Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Θέμης Σιδηρόπουλος : Μια άθλια εικόνα εγκατάλειψης και αναποτελεσματικότητας η διαχείριση στον Δήμο Αλεξάνδρειας!!! Κύριο

Θέμης Σιδηρόπουλος : Μια άθλια εικόνα εγκατάλειψης και αναποτελεσματικότητας η διαχείριση στον Δήμο Αλεξάνδρειας!!!

Αποκαρδιωτική η εικόνα από τους έχοντες θεσμική υποχρέωση ως προς το επίπεδο διαχείρισης του καιρικού φαινομένου που εκδηλώνεται με την μορφή χιονόπτωσης – παγετού.
Δηλώσατε κύριε Δήμαρχε πως <<είστε σε ετοιμότητα για τον χιονιά>>, δηλαδή οφείλατε :


• Στην έκδοση σχεδίων για την εκτέλεση έργων και δράσεων βάσει των πιστώσεων που σας εγκρίθηκαν


• Ολοκλήρωση διαδικασιών προγραμματισμένης μίσθωσης ιδιωτικών μέσων


• Κατανομή προσωπικού και ορισμό υπευθύνων για την οργάνωση και λειτουργία των προβλεπόμενων από το σχεδιασμό εγκαταστάσεων (εργοτάξια, αποθήκες άλατος, κλπ)


• Έλεγχο καλής λειτουργίας των μηχανημάτων και του εξοπλισμού


• Καθορισμό υπευθύνων ανά οδικό άξονα για τον αποχιονισμό και την αντιμετώπιση παγετού βάσει του αντίστοιχου σχεδιασμού


• Προγραμματισμό βαρδιών και επιφυλακών του προσωπικού βάσει του αντίστοιχου σχεδιασμού.


• Προτεραιοποίηση των οδικών αξόνων ως προς την επέμβαση σε περιπτώσεις αδυναμίας συνολικής αντιμετώπισης


• Συσκέψεις με άλλους επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς για την καλύτερη επικοινωνία και συντονισμό των επιχειρήσεων στην από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων

 

• Προμήθεια επιπλέον υλικών (άλατος, ψηφίδας, κτλ.) όταν οι επικρατούσες ή οι προβλεπόμενες συνθήκες το απαιτούν.

 

Εμείς ως πολίτες αποκομίζουμε μια άθλια εικόνα εγκατάλειψης και αναποτελεσματικότητας !!


Προκαλείται σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή ζωή των πολιτών και οι επιπτώσεις προέρχονται από τη ελλιπή διαχείριση.


Προφανώς δεν έχετε συνειδητοποιήσει την άγνοιά σας και προτρέχετε σε δηλώσεις πανηγυρικές « περί ετοιμότητας», που εξαντλούν την υπομονή μας και προκαλούν το κοινό αίσθημα των ταλαιπωρημένων πολιτών.

Σχετικά Άρθρα