Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Έτοιμοι οι δύο σταθμοί κοινόχρηστων ποδηλάτων στην Αλεξάνδρεια Κύριο

Έτοιμοι οι δύο σταθμοί κοινόχρηστων ποδηλάτων στην Αλεξάνδρεια

Δύο σταθμούς κοινόχρηστων ποδηλάτων και 30 ποδήλατα που αποτελεί το υποέργο Νο 5 της Πράξης : «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ».προμηθεύτηκε και εγκατέστησε ο Δήμος Αλεξάνδρειας σε κεντρικά σημεία της πόλης και ξεκινά άμεσα η διάθεσή τους στους πολίτες.

 

Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα περιλαμβάνει συνολικά 2 σταθμούς ποδηλάτων που θα εξυπηρετούν τους δημότες της περιοχής, με 14 συνολικά θέσεις στάθμευσης-κλειδώματος (7 ανά σταθμό) και 30 ποδήλατα (είκοσι ηλεκτρικά και δέκα συμβατικά), που εγκαταστάθηκαν σε κεντρικά σημεία της Αλεξάνδρειας(ένας σταθμός στο Πνευματικό Κέντρο - επί του πεζοδρόμου επί της Εθνικής Αναστάσεως- και ένας στην πλατεία του ΟΣΕ).

 

Ο προϋπολογισμός της μελέτης της προμήθειας ανέρχεται σε 91.536,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ 01 – Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες.

 

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

Σχετικά Άρθρα