Παραμένουν στην Ημαθία οι Αστυνομικοί Δντες Κούγκας Διονύσιος & Σιμούλης Χρήστος Κύριο

Παραμένουν στην Ημαθία οι Αστυνομικοί Δντες Κούγκας Διονύσιος & Σιμούλης Χρήστος

Με το υπ’ αριθμ 1/2018 πρακτικό του ανώτατου συμβουλίου κρίσεων - τοποθετήσεων - μεταθέσεων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας της 28/01/2018, κρίθηκαν

παραμένοντες στις θέσεις των οι Αστυνομικοί Διευθυντές ως ακολούθως:

α) Αστυνομικός Διευθυντής Σιμούλης Χρήστος στην Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας

β) Αστυνομικός Διευθυντής Κούγκας Διονύσιος στην Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βορείου Ελλάδος.

Διαφημίσεις Περιεχομένου

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!