Ολοκληρώνεται πλέον η διαδικασία υπογραφής των συμβάσεων με τους Τελικούς Δικαιούχους που εντάχθηκαν στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER, κατά την 1η Πρόσκληση για έργα Ιδιωτικού χαρακτήρα. 22 επενδυτικά έργα, με συνολικό προϋπολογισμό 7.216.095,35 ευρώ και Δημόσια Δαπάνη 3.832.656,01 ευρώ, έχουν ήδη ξεκινήσει ή αναμένεται άμεσα να ξεκινήσουν να υλοποιούνται, προσφέροντας μια, έστω και μικρή, ανάσα στην τοπική οικονομία.

Η πλήρης αξιοποίηση των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υ.Π.Α.Α.Τ., σε συνδυασμό με την διάθεση πόρων εκ μέρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, επέτρεψε την ένταξη του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που είχαν χαρακτηρισθεί ως επιλέξιμα, με αποτέλεσμα την αύξηση της διατιθέμενης δημόσιας δαπάνης κατά 1.457.656,01 ευρώ, ήτοι 61,3%, σε σχέση με το αρχικό διαθέσιμο ποσό.

Ολοκληρώνεται έτσι μια πολύμηνη διαδικασία, η οποία ξεκίνησε στα τέλη της Άνοιξης του 2019 με την δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, με ένα τελικό αποτέλεσμα αντάξιο των προσπαθειών που κατέβαλλαν η ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., τα στελέχη της και τα θεσμικά της όργανα.

Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει, εκτός της πολιτικής ηγεσίας της Περιφέρειας σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο η οποία συνέδραμε στην εξεύρεση των απαραίτητων πόρων, στα μέλη:

 • Της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος, κ.κ. Τεληγιαννίδη, Δριστά, Τοπαλίδη, Λογγινίδη, καθώς και στην κ. Ντίνα, οι οποίοι έχουν τον τελικό λόγο για την ορθή και αποτελεσματική υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος.
 • Της Επιτροπής Ενδικοφανών Προσφυγών, κ.κ. Μιχαλιά, Παπαδόπουλο και Παυλίδη, στο σύνολο τους στελέχη της Π.Ε. Ημαθίας, οι οποίοι εν μέσω πανδημίας ανταποκρίθηκαν στην ανάγκη εξέτασης των ενστάσεων που είχαν υποβληθεί, σε βάρος των προσωπικών και επαγγελματικών τους υποχρεώσεων.

Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Π. CLLD/LEADER

Τεληγιαννίδης Θεόφιλος

Ένα ακόμη μεγάλο επίτευγμα με πολύ σημαντικό κέρδος για την κοινωνία του νομού μας έφερε εις πέρας η Αναπτυξιακή Ημαθίας αφού κατάφερε να αυξήσει τον προϋπολογισμό του προγράμματος Leader CLLD κατά περίπου 1,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αρχικό διαθέσιμο ποσό, με συνολικό προϋπολογισμό 7.216.095,35 ευρώ και Δημόσια Δαπάνη 3.832.656,01, πετυχαίνοντας με αυτόν τον τρόπο να ενταχθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι στο πρόγραμμα.

Ένα μεγάλο μπράβο ανήκει και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την άμεση ανταπόκριση στη διάθεση πόρων με ποσό που αγγίζει το 1.359.514,92 ευρώ ενώ το υπόλοιπο καλύφθηκε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Είναι πασιφανές πως με την έγκριση των επενδυτικών αυτών σχεδίων, η ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. μαζί με τον ακούραστο πρόεδρο της, Θεόφιλο Τεληγιαννίδη θέτει ένα σημαντικό λιθαράκι στην προσπάθεια της οικονομικής ανάταξης του τόπου μας, και συμβάλλει αποφασιστικά στην αξιοποίηση των μεγάλων συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει, τόσο σε επίπεδο αγροτικής παραγωγής και φυσικών πόρων, όσο και σε επίπεδο πολιτισμού και παραγωγικής παράδοσης.

Το ύψος της συγκεκριμένης χρηματοδότησης αλλά και το γεγονός πως εγκρίθηκαν όλες οι αιτήσεις του προγράμματος επιδεικνύει έμπρακτα την προσπάθεια και τις ατέλειωτες ώρες εργασίας που επένδυσαν ο κ. Τεληγιαννίδης και τα στελέχη της ΑΝΗΜΑ ώστε να αποτελέσουν αναπτυξιακό μοχλό που θα ανεβάσει την οικονομία της Ημαθίας για τα επόμενα χρόνια.

Η ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., μετά την έγκριση της υπερδέσμευσης πόρων εκ μέρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ανακοινώνει σήμερα τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης της 1ης Πρόσκλησης για έργα Ιδιωτικού χαρακτήρα του Τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD στην Ημαθία.

Εντάσσονται το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που κρίθηκαν ως παραδεκτά, με συνολικό προϋπολογισμό 7.216.095,35 ευρώ και Δημόσια Δαπάνη 3.832.656,01 ευρώ, αυξημένη κατά 1,457,656,01 ευρώ, ήτοι 61,3%, σε σχέση με το αρχικό διαθέσιμο ποσό. Το μεγαλύτερο μέρος από το ποσό αυτό (1.359.514,92 ευρώ) προέρχεται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το εκχωρημένο προς αυτήν Υπομέτρο 4.2 του Π.Α.Α. 2014-2020, ενώ το υπόλοιπο ποσό από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Με την έγκριση των επενδυτικών αυτών σχεδίων, η ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. βάζει ένα σημαντικό λιθαράκι στην προσπάθεια για την οικονομική ανάταξη του τόπου μας, και συμβάλλει αποφασιστικά στην αξιοποίηση των μεγάλων συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει, τόσο σε επίπεδο αγροτικής παραγωγής και φυσικών πόρων, όσο και σε επίπεδο πολιτισμού και παραγωγικής παράδοσης.

Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα:

 1. Την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τον Περιφερειάρχη κ. Τζιτζικώστα, που άμεσα συναίνεσε στην διάθεση πόρων του εκχωρημένου στην Περιφέρεια Υπομέτρου 4.2.
 2. Τον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας κ. Καλαϊτζίδη, για την αμέριστη συμπαράσταση του στην προσπάθεια μας να εξασφαλίσουμε την απαιτούμενη υπερδέσμευση.
 3. Την πολιτική ηγεσία του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και τα στελέχη των υπηρεσιών του, που συνέδραμαν και ενέκριναν το αίτημα μας.

Τέλος, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί το έμπρακτο αποτέλεσμα της προσπάθειας των στελεχών της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. που καταβάλουν όλο αυτό τον καιρό, καθώς και ουσιώδη αναγνώριση των δυνατοτήτων της να αποτελέσει αναπτυξιακό μοχλό για την Ημαθία.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER

της Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.

Τεληγιαννίδης Θεόφιλος

Στην υπογραφή της σύμβασης του έργου που αφορά στην ανάπλαση της πλατείας του Κοπανού του Δήμου Νάουσας, στο πλαίσιο του προγράμματος CLLD/Leader, που υλοποιείται μέσω της Ομάδας Τοπικής Δράσης ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., προχώρησε σήμερα (13/01/2020) ο Δήμαρχος Νάουσας, Νικόλας Καρανικόλας και ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Ημαθίας, Θεόφιλος Τεληγιαννίδης.
Τα έργο, εγκεκριμένου προϋπολογισμού ύψους 280.000 ευρώ και με ημερομηνία ολοκλήρωσης το αργότερο έως τις 30/06/2023, εντάσσεται στο Μέτρο 19 (Υπομέτρο 19.2) «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα» και στην Υποδράση 19.2.4.3 «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας».
Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης του προαναφερόμενου έργου ο Δήμαρχος Νικόλας Καρανικόλας, δήλωσε τα εξής: «Επιταχύνουμε τις διαδικασίες για την υλοποίηση έργων, όπως είναι η ανάπλαση της πλατείας του Κοπανού, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και με γνώμονα το αναπτυξιακό πρόσημο για τον Δήμο μας. Το συγκεκριμένο έργο, εκτός από τον αναπτυξιακό του χαρακτήρα, θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής».

Ολοκληρώθηκε την Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019 και ώρα 15:00, η ηλεκτρονική υποβολή των Αιτήσεων Στήριξης στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης για την Υποβολή Προτάσεων στο Π.Α.Α. 2014 – 2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2 ”Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων” (παρεμβάσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα)– LEADER/CLLD.

Συνολικά υποβλήθηκαν 26 Αιτήσεις Στήριξης, με την αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη να ανέρχεται στα 4.479.402,86 ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά 88,60% το συνολικό διαθέσιμο ποσό των 2.375.000,00€ Δημόσιας Δαπάνης παρεμβάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα, του τοπικού προγράμματος της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.

Ανά Υποδράση, καταγράφηκε το εξής επενδυτικό ενδιαφέρον:

• Υποδράση 19.2.2.2 – Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγική: Υποβλήθηκαν 3 προτάσεις με συνολική αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 262.921,87€, έναντι της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης των 250.000,00€.

• Υποδράση 19.2.2.3 - Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής: Υποβλήθηκαν 3 προτάσεις με συνολική αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 405.438,50€, έναντι της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης των 300.000,00€.

• Υποδράση 19.2.2.6 – Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής: Υποβλήθηκε 1 πρόταση με αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 32.617,93€, έναντι της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης των 80.000,00€.

• Υποδράση 19.2.3.1 – Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής: Υποβλήθηκαν 12 προτάσεις με συνολική αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 2.614.142,49€, έναντι της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης των 800.000,00€.

• Υποδράση 19.2.3.3 – Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής: Υποβλήθηκαν 5 προτάσεις με συνολική αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 767.128,50€, έναντι της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης των 450.000,00€.

• Υποδράση 19.2.3.4 – Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής: Υποβλήθηκαν 2 προτάσεις με συνολική αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 397.153,57€, έναντι της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης των 400.000,00€.

• Υποδράση 19.2.6.2 – Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων: Δεν υποβλήθηκε πρόταση. Διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη 65.000,00€.

• Υποδράση 19.2.7.3 – Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό: Δεν υποβλήθηκε πρόταση. Διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη 15.000,00€.

• Υποδράση 19.2.7.7 – Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την προώθηση βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών: Δεν υποβλήθηκε πρόταση. Διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη 15.000,00€.

 Την Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019 και ώρα 11:00, στο κτήριο της Αναπτυξιακής Ημαθίας στη Βέροια το Κέντρου Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

και η Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας πραγματοποίησαν παρουσία του Μητροπολίτου Βεροίας τα εγκαίνια του νέου παραρτήματος του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης.
Στα εγκαίνια παραβρέθηκε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας.
Χαιρετισμό εκτός από τον Περιφερειάρχη, απήυθυνε και ο Πρόεδρος της ΑΝΗΜΑ, Περιφερειακός σύμβουλος κ. Θεόφιλος Τεληγιαννίδης.
Ο Απόστολος Τζιτζικώστας ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον Θεόφιλο Τεληγιαννίδη για την άψογη συνεργασία, το ζήλο και την αγωνιστικότητά του

για τηνν επίτευξη στόχων που βοηθούν την Ανάπτυξη της Ημαθίας.

 

 

 

 

 

 

 

Στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα (CLLD LEADER) του τοπικού της προγράμματος, η Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. διοργανώνει ανοιχτές ενημερωτικές εκδηλώσεις, για όλους όσους επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες επένδυσης που προσφέρει, με ποσοστά ενίσχυσης που κυμαίνονται από 45% έως 65% ανά περίπτωση.

Στις εκδηλώσεις θα παρουσιασθούν αναλυτικά:

 • η Πρόσκληση, με τις δυνατότητες επενδύσεων που προσφέρει,
 • τα Παραρτήματα αυτής,
 • ο οδηγός συμπλήρωσης της Αίτησης Στήριξης στο Π.Σ.Κ.Ε., καθώς και
 • τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας και Επιλογής, βάση των οποίων θα αξιολογηθούν οι Αιτήσεις που θα υποβληθούν.

Οι Εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν:

 1. Την Τετάρτη 9/5/2019 και ώρα 19:00 στην Βέροια (αίθουσα του Επιμελητηρίου Ημαθίας)
 2. Την Δευτέρα 13/5/2019 και ώρα 19:00 στην Αλεξάνδρεια (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)
 3. Την Τρίτη 14/5/2019 και ώρα 19:00 στη Βέροια (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)
 4. Την Τετάρτη 15/5/2019 και ώρα 19:00 στη Νάουσα (Πολυχώρος ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΝΑΡΑΣ – αίθουσα ΒΕΛΤΑΝΣ).

Υπενθυμίζεται ότι Περιοχή Παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος, αποτελεί το σύνολο των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, ΕΚΤΟΣ των πολεοδομικών συγκροτημάτων των Δήμων Αλεξάνδρειας, Βέροιας και Νάουσας, ενώ ως ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής έχει οριστεί η 15η Απριλίου 2019 (ώρα 13:00΄) και λήξης η 1η Ιουλίου 2019 (ώρα 15:00).

Αναλυτική ενημέρωση των Μελετητών και των Γραφείων Συμβούλων που εμπλέκονται με την προετοιμασία και την υποβολή των Αιτήσεων Στήριξης, για την 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα (CLLD LEADER) του τοπικού της προγράμματος, πραγματοποίησε η Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., και παρουσιάσθηκαν αναλυτικά:

 • το κείμενο της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος,
 • τα Παραρτήματα που την συνοδεύουν,
 • ο οδηγός συμπλήρωσης της Αίτησης Στήριξης στο Π.Σ.Κ.Ε. και οι διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι υποψήφιοι Δικαιούχοι για την ηλεκτρονική υποβολή, και
 • τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας και Επιλογής της κάθε Αίτησης, βάση των οποίων θα πραγματοποιηθεί η Αξιολόγησης τους.

Τονίσθηκε ιδιαίτερα η πολυπλοκότητα της πρόσκλησης, και παρουσιάσθηκαν τα διάφορα είδη ενισχύσεων που παρέχονται, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε σε σημεία που μπορεί να επηρεάσουν την δυνατότητα ένταξης των επενδύσεων.

Κατά τον διάλογο που αναπτύχθηκε, τέθηκαν από τους συμμετέχοντες πλειάδα ερωτημάτων που αφορούν την Πρόσκληση, και τονίσθηκε ιδιαίτερα η προθυμία της ΟΤΔ να παρέχει κάθε μορφής υποστήριξη στους υποψήφιους Δικαιούχους, με μοναδικό γνώμονα την αξιοποίηση της διατιθέμενης Δημόσιας Δαπάνης μέχρι το τελευταίο ευρώ.

         Την Παρασκευή 12 Απριλίου κλιμάκιο του συνδυασμού ΄ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ΄ με επικεφαλής τον υποψήφιο δήμαρχο ΚΩΣΤΑ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ επισκέφθηκε στη Βέροια την ΑΝ.ΗΜΑ. (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ).

         Στην συνάντηση παραβρέθηκαν εκ μέρους της ΑΝ.ΗΜΑ. όλο το υπηρεσιακό προσωπικό, ο πρόεδρος ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΤΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ και η περιφερειακή σύμβουλος και υποψήφια βουλευτής με τη Ν.Δ. κ. ΝΙΚΗ ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΛΑ.

         Ο Κώστας Ναλμπάντης αναφέρθηκε στην ανάγκη συνεργασίας των δήμων με την ΑΝ.ΗΜΑ. ως προγραμματικό και συμμετοχικό κομμάτι Ευρωπαϊκών προγραμμάτων τονίζοντας ότι ο συνεργατισμός και το αλληλέγγυο πνεύμα είναι τεράστιο περιουσιακό στοιχείο.

         Εκ μέρους της ΑΝ.ΗΜΑ. και μετά την αναλυτική τοποθέτηση των υπηρεσιακών παραγόντων ως προς τα προγράμματα και τις δυνατότητες συμμετοχής σε αυτά εκ΄μέρους των δήμων και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας μέσω των δήμων, ο πρόεδρος της ΑΝ.ΗΜΑ. αφού τόνισε ότι η συμμετοχή σε προγράμματα για όσους δεν συμμετέχουν είναι αποκλειστική ευθύνη των δήμων ευχήθηκε ο Νέος Δήμαρχος να δείξει προγραμματικό ενδιαφέρον για το καλό όλων.

Η ΑΝ.ΗΜΑ.Α.Ε. ανακοινώνει την δημοσιοποίηση της 1ης Πρόσκλησης για την  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣEΩΝ στο ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2:  «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ»  (πράξεων  ιδιωτικού χαρακτήρα) του ΜΕΤΡΟΥ 19: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (ΤΑΠΤοΚ) του Π.Α.Α. 2014-2020 στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος  «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ), LEADER/CLLD του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος (Π.Α.Α.) 2014 - 2020» της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.):  AN.HMA.  A.E.

Η 1η Πρόσκληση αφορά δραστηριότητες αξιοποίησης της πρωτογενούς παραγωγής, με αποτέλεσμα είτε γεωργικό είτε μη γεωργικό προϊόν, ενίσχυσης της μεταποίησης και του τουρισμού, εκσυγχρονισμού υποδομών φιλοξενίας, στήριξης της οικοτεχνίας και των πολυλειτουργικών αγροκτημάτων, προώθησης της εμπορίας και της αξιοποίησης των δασοκομικών προϊόντων, χωρίς να παραλείπει να υποστηρίξει και ενέργειες δικτύωσης, ενώ τα ποσοστά ενίσχυσης ποικίλουν ανάλογα με την εκάστοτε υποδράση.

Η υποβολή Αιτήσεων Στήριξης ξεκινά την Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 και ολοκληρώνεται την Δευτέρα 01 Ιουλίου 2019

Το πλήρες κείμενο της αναλυτικής Πρόσκλησης, καθώς και όλα τα Παραρτήματα αυτής, βρίσκονται ανηρτημένα στην ηλεκτρονική σελίδα της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. στην ηλ. Διεύθυνση www.anhma.gr.

Σελίδα 1 από 2

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας