Εγκρίθηκε και δεύτερο Πρόγραμμα Erasmus+ για το ΕΠΑ.Λ. Αλεξάνδρειας Κύριο

Εγκρίθηκε και δεύτερο Πρόγραμμα Erasmus+ για το ΕΠΑ.Λ. Αλεξάνδρειας

Εγκρίθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) νέο σχέδιο μαθησιακής κινητικότητας Erasmus+ για το ΕΠΑ.Λ. Αλεξάνδρειας, το οποίο ανήκει στη Βασική Δράση 1(ΚΑ 1), στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με τίτλο «Τεχνολογία Συστημάτων Ανάκτησης Κινητικής Ενέργειας και Ενέργειας Καυσαερίων για Υβριδικούς Κινητήρες».

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί κατά το Σχολικό Έτος 2019-2020 και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, την επιμόρφωση 18 μαθητών των ειδικοτήτων "Τεχνικός Οχημάτων" και "Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων" στην Βαρκελώνη της Ισπανίας για 16 ημέρες. Τους μαθητές θα συνοδεύσουν δύο εκπαιδευτικοί του ΕΠΑ.Λ. Αλεξάνδρειας.

Η χρηματοδότηση θα γίνει από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο συντονισμός από το Ι.Κ.Υ.

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!