Την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αλεξάνδρειας επισκέφτηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Ημαθίας Ν. Καρατζιούλα και Θ. Τεληγιαννίδης (φώτο) Κύριο

Την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αλεξάνδρειας επισκέφτηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Ημαθίας Ν. Καρατζιούλα και Θ. Τεληγιαννίδης (φώτο)

Την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 το μεσημέρι επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις της Π.Υ. Αλεξάνδρειας οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Θεόφιλος Τεληγιαννίδης και Νίκη Καρατζιούλα προκειμένου να ενημερωθούν τόσο για τα προβλήματα αυτής, όσο για τον αριθμό φωτιών αγροδασικής φύσεως που έλαβαν χώρα την τελευταία περίοδο στην περιοχή του Ρουμλουκιού.

Κατά τη συνάντηση με το προσωπικό της Π.Υ. αναφέρθηκαν προβλήματα που σχετίζονται με τον αριθμό των ατόμων που θα πρέπει να στελεχώσουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία καθώς και προβλήματα υλικοτεχνικής φύσεως (οχήματα, ανταλλακτικά αυτών) προκειμένου να διεκπεραιώνεται το έργο της υπηρεσίας άμεσα, έγκαιρα και αποτελεσματικά,

Επίσης αναφέρθηκαν προβλήματα που σχετίζονται με τις κτιριακές εγκαταστάσεις της υπηρεσίας, για τα οποία οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι διεμήνυσαν ότι θα είναι πάντα αρωγοί στις προσπάθειες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας διότι διακατέχονται από πνεύμα συνεργασίας με τους κρατικούς φορείς καθώς και από πνεύμα συμπαράστασης και αλληλοβοήθειας στον πολίτη.

 

 

Διαφημίσεις Περιεχομένου

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!