Τίτλοι Ειδήσεων

 

Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν στη Μελίκη για το Καρναβάλι Κύριο

Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν στη Μελίκη για το Καρναβάλι

Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, στα πλαίσια,
πολιτιστικών εκδηλώσεων στη Δημοτική Κοινότητα Μελίκης, κατά τη διάρκεια εορτασμού
του καρναβαλιού «Μελικιώτικο Καρναβάλι 2020», την Καθαρά Δευτέρα 02-03-2020,

Την απαγόρευση της κυκλοφορίας και την απαγόρευση στάσης - στάθμευσης πάσης
φύσεως οχημάτων, την Καθαρά Δευτέρα 02-03-2020, κατά τις ώρες 10:00΄ έως
19:00΄, στις κατωτέρους οδούς :
α) στην Επαρχιακή Οδό Βέροιας – Κυψέλης (οδός Κεντρικής), από τη συμβολή της με
την οδό Σμύρνης έως τη συμβολή της με την οδό Τσιπροπούλου,
β) στην Επαρχιακή Οδό Μελίκης – Νεοκάστρου, από τη συμβολή της με την οδό Αγίου
Νικολάου έως τη συμβολή της με την οδό Κεντρικής,
γ) στις οδούς Αμαλίας και Βασιλέως Παύλου,
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Βέροια, 25 Φεβρουαρίου 2020
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Υπ. Αρίθμ. 15/2020
2
δ) στην οδό Σ. Περτσιούνη, από τη συμβολή της με την οδό Κεντρικής έως τη συμβολή της
με την οδό Φιλίππου και
ε) στην οδό Αντ/ρχη Φιλίππου, από τη συμβολή της με την οδό Κεντρικής έως τη
συμβολή της με την οδό Σ. Περτσιούνη.
Άρθρο 2ο
Α. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με μέριμνα της
διοργανώτριας αρχής, ήτοι Δημοτική Κοινότητα Μελίκης, υπό την ευθύνη και επίβλεψη του
Δήμου Αλεξάνδρειας, καθώς επίσης και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι
σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
(ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011, ΦΕΚ 905, τ.Β΄ 20-05-2011).
Β. Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κίνηση των οχημάτων θα
πραγματοποιείται από παρακαμπτήριες οδούς, μέσω των οδών Σμύρνης – Σ. Περτσιούνη –
Τσιπροπούλου και Επαρχιακή Οδό Βέροιας – Κυψέλης.
Γ. Το Τ.Τ. Βέροιας εξουσιοδοτείται στη λήψη επιβαλλόμενων μέτρων τροχαίας και στην
αστυνόμευση τοποθέτησης και εφαρμογής της απαραίτητης σήμανσης, όπου η διοργανώτρια
αρχή, θα συνδράμει σε όλα τα απαραίτητα μέτρα με εθελοντές.
Δ. Από τις παραπάνω απαγορεύσεις, εξαιρούνται τα οχήματα των διοργανωτών, τα
ασθενοφόρα, τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η
διέλευση των οποίων θα επιτρέπεται, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και μόνο κατόπιν
ενημέρωσης των επικεφαλής των αστυνομικών μέτρων, καθώς και των διοργανωτών, ώστε να
διακόπτεται ο αγώνας.
Άρθρο 3ο
Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 4ο
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το αρθ. 109
του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και
την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και θα ισχύει έως την αποκατάσταση της οδού, τα δε
οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης,
εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύς των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με
τροχονόμους.
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Δήμος Αλεξάνδρειας / Δ.Τ.Υ.
2. Δημοτική Κοινότητα Μελίκης
(μέσω Δήμου Αλεξάνδρειας)
3. Τμήμα Τροχαίας Βέροιας
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Διονύσιος ΚΟΥΓΚΑΣ
Αστυνομικός Διευθυντής

Διαφημίσεις Περιεχομένου

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!