Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Self test: Οδηγός με 12 ερωταπαντήσεις για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και εργοδότες Κύριο

Self test: Οδηγός με 12 ερωταπαντήσεις για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και εργοδότες

Ξεκινάει από σήμερα, Δευτέρα, 24 Μαΐου η διάθεση των self test σε όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα με εξαρτημένη σχέση εργασίας και όσους έχουν ατομική επιχείρηση.

 

Ειδικότερα από σήμερα και έως το Σάββατο 29 Μαΐου θα μπορούν να προμηθευτούν δύο δωρεάν self tests, ένα για αυτή την εβδομάδα και ένα για την επόμενη εβδομάδα από 31 Μαΐου έως 6 Ιουνίου. Ωστόσο γι αυτή την εβδομάδα δεν ισχύει η υποχρέωση διενέργειας self test από τους ανωτέρω εργαζόμενους έως 24 ώρες πριν την πρώτη ημέρα της εβδομάδας που θα παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας και η συνακόλουθη δήλωση του αποτελέσματος στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

 

Έτσι μπορεί κάποιος εργαζόμενος να προσέλθει στην εργασία του σήμερα Δευτέρα και να δηλώσει το αποτέλεσμα του self-test αργότερα εντός της εβδομάδας.

 

Στους έχοντες ατομική επιχείρηση συστήνεται να δηλώσουν το αποτέλεσμα του τεστ εισερχόμενοι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και επιλέγοντας στη συνέχεια «Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19».

 

Ωστόσο δεν είναι υποχρεωτικό να υποβάλλουν self test οι παρακάτω κατηγορίες εργαζόμενων:

 

Οι εργαζόμενοι που τελούν σε αναστολή σύμβασης εργασίας
Οι εργαζόμενοι που είναι σε τηλεργασία
Οι εργαζόμενοι που είναι σε νόμιμη άδεια.

 

1.Σε ποιους κλάδους εφαρμόζονται;

 

Tα self tests είναι υποχρεωτικά για τους εργαζομένους του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα και όσοι έχουν ατομική επιχείρηση.
Επίσης τα self test πρέπει να γίνονται και από τους ωφελούμενους Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ που απασχολούνται σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ), συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων

 

2. Κάθε πότε πρέπει να γίνονται τα self test;

Μια φορά την εβδομάδα θα κάνουν το self test οι εργαζόμενοι. Η διενέργεια του θα γίνεται έως 24 ώρες πριν την πρώτη ημέρα της εβδομάδας που θα παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας και η συνακόλουθη δήλωση του αποτελέσματος στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ». Ωστόσο γι αυτή την εβδομάδα 24-30 Μάϊου, μπορεί κάποιος εργαζόμενος να προσέλθει στην εργασία του σήμερα, Δευτέρα, και να δηλώσει το αποτέλεσμα του self-test αργότερα εντός της εβδομάδας.

 

3. Πως γίνεται η προμήθεια των self test;

Το self test χορηγείται δωρεάν από το φαρμακείο στον δικαιούχο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), του προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α' 36) (Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης.
Από σήμερα οι εργαζόμενοι δύο δωρεάν self tests, ένα για αυτή την εβδομάδα και ένα για την επόμενη εβδομάδα από 31/05/2021 έως 06/06/2021.

 

4. Ποιοι εργαζόμενοι δεν χρειάζεται να κάνουν self-test;

Τρεις κατηγορίες εργαζόμενων δεν είναι υποχρεωτικό να υποβάλλονται σε τεστ:

Οι εργαζόμενοι που τελούν σε αναστολή σύμβασης εργασίας
Οι εργαζόμενοι που είναι σε τηλεργασία
Οι εργαζόμενοι που είναι σε νόμιμη άδεια.

 

5. Ένας ελεύθερος επαγγελματίας (π.χ. υδραυλικός) ή αυτοαπασχολούμενος είναι υποχρεωμένος να κάνει self-test;

Όλοι οι εργαζόμενοι και όσοι έχουν ατομική επιχείρηση θα πρέπει να υποβληθούν σε self test. Οι εργοδότες εφόσον προσφέρουν προσωπική εργασία στην επιχείρησή τους ή παρευρίσκονται στους χώρους εργασίας, οφείλουν με ατομική τους ευθύνη να υποβάλλονται σε διαγνωστικό έλεγχο και δεν έχουν υποχρέωση να δηλώσουν το αποτέλεσμα στην πλατφόρμα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

 

6. Πώς θα γνωρίζουν οι φαρμακοποιοί ποιοι είναι δικαιούχοι δωρεάν self-tests για να τους τα δώσουν ;

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στέλνει στην ΗΔΙΚΑ τα στοιχεία των εργαζομένων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις-εργοδότες στους προαναφερθέντες κλάδους (ΑΜΚΑ) όπως αυτά είναι καταχωρημένα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Στην αρχή κάθε εβδομάδας το Υπουργείο επικαιροποιεί τα στοιχεία των εργαζομένων στέλνοντας στην ΗΔΙΚΑ τις όποιες μεταβολές, δηλαδή νέες προσλήψεις, λύσεις ή λήξεις συμβάσεων εργασίας κλπ. Μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ θα ενημερώνονται και οι φαρμακοποιοί για το ποιοι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι των self-test.

