Ενισχύσεις 8,5 εκατ. ευρώ ενέκρινε το ΥΠΑΑΤ για τις ζημιές στα ροδάκινα του 2017 Κύριο

Ενισχύσεις 8,5 εκατ. ευρώ ενέκρινε το ΥΠΑΑΤ για τις ζημιές στα ροδάκινα του 2017

Με απόφαση που υπογράφει ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Νίκος Αντώνογλου, εγκρίθηκε η κατανομή κρατικών ενισχύσεων de minimis 8,5 εκατ. ευρώ σε όσους

παραγωγούς ροδακίνων και νεκταρινιών υπέστησαν ζημιές από τις έντονες βροχοπτώσεις του Ιουλίου του 2017. Να σημειώσουμε ότι για να λάβουν οι παραγωγοί τα χρήματα, θα πρέπει να δημοσιευτεί πρώτα η Κοινή Υπουργική ΛΑπόφαση με τους όρους και τις προϋποθέσεις για τους δικαιούχους. Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει:

"Εγκρίνουμε την δέσμευση πίστωσης ύψους 8.500.000,00 ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ειδικός φορέας 29 - 110. - Κ.Α.Ε 2111- οικ. έτους 2018 για την “κάλυψη δαπάνης με σκοπό την εκδοση Κ.Υ.Α για την χορήγηση ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) κατ' εφαρμογή του Καν.1408//2013 της Επιτροπής σε παραγωγούς ροδακίνων και νεκταρινιών που επλήγησαν απο τις βροχοπτώσεις τον Ιούλιο του 2017.”

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας