Εξετάσεις για την απόκτηση απολυτηρίου δημοτικού σχολείου από άτομα ηλικίας άνω των 16 ετών στην Ημαθία Κύριο

Εξετάσεις για την απόκτηση απολυτηρίου δημοτικού σχολείου από άτομα ηλικίας άνω των 16 ετών στην Ημαθία

Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, γίνεται γνωστό ότι:

1.Οι εξετάσεις για την απόκτηση απολυτηρίου δημοτικού σχολείου για άτομα ηλικίας άνω των 16 ετών για το σχολικό έτος 2019-2020 θα πραγματοποιηθούν:

     α) για την περιοχή του Δήμου Βέροιας, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας,

                 β) για την περιοχή του Δήμου Αλεξάνδρειας, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας,

               γ) για την περιοχή του Δήμου Νάουσας, στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας.

                                 Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις κάτωθι ημερομηνίες:

  • Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 8.30 π.μ.
  • Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 8.30 π.μ.
  • Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 8.30 π.μ.
  • Τετάρτη 8 Απριλίου 2020, ώρα 8.30 π.μ.
  • Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020, ώρα 8.30 π.μ.

2. Ανατέθηκε στους Διευθυντές/τριες των ανωτέρω σχολείων να επιληφθούν της ορθής διεξαγωγής των εξετάσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

                                                                                        

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας