ΚΕΔΑ:Πρόσληψη τριών ατόμων - Πίνακες, δικαιολογητικά Κύριο

ΚΕΔΑ:Πρόσληψη τριών ατόμων  - Πίνακες, δικαιολογητικά

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνει την πρόθεση για  πρόσληψη τριών 

ατόμων (1 ΠΕ Φυσικής Αγωγής, 1 ΠΕ Θεατρικών Σπουδών, 1 ΔΕ Μουσικών) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος), για τη λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρίες (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια Νομού Ημαθίας.

Δείτε τους πίνακες των θέσεων καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογιτικά εδώ

Διαφημίσεις Περιεχομένου

  • 1_kaffeine-37.jpg
  • athanasoulis.jpg
  • edipit_enosi.jpg

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!