Φρόσω Καρασαρλίδου: Κατάθεση Ερώτησης στη Βουλή για την επείγουσα ανάγκη κάλυψης των κενών σε Μονάδες Υγείας Ημαθίας Κύριο

Φρόσω Καρασαρλίδου: Κατάθεση Ερώτησης στη Βουλή για την επείγουσα ανάγκη κάλυψης των κενών σε Μονάδες Υγείας Ημαθίας

Η βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ Φρόσω Καρασαρλίδου κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή σχετικά επείγουσα ανάγκη κάλυψης των κενών σε Μονάδες Υγείας της Ημαθίας.

Συγκεκριμένα, η κα Καρασαρλίδου στην Ερώτηση αναφέρει ότι η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας είχε ανακοινώσει τετραετή σχεδιασμό προσλήψεων 10.000 μόνιμων ιατρών και λοιπών επαγγελμάτων υγείας στο ΕΣΥ μέχρι το έτος 2022 και για το 2019 είχαν εγκριθεί για την Ημαθία 7 θέσεις ειδικευμένων ιατρών στο Νοσοκομείο της Βέροιας και 5 θέσεις ειδικευμένων ιατρών στο Νοσοκομείο της Νάουσας και με την προκήρυξη 2Κ/2019 ακόμη 21 θέσεις νοσηλευτικού-παραϊατρικού προσωπικού.

Ωστόσο, παρά τις αυξανόμενες ανάγκες των Νοσοκομείων, οι εν λόγω προκηρύξεις δεν προχώρησαν. Επιπρόσθετα παρουσιάζεται το φαινόμενο του “δανεισμού” ανάμεσα στα νοσοκομεία της Ημαθίας σε διάφορες ειδικότητες χωρίς να επιλύονται ουσιαστικά και μόνιμα τα υφιστάμενα προβλήματα, τα οποία, εκτός των ελλείψεων προσωπικού, περιλαμβάνουν και έλλειψη υποδομών και εξοπλισμού.

Παράλληλα σοβαρά προβλήματα παρουσιάζονται και στα Κέντρα Υγείας Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας από την έλλειψη ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων.

Ερωτάται ο Υπουργός:

Προτίθεται να ανατρέψει το σχεδιασμό προσλήψεων της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ (εγκριθείσες 904 θέσεις ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ, Προκήρυξη 2Κ/2019, Προγραμματισμός προκήρυξης 1500 θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού εντός του 2019); Υπάρχει εναλλακτικός σχεδιασμός; Ποιος είναι αυτός και ποιο το χρονοδιάγραμμά του;

Σε ποιους παράγοντες οφείλεται η αναστολή των ανωτέρω διαδικασιών ιδίως όσον αφορά στο Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας (Οργανική Μονάδα της έδρας Βέροια και Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Νάουσας);

Σε ποιο στάδιο αποπεράτωσης βρίσκεται η νέα πτέρυγα του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας (Οργανική Μονάδα της Έδρας Βέροιας) και η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας; Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης αλλά και στελέχωσης της νέας πτέρυγας;

Πως προτίθεται να αντιμετωπίσει τα ανησυχητικά κενά στα Κέντρα Υγείας Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας;

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: Επείγουσα η ανάγκη κάλυψης των κενών σε Μονάδες Υγείας Ημαθίας.

Η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας είχε ανακοινώσει τετραετή σχεδιασμό προσλήψεων 10.000 μονίμων ιατρών και λοιπών επαγγελματιών υγείας στο ΕΣΥ μέχρι το έτος 2022 με στόχο τόσο τη κάλυψη των προσεχών συνταξιοδοτήσεων όσο και των οργανικών κενών που προκάλεσε η μνημονιακή περίοδος (2009-2014) μέσω της αξιοποίησης, κυρίως, του νέου κανόνα προσλήψεων 1:1 που είχε διαπραγματευτεί και πετύχει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Όσον αφορά ειδικότερα στο Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας – Οργανική Μονάδα της έδρας Βέροιας και Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Νάουσας, δυνάμει της με την αριθ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π 36305/17-5-2019 Απόφασης του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με θέμα «Έγκριση για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ» αποφασίστηκε για την οργανική μονάδα της έδρας Βέροια του Γ.Ν Ημαθίας (ΑΔΑ:ΨΟΥ34690Β7-Η6Μ, 3/6/2019) η πλήρωση επτά θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ (2 Επιμελητές Β’ Αναισθησιολογίας, 1 Επιμελητής Β’ Παθολογίας, 1 Επιμελητής Β΄ Ιατρικής Βιο-παθολογίας, 1 Επιμελητής Β΄ Γαστρεντερολογίας, 1 Επιμελητής Β Ορθοπεδικής, 1 Επιμελητής Β΄ Μαιευτικής-Γυναικολογίας) και για την Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Νάουσας του Γ.Ν. Ημαθίας (ΑΔΑ:ΨΖΒΘ469074-4ΛΛ, 3/6/2019) η πλήρωση πέντε θέσεων ειδικευμένων Ιατρών του κλάδου ΕΣΥ (1 Επιμελητής Β’ Οφθαλμολογίας, 1 Επιμελητής Β’ Αναισθησιολογίας, 1 Επιμελητής Β’ Ορθοπεδικής, 1 Επιμελητής Β’ Μαιευτικής-Γυναικολογίας, 1 Επιμελητής Β’ Ακτινοδιαγνωστικής). Δυνάμει δε της προκήρυξης 2Κ/2019 ακόμη 21 θέσεις νοσηλευτικού-παραϊατρικού προσωπικού προκηρύχθηκαν συγκεκριμένα για την Ημαθία.

Ωστόσο, παρά τις αυξανόμενες ανάγκες των Νοσοκομείων, οι εν λόγω προκηρύξεις δεν προχώρησαν. Επιπρόσθετα, κατά την καλοκαιρινή περίοδο, σε μια δύσκολη κατά τεκμήριο περίοδο, ειδικά οι αναισθησιολόγοι έγιναν «μπαλάκι» μεταξύ των νοσοκομείων Νάουσας και Βέροιας ενώ, γενικότερα, και στο πλαίσιο της διασύνδεσης των δυο μονάδων (Νάουσας και Βέροιας) το φαινόμενο «δανεισμού» ιατρών επεκτάθηκε και σε άλλες ειδικότητες χωρίς να επιλύονται ουσιαστικά και μόνιμα τα υφιστάμενα προβλήματα, τα οποία, εκτός των ελλείψεων προσωπικού, περιλαμβάνουν και έλλειψη υποδομών (βελτίωση υφιστάμενου κτιρίου και αποπεράτωση νέας πτέρυγας στο Νοσοκομείο Βέροιας) και εξοπλισμού.

Σοβαρά προβλήματα παρουσιάζονται και στο Κέντρο Υγείας Βέροιας, το οποίο διαθέτει μόνο έναν Παθολόγο-Γενικό ιατρό, σε απόσπαση από το Κ.Υ Αλεξάνδρειας (το οποίο επίσης παρουσιάζει ελλείψεις) και μία ορθοπεδικό, των οποίων οι συμβάσεις λήγουν 28-5-22 και 29-1-21 αντίστοιχα. Το δε Κέντρο Υγείας Νάουσας χρειάζεται επειγόντως 1 Καρδιολόγο, 1 Παθολόγο, 1 Ορθοπεδικό, 1 Ακτινοδιαγνώστη και 1 οφθαλμίατρο.  

Επειδή το ανθρώπινο δυναμικό που εργάζεται στον υγειονομικό τομέα αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα για τη σωστή και αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος υγείας.

Επειδή αποτελεί τραγική ειρωνεία η χώρα που τροφοδοτεί με τόσους αξιόλογους και περιζήτητους γιατρούς Αμερική και Ευρώπη, να ‘ξεμένει’ από ιατρικό προσωπικό και να μη μπορεί να στελεχώσει τα νοσοκομεία της.

Επειδή οι ανάγκες στο Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας (Οργανική Μονάδα της έδρας Βέροια και Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Νάουσας) είναι μεγάλες και αυξανόμενες ο δε τρόπος κάλυψης των κενών ‘δια δανεισμού’ μεταξύ των δύο Οργανικών Μονάδων δεν αποτελεί λύση ούτε επιλύει το γενικότερο πρόβλημα.

Επειδή η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του υπουργείου υγείας είχε ήδη δρομολογήσει τη πρόσληψη ιατρικού προσωπικού γενικότερα αλλά και ειδικότερα στο Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας (Οργανική Μονάδα της έδρας Βέροια και Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Νάουσας).

Επειδή τα Κ.Υ Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας χρειάζονται επειγόντως ενίσχυση για την αποτελεσματική διαχείριση της πρωτοβάθμιας υγείας.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. 1.Προτίθεται να ανατρέψει το σχεδιασμό προσλήψεων της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ (εγκριθείσες 904 θέσεις ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ, Προκήρυξη 2Κ/2019, Προγραμματισμός προκήρυξης 1500 θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού εντός του 2019); Υπάρχει εναλλακτικός σχεδιασμός; Ποιος είναι αυτός και ποιο το χρονοδιάγραμμά του;
  2. 2.Σε ποιους παράγοντες οφείλεται η αναστολή των ανωτέρω διαδικασιών ιδίως όσον αφορά στο Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας (Οργανική Μονάδα της έδρας Βέροια και Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Νάουσας);
  3. 3.Σε ποιο στάδιο αποπεράτωσης βρίσκεται η νέα πτέρυγα του Γ.Ν. Ημαθίας (Οργανική Μονάδα της Έδρας Βέροιας) και η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας; Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης αλλά και στελέχωσης της νέας πτέρυγας;
  4. 4.Πως προτίθεται να αντιμετωπίσει τα ανησυχητικά κενά στα Κ.Υ Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)

Αβραμάκης Ελευθέριος

Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

Φάμελλος Σωκράτης

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας