Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Μελίκη λόγω του αγώνα δρόμου «ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΕΡΤΣΙΟΥΝΗΣ» Κύριο

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Μελίκη λόγω του αγώνα δρόμου «ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΕΡΤΣΙΟΥΝΗΣ»

«Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Μελίκη, Ημαθίας κατά τη διεξαγωγή αγώνα
δρόμου Ι’ Μελίκεια - «ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΕΡΤΣΙΟΥΝΗΣ».»
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο
Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων και από ώρα 09:30’ έως 13:00’,
ως εξής:
α) Στην οδό Κεντρικής (Επ. Ο. Βέροιας – Κυψέλης), από τη συμβολή της με την οδό
Παπαφλέσσα έως τη συμβολή της με την οδό Τσιπροπούλου,
β) Στην οδό Φιλίππου, από τη συμβολή της με την οδό Σωτήρη Περτσιούνη (Πρώην Κέννεντυ)
έως τη συμβολή της με την οδό Κεντρικής και
γ) Στην οδό Σμύρνης, από τη συμβολή της με την οδό Σωτήρη Περτσιούνη (Πρώην Κέννεντυ) έως
τη συμβολή της με την οδό Κεντρικής.
Άρθρο 2ο
Α. Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας στις παραπάνω οδούς,
θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών, με μέριμνα και φροντίδα διοργανώτριας αρχής, η
οποία θα λάβει μέτρα τροχαίας σε όλες τις διασταυρώσεις, με την βοήθεια εθελοντών που θα
φέρουν φωσφορούχο γιλέκο και ερυθρές σημαίες, υπό το συντονισμό του Τ.Τ. Βέροιας. Επιπλέον,
η διοργανώτρια αρχή θα τοποθετήσει ειδική, για την τέλεση του αγώνα, σήμανση.
Β. Το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας εξουσιοδοτείται για τη λήψη μέτρων κυκλοφοριακής ασφάλειας,
εφόσον απαιτηθεί.
Γ. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με ευθύνη και μέριμνα του
Δήμου Αλεξάνδρειας.

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!