Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αναστολή λειτουργίας του Βρεφικού Σταθμού Π.Σκυλιτσίου Κύριο

Αναστολή λειτουργίας του Βρεφικού Σταθμού Π.Σκυλιτσίου

Έχοντας υπόψη:

 

α) Τις διατάξεις της ΚΥΑ Δ1 α/Γ.Π.οικ.57069/1 8.09.2021 (ΦΕΚ Β’4337), “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19”.

 

β) Την αναγκαιότητα λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας, των εργαζομένων και βρεφών του βρεφικού σταθμού, λόγω εύρεσης κρούσματος COVID- 19 σε εργαζόμενη στο Βρεφικό Σταθμό Παλαιού Σκυλιτσίου.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Αναστέλλουμε τη λειτουργία του Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου, για 10 ημέρες, από σήμερα Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021 έως και την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021, λόγω εύρεσης επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19, σε εργαζόμενη στο Βρεφικό Σταθμό Παλαιού Σκυλιτσίου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΥΡΗΣ

 

Συνημμένα: η σχετική απόφαση

Σχετικά Άρθρα