, ωστόσο, δεν άφησε αναπάντητες τις βολές που δέχθηκε και αντεπιτιθέμενος απέρριψε την κριτική που του ασκήθηκε από την αντιπολίτευση και κυρίως από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα και τον επικεφαλής του ΜέΡΑ 25 Γιάνη Βαροουφάκη: «Στη δική μας περίπτωση θα διακρίνετε απόλυτη συνέπεια λόγων και έργων», είπε απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, απαντώντας στον προβληματισμό του τελευταίου και στις αιχμές ότι άλλαξε διαπραγματευτική στρατηγική. «Είχα πει λοιπόν προεκλογικά, κ. Τσίπρα, ότι η μείωση των πλεονασμάτων θα είναι εφικτή όταν αποδείξουμε έμπρακτα την μεταρρυθμιστική μας δυναμική», είπε, προσθέτοντας: «Αυτό είχαμε πει προεκλογικά και σε αυτό εμμένουμε σήμερα».

Το «δίδυμο της καταστροφής»

«Τα έφερε έτσι η ιστορία κ. Τσίπρα, ώστε σε αυτή την αίθουσα να βρίσκονται ταυτόχρονα επικεφαλής διαφορετικών Κοινοβουλευτικών Ομάδων το δίδυμο της καταστροφής του πρώτου εξαμήνου του 2015», είπε ο πρωθυπουργός, υψώνοντας τους τόνους: «Εσείς και ο κ. Βαρουφάκης. Και θα μας δώσετε εσείς συμβουλές για διαπραγματεύσεις; Όταν το πρώτο εξάμηνο του 2015 συνδυάστηκε η αμετροέπεια, η αλαζονεία, η πρωτοφανής ανικανότητα, η πλήρης περιφρόνηση των ευρωπαϊκών θεσμών για να οδηγήσετε τη χώρα στο χείλος του γκρεμού, να κλείσετε τις τράπεζες, να φέρετε τρίτο μνημόνιο και να κάνετε τελικά υπό την πίεση των συνθηκών μια εντυπωσιακή κολοτούμπα και έμεινε η Νέα Δημοκρατία όρθια να κρατήσει την Ελλάδα στην Ευρώπη, σας παρακαλώ, συμβουλές διαπραγμάτευσης από εσάς και τον κ. Βαρουφάκη η Παράταξη αυτή δεν δέχεται».


Τσίπρας: Γιατί καταψηφίζουμε

Ο κ. Τσίπρας νωρίτερα στην ομιλία του υπερασπίστηκε το έργο που έκανε η κυβέρνησή του, ενώ απέδωσε το ήπιο κλίμα που επικράτησε στη Βουλή στη στάση του κόμματός του που, όπως είπε, δεν κάνει αντιπολίτευση όπως αυτή που έκανε τα προηγούμενα η Νέα Δημοκρατία.

Διαμαρτυρήθηκε, μάλιστα, επειδή ο πρωθυπουργός υποστηρίζει σε συνεντεύξεις του ότι στις εκλογές ηττήθηκε ο λαϊκισμός, υποστηρίζοντας ότι λαϊκίστικη ήταν η αντιπολιτευτική τακτική που ακολούθησε ο κ. Μητσοτάκης.

Καταλήγοντας, ο πρώην πρωθυπουργός δήλωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καταψηφίζει τις προγραμματικές δηλώσεις και γιατί διαφωνεί επί της ουσίας με όσα ευθέως ειπώθηκαν, αλλά κυρίως διότι ανησυχεί βαθιά «για όσα επιμελώς αποκρύφθηκαν, για όσα επιμελώς δεν ειπώθηκαν» στις συνεδριάσεις της Βουλής.

Ο όρος «προοδευτικός»

Από την πλευρά και ο κ. Μητσοτάκης δεν άφησε αναπάντητη την πρόκληση του προκατόχου του, λέγοντας: «Και είναι καλό, ξέρετε, τώρα που έχετε αλλάξει ρόλο, να αλλάξετε και λογογράφο, διότι αν τα κάνατε όλα τόσο καλά όσο τα παρουσιάζατε, φαντάζομαι ότι το αποτέλεσμα των εκλογών θα ήταν διαφορετικό. Λίγη αυτογνωσία δεν βλάπτει, όταν έχετε υποστεί τρεις εκλογικές ήττες μέσα σε διάστημα έξι εβδομάδων».

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, «η Ελλάδα αλλάζει, αλλάζει από κάτω και η Νέα Δημοκρατία έρχεται να συνταχθεί με ρεύματα τα οποία είναι πια ξεκάθαρα πλειοψηφικά στην ελληνική κοινωνία, να γίνει η κυρίαρχη πολιτική έκφραση όσων ζητούν να κάνουμε ένα τολμηρό άλμα στο μέλλον, να δώσουμε ουσιαστικό περιεχόμενο στον όρο “προοδευτικός”».

Απευθυνόμενος «σε όσους σπεύδουν να αναμασούν ιδεολογικές αντιπαραθέσεις περασμένων αιώνων», ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε δηκτικά. «Κινδυνεύει ο λόγος τους να αντηχεί ως ηχώ από μια εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτί. Κινδυνεύουν να μην τους ακούει πια κανένας. Δεν είμαστε εμείς μπροστά από την εποχή μας, όταν μιλάμε για τεχνολογική επανάσταση, για κλιματική αλλαγή. Απλά κάποιοι άλλοι έμειναν πίσω και δεν το έχουν καταλάβει».


Τα πρώτα νομοσχέδια

Όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, μέχρι τις 10 Αυγούστου θα έχουν ψηφιστεί τα τρία πρώτα νομοσχέδια από τα συνολικά δέκα που είναι σε προτεραιότητα για να πρψθηθουν έως το τέλος του χρόνου.

*Το πρώτο, το οποίο κατατίθεται αύριο στη Βουλή, θα αφορά στο επιτελικό κράτος, για το οποίο μίλησε στη Βουλή αναλυτικά ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης που είναι ο συντάκτης του.
*Το δεύτερο θα αφορά σε φορολογικές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν άμεσα. Είναι η μείωση του ΕΝΦΙΑ και η νέα ρύθμιση για τις 120 δόσεις για χρέη προς το Δημόσιο που θα διευρύνει και θα βελτιώνει τη ρύθμιση της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
*Το τρίτο θα αφορά ρυθμίσεις για την κυβερνησιμότητα των Δήμων και την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου.

Και με τα τρία αυτά νομοσχέδια, υποστηρίζουν κυβερνητικές πηγές, η κυβέρνηση Μητσοτάκη δίνει έμφαση στο μεταρρυθμιστικό στίγμα της, τον φιλελεύθερο εκσυγχρονισμό που χαρακτηρίζει τις πολιτικές της και αντικατοπτρίζονται στις αλλαγές στη λειτουργία του κράτους και στην αφαίρεση φορολογικών βαρών από τους πολίτες.

Σελίδα 1 από 3

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!