ΤΟΕΒ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ημαθίας:Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης μελών του Οργανισμού Κύριο

ΤΟΕΒ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ημαθίας:Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης μελών του Οργανισμού

Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 12 και 16 του Καταστατικού του Οργανισμού μας

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

       Όλα τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού μας σε συνεδρίαση που θα γίνει στις ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10 π.μ. μέσα στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων «Διούδη Μ. Παναγιώτη» του ΤΟΕΒ Τρικάλων, στα Τρίκαλα Ημαθίας, για να συζητήσουν και να πάρουν απόφαση επί των κάτωθι θεμάτων :

1.- Έγκριση του Ισολογισμού και του Απολογισμού χρήσης 2017.

2.- Έγκριση του Προϋπολογισμού χρήσης 2018.

3.- Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για τροποποιήσεις του Προϋπολογισμού 2018.

4.- Τροποποίηση Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας (ΚΕΥ).

5.- Έγκριση του Κανονισμού Αρδεύσεως αρδευτικής περιόδου 2018.

6.- Διάφορες ανακοινώσεις – Προτάσεις.

         Σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει απαρτία, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί στις 23 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Παρασκευή, την αυτήν ώρα και στο ίδιο μέρος, χωρίς άλλη ειδοποίηση και θα υπολογισθεί απαρτία όσοι και αν είναι οι παρόντες. (άρθρο 12 παράγραφος 6 του Καταστατικού).

                                                   Απόφαση Νο 4 του 2/29-1-2018 Πρακτικού του Δ.Σ.

                                   Ο Πρόεδρος ΤΟΕΒ Τρικάλων.                                    

                                                                                            

                                                          

                                       ΚΥΤΟΥΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣ

Διαφημίσεις Περιεχομένου

  • 1_kaffeine-37.jpg
  • athanasoulis.jpg
  • edipit_enosi.jpg

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!