Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αλεξάνδρειας λόγω της Ποδηλατοδρομίας Κύριο

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αλεξάνδρειας λόγω της Ποδηλατοδρομίας

Η Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας ανακοίνωσε:

Αποβλέποντες στη ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, τη πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού στη πόλη της Αλεξάνδρειας κατά διεξαγωγή της Ποδηλατοδρομίας στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα ΚΔ΄ ΠΑΥΛΕΙΑ, την Κυριακή 09-06-2019, αποφασίζουμε:

-Την Κυριακή 09-06-2019 από ώρα 11:30΄, διακόπτουμε τμηματικά την κυκλοφορία παντός είδους οχημάτων κατά μήκος της διαδρομής του αγώνα, μόνο κατά το χρόνο διέλευσης ποδηλάτων και συγκεκριμένα:

1. Επί της οδού Αριστοτέλους από την συμβολή της με την οδό Νικολάου Πλαστήρα έως την συμβολή της με την οδό Δ. Βετσοπούλου

2. Επί της οδού Δ. Βετσοπούλου από την συμβολή της με την οδό Αριστοτέλους έως την συμβολή της με την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου

3. Επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου, από την συμβολή της με την οδό Δ. Βετσοπούλου έως την συμβολή της με την οδό Μακεδονομάχων

4. Επί της οδού Μακεδονομάχων, από την συμβολή της με την οδό Μ. Αλεξάνδρου έως την συμβολή της με την οδό Εθν. Αντιστάσεως

5. Επί της οδού Εθνικής Αντίστασης, από την συμβολή της με την οδό Μακεδονομάχων έως την συμβολή της με την οδό Νικολάου Πλαστήρα

-Οι διοργανωτές της εκδήλωσης είναι υπεύθυνοι και θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα σήμανσης και προφύλαξης σε συνεργασία με Δήμο Αλεξάνδρειας και Α. Τ. Αλεξάνδρειας, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και έγκαιρης ενημέρωσης οδηγών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του Κ.Ο.Κ., ιδιαίτερα στα σημεία εκτροπής της κυκλοφορίας.

-Οι ποδηλάτες σε όλη τη διαδρομή θα κινούνται στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και θα εφαρμόζουν τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ακολουθώντας τις πινακίδες σήμανσης και τις υποδείξεις των στατικών τροχονόμων.

-Η κυκλοφορία των οχημάτων κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας στις παραπάνω οδούς, θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών, με μέριμνα και φροντίδα του Αστυνομικού Τμήματος Αλεξάνδρειας και σε καμία περίπτωση δεν θα διακόπτεται η κυκλοφορία.

-Το Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας εξουσιοδοτείται για τη λήψη μέτρων κυκλοφοριακής ασφάλειας, εφόσον απαιτηθεί.

-Από τις παραπάνω απαγορεύσεις εξαιρούνται τα οχήματα των διοργανωτών, τα ασθενοφόρα και τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η διέλευση των οποίων θα επιτρέπεται σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και μόνο κατόπιν ενημέρωσης του επικεφαλής των αστυνομικών μέτρων, καθώς και των διοργανωτών.

-Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 420 και 458 του Π.Κ., και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας