Π. Υ. Αλεξάνδρειας, Ένωση Πυροσβεστών Κ. Μακεδονίας και ΕΛ.ΒΙ.Ζ. Α.Ε. κάλυψαν τις τροφές των διασωστικών σκύλων της 2ης Ε.Μ.Α.Κ. Κύριο

Π. Υ. Αλεξάνδρειας, Ένωση Πυροσβεστών Κ. Μακεδονίας και ΕΛ.ΒΙ.Ζ. Α.Ε. κάλυψαν τις τροφές των διασωστικών σκύλων της 2ης Ε.Μ.Α.Κ.

Μετά από πρωτοβουλία της 2ης Ε.Μ.Α.Κ., η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αλεξάνδρειας, σε συνεργασία με την Ένωση Πυροσβεστών Κεντρικής

Μακεδονίας, θα ήθελε να γνωστοποιήσει στο ευρύτερο κοινό του Δήμου Αλεξάνδρειας τη δωρεάν κάλυψη των διατροφικών αναγκών των διασωστικών σκύλων της 2ης Ε.Μ.Α.Κ. που προσέφεραν οι ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε. (ΕΛ.ΒΙ.Ζ. Α.Ε.)
• Συγκεκριμένα η παραπάνω Βιομηχανία Ζωοτροφών, προσέφερε συνολικά εξήντα (60) σάκους των 20 κιλών για πλήρη κάλυψη των διατροφικών αναγκών των τεσσάρων (4) διασωστικών σκύλων της 2ης Ε.Μ.Α.Κ. για ένα ολόκληρο έτος (2018).
• Με βάση την κατάσταση των σκύλων και της αποστολής που επιτελούν, επιλέχθηκε συγκεκριμένη σκυλοτροφή, η οποία πληροί όλες της προδιαγραφές για την πλήρη διατροφή των διασωστικών σκύλων της 2ης Ε.Μ.Α.Κ.
• Η Υπηρεσία μας, κατόπιν συνεννόησης με τη Διοίκηση της 2ης Ε.Μ.Α.Κ. καθώς και με το Δ.Σ. της Ένωσης Πυροσβεστών Κεντρικής Μακεδονίας θα ήθελε να ευχαριστήσει με την παρούσα την «ΕΛ.ΒΙ.Ζ. Α.Ε.» και ειδικότερα τον Πρόεδρο & Δ/νων Σύμβουλο αυτής κ. Χαλκίδη Βασίλειο για την παραπάνω δωρεά.
• Σας διαβεβαιώνουμε ότι η προσφορά αυτή, θα βοηθήσει την εκπλήρωση της αποστολής της Κοινοφιλικής Ομάδας Έρευνας & Διάσωσης της 2ης Ε.Μ.Α.Κ., ενώ παράλληλα αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση των προσπαθειών μας να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες της Πολιτείας και των πολιτών.

Ο Διοικητής

Γρηγόριος Ε. Γερόπουλος
Επιπυραγός

Διαφημίσεις Περιεχομένου

  • 1_kaffeine-37.jpg
  • athanasoulis.jpg
  • edipit_enosi.jpg

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!