Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ανακοινώθηκαν τα πορίσματα εκτίμησης ζημιών από την βροχόπτωση της 23ης Οκτωβρίου 2021 στην Επισκοπή

Ανακοινώθηκαν τα πορίσματα εκτίμησης ζημιών από την βροχόπτωση της 23ης Οκτωβρίου 2021 στην Επισκοπή

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε, σήμερα, 17/03/2022 τον πίνακα µε τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από το ζημιογόνο αίτιο ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 23/10/2021 στις καλλιέργειες παραγωγών της ∆/Τ.Κ Επισκοπής.

Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 28/03/2022.

 

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών και όποιος διαφωνεί µε αυτά, μπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην παρακάτω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών.

 

Χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων
Από 17/03/2022 έως 28/03/2022

 

Ο Πίνακας αυτός περιέχει µόνο τα αποτελέσματα των επιτόπιων πραγματογνωμοσυνών που διενήργησαν οι γεωπόνοι εκτιμητές του ΕΛ.Γ.Α. στα αγροτεμάχια, όπως αυτά δηλώθηκαν από τους καλλιεργητές τους. Σε καμιά περίπτωση δεν εκφράζει την αποζημιώσιμη παραγωγή των ζημιωθέντων αγροτεμαχίων και το ύψος της αποζημίωσης που προκύπτει από αυτή και δεν δημιουργεί δέσμευση στον Οργανισμό για καταβολή αποζημίωσης.

 

Υπενθυμίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της σχετικής αποζημίωσης είναι:

 

η εμπρόθεσμη, υποβολή από τον παραγωγό δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής στην οποία θα αναφέρονται και οι ζημιωθείσες καλλιέργειες.


η εμπρόθεσμη καταβολή της αντίστοιχης ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α.

 

Ο  Ανταποκριτής ΕΛ.Γ.Α.  Δ/Τ.Κ. Επισκοπής

 

Αθανάσιος Γιαννούσης

Σχετικά Άρθρα