Νέο ΔΣ στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Ημαθίας Κύριο

Νέο ΔΣ  στον Φαρμακευτικό Σύλλογο  Ημαθίας

Κατόπιν επικύρωσης του πρακτικού Αρχαιρεσιών του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ημαθίας από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοιν Μέριμνας, οι εκλεγέντες σε συνεδρίασή τους στα γραφεία του Συλλόγου

(Πλ Ρακτιβάν 1 – Βέροια) την 8 Ιανουαρίου 2020 όρισαν το ΝΕΟ Δ.Σ. του Συλλόγου το οποίο απαρτίζουν:

1. Κατή Σοφία                               Πρόεδρος
2. Κωνσταντινόπουλος Ιορδάνης   Αντιπρόεδρος
3. Οικονομοπούλου Αικατερίνη     Γραμματέας
4. Μολαγιαννίδου Καλλιόπη          Ταμίας

5.Ανεσίδης Νικόλαος                   Μέλος
6. Καλαϊτζίδης Παναγιώτης           Μέλος

7.Μουρτζίλας Γεώργιος               Μέλος

8.Παπαγεωργίου Αναστάσιος       Μέλος

9.Φουκαλάς Αργύριος                 Μέλος 

Η Πρόεδρος                                      Η Γ. Γραμματέας      

Κατή Σοφία                                 Οικονομοπούλου Αικατερίνη

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας