ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛ.ΑΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ:Τελετή απονομής πιστοποιητικών σπουδών σε θέματα ολοκληρωμένης διαχείρισης εξωτερικών συνόρων Κύριο

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛ.ΑΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ:Τελετή απονομής πιστοποιητικών σπουδών σε θέματα ολοκληρωμένης διαχείρισης εξωτερικών συνόρων

Από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδος της Αστυνομικής Ακαδημίας, ανακοινώνεται, ότι

την 24-03-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00΄ στις εγκαταστάσεις της Σχολής στο Πανόραμα της Βέροιας, πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής πιστοποιητικών σπουδών σε συνολικά δέκα τρείς (13) Αστυνομικούς, οι οποίοι προέρχονται από Υπηρεσίες της Βόρειας Ελλάδος και συμμετείχαν στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, «Εκπαιδεύσεις προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα ολοκληρωμένης διαχείρισης εξωτερικών συνόρων», στον Ειδικό Στόχο «Σύνορα», Εθνικό Στόχο «Κεκτημένο της Ένωσης» του Εθνικού Προγράμματος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις 2014-2020, με τίτλο: «Εκπαίδευση προσωπικού στην ταυτοποίηση υπηκοότητας (screening)» διάρκειας πέντε (05) ημερών.

Οι ανωτέρω αστυνομικοί εκπαιδεύτηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 20-03-2017 έως 24-03-2017, από Εμπειρογνώμονες Αστυνομικούς της Ελληνικής Αστυνομίας και από προσωπικό του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.Λ.Π.ΝΟ.) Θεσσαλονίκης.
Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν η κατάρτιση των εκπαιδευομένων στην ταυτοποίηση υπηκοότητας (screening) αλλά και για τη γενικότερη ενημέρωση τους, σε θέματα που σχετίζονται με αυτή, για την καλύτερη αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων.
  Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος εκπαίδευσης ήταν σε θεωρητικό επίπεδο η πλήρης ανάπτυξη όλων όσων αφορούν την ταυτοποίηση υπηκοότητας (screening) και ειδικότερα το φαινόμενο της ριζοστικοποίησης, τον χειρισμό θεμάτων αλλοδαπών σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και το κοινωνικό κεκτημένο, τον ρόλο και υποχρεώσεις του ταυτοποιητή υπηκοότητας, βασικές αρχές και δομή συνέντευξης με έμφαση στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ταυτοποίηση υπηκοότητας σε ευπαθείς ομάδες, συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας προσωπικού, σε πρακτικό επίπεδο δε η άσκηση στον τρόπο συμπλήρωσης της φόρμας ταυτοποίησης καθώς και η συνέντευξη.

Η εκπαίδευση χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις και κατά 25% από Εθνικούς πόρους.
   Τα πιστοποιητικά σπουδών στους αποφοιτήσαντες αστυνομικούς απένειμε ο Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας Αστυνομικός Υποδιευθυντής Διονύσιος ΚΟΥΓΚΑΣ, ο οποίος τους ευχήθηκε ατομική και οικογενειακή υγεία και καλή σταδιοδρομία. 

SXOLH BEROIA1

SXOLH BEROIA2

SXOLH BEROIAS

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!