 

7. Πώς γίνεται η δήλωση του αποτελέσματος των test;

Διευκρινίζεται καταρχάς ότι αν κάποιος εργαζόμενος επιλέξει αντί για self-test να κάνει rapid ή μοριακό τεστ (με δαπάνη δική του ή του εργοδότη του) έχει αυτή τη δυνατότητα. Ο εργαζόμενος δηλώνει το αποτέλεσμα του τεστ στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, ως εξής:

Οι εργαζόμενοι θα μπαίνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, επιλέγουν «Δήλωση Αποτελέσματος self-test για εργαζόμενο» και μεταφέρονται αυτόματα στη διεύθυνση supportemployees.gov.gr.
Αφού ταυτοποιηθούν με την χρήση των κωδικών του taxisnet, εισέρχονται στην Πλατφόρμα Δήλωσης COVID-19 tests στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και υποβάλουν το αποτέλεσμα
του τεστ συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19 TEST (Self/Rapid/PCR)»

Τα αποτελέσματα και των δυο τεστ που θα διενεργεί ο εργαζόμενος κάθε εβδομάδα θα πρέπει να δηλώνονται στην Πλατφόρμα Δήλωσης COVID-19 tests στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», με τη συμπλήρωση του προαναφερθέντος ειδικού εντύπου

 

8. Και μετά;

Αν το αποτέλεσμα του self test είναι αρνητικό, μετά τη δήλωση του αποτελέσματος ο εργαζόμενος προσέρχεται κανονικά στην εργασία του.
Αν το αποτέλεσμα είναι θετικό, μετά τη δήλωση του αποτελέσματος, εκδίδεται από τη πλατφόρμα σχετική δήλωση, την οποία ο εργαζόμενος εκτυπώνει ή φέρει σε ηλεκτρονική μορφή. Ο εν λόγω εργαζόμενος θα πρέπει εντός 24 ωρών να κάνει επαναληπτικό έλεγχο, είτε σε δωρεάν δημόσια δομή (μεταξύ αυτών που είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα selftesting.gov.gr), είτε σε ιδιωτική δομή της επιλογής του (με επιβάρυνση δική του ή του εργοδότη του). Μέχρι να βγει το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου, ο εργαζόμενος μένει στο σπίτι σε καραντίνα.

 

9.Τι γίνεται με τον επαναληπτικό έλεγχο;

Αν το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται βεβαίωση που αποτελεί δικαιολογητικό για να μπει ο εργαζόμενος σε καραντίνα σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Αν το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου είναι αρνητικό, πάλι εκδίδεται σχετική βεβαίωση με την οποία πιστοποιείται το αρνητικό αποτέλεσμα και ο εργαζόμενος πρέπει να προσέλθει στην εργασία του.
Το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου δηλώνεται υποχρεωτικά στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων COVID-19 tests του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19 έπειτα από θετικό αποτέλεσμα self test» .

 

10.Εργαζόμενος π.χ. σε σουπερμάρκετ που δεν έχει δηλώσει αποτέλεσμα self-test ή έχει δηλώσει θετικό self test προσέρχεται στην εργασία του. Τι γίνεται;

Ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να απασχολήσει εργαζόμενο με φυσική παρουσία αν αυτός είτε δεν έχει δηλώσει αποτέλεσμα του self test, είτε έχει δηλώσει θετικό self test. Στις περιπτώσεις αυτές ο εργοδότης υποχρεούται να μη αποδεχθεί την παροχή της εργασίας και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών, έως ότου ο εργαζόμενος συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του. Δηλαδή, σε περίπτωση αρνητικού τεστ να υποβάλλει το αποτέλεσμα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και σε περίπτωση θετικού τεστ να προχωρήσει σε επαναληπτικό έλεγχο και να κάνει ό,τι προβλέπεται ανάλογα αν το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου είναι θετικό ή αρνητικό.

 

11. Ο εργοδότης τι κυρώσεις έχει αν βρεθεί να απασχολεί εργαζομένους είτε χωρίς τεστ είτε με θετικό self test;

Αν κατά τη διάρκεια ελέγχου του ΣΕΠΕ βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο ο οποίος δεν έχει δηλώσει αποτέλεσμα self test, του επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά εργαζόμενο. Αν βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο με θετικό self test (είτε στον πρώτο, είτε στον επαναληπτικό έλεγχο), του επιβάλλεται πρόστιμο 1500 ευρώ ανά εργαζόμενο. Η εφαρμογή του μέτρου θα αποτελέσει αντικείμενο εντατικών και στοχευμένων ελέγγχων από το ΣΕΠΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

 

12. Πώς και από ποιον θα πληρωθεί ο εργαζόμενος που βρέθηκε θετικός και στο επαναληπτικό rapid ή μοριακό τεστ και μπαίνει σε καραντίνα σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ;

Οι εργαζόμενοι με θετικό τεστ, αν μεν είναι ασυμπτωματικοί, μπαίνουν σε καραντίνα στο σπίτι, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Οι αποδοχές τους καταβάλλονται κανονικά και έχουν την υποχρέωση για το 50% του χρόνου της καραντίνας να προσφέρουν την εργασία τους στον εργοδότη τους, έως μια ώρα επιπλέον του ημερήσιου ωραρίου τους, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 15 του ν. 4722/2020 (Α΄177). Αν νοσήσουν, λαμβάνουν αναρρωτική άδεια με αποδοχές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Σχετικά Άρθρα