Τίτλοι Ειδήσεων

 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 793/ τ.Β’/27-2-2021(Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.:12639) , Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00,αναφέρεται:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με το ΦΕΚ648/ τ.Β’/20-02-2021(Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.:10969) , Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00, αναφέρεται:

Σύμφωνα με το ΦΕΚ648/ τ.Β’/20-02-2021(Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.:10969) , Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00,αναφέρεται:

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 534/ τ.Β’/10-2-2021(Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.:9147) , Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00,αναφέρεται:

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 534/ τ.Β’/10-2-2021(Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.:9147) , Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειαςγια το διάστημα από τη Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00,αναφέρεται:

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 534/ τ.Β’/10-02-2021(Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.:9147),Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00, αναφέρεται:

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 454/ τ.Β’/05-02-2021(Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.:8378)Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00,αναφέρεται:

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 341/ τ.Β’/29-01-2021(Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.:6877) , Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00,αναφέρεται:

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 186/τ.Β’/23-01-2021(Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.:4992),Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00, αναφέρεται:

  • Υποχρεωτική επέκταση χώρου αγορών ή λειτουργία παράλληλων αγορών.Σε περίπτωση μη τεχνικής δυνατότητας επέκτασης του χώρου αγορών ή λειτουργίας παράλληλων αγορών,δραστηριοποιείται το πενήντα τοις εκατό (50%) των κλάδων παραγωγών/εμπόρων.
  • Πενήντα τοις εκατό (50%) των θέσεων των παραγωγών/εμπόρων με πέντε (5) μέτρα απόσταση μεταξύ πάγκων σε κάθε αγορά (κύρια και παράλληλη).
  • Απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.

Βάσει των παραπάνω, ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει τα ονόματα των πωλητών (παραγωγών- επαγγελματιών) που έχουν το δικαίωμα πώλησης στη Λαϊκή Αγορά της Αλεξάνδρειας το Σάββατο 30-01-2021.

ΣΕΙΡΑ Α’

ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

Κ.ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΑΡ.ΘΕΣΗΣ
1 ΒΑΣΙΛΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 3
2 ΚΑΡΑΙΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 1
3 ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 8
4 ΜΑΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7
5 ΜΥΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

Κ.ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΑΡ.ΘΕΣΗΣ

1

ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 9
2 ΣΙΚΟΒΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11

ΣΕΙΡΑ Β’

ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

Κ.ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΑΡ.ΘΕΣΗΣ
1 ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΩΝ/ΝΟΣ 13

2

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 3

3

ΚΑΥΜΕΝΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 5
4 ΚΟΥΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7
5 ΜΕΛΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 1
6 ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 9
7 ΠΑΣΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 11

ΣΕΙΡΑ Γ’

ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

Κ.ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΑΡ.ΘΕΣΗΣ

1

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ

ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 11
2 ΚΟΣΕΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1
3 ΝΗΣΕΛΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3
4 ΠΑΡΙΣΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 7
5 ΠΡΟΒΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 5
6 ΣΑΖΑΚΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9
7 ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 13

ΣΕΙΡΑ Δ’

ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

Κ.ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΑΡ.ΘΕΣΗΣ

1

BALABAN

ELENA

IOAN

 

2

ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 3

3

ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 5
4 ΤΣΑΝΑΣΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1

ΣΕΙΡΑ Ε

ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

Κ.ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΑΡ.ΘΕΣΗΣ

1

ΑΤΣΑΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1
2 ΜΟΚΡΗΣ ΤΡΑΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3
3 ΠΑΛΑΣΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5

ΣΕΙΡΑ Ζ

ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

Κ.ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΑΡ.ΘΕΣΗΣ

1

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 3

2

ΔΑΣΙΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9

3

ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ   5

4

ΛΙΚΟΥΡΙΚΟΣ

ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11
5 ΜΕΧΜΕΤΟΓΛΟΥ-ΚΑΡΑΛΗ ΧΑΣΑΝ ΜΕΧΜΕΤ 1
6 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
7

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ   7

ΣΕΙΡΑ ΑΚ

ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

Κ.ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΑΡ.ΘΕΣΗΣ

1

ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ   1

2

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

ΚΛΗΜΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ 3

3

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5

ΣΕΙΡΑ ΒΚ

ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

Κ.ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΑΡ.ΘΕΣΗΣ

1

ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩ/ΝΟΣ 7

2

ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 3

3

ΤΟΣΚΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1

4

ΧΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ 5

ΣΕΙΡΑ ΓΚ

ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

Κ.ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΑΡ.ΘΕΣΗΣ

1

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3

2

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1

3

ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5

4

ΜΑΛΑΜΙΔΟΥ

ΙΣΙΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11

ΣΕΙΡΑ Γ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

Κ.ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΑΡ.ΘΕΣΗΣ

1

ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΘΩΜΑΣ 4

2

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2

Στην Λαϊκή Αγορά Αλεξάνδρειας το Σάββατο στις 30-01-2021 θα συμμετέχουν οι επαγγελματίες βιοτεχνικών ειδών αυτοί που ο αριθμός θέσης είναι ΖΥΓΟΣ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΣΕΙΡΑ Α

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

Κ.ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΑΡ.ΘΕΣΗΣ

1

ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ

ΒΡΥΣΗΙΔΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 6

2

ΖΟΡΜΠΑ

ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7

3

ΚΑΛΜΟΥΚΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3

4

ΚΑΡΑΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 11

5

ΚΟΥΤΣΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 8

6

ΜΑΡΑΓΚΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1

7

ΜΑΡΑΓΚΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13

8

ΜΕΖΙΡΟΒΑ

ΝΙΝΑ ΙΒΑΝ 10

9

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 17

10

ΜΠΕΚΙΑΡΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 15

11

ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 4

12

ΠΑΥΛΙΔΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 16

13

ΠΕΤΡΙΔΗΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΔΑΜ 9

14

ΠΟΡΟΥΤΣΙΔΟΥ

ΓΑΛΗΝΗ   14

15

ΤΟΛΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΑΝΕΣΤΗ 2

16

ΤΟΡΤΟΠΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 12

17

ΦΑΝΑΡΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 5

ΣΕΙΡΑ Β

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

Κ.ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΑΡ.ΘΕΣΗΣ

1

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10

2

ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6

3

ΖΕΡΒΑ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΖΗΣΗΣ 4

4

ΚΙΤΣΑ

ΕΥΘΥΜΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 13

5

ΛΑΔΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5

6

ΜΑΡΑΓΚΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12

7

ΜΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 14

8

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2

9

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΛΟΥΝΤΜΙΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7

10

ΠΡΟΒΑΤΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9

11

ΠΡΟΒΑΤΙΔΗΣ

ΟΘΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11

12

ΤΡΑΜΠΟΥΡΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3

13

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 15

14

ΤΡΟΥΠΚΟΥ

ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8

15

ΤΣΑΤΑ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1

Ο
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Σελίδα 1 από 6

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας