Τηλέμαχοι Αλεξάνδρειας : Έναρξη Δραστηριοτήτων Όλων των Τμημάτων 02.03/09 Κύριο

Τηλέμαχοι Αλεξάνδρειας : Έναρξη Δραστηριοτήτων Όλων των Τμημάτων 02.03/09

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Η έναρξη των δραστηριοτήτων για τα τμήματα Κ12,Κ10,Κ8 και Κ6 έχει προγραμματιστεί την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου στο γήπεδο του Νησελίου στις 18:00.

Έναρξη των δραστηριοτήτων για το τμήμα Κοριτσιών την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου στις 18.00.

Οι εγγραφές για όλα τα τμήματα συνεχίζονται καθημερινά στο γήπεδο του Νησελίου τις ώρες 18:00-20:30.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας