Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Σ/Ν για τη Δημόσια Διοίκηση: Ομιλία του Χρήστου Αντωνίου, Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας

Σ/Ν για τη Δημόσια Διοίκηση: Ομιλία του Χρήστου Αντωνίου, Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας

Ομιλία Χ. Αντωνίου , Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας, την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου, στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης "Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, Βαθμολογική Διάρθρωση Θέσεων, Συστήματα

Αξιολόγησης, Προαγωγών και Επιλογής Προϊσταμένων (Διαφάνεια - Αξιοκρατία και Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης)" .

Ο κ. Αντωνίου μίλησε για ριζική αναδιάρθωση της δημόσιας διοίκησης ως προϋπόθεση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας.