Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού στα πλαίσια πολιτιστικής
εκδήλωσης του Λαογραφικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου «Ο ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ», στην
Αλεξάνδρεια, Ημαθίας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο
Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων, και την απαγόρευση της
στάσης και της στάθμευσης, όπου αυτή επιτρέπεται, την Κυριακή 01-03-2020, κατά τις
ώρες 10:00’ έως 24:00’, στις κάτωθι οδούς:
 στην οδό Ανώνυμη 57, από τη συμβολή της με τις οδούς Νικολάου Πλαστήρα και
Μεγάλου Αλεξάνδρου έως τη συμβολή της με την οδό Βετσοπούλου και
 στην οδό Γρ. Λαμπράκη, από τη συμβολή της με την οδό Ανώνυμη 57 έως τη
συμβολή της με την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Άρθρο 2ο
Α. Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες της απαγόρευσης κυκλοφορίας στις
παραπάνω οδούς, θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών.
ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Βέροια, 26 Φεβρουαρίου 2020
Α Π Ο Φ Α Σ Η
YΠ΄ΑΡΙΘΜ. 16/2020
2
Β. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν και θα απομακρυνθούν
από τον σύλλογο «Ο ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ», με μέριμνα και επίβλεψη του Δήμου Αλεξάνδρειας,
καθώς η σήμανση και τα μέτρα ασφαλείας που θα εφαρμόζονται, θα είναι βασισμένα με τις
Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων των Οδηγιών Μελετών Οδικών
Έργων (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ), σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών
και Δικτύων (ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011, ΦΕΚ905,τ.Β΄20-05-2011).
Γ. Από τις παραπάνω απαγορεύσεις, εξαιρούνται τα ασθενοφόρα, τα οχήματα της Ελληνικής
Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και γενικώς οχήματα εκτάκτου ανάγκης, η
διέλευση των οποίων θα επιτρέπεται, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και εφόσον αυτό
απαιτηθεί από τις επικρατούσες συνθήκες.
Δ. Το Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας εξουσιοδοτείται για τη λήψη πρόσθετων μέτρων
κυκλοφοριακής ασφάλειας, εφόσον απαιτηθεί.
Άρθρο 3ο
Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις τις διατάξεις
των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 4ο
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το αρθ. 109
του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και
την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και θα ισχύει έως την αποκατάσταση της οδού, τα δε
οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης,
εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύς των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με
τροχονόμους.

Πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, με τη συμμετοχή των μελών του συλλόγου “Ο Αμάραντος”, την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020, στην αίθουσα του συλλόγου.
Ο πρόεδρος  παρουσίασε τον διοικητικό απολογισμό του έτους 2019 και ακολούθησε ο οικονομικός απολογισμός και ο προϋπολογισμός από τον ταμία.
Έπειτα έγινε ένα διάλειμμα για την κοπή της Βασιλόπιτας. Τυχερός είναι ο κος Σαμαράς Γιώργος, ένα από τα πιο παλιά μέλη του συλλόγου.
Ακολούθησε ο  προγραμματισμός του έτους 2020, ερωτήσεις, τοποθετήσεις και προτάσεις από τα παρευρισκόμενα μέλη.
Κλείνοντας το Δ.Σ. εξέφρασε την ευχή του για υγεία σε όλο τον κόσμο και κάλεσε όλα τα μέλη για μεγαλύτερη συμμετοχή στην καθημερινότητα του συλλόγου έτσι ώστε να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα, η πρόοδος.
Το ραντεβού των μελών ανανεώθηκε για τις 8 Φεβρουαρίου, που θα γίνει ο ετήσιος χορός του Αμάραντου, στο οικογενειακό κέντρο “ΚΑΣΤΡΟ¨.


Πραγματοποιήθηκε η ετήσια γενική συνέλευση του Συλλόγου μας με τη συμμετοχή των μελών μας.

Στη συνέχεια ο ταμίας του Συλλόγου, Γιώργος Καστρινός, ανάγνωσε τον οικονομικό ισολογισμό της περασμένης διαχειριστικής περιόδου, την έγκρισή του από την ελεγκτική επιτροπή και παρουσίασε τον οικονομικό προυπολογισμό της επόμενης περιόδου, όπου όλοι εγκρίθηκαν με πλήρη πλειοψηφία από τα μέλη της συνέλευσης.
Έπειτα τα μέλη παρουσίασαν τους προβληματισμούς τους για διάφορα θέματα γύρω από τον Σύλλογό μας, ολοκληρώνοντας όλοι με ευχές για την περίοδο που έρχεται.

Ο Λαογραφικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος "Ο Αμάραντος" σας προσκαλεί στον Ετήσιο χορό του το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020 στην αίθουσα δεξιώσεων "Κάστρο" στην Αλεξάνδρεια.

΄Ώρα έναρξης 20:30'.

Τιμή πρόσκλησης 15€.

1aaamarantosxoros2020

Ο Λαογραφικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος «ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ» διοργάνωσε με επιτυχία για μία ακόμη χρονιά παραδοσιακό γλέντι για τα μέλη του συλλόγου το βράδυ του Σαββάτου 14 Δεκεμβρίου 2019

Ο Λαογραφικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος “Ο ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ” σας προσκαλεί στην 6η Γιορτή Τσίπουρου που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2019, στις 19:30 το απόγευμα, μπροστά στην αίθουσα του

Συλλόγου .ΠΛΑΤΕΙΑ  ΟΣΕ

 

1am6η γιορτη τσιπουρου αφισα 2019 CONV

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